Sunteți pe pagina 1din 2

Test

Subiectul I – Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele. (30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului -3+24: (-3) este egal cu …………..


(5p) 2. Multimiea A={ x  Z/ (-8) x}este egala cu ……
(5p) 3. O lucrare este finalizata de 8 muncitori in 15 ore . In aceleasi conditii, 20 de
muncitori ar finaliza lucrarea in …..ore.
(5p) 4. .Lungimea unui cerc care are diametrul egal cu 14 m este egala cu ....................m
(5p) 5.Tetraedrul regulat care are suma muchiilor egala cu 60 cm, are aria totala egala
cu…..
(5p) 6. Intr-o scoala din Brasov, s-a facut o statistica a participarii elevilor la concursul
de matematica“Arhimede “ editia a VII-a. Rezultatele au fostreprezentate in graficul de
mai jos . Pe verticala s-a reprezentat numarul de elevi participanti iar pe orizontala clasa
din care acestia fac parte. Conform graficului, numarul total de participanti la concurs a
fost de .......

Subiectul al II –lea –Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete . (30 puncte)

(5 p) 1. Desenati, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic.


(5p) 2. 40% din elevii unei clase sunt fete, iar in clasa sunt 18 baieti. Cati elevi sunt in
clasa ?

(5p) 3.Daca elevii unei clase se aseaza cate doi intr-o banca, raman 5 elevi fara loc.
Daca se aseaza cate 3 intr-o banca, raman 4 banci libere. Verificati daca in clasa pot fi 39
elevi si 17 banci.

 x  y  7
(5p) 4. Rezolvati in Z x Q a sistemul: 
x  y  3
(5p) 5. Fie functia f : {-2, 1, 2}  A, f(x)= x +2. Aflati elementele multimii A

(5p) 6. Aratati ca (x-2)2 + (x-3)( x+3)- (x+1)= (x + 3)( x -2) – 7x,

Subiectul al III-lea- Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete . (30 puncte)


Un elev are dispozitie un numar de placi dreptunghiulare, fiecare avand lungimea de
20cm si latimea de 6 cm.
(5p) a) Calculati lungimea laturii unui patrat construit cu 120 de astfel de placi
dreptunghiulare;
(5p) b) Aratati ca elevul nu poate construi un patrat cu latura de 80 de cm, folosind astfel
astfel de placi dreptunghiulare.
(5p) c) Aflati numarul minim de placi dreptunghiulare cu care elevul ar putea construi un
patrat.

2. Figura de mai jos reprezinta schemaic un ghiveci de flori in care urmeza sa fie plantat
bonsai. Trunchiul de piramida patrulatera regulata ABCDA’B’C’D’ are AB=12 cm,
A’B’=6 cm si A’A=10 cm.
(5p) a) Completati desenul cu inaltimea trunchiului de piramida OO’
(5p) a) Stiind ca va fi lacuit exterior pe suprafata laterala cu vopsea, sa se afle cati cm 2
are aceasta suprafata.
(5p) b) Daca ghiveciul se va intoarce si se va umple in intregime cu pamant, sa se
calculeze daca incap 0,8 dm3 de pamant.

D C
A
B

D C

A B