Sunteți pe pagina 1din 11

1. Solduri ntermediare de gestiune.

În anul 2014:
1. Marja comercială (Mc) = Venituri din vânzarea mărfurilor – Cheltuieli cu mărfurile =
9.914.781 - 9.877.384 =37.397
2. Producția exercițiului (Qex) = Producția vândută ± Producția stocată + Producția
imobilizată = 410.674.824 + 8.900.982 + 5.775.918 = 488.131.280
3. Valoarea adăugată (VA) = Qex + Mc – Ci = 488.131.280 + 37.397 – 277.302.484=
210.866.193
Consum intermediar (Ci) = 218.000.250 + 13.061.385+20.744.871–1.049.658 + 26.545.636
= 277.302.484
4. Excedentul brut din exploatare (EBE) = VA + Subvenții exploatare – Cheltuieli cu
personalul – Cheltuieli cu alte taxe, impozite = 210.866.193 + 532.199 - 89.219.750 -
2.142.079 = 56.575.625
5. Rezultatul exploatării = EBE + Alte venituri din exploatare – Ajustări de valoare – Alte
cheltuieli = 56.575.625 + 2.307.765 – (25.285.353 - 2.283.383) - 1.240.895 = 34.640.525
6. Rezultatul financiar = Venituri financiare – Cheltuieli financiare = 12.561.619 -
17.164.282 = - 4.602.663
7. Rezultatul brut = Rezultatul exploatării + Rezultatul financiar = 34.640.525 - 4.602.663 =
30.037.862
8. Rezultat net = Rezultatul brut – Impozit = 30.037.862 - 1.273.504 - 1.146.888 =
27.617.470

În anul 2015:
1. Marja comercială (Mc) = Venituri din vânzarea mărfurilor – Cheltuieli cu mărfurile =
4.861.998 - 4.674.451=187.547
2. Producția exercițiului (Qex) = Producția vândută ± Producția stocată + Producția
imobilizată = 473.454.380 - 2.369.331 + 8.995.050 = 480.080.099
3. Valoarea adăugată (VA) = Qex + Mc – Ci = 480.080.099 + 187.547 - 321.747.991 =
158.519.655
Consum intermediar (Ci) = 247.370.044 + 19.072.921 + 22.136.476 – 384.754 +
33.553.304 = 321.747.991

1
4. Excedentul brut din exploatare (EBE) = VA + Subvenții exploatare – Cheltuieli cu
personalul – Cheltuieli cu alte taxe, impozite = 158.519.655 + 2.114.373 - 101.916.324 –
1.540.338 = 57.177.366
5. Rezultatul exploatării = EBE + Alte venituri din exploatare – Ajustări de valoare – Alte
cheltuieli = 57.177.366 + 2.078.837 – (27.734.360 - 444.047) - 1.540.338 = 30.425.843
6. Rezultatul financiar = Venituri financiare – Cheltuieli financiare = 6.194.691 - 8.755.982
= - 2.561.291
7. Rezultatul brut = Rezultatul exploatării + Rezultatul financiar = 30.425.843 – 2.561.291=
27.864.552
8. Rezultat net = Rezultatul brut – Impozit = 27.864.552 - 4.511.241 – 420.495 = 22.932.816

În anul 2016:
1. Marja comercială (Mc) = Venituri din vânzarea mărfurilor – Cheltuieli cu mărfurile =
11.558.720 - 10.064.308 = 1.494.412
2. Producția exercițiului (Qex) = Producția vândută ± Producția stocată + Producția
imobilizată = 626.790.825 + 7.848.240 + 9.104.542 = 643.744.192
3. Valoarea adăugată (VA) = Qex + Mc – Ci = 643.744.192 + 1.494.412 - 448.029.848 =
197.208.756
Consum intermediar (Ci) = 357.435.021 + 30.596.823 + 25.048.711 – 806.217 +
35.755.510 = 448.029.848
4. Excedentul brut din exploatare (EBE) = VA + Subvenții exploatare – Cheltuieli cu
personalul – Cheltuieli cu alte taxe, impozite = 197.208.756 + 310.009 - 115.823.029 -
1.976.904 = 79.718.832
5. Rezultatul exploatării = EBE + Alte venituri din exploatare – Ajustări de valoare – Alte
cheltuieli = 79.718.832 + 4.818.933– (36.851.046 + 422.891 + 985.600) - 2.725.409 =
43.552.819
6. Rezultatul financiar = Venituri financiare – Cheltuieli financiare = 23.328.174 –
12.867.222 = 10.460.952
7. Rezultatul brut = Rezultatul exploatării + Rezultatul financiar = 43.552.819 + 10.460.952
= 54.013.771
8. Rezultat net = Rezultatul brut – Impozit = 54.013.771 - 1.934.646 - 439.200 = 51.639.925

Se observă că firma înregistrează profit net obținut din activitatea de


exploatare a firmei pe durata exercițiilor financiare analizate.
VA, EBE și rezultatul exploatării au valori pozitive și fluctuează de la un
an la altul ceea ce înseamnă că firma își poate continua activitatea.
În anii 2014 și 2016 firma înregistrează pierderi financiare datorită

2
creditelor contractate însă această pierdere nu este periculoasă pentru firmă
deoarece poate fi acoperită din profitul din exploatare obținut.

2. Analiza performanței firmei pe baza ratele de


rentabilitate

In anul 2014:
Profit brut 28.609.379
ROA = Active totale ∗ 100 = 317.733.675 +139.902.099 +1.275.517 ∗ 100 = 6,23 %
Profit net 23.886.130
ROE = CP
∗ 100 = 324.055.154 ∗ 100 = 7,37 %
Profit net 23.886.130
RRV = CA
∗ 100 = 421.121.804 ∗ 100 = 5,67 %
Profit net 23.886.130
RRG = Cheltuieli totale ∗ 100 = 415.839.896 ∗ 100 = 5,74 %
Profit brut 28.609.379
RDOB = ∗ 100 = ∗ 100 = 2.968,09 %
Cheltuieli cu dobâ𝑛𝑧𝑖 963.897

În anul 2015:
Profit brut 29.553.748
ROA = Active totale ∗ 100 = 351.512.794+212.737.963+420.178 ∗ 100 = 5,23 %
Profit net 27.133.356
ROE = CP
∗ 100 = 316.603.546 ∗ 100 = 8,57 %
Profit net 27.133.356
RRV = CA
∗ 100 = 480.430.751 ∗ 100 = 5,65 %
Profit net 27.133.356
RRG = ∗ 100 = ∗ 100 = 5,74 %
Cheltuieli totale 472.419.522

Profit brut 29.553.748


RDOB = Cheltuieli cu dobâ𝑛𝑧𝑖 ∗ 100 = 791.591
∗ 100 = 3.480,80 %

În anul 2016:
Profit brut 53.422.195
ROA = ∗ 100 = ∗ 100 = 9,27 %
Active totale 365.323.716+ 201.257.449+ 423.937

Profit net 51.627.557


ROE = CP
∗ 100 = 366.160.825
∗ 100 = 14,10 %
Profit net 51.627.557
RRV = CA
∗ 100 = 638.659.554
∗ 100 = 8,08 %
Profit net 51.627.557
RRG = Cheltuieli totale ∗ 100 = 632.492.782
∗ 100 = 8,16 %

3
Profit brut 53.422.195
RDOB = Cheltuieli cu dobâ𝑛𝑧𝑖 ∗ 100 = 683.219
∗ 100 = 8.818,19 %

Rata rentabilității economice evidențiază contribuția elementelor


patrimoniale la obținerea rezultatului financiar, înregistrează o valoare de 5,23 %
în anul 2015 și crește semnificativ cu 77 % în 2016 datorită creșterii profitului
brut.
Rata rentabilității financiare arată eficiența utilizării capitalului în firmă.
Aceată rată înregistreaă o creștere semnificativă, de la 8,57 % la 14,10 %, de la
2015 la 2016 , adică crește cu 65 %, aspect favorabil pentru firmă deoarece este
atractivă pentru investitori.
Rata rentabilității veniturilor și rata rentabilității generale (a cheltuielilor)
cresc cu aproximativ 40 % de la 2015 la 2016 și reflectează eficiența ulilizării
resurselor în scopul obținerii de profit.
Rata de acoperire a dobânzilor este de 3.480,80 % în anul 2015 și crește la
8.818,19% în anul 2016 ceea ce înseamnă că firma își acoperă fără dificultăți
dobânzile bancare.

3. Analiza poziției financiare a firmei

4.1. Indicatorii de structură ai activului

În anul 2014:
Active imobilizate 317.733.675 317.733.675
Rai = ∗ 100 = 317.733.675+ 139.902.099+ 1.275.517 ∗ 100 = ∗ 100 =
Active totale 458.911.291
69,24 %
Imobilizări necorporale 4.480.741
Rata imobilizărilor necorporale = ∗ 100 = ∗ 100 = 1,41 %
Active imobilizate 317.733.675
Imobilizări corporale 310.644.002
Rata imobilizărilor corporale = ∗ 100 = ∗ 100 = 97,77 %
Active imobilizate 317.733.675
Imobilizări financiare 2.608.932
Rata imobilizărilor financiare = ∗ 100 = ∗ 100 = 0,82 %
Active imobilizate 317.733.675
Active circulante 139.902.099
Rac = ∗ 100 = ∗ 100 = 30, 49 %
Active totale 458.911.291
Stocuri 60.015.847
Rst = Active circulante ∗ 100 = ∗ 100 = 42,90 %
139.902.099
Creanțe 79.076.391
Rcr = Active circulante ∗ 100 = ∗ 100 = 56,52 %
139.902.099
IFTS+Disp.bănești 809.861
Rdb = = ∗ 100 = 139.902.099 ∗ 100 = 0,58 %
Active circulante

4
Cheltuieli în avans 1.275.517
Rata cheltuielilor în avans = ∗ 100 = ∗ 100 = 0,27 %
Active totale 458.911.291

În anul 2015:
Active imobilizate 351.512.794 351.512.794
Rai = ∗ 100 = 351.512.794+ 212.737.963+ 420.178 ∗ 100 = ∗ 100 =
Active totale 564.670.935
62,25 %
Imobilizări necorporale 4.249.508
Rata imobilizărilor necorporale = ∗ 100 = ∗ 100 = 1,20 %
Active imobilizate 351.512.794
Imobilizări corporale 344.571.354
Rata imobilizărilor corporale = ∗ 100 = ∗ 100 = 98,03 %
Active imobilizate 351.512.794
Imobilizări financiare 2.691.932
Rata imobilizărilor financiare = ∗ 100 = ∗ 100 = 0,77 %
Active imobilizate 351.512.794

Active circulante 212.737.963


Rac = ∗ 100 = ∗ 100 = 37, 67 %
Active totale 564.670.935
Stocuri 92.012.061
Rst = Active circulante ∗ 100 = ∗ 100 = 43,25 %
212.737.963
Creanțe 105.982.241
Rcr = Active circulante ∗ 100 = ∗ 100 = 49,82 %
212.737.963
IFTS+Disp.bănești 14.743.661
Rdb = = ∗ 100 = 212.737.963 ∗ 100 = 6,93 %
Active circulante
Cheltuieli în avans 420.178
Rata cheltuielilor în avans = ∗ 100 = ∗ 100 = 0,07 %
Active totale 564.670.935

În anul 2016:
Active imobilizate 365.323.716 365.323.716
Rai = ∗ 100 = 365.323.716 + 201.257.449 + 423.937 ∗ 100 = 567.005.102 ∗ 100 =
Active totale
64,43 %
Imobilizări necorporale 3.702.191
Rata imobilizărilor necorporale = ∗ 100 = ∗ 100 = 1,01 %
Active imobilizate 365.323.716
Imobilizări corporale 359.744.741
Rata imobilizărilor corporale = ∗ 100 = ∗ 100 = 98,47 %
Active imobilizate 365.323.716
Imobilizări financiare 1.876.784
Rata imobilizărilor financiare= ∗ 100 = ∗ 100 = 0,52 %
Active imobilizate 365.323.716

Active circulante 201.257.449


Rac = ∗ 100 = ∗ 100 = 35, 50 %
Active totale 567.005.102
Stocuri 91.976.309
Rst = Active circulante ∗ 100 = ∗ 100 = 45,70 %
201.257.449
Creanțe 108.675.529
Rcr = Active circulante ∗ 100 = ∗ 100 = 54 %
201.257.449
IFTS+Disp.bănești 605.611
Rdb = = ∗ 100 = 201.257.449 ∗ 100 = 0,30 %
Active circulante
Cheltuieli în avans 423.937
Rata cheltuielilor în avans = ∗ 100 = ∗ 100 = 0,07 %
Active totale 567.005.102

5
Se observă că activele imobilizate sunt majoritare în structura activului, cu
un procent de aproximativ 60 % deoarece activitatea principală a firmei este
producția.
Rata imobilizărilor necorporale în cei doi ani este foarte mică, ceea ce
înseamnă că firma nu prezintă interes în achiziționarea de imobilizări necorporale.
Imobilizările corporale reprezintă o pondere foarte ridicată în totalul
activelor imobilizate, de 98 %, deoarece firma are nevoie de spații de producție și
echipamente importante ca volum și costisitoare.
Rata imobilizărilor financiare are o pondere nesemnificativă în toți cei 3 ani
deoarece firma nu s-a angajat în operațiuni pe piața de capital.
Rata activelor circulante evidențiază ponderea activelor cu caracter
temporar în totalul activelor. Aceasta rată scade de la 37,67 % in anul 2015 la
35,50 % în anul 2016.
Rata stocurilor crește cu 2 puncte procentuale în perioada 2015-2016 pe
fondul scăderii vitezei de rotație a stocurilor, aspect nefavorabil pentru firmă
datorită dificultăților de transformare în lichidități.
Rata creanțelor înregistrează o creștere în anul 2016, ceea ce înseamnă că
firma are multe creanțe de încasat de la clienți, lucru care influențează scăderea
ratei disponibilităților bănești de la 6,93 % la 0,30 %, aspect care se poate constitui
în probleme de lichiditate ale firmei precum: incapacitatea plăților imediate,
întârzierea la plăți, etc.
Rata cheltuielilor în avans este nesemnificativă, având o valoare de 0,27 %
în anul 2014, 0,07 % în anii 2015 și 2016.
Se recomandă aplicarea unei politici de gestionare optime a stocurilor prin
care să se valorifice stocurile cu mișcare lentă și încasarea mai eficientă a
creanțelor, lucru care va determina și majorarea lichităților.
4.2. Indicatorii de structură ai pasivului

În anul 2014:
Capital propriu 324.055.154
Rata autonomei financiare = Pasive total
∗ 100 = 458.911.291
∗ 100 = 70,61 %
Capital permanent 383.174.659
Rata stabilității financiare = Pasive total
∗ 100 = 458.911.291
∗ 100 = 83,50 %
Datorii totale 72.991.632 + 44.423.349 117.414.981
Rata îndatorării totale = Pasive total
∗ 100 = 458.911.291
∗ 100 = 458.911.291
∗ 100 =
25,59 %
Datorii<1an 72.991.632
Rata datoriilor totale = Pasive total
∗ 100 = 458.911.291
∗ 100 = 15,90 %

În anul 2015:
Capital propriu 316.603.546
Rata autonomei financiare = Pasive total
∗ 100 = 564.670.935
∗ 100 = 56,07 %

6
Capital permanent 442.059.798
Rata stabilității financiare = Pasive total
∗ 100 = 564.670.935
∗ 100 = 78,29 %
Datorii totale 117.188.058+ 90.552.975 207.741.033
Rata îndatorării totale = Pasive total
∗ 100 = 564.670.935
∗ 100 = 564.670.935
∗ 100 =
36,79 %
Datorii<1an 117.188.058
Rata datoriilor totale = Pasive total
∗ 100 = 564.670.935
∗ 100 = 20,75 %

În anul 2016:
Capital propriu 366.160.825
Rata autonomei financiare = Pasive total
∗ 100 = 567.005.102
∗ 100 = 64,58 %
Capital permanent 444.704.690
Rata stabilității financiare = Pasive total
∗ 100 = 567.005.102
∗ 100 = 78,43 %
Datorii totale 118.566.918 + 46.733.495 165.300.413
Rata îndatorării totale = ∗ 100 = ∗ 100 = ∗
Pasive total 567.005.102 567.005.102
100 = 29,15 %
Datorii<1an 118.566.918
Rata datoriilor totale =
Pasive total
∗ 100 = 567.005.102
∗ 100 = 20,91 %

Firma are o stabilitate financiară bună, cu un caracter fluctuant de la un


exercițiu financiar la altul. Autonomia firmei este favorabilă și gradul de
îndatorare nu este excesiv.
Datoriile pe termen scurt dețin o pondere scăzută în totalul datoriilor ceea
ce presupune lichiditate ridicată. Cauza acestei situații este reprezentată de
încasarea eficientă a creanțelor.
4.3. Indicatorii de lichiditate

Indicatori 2014 2015 2016


Rata lichidității generale 1,92 1,79 1,70
Rata lichidității imediată(redusă) 1,09 1,02 0,92
Rata lichidității la vedere 0,01 0,12 0,005

În anul 2014:
Active circulante 139.902.099
Rata lichidității generale = Datorii curente
= 72.991.632
= 1,92
Active circulante−Stocuri 139.902.099 − 60.015.847 79.886.252
Rata lichidității imediată(redusă) = Datorii curente
= 72.991.632
= 72.991.632
=
1,09
Disponibilități bănești 809.861
Rata lichidității la vedere = Datorii curente
= 72.991.632
= 0,01

În anul 2015:
Active circulante 212.737.963
Rata lichidității generale = Datorii curente
= 117.188.058
= 1,82

7
Active circulante−Stocuri 212.737.963− 92.012.061 120.725.902
Rata lichidității imediată(redusă) = Datorii curente
= 117.188.058
= 117.188.058 =
1,03
Disponibilități bănești 14.743.661
Rata lichidității la vedere = Datorii curente
= 117.188.058
= 0,13

În anul 2016:
Active circulante 201.257.449
Rata lichidității generale = Datorii curente
= 118.566.918
= 1,70
Active circulante−Stocuri 201.257.449− 91.976.309 109.281.140
Rata lichidității imediată(redusă) = Datorii curente
= 118.566.918
= 118.566.918 =
0,92
Disponibilități bănești 605.611
Rata lichidității la vedere = Datorii curente
= 118.566.918
= 0,005

Firma nu înregistrează probleme de lichiditate. Doar rata lichidității la


vedere înregistrează valorii sub limita minimă acceptabilă Aceste probleme de
lichiditate apar ca rezultat al diponibilităților bănești reduse existente în extitate.
4.4. Indicatorii de solvabilitate

În anul 2014:
Active totale 458.911.291
Rata solvabilității generale = = = 3,90
Datorii totale 117.414.981
Capital propriu 324.055.154
Rata solvabilității patrimoniale = = = 0,85
Capital permanent 383.174.659

În anul 2015:
Active totale 564.670.935
Rata solvabilității generale = Datorii totale = 207.741.033
= 2,72
Capital propriu 316.603.546
Rata solvabilității patrimoniale = Capital permanent = 442.059.798
= 0,72

În anul 2016:
Active totale 567.005.102
Rata solvabilității generale = Datorii totale = 165.300.413
= 3,43
Capital propriu 366.160.825
Rata solvabilității patrimoniale = Capital permanent = 444.704.690
= 0,82

Firma nu înregistrează probleme de solvabilitate, aceasta își poate acoperi


fără probleme datoriile totale.
8
În ceea ce privește solvabilitatea patrimonială, aceasta are valori peste
media recomandată. Firma își poate acoperi datoriile pe termen mediu și lung.
4.5. Indicatorii de profitabilitate

În anul 2014:
Profit brut 28.609.379
ROA = Active totale ∗ 100 = 317.733.675 +139.902.099 +1.275.517
∗ 100 = 6,23 %
Profit net 23.886.130
ROE = CP
∗ 100 = 324.055.154
∗ 100 = 7,37 %

În anul 2015:
Profit brut 29.553.748
ROA = Active totale ∗ 100 = 351.512.794+ 212.737.963+ 420.178
∗ 100 = 5,23 %
Profit net 27.133.356
ROE = CP
∗ 100 = 316.603.546
∗ 100 = 8,57 %

În anul 2016:
Profit brut 53.422.195
ROA = ∗ 100 = ∗ 100 = 9,27 %
Active totale 365.323.716+ 201.257.449+ 423.937

Profit net 51.627.557


ROE = CP
∗ 100 = 366.160.825
∗ 100 = 14,10 %

Rata rentabilității economice evidențiază contribuția elementelor


patrimoniale la obținerea rezultatului financiar înregistrează o valoare de 5,23 %
în anul 2015 și crește semnificativ cu 77 % în 2016 datorită creșterii profitului
brut.
Rata rentabilității financiare arată eficiența utilizării capitalului în firmă.
Aceată rată înregistreaă o creștere semnificativă, de la 8,57 % la 14,10 %, de la
2015 la 2016, adică crește cu 65 %, aspect favorabil pentru firmă deoarece este
atractivă pentru investitori.
4.6. Gradul de îndatorare

În anul 2014:
Datorii totale 72.991.632 + 44.423.349 117.414.981
Gradul de îndatorare = Pasive total
∗ 100 = 458.911.291
∗ 100 = 458.911.291
=
25,59 %

În anul 2015:
Datorii totale 117.188.058+ 90.552.975 207.741.033
Gradul de îndatorare =
Pasive total
∗ 100 = 564.670.935
∗ 100 = 564.670.935
∗ 100 =
36,79 %

În anul 2016:

9
Datorii totale 118.566.918 + 46.733.495 165.300.413
Gradul de îndatorare = Pasive total
∗ 100 = 567.005.102
∗ 100 = 567.005.102

100 = 29,15 %

Gradul de îndatorare nu este ridicat și înregistrează valori fluctuante de la


un exercițiu financiar la altul. Nivelul gradului de îndatorare este scăzut deoarece,
cel mai probabil, entitatea nu apelează la credite și împrumuturi.
4.7. Indicatorii de activitate

În anul 2015:
Viteza de rotație a activelor totale:
Cifra de afaceri 480.430.751
Nr. de rotații = = = 0,85
Active totale 564.670.935
Active totale 564.670.935
Durata = Cifra de afaceri ∗ 365 = 480.430.751 ∗ 365 = 429

Viteza de rotație a capitalurilor proprii:


Cifra de afaceri 480.430.751
Nr. de rotații = Capitaluri proprii = 316.603.546
= 1,52

Capitaluri proprii 316.603.546


Durata = Cifra de afaceri
∗ 365 = 480.430.751
∗ 365 = 241

Viteza de rotație a stocurilor:


Cifra de afaceri 480.430.751
Nr. de rotații = Stocuri medii
= 76.013.954
= 6,32
Stocuri medii 76.013.751
Durata = ∗ 365 = ∗ 365 = 57
Cifra de afaceri 480.430.751

Viteza de rotație a clienților:


Cifra de afaceri 480.430.751
Nr. de rotații = Sold mediu clienți = 82.287.757
= 5,84

Sold mediu clienți 82.287.757


Durata = Cifra de afaceri
∗ 365 = 480.430.751 ∗ 365 = 63

Viteza de rotație a furnizorilor:


Cifra de afaceri 480.430.751
Nr. de rotații = Sold mediu furnizori = 80.925.741
= 5,94
Sold mediu furnizori 80.925.741
Durata = Cifra de afaceri
∗ 365 = 480.430.751 ∗ 365 = 61

În anul 2016:
Viteza de rotație a activelor totale:
Cifra de afaceri 638.659.554
Nr. de rotații = = = 1,12
Active totale 567.005.102

Active totale 567.005.102


Durata = Cifra de afaceri ∗ 365 = 638.659.554
∗ 365 = 324

10
Viteza de rotație a capitalurilor proprii:
Cifra de afaceri 638.659.554
Nr. de rotații = Capitaluri proprii = 366.160.825
= 1,89

Capitaluri proprii 366.160.825


Durata = Cifra de afaceri
∗ 365 = 638.659.554
∗ 365 = 209

Viteza de rotație a stocurilor:


Cifra de afaceri 638.659.554
Nr. de rotații = Stocuri medii
= 91.994.185
= 6,94
Stocuri medii 91.994.185
Durata = Cifra de afaceri ∗ 365 = 638.659.554
∗ 365 = 53

Viteza de rotație a clienților:


Cifra de afaceri 638.659.554
Nr. de rotații = Sold mediu clienți = 97.202.668
= 6,57

Sold mediu clienți 97.202.668


Durata = Cifra de afaceri
∗ 365 = 638.659.554
∗ 365 = 56

Viteza de rotație a furnizorilor:


Cifra de afaceri 638.659.554
Nr. de rotații = Sold mediu furnizori = = 6,18
103.312.318

Sold mediu furnizori 103.312.318


Durata = ∗ 365 = ∗ 365 = 59
Cifra de afaceri 638.659.554

11