Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOLA POSTLICEALĂ ” CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI

Plan de ingrijire a pacientei


gravide
Home
NNT
III G, A.M.G.
CULEGEREA DATELOR

Nume şi prenume: Ion Ioana

Data naşterii:23.09.1984

Domiciliu: urban (București)

Naţionalitatea: românǎ;

Ocupaţia: cadru didactic învațământ primar

Starea civilǎ:cǎsǎtoritǎ;

Grupa sanguinǎ şi Rh-ul:0І+;

Grupa sanguinǎ şi Rh-ul soţului: AII+;

Alergii: neaga;

Diagnostic medical la internare: IG IP, sarcinǎ 40 sǎptǎmâni, fǎt viu, membraneintacte, prezentaţie cranianǎ, contracţii
uterine dureroase de intensitatemoderatǎ;

Diagnostic la 72 ore: naştere spontanǎ asistatǎ;

Data internǎrii:11.11.2017, ora 8:05;

Motivul internǎrii: CUD, polakiurie;

Greutate:69 kg;

Înalţime: 163 cm;

Examenul obiectiv: ritm cardiac normal, tegumente normal colorate, facies congestionat;

Examenul genito-urinar: leucoree, uter mǎrit, tuşeu vaginal;

Pacientǎ orientatǎ temporospaţial, ROT prezente.CUD şi BCF monitorizate

La examenul clinic/ inspectie pacienta prezenta abdomen destins de volum ocupat de uterul gravid;

Examenul sânilor: pigmentație specifică sarcinii;

Antecedente personale:

Fiziologice:menarhǎ la 14 ani, cicluri de tip regulat N= 0A=0

Patologice:neagǎ hepatita, TBC, Lues;

Istoricul bolii: pacienta s-a internat în data de 11.11.2017 cu diagnosticul IG IP, sarcinǎ 40 sǎptǎmâni, fǎt viu, membrane
intacte, prezentaţie cranianǎ,CUD. A fost luatǎ în evidenţǎ la medical de familie în semestrul II desarcinǎ. A fost la
control periodic la medicul de familie.
TA: 100/50 mmHg;

Expulzia fǎtului la ora 12:00;

Greutate:3700 grame;

Expulzia placentei la ora 12:20, 600 grame, integrǎ, sângerare 100 ml.;

Travaliu normal;Epiziotomie – epiziorafie.

Diagnostice de nursing pe perioada de travaliu:

1) Respiraţie inadecvata datoratǎ sarcinii, manifestatǎ prin inspiruri şiexpiruri scurte, rapide şi superficiale.

2) Eliminare inadecvatǎ cauzatǎ de compresiunea uterului gravid pe vezicaurinarǎ, manifestatǎ prin polakiurie.

3) Posturǎ inadecvatǎ din cauza travaliului, manifestatǎ prin durere înregiunea lombarǎ şi în partea inferioarǎ a
abdomenului.

4) Pericol de epuizare fizicǎ din cauza contracţiilor uterine dureroase,manifestat prin neodihnirea între contracţii şi
obosealǎ

Nevoi fundamentale afectate: Manifestări de dependență:

1. Nevoia de a respira Polipnee


2. Nevoia de a elimina Polakiurie
3. Nevoia de a avea o bună postură Durere în partea inferioară a abdomenului si lombară
4. Nevoia de a evita pericolele Agitație, neliniște, oboseală.

Obiective:

Pacienta să aibe un ritm respirator regulat

Atenuarea durerii localizate în abdomenul inferior și a disconfortului datorat micțiunilor frecvente.

Liniștirea pacientei, asigurarea suportului psihic și moral.

Educarea pacientei privind evitarea consumului energetic ce duce la oboseală și epuizare.

Intervenții autonome și delegate ale A.M.


A) General:

- preia pacienta nou internatǎ, verificǎ identitatea, toaleta personalǎ, ţinuta de spital şi o repartizeazǎ în salon, dupǎ
informarea prealabilǎ a structurii secţiei şi drepturile sale în calitate de pacientǎ;

- prezintǎ medicului pacienta pentru examinare şi dǎ informaţii asupra stǎrii şi a simptomelor manifestate de aceasta,
rezultatul monitorizǎrii.

- identificǎ problemele de îngrijire a pacientei, monitorizeazǎ funcţiile vitale,stabileşte prioritǎţile pentru planul de
îngrijire, evalueazǎ rezultatele obţinute pe care le înregistreazǎ în dosarul de îngrijiri;

- pregǎteşte pacienta pentru tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sauchirurgicale;- administreazǎ medicaţia
prescrisǎ de medic, recolteazǎ probe biologice pentru examene de laborator;

- pregǎteşte instrumentarul şi materialele în vederea sterilizǎrii;- pregǎteşte echipamentul, instrumentarul şi materialele


sterile necesare intervenţiei;

- efectueazǎ în scris şi verbal preluarea-predarea fiecǎrei paciente şi aactivitǎţii desfǎşurate în timpul serviciului, în cadrul
raportului de turǎ;

- respectǎ reglementǎrile privind prevenirea, controlul şi combatereainfecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico-


sanitare, a circuitelor sanitare;

- organizeazǎ şi desfǎşoarǎ programe de educaţie pentru sǎnǎtate

B) Specific:

1) În travaliu:- asistenta medicalǎ stǎ lângǎ gravidǎ asigurându-i confortul psihoafectiv,oferindu-i siguranţǎ;

- urmǎreşte TA, CUD, BCF-urile şi în general evoluţia travaliului;

- executǎ examenul general sumar şi obstetrical în lipsa medicului(exceptând tuşeul vaginal);

- urmǎreşte cu precizie dinamica uterinǎ, notând ritmul, durata şi intensitateacontracţiilor uterine dureroase;

- între contracţii ascultǎ BCF-urile;

- semnaleazǎ imediat medicului anomaliile de dinamicǎ uterinǎ saumodificǎrile BCF-urilor;

2) În perioada de expulzie:- când prezentaţia începe sǎ întindǎ perineul, asistenta medicalǎ aşeazǎ gravida pe masa
ginecologicǎ;

- pregǎteşte câmpul operator dupǎ ce face o dezinfecţie largǎ suprapubianǎ,vulvoperinealǎ şi a feţelor posterointerne ale
coapselor cu soluţie de alcool iodat;

- aşeazǎ câmpurile sterile, izolând regiunea vulvoperinealǎ

;- explicǎ gravidei modul de execuţie a efortului susţinut;

- ajutǎ medicul la naşterea pe care o asistǎ;- dacǎ i se va încredinţa sǎ asiste o naştere, va respecta întocmai regulile
deasepsie, astfel: îşi spalǎ mâinile cu trei perii sterile, cu apǎ sterilǎ şi sǎpun timp de 5 minute cu fiecare perie; prima perie
folosind-o pânǎ la douǎ laturi de degete de plica cotului, a doua perie pânǎ la jumatatea antebraţului iar cua treia perie va
spǎla numai mâna. Va avea grijǎ ca sǎ nu atingǎ obiectele din jur (nesterile) şi ca apa de pe mâini sǎ se scurgǎ spre cot şi
nu invers. Dupǎ aceasta mâinile se freacǎ cu o soluţie diluatǎ de alcool iodat, septozol şialcool.
Îmbracǎ bluza, masca şi mǎnuşile sterile.

3) În delivrenţa placentei:- în momentul când aşteaptǎ dezlipirea placentei, supraveghezǎ atent pacienta urmǎrind starea
generalǎ, cantitatea de sânge pierdut( maxim 300ml), fiind pregatitǎ pentru o extracţie manualǎ a placentei;

- verificǎ dacǎ uterul este bine contractat.

- verificǎ dacǎ s-a dezlipit placenta prin apǎsare cu mâna deasupra simfizei pubiene (manevra KUSTNER);

- extracţia placentei se face numai dupǎ ce avem certitudinea decolǎrii placentei (prin tracţiune uşoarǎ).

4) În consolidarea hemostazei:- urmǎreşte integritatea colului, vaginului, perineului;

- se face toaleta externǎ a lehuzei;

- pune pansament vulvar steril şi ţine lehuza 2-4 ore în salǎ;

- administreazǎ, la indicaţia medicului ocitocice dacǎ parturienta are atonieutrinǎ şi prezintǎ hemoragie;

- în cazul unei hemoragii prezente se anunţǎ medicul imediat.

5) În lehuzia imediatǎ:- supravegheazǎ funcţiile vitale: puls, TA, curba termicǎ;

- palpeazǎ şi inspecteazǎ uterul pentru a aprecia forma şi consistenţa sa;

- inspecteazǎ pansamentul vulvar observând astfel cantitatea de sângeeliminatǎ la nivelul cǎilor genitale;

- informeazǎ pacienta cǎ nu are voie sǎ doarmǎ în aceste ore (2-4) deoareceeste pericol de hemoragie prin vasodilataţie.