Sunteți pe pagina 1din 66

METODOLOGIE GENERALĂ (PERSONAL MEDICAL).........................

REZULTATE
A. Opinia generală cu privire la sistemul sanitar din România...........6
B. Percepția asupra reformei și a activității principalelor instituții.. 11
C. Identificarea principalelor probleme ale sistemului de sănătate..25
D. Oportunitatea migrării în alte țări.....................................................39
E. Relația personalului medical cu pacienții....................................... 52
F. Formare profesională.........................................................................62

2
Volumul eşantionului: 1.884 medici specialiști (specialități medicale și chirugicale), medici
de familie, medici rezidenţi, farmacişti şi asistenţi medicali (din instituții medicale din mediul
urban și rural din România)

Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stadial, stratificat

Criterii de stratificare medici specialişti: regiuni de dezvoltare, mediu de rezidență, tip de


specializare (specialități medicale, chirugicale)
Criterii de stratificare medici de familie, asistenți medicali şi farmacişti: regiuni de
dezvoltare, mediu de rezidență
Criterii de stratificare medici rezidenţi: regiuni de dezvoltare, centru universitar, tipul de
specializare (specialități medicale, specialități chirurgicale)

4
Eşantionare: selecţie aleatorie simplă pe fiecare strat din bazele de date oficiale pentru
fiecare dintre populațiile țintă incluse în eșantion.

Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de medici specialişti, de


medici de familie, de medici rezidenţi, de farmacişti şi de asistenţi medicali, rezultatele având
o marjă de eroare tolerată corespunzătoare volumului total al acestor subeşantioane, la un
nivel de încredere de 95%.

Ancheta de teren: septembrie 2008.

5
Cum apreciaţi starea de sănătate a populaţiei care vi se adresează în
prezent, comparativ cu cea de acum un an?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

7
Cum apreciaţi sistemul de sănătate actual din România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

8
Credeţi că sistemul sanitar din ţara noastră merge într-o direcţie bună sau
într-o direcţie greşită?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

9
În opinia dvs în ce măsură stimularea/cointeresarea medicilor de către
firmele de medicamente de a prescrie anumite medicamente...

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

10
Cât de multă încredere aveţi în următoarele instituţii? Aveţi foarte multă
încredere, multă, puţină sau foarte puţină încredere?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

12
Comparativ cu perioada 2000-2004, în 2005-2008 consideraţi că activitatea
Ministerului Sănătăţii este...?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

13
Comparativ cu perioada 2000-2004, în 2005-2008 consideraţi că activitatea
Autorităţii Judeţene de Sănătate Publică (pentru Bucureşti: Autoritatea de
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti) este...?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

14
Comparativ cu perioada 2000-2004, în 2005-2008 consideraţi că activitatea
Casei Naţionale de Asigurări este...?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

15
Comparativ cu perioada 2000-2004, în 2005-2008 consideraţi că activitatea
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (pentru Bucureşti: Casa de
Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti) este...?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

16
Consideraţi că reforma promovată de Ministerul Sănătăţii începând cu
2006 este foarte bună, bună, nici bună nici rea, rea sau foarte rea?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

17
Consideraţi că reforma promovată de Ministerul Sănătăţii:

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

18
Consideraţi că reforma sistemului sanitar din România merge într-o
direcţie bună?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

19
Cum apreciaţi programul de evaluare a stării de sănătate iniţiat de
Ministerul Sănătăţii?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

20
Cu privire la programul de evaluare a stării de sănătate iniţiat de Ministerul
Sănătăţii, consideraţi că

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

21
Cum apreciaţi iniţiativa de a introduce ghiduri şi protocoale terapeutice
pornind de la medicina bazată pe dovezi?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

22
Cu privire la introducerea ghidurilor şi protocoalelor terapeutice, iniţiat de
MSP prin comisiile consultative de specialitate, consideraţi că:

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

23
Cât de mare estimati ca este capacitatea următorilor actori de a influenţa
deciziile instituţiilor publice din domeniul sanitar?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

24
Vă rog ca, pe o scală de la 1 la 10 unde 10 este foarte bună iar 1 este foarte
slabă, să acordaţi note următoarelor aspecte legate de sistemul de
sănătate din România

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

26
Care consideraţi că este, în momentul de faţă, cea mai importantă
problemă a sistemului de sănătate din România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

27
Cât de puternic sau cât de slab apreciaţi impactul potenţial al următoarelor
măsuri ce pot fi luate pentru îmbunătăţirea sistemului de sănătate?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

28
Cum apreciaţi în general calitatea serviciilor medicale oferite de spitalele
din România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

29
În opinia dvs., care credeţi că este cel mai important aspect care ar trebui
îmbunătăţit cu privire la activitatea din spitale?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

30
Cum apreciaţi în general calitatea serviciilor medicale oferite de medicii de
familie din România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

31
În opinia dvs., care credeţi că este cel mai important aspect care ar trebui
îmbunătăţit cu privire la activitatea medicilor de familie?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

32
Cum apreciaţi în general calitatea serviciilor oferite de medicii stomatologi
din România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

33
În opinia dvs., care credeţi că este cel mai important aspect care ar trebui
îmbunătăţit cu privire la activitatea medicilor stomatologi?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

34
Cum apreciaţi în general calitatea serviciilor oferite de asistentele medicale
din România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

35
În opinia dvs., care credeţi că este cel mai important aspect care ar trebui
îmbunătăţit cu privire la activitatea asistentelor medicale?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

36
Cum apreciaţi în general calitatea serviciilor oferite de farmaciile din
România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

37
În opinia dvs., care credeţi că este cel mai important aspect care ar trebui
schimbat în activitatea farmaciilor?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

38
Cât de mulţumit sunteţi dvs personal de modul în care vă derulaţi
activitatea ca medic/asistentă medicală/farmacist? Sunteţi foarte mulţumit,
mulţumit, nemulţumit sau foarte nemulţumit?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

40
Cât de mulţumit sunteţi de următoarele aspecte legate de practicarea
profesiei dvs în România? Sunteţi foarte mulţumit, mulţumit, nemulţumit
sau foarte nemulţumit?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

41
Consideraţi că relaţia dvs cu sistemul de sănătate din România este:

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

42
Dacă în acest moment o rudă apropiată tânără v-ar cere sfatul, l-aţi
îndruma să urmeze facultatea de medicină şi farmacie pentru a profesa în
România?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

43
V-aţi gândit vreodată serios să plecaţi în străinătate pentru a profesa
acolo?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

44
Când v-aţi gândit serios la acest lucru, ultima dată?

Număr de cazuri: 357 persoane în eşantionul total

45
Care a fost principalul motiv pentru care v-aţi gândit să plecaţi din
România?

Număr de cazuri: 357 persoane în eşantionul total

46
Aţi întreprins până acum ceva în acest sens? Dacă da, ce anume?

Număr de cazuri: 357 persoane în eşantionul total

47
Care a fost principalul motiv pentru care v-aţi gândit să ramâneţi în
România?

Număr de cazuri: 156 persoane în eşantionul total

48
Credeţi că veţi pleca vreodată în străinătate pentru a profesa?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

49
Când credeţi că este mai probabil să se întâmple acest lucru?

Număr de cazuri: 188 persoane în eşantionul total

50
Ce credeţi că ar trebui să se întâmple pentru a vă schimba intenţia/
decizia?

Număr de cazuri: 188 persoane în eşantionul total

51
Cum apreciaţi, pe o scala de la 1 la 10 unde 10 este foarte bună iar 1 este
foarte slabă, calitatea următoarelor aspecte în unitatea sanitară unde
profesaţi

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

53
Gândindu-vă la pacienţii pe care i-aţi consultat în ultima zi, s-a întâmplat
ca…

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

54
Cât de mult credeţi că influenţează următoarele elemente reputaţia unui
medic în rândul pacienţilor, în sens pozitiv? Credeţi că o influenţează
foarte mult, mult, puţin sau foarte puţin?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

55
Credeţi că medicii din România sunt, în relaţia cu pacienţii foarte distanţi,
distanţi, nici distanţi nici empatici, empatici sau foarte empatici?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

56
Credeţi că asistenţii medicali din România sunt, în relaţia cu pacienţii
foarte distanţi, distanţi, nici distanţi nici empatici, empatici sau foarte
empatici?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

57
Consideraţi că în general personalul medical respectă în relaţia cu
pacienţii

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

58
Cât de mulţumiţi credeţi că sunt pacienţii de serviciile de sănătate pe care
le primesc?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

59
Care credeţi că sunt cele mai importante 2 motive de nemulţumire ale
pacienţilor? (primul răspuns)

Număr de cazuri: 358 persoane în eşantionul total

60
Care credeţi că sunt cele mai importante 2 motive de nemulţumire ale
pacienţilor? (al doilea răspuns)

Număr de cazuri: 358 persoane în eşantionul total

61
În ce măsură considerați că..

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

63
Ce credeți că ar mai putea fi îmbunătățit în ceea ce privește metodologia,
curricula de selecție și formarea în timpul facultății?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

64
Ce credeți că ar mai putea fi îmbunătățit în ceea ce privește metodologia,
curricula de selecție și formarea în timpul rezidențiatului?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

65
Care dintre următoarele afirmaţii privind sistemul de pregătire medicală
continuă în România consideraţi că sunt adevărate?

Număr de cazuri: 805 persoane în eşantionul total

66