Sunteți pe pagina 1din 35

ÎNFIINŢAREA ŞI EXPLOATAREA UNEI FERME DE

PRODUCERE A LEGUMELOR ÎN CÂMP PENTRU


CONSUM

Coordonator științific: Student:


Prof. Dr. Alexandru-Silviu APAHIDEAN Florea C. Mara Elena
Contents
1.Tema de proiectare ....................................................................................................................... 1
2. Studiul condiţiilor naturale şi social economice ale unităţii ....................................................... 2
2.1. Situaţia geografică şi administrativă a unităţii ..................................................................... 2
2.2. Studiul climatic .................................................................................................................... 2
2.3. Studiul pedologic.................................................................................................................. 3
2.4. Studiul vegetației .................................................................................................................. 3
2.5. Studiul agroeconomic şi social ............................................................................................. 4
2.6. Concluzii asupra studiului condiţiilor naturale şi social-economice. ................................... 4
3. Organizarea terenului şi a producţiei .......................................................................................... 5
3.1. Suprafaţa fermei ................................................................................................................... 5
3.2. Asolamentul și rotația culturii .............................................................................................. 5
3.3. Graficul de desfăşurare al culturilor ..................................................................................... 6
4. Tehnologia aplicată ..................................................................................................................... 7
4.1. Planul de fertilizare .............................................................................................................. 7
4.2. Planul de erbicidare .............................................................................................................. 8
4.3. Planul de aprovizionare cu seminţe şi răsaduri .................................................................... 9
4.4. Planul de irigare ................................................................................................................. 10
4.4. Necesarul de mașini ........................................................................................................... 10
4.5. Graficul necesarului de forţă de muncă manuală (lunar) ................................................... 12
4.6. Graficul de recoltare şi valorificare a producţiei ................................................................ 13
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Castraveți de vară .......................................................... 14
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: De Ridichi ..................................................................... 16
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Porumb zaharat .............................................................. 16
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Spanac ........................................................................... 18
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Ceapă prin răsad ............................................................ 19
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Lobodă ........................................................................... 20
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Pătrunjel pentru rădăcină ............................................... 21
FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Salată ............................................................................. 22
Lucrări efectuate în legumicultură ................................................................................................ 23
1.Tema de proiectare

Scopul- Producerea legumelor în camp pentru consum în comuna Teaca, pe o suprafață


de 12ha sola.
Obiective:
- producerea unor legume de calitate superioară;
- comercializarea legumelor obținute.

1
2. Studiul condiţiilor naturale şi social economice ale unităţii

2.1. Situaţia geografică şi administrativă a unităţii


Teaca este o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România, formată din
satele Archiud, Budurleni, Ocnița, Pinticu, Teaca (reședința) și Viile Tecii. Comuna este situată
în sud-estul județului..Teaca este situată pe DN 15A Reghin-Bistrița, la 25 km de Reghin și la
33 km de Bistrița, pe cursul superior al râului Dipșa.

Fig.2.1. Comuna Teaca

2.2. Studiul climatic

Fig.2.2. Temperaturi multianuale

2
Fig.2.3. Temperaturi medii lunare multianuale

2.3. Studiul pedologic


Solul „(…) este cel care face uscatul un mediu prietenos pentru omenire (…)” . F. A.
Fallou (1862)
In zona Teaca sunt soluri brune argilo-iluviale, brune luvice (podzolite), brune eu-mezobazice,
regosolurile și solurile antropice. Solurile sunt puternic erodate cu marne, gresii care ies adesea
la suprafață solurilor de tip pseudorendzine brune argilo-iluviale,, care asigura o bună încălzire a
acestora.
Solul brun este un tip de sol care se formează mai ales sub pădurile de fag și gorun, la
altitudini de cel puțin 300 m. În stare naturală, conținutul de humus este de circa 2 - 3 %, iar
după cultivare coboară sub 1 - 1.5%. Solul brun este mai rar cultivat, fiind favorabil în special
pentru culturile pomicole, vița-de-vie și tutun.
REGOSOL, regosoluri, s. n. Tip de sol tânăr, format pe depozite afânate sau slab consolidate
(nisipuri, loess, argile, marne etc.).

2.4. Studiul vegetației


Vegetatia care predomină în zona este cea lemnoasă și este reprezentată prin Quercus robus
(gorun), Quercus pedunculiflora (stejar), Fraxinus excelsior (frasin), Quercus frainetto (
garniță), Alnus glutinosa (arin negru), dar și Carpinus betulus (carpin), Acer compestres (
jugastru), s.a.. Arbsti care se gasec în zona sunt Cornus mas ( coarne de pădure), Rubus idaeus (
zmeur), Ligustrum vulgare ( lemn câinesc ) , Cerylus avellana (alunul), Sambucus nigra (șocul),
Crataegus monogyna ( păducel), s.a.

3
In unele locuri se mai găsește și Robinia psudacacia (salcâm), Acer platanoides ( arțar) dar și
Morus albă ( dud alb).
Specii care se mai regăsesc sunt Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis (ovascior),
Campanulă patula, Centaurea jacea (albăstrita), Colchicum autumnale(brândușa de toamna), ,
Knautia arvensis( mușcata dracului), Lathyrus pratensis (lintea patrului), , Leucanthemum
vulgare (margaretă), Lychnis flos-cuculi(floarea cucului), Sanguisorba officinalis(Sorbestrea),
Tragopogon pratensis(ţâta caprei), Trisetum flavescens, Trollius europaeus etc..

2.5. Studiul agroeconomic şi social


Forța de muncă este asigurată de cetățeni ai comunei dar și din satele învecinate care nu
au un loc de muncă, angajati zilieri.
Desfacerea se face in orașul Bistrița, dar și în Reghin, la depozite en-gros, aprozare și
piețe agroalimentare.

2.6. Concluzii asupra studiului condiţiilor naturale şi social-economice.


Orașulele Bistrița si Reghin oferă condiții prielnice legumiculturii atăt din punct de
vedere al condițiilor climatice căt și și a orașelor în sine care are un număr mare de locuitori și o
piață variată pentru valorificarea produselor, a legumelor în acest caz.

4
3. Organizarea terenului şi a producţiei

3.1. Suprafaţa fermei


Suprafaţa fermei este de 60,60 ha, iar suprafaţa cultivată este de 60 ha, fiecare solă
având 12ha, restul de 0,60 ha fiind reprezentat de drumuri, sectorul anexe cu platforme betonate,
magazii, şopron (pentru maşini şi utilaje agricole), canale de irigare, drum, birouri şi grup social.

3.2. Asolamentul și rotația culturii

An
1 2 3 4 5
Solă
I Ceapă din Castraveți de Porumb Pătrunjel pt
Lucernă
raăsad vară zaharat rădăcină
II Castraveți de Porumb Pătrunjel pt. Lucernă Ceapa din
vară zaharat rădăcină răsad
III Porumb Pătrunjel pt. Lucernă Ceapă din Catraveți de
zaharat rădăcină răsad vară
IV Pătrunjel pt. Lucernă Ceapă din Castraveți de Porumb
rădăcină răsad vară zaharat
V Lucernă Ceapă din Castraveți de Porumb Pătrunjel pt.
răsad vara zaharat rădăcină

5
3.3. Graficul de desfăşurare al culturilor

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X


Sola
Decada
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Cultura
Castraveți
de vară
I
Ridichi

Ceapă
prin răsad
II
Lobodă

Pătrunjel
pt.
rădăcină
III
Salată

Porumb
zaharat
IV
Spanac

Perioada de înființare Perioada de recoltare


6
4. Tehnologia aplicată

4.1. Planul de fertilizare

Norma de fertilizare (la ha)


La pregătirea patului de
Fertilizarea de bază În cursul vegetației Obs.
însămânțare
Sola Cultura Sulfat Azotat
Gunoi Azotat
Sare de Complex Complex Sare Foliar
de Superfosfat de Complex de
potasică 231
(kg) P2O5 potasică(kg) potasiu amoniu
III II
grajd III amoniu
K2O kg Kg kg kg litri
t/ha kg kg
K2SO4

Castravete
I. 30 60 100 - 150 - - - 200 200
de vară

Porumb
II. 40 65 85 - 65 - - 200 - -
zaharat
Ceapă
III. pentru 50 70 50 - 200 - - - - 50
rasad
Pătrunjel
IV. de 40 100 100 - 60 - - - 150 -
rădăcină

V. Lucernă 20 80 80 - 60 - - - - -

7
Total necesar de
fertilizanţi în 180 276.4 320.2 - 575 - - 200 350 250
fermă
4.2. Planul de erbicidare

Felul Etapa de
Nr. crt. Cultura Suprafaţa (ha) U/M Norma la ha Necesar
erbicidului aplicare
Castraveți de Dual Gold
1. 12 pre l 1,2 14,26
vară 960 EC

2. Porumb zaharat 12 Basis post l 1 11,88

Pătrunjel de Linurex
3. 12 post l 1,5 17,82
rădăcină 50 SC
Ceapă pentru
4. 12 Pre
răsad
Total necesar
erbicide pe l 43,96
fermă

8
4.3. Planul de aprovizionare cu seminţe şi răsaduri
Semințe Răsaduri Soiul
Nr. crt. Cultura Suprafața(ha) Necesar mii Necesar Felul
kg/ha Total kg
buc/ha total mii buc răsadului
Castraveți de
1. 12 140000 1680000 cuburi
vară
2. Porumb zaharat 12 15 178
Pătrunjel de
3. 12 0,3 3.6
rădăcină
Ceapă pentru
4. 12 120 1440
răsad
5. Lucernă 12 22 262

6. Ridichi 12 15 178

7. Spanac 12 30 356

8. Salată 12 3 36

9. Lobodă 12 8 96

9
4.4. Planul de irigare

Necesar
Nr. Supra- III IV V VI VII VIII IX X Norma de
Cultura apă
Crt. fața irigare(m3)/ha
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 m3
Castrave
1. 12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 3150 37422
ți de vară

Porumb
2. 12 750 750 750 750 750 3750 44550
zaharat
Pătrunjel
3. de 12 300 300 300 300 1200 14256
rădăcină
Ceapă
4. 12 200 200 400 4752
pt. răsad

4.4. Necesarul de mașini

Încărcătura pe maşină
Nr. crt. Maşina sau utilajul Suprafaţa deservită ha Număr necesar
ha
FENDT Farmer 308c
1. 20 60 2
met frontlader
NEW HOLLAND T
2. 11 60 2
4.55
Plug reversibil
3. 60 2
cu 3 trupițe
FARMET FARMET
4. Softer 8 PS grapă cu 60 2
discuri

10
VÄDERSTAD 6.30
5. 60 2
cambridge tavalug
6. Freza rotativa 2.0 B 60 2

7. Combinator cu discuri 60 2
BISON XL
ERBICIDATOR
8. BUFER PURTAT 60 2
300, 10M
BFRMIG PRO, 1500
9. 60 2
LITRI
MIG imprăștiat
10. 60 2
gunoi(capacitate 10 t)
11. Prășitoare P-475/2 60 2

11
4.5. Graficul necesarului de forţă de muncă manuală (lunar)
Tabel centralizator

Luna
III IV V VI VII VIII IX X
Cultura
Castraveți 37,2 94,8 3170,12 3213,92 1109,6
Porumb
0,72 7,8
zaharat
Pătrunjel 7,8 199,8 199,8 199,8 199,8

Ceapă 208,56 199,8 199,8 199,8

Ridichi 18 485,28 0,48

Spanac 9,6

Salată 847,2 0,55

Lobodă 0,72

Total 873 931,56 502,2 3569,72 3613,52 1109,6 10,87 0,48

Graficul necesar de forță de muncă manuală


4000

3500 3569.72 3613.52

3000
Numărul de ZO

2500

2000

1500

1000 1109.6
873 931.56
500 502.2

0 10.87 0.48
III IV V VI VII VIII IX X
Luna

12
4.6. Graficul de recoltare şi valorificare a producţiei
160

140

120

100
Castraveți
Tone

80
Ceapă
60 Pătrunjel

40 Porumb zaharat

20

0
V VI VII VIII IX X
Luna

13
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 12 _
Distanţa medie: 5 km Suprafaţa (ha): 1
Cultura premergătoare: ___Ridichi_______

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Castraveți de vară

Lucrări executate
Lucrări executate manual Consum de mterial
mecanizat
Lucrări tehnologice în
Chelt. Vol. Norma Chelt. cu
Nr. ordine cronologică Vol. Tarif Grupa de Necesarul Felul Consum Pret
Luna cu lucr. lucrări de forţa de UM Total lei
crt. UM Lucrării lei/UM complexitate de ZO materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 IV Încărcat îngr. ch. t 0,55 15 IV 0,04 Azotat de am t 0,35
2 IV Transport îngr. ch. t*km 0,55*5 Sare potasică t 0,2
3 IV Descărcat îngr. ch. t 0,55 15 IV 0,04
4 IV Alimentat+fertiliz. ha 1 1 50 IV 0,02
5 IV Discuit+grăpat ha 1
6 IV Transp.apă ptr.erbic. t*km Fusilade Super l 1
7 IV Preparat soluţie mii l 3 1 II 3
8 IV Erbicidat ha 1
9 IV Discuit+grapat ha 1
10 V Semanat ha 1
11 5-7 Irigat (12 x) ha 1
12 V Completat goluri miif 1 2 III/1 0,5
13 5-7 Prăşit mecanic(3x) ha 1
14 5-6 Prasit manual(2 x) ha 1 0,135 II/1 7,4
15 VI Incarcat spalier t 2 0,15 II/2 13,3 Araci buc 2857:4
16 VI Transport spalier t*km 5*5 Sârmă kg 400:4
17 VI Descărcat şpalier t 5 9 II/2 0,55
18 VI Arăcit buc 2857 1100 III 2,6
19 VI Întins sârma miiml 1 4 III/2 0,5
20 6-7 Copilit+legat(2x) Mii f 280 0,9 III/1 311,12
21 6-7 Transport apă t*km 3*5
22 6-7 Pregătit soluţie miil 3 1 IV 3 Aliette 80WP kg 2x2
14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dithane kg 2x2
Acrobat kg 2,5
Decis l 1x2
23 6-7 Tratament fito (5x) ha 5 Apă l
24 VII Cârnit plante miif 140 5,6 III/1 25
25 6-8 Recoltat castraveți(6-9cm) t 15 0,06 III/1 250
26 6-8 Încărcat castraveți t 15 7 III 1,71 Coș buc
27 6-8 Transport castraveți t*km 15*5
28 6-8 Descărcat castraveți t 15 11 II 1,09
29 VIII Adunat şpalier miim 14,2 2 II 7,1
30 VIII Încărcat şpalier t 5 9 II 0,55
31 VIII Transport şpalier tkm 5x5
32 VIII Descărcat şpalier t 5 9 II 0,55

15
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 10 _
Distanţa medie: 5 km ______ Suprafaţa (ha): ____ 1______
Cultura premergătoare: __________

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: De Ridichi

Lucrări executate Lucrări executate manual Consum de mterial


mecanizat
Nr. LunaLucrări tehnologice în Vol. Tarif Chelt. Vol. Norma Grupa de Necesarul Chelt. cu Felul UM Consum Pret Total lei
crt. ordine cronologică UM lucrării lei/UM cu lucr. lucrări de complexitate de ZO forţa de materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 X Discuit (2 ori) ha 2
2 X Nivelare de exploat. ha 1
3 X Încărcat gg t 30*2 Gunoi de gr. t 30
4 X Transport gg tkm 30*5
5 X Fertilizat ha 1
6 X Încărcat îng.ch. t 0,16 15 IV 0,01 Superfosfat t 0,06
7 X Transport îngr.ch. tkm 0,4*5 Sare potasică t 0,10
8 X Descărcat îngr.chim. t 0,16 15 IV 0,01
9 X Alimentat ha 1 50 IV 0,02
10 X Fertilizat cu ing.ch. ha 1
11 X Arătura de t-nă ha 1
12 III Discuit+grăpat ha 1
13 III Semănat ha 1
14 3-4 Prașile(2x) ha 2
15 3-4 Irigare(2x) ha 2
16 3-4 Transport apă tkm 3*5
17 3-4 Pregătit soluţie miil 3 1 IV 3 Decis2,5 EC kg 6
18 3-4 Tratament fito (3x) ha 3
19 IV Recoltat ridichi t 10 0,6 III 16,6 Coș buc
20 IV Sortat ridichi t 10 0,50 II 20
16
21 IV Încărcat ridichi t 10 7 III 1,43
22 IV Transport ridichi tkm 10*5
23 IV Descărcat ridichi t 10 11 II 0,91

17
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 10 _
Distanţa medie: 5 km______ Suprafaţa (ha): _____ 1 _____
Cultura premergătoare: _Spanac_________

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Porumb zaharat

Lucrări executate
Lucrări executate manual Consum de mterial
mecanizat
Chelt. Vol. Norma Chelt. cu
Nr. Lucrări tehnologice în Vol. Tarif Grupa de Necesarul Felul Consum Pret
Luna cu lucr. lucrări de forţa de UM Total lei
crt. ordine cronologică UM lucrării lei/UM complexitate de ZO materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 IV Încărcat îngr. ch. t 0,26 15 IV 0,02 Complex III t 0,2
2 IV Transport îngr. ch. t*km 0,26*5 Azotat de am t 0,06
3 IV Descărcat îngr. ch. t 0,26 15 IV 0,02
4 IV Alimentat+fertiliz. ha 1 50 IV 0,02
5 IV Transport apă t*km Sinoratox5G kg 30
6 IV Pregătit soluţie mii l 1 II
7 IV Tratament fito ha 1
8 IV Semănat (SPC-8) ha 1
9 V Transp.apă ptr.erbic. t*km 0,6*5 Sare DMA l 1,5
10 V Preparat soluţie mii l 0,6 1 II 0,6
11 V Erbicidat ha 1
12 4-6 Irigart(5x) ha 1
13 VII Recoltat porumb t 10 III Lădițe carton buc
14 VII Încărcat porumb t 10 III
15 VII Transport porumb tkm 10*5
16 VII Descărcat porumb t 10 II

16
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 20 _
Distanţa medie: 5 km____ Suprafaţa (ha): _____1_____
Cultura premergătoare: __________

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Spanac

Lucrări executate
Lucrări executate manual Consum de mterial
mecanizat
Chelt. Vol. Norma Chelt. cu
Nr. Lucrări tehnologice în Vol. Tarif Grupa de Necesarul Felul Consum Pret
Luna cu lucr. lucrări de forţa de UM Total lei
crt. ordine cronologică UM lucrării lei/UM complexitate de ZO materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 IX Discuit (2 ori) ha 2
2 IX Nivelare de exploat. ha 1
3 IX Încărcat gg t 40*2 Gunoi de gr. t 40
4 IX Transport gg tkm 40*5
5 IX Fertilizat ha 1
6 IX Încărcat îng.ch. t 0,15 15 IV 0,01 P2O5 t 0,065
7 IX Transport îngr.ch. tkm 0,15*5 K2O t 0,085
8 IX Descărcat îngr.chim. t 0,15 15 IV 0,01
9 IX Alimentat ha 1 50 IV 0,02
10 IX Fertilizat cu ing.ch. ha 1
11 IX Arătura de t-nă ha 1
12 IX Discuit+grăpat 1
13 IX Transp.apă ptr.erbic. t*km 0,4*5 Ro-neet l 6
14 IX Preparat soluţie mii l 0,4 1 II 0,4
15 IX Erbicidat ha 1
16 IX Semănat ha 1
17 IV Recoltat(M.R.M.-2) t 20
18 IV Transport t*km 20*5

18
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 10 _
Distanţa medie: 5 km ______ Suprafaţa (ha): _____1_____
Cultura premergătoare: Lobodă

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Ceapă prin răsad

Lucrări executate
Lucrări executate manual Consum de mterial
mecanizat
Chelt. Vol. Norma Chelt. cu
Nr. Lucrări tehnologice în Vol. Tarif Grupa de Necesarul Felul Consum Pret
Luna cu lucr. lucrări de forţa de UM Total lei
crt. ordine cronologică UM lucrării lei/UM complexitate de ZO materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 IV Încărcat îngr. ch. t 0,44 15 IV 0,03 Azotat de am t 0,44
2 IV Transport îngr. ch. t*km 0,44*5
3 IV Descărcat îngr. ch. t 0,44 15 IV 0,03
4 IV Alimentat+fertiliz. ha 1 50 IV 0,02
5 IV Discuit+grăpat ha 1
6 IV Transp.apă ptr.erbic. t*km 0.6*5 Afalon kg 1,5
7 IV Preparat soluţie mii l 0,6 1 IV 0,6
8 IV Erbicidat ha 1
9 IV Semănat ha 1
10 IV Tăvalugire ha 1
11 4-7 Rărit(2x) ha 1 0,03 II 66,6
12 VIII Recoltatul t 10

19
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 8 _
Distanţa medie: 5km______ Suprafaţa (ha): _____1_____
Cultura premergătoare: __________

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Lobodă

Lucrări executate Lucrări executate manual Consum de mterial


mecanizat
Nr. LunaLucrări tehnologice în Vol. Tarif Chelt. Vol. Norma Grupa de Necesarul Chelt. cu Felul UM Consum Pret Total lei
crt. ordine cronologică UM lucrării lei/UM cu lucr. lucrări de complexitate de ZO forţa de materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 IX Discuit (2 ori) ha 2
2 IX Nivelare de exploat. ha 1
3 IX Încărcat gg t 50*2
4 IX Transport gg tkm 50*5
5 IX Fertilizat ha 1
6 IX Încărcat îng.ch. t 0,33 15 IV 0,02 P2O5 t 0,07
7 IX Transport îngr.ch. tkm 0,33*5 K2O t 0,26
8 IX Descărcat îngr.chim. t 0,33 15 IV 0,02
9 IX Alimentat ha 1 50 IV 0,02
10 IX Fertilizat cu ing.ch. ha 1
11 IX Arătura de t-nă ha 1
12 II Semănat ha 1
13 III Prășit ha 1
14 3-5 Irigat(2x) ha 1 Apă m3 500
15 4-5 Recoltare(3x) t 8

20
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 25 _
Distanţa medie: 5 km ______ Suprafaţa (ha): _____1_____
Cultura premergătoare: Salată

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Pătrunjel pentru rădăcină

Lucrări executate
Lucrări executate manual Consum de mterial
mecanizat
Chelt. Vol. Norma Chelt. cu
Nr. Lucrări tehnologice în Vol. Tarif Grupa de Necesarul Felul Consum Pret
Luna cu lucr. lucrări de forţa de UM Total lei
crt. ordine cronologică UM lucrării lei/UM complexitate de ZO materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 III Încărcat îngr. ch. t 0,22 15 IV 0,015 Azotat de am t 0,22
2 III Transport îngr. ch. t*km 0,44*5
3 III Descărcat îngr. ch. t 0,22 15 IV 0,015
4 III Alimentat+fertiliz. ha 1 50 IV 0,02
5 III Discuit+grăpat ha 1
III Pantera
6 Transp.apă ptr.erbic. t*km 0.6*5 kg 1,5
40EC
7 III Preparat soluţie mii l 0,6 1 IV 0,6
8 III Erbicidat ha 1
9 III Semănat ha 1
10 4-7 Rărit(2x) ha 1 0,03 II 66,6
11 3-7 Irigare(x4) ha 1 Apă m3 1600
12 6-7 Recoltatul t 25

21
Exploataţia agricolă: S.C Mara S.R.L Producţia medie (t): 12 _
Distanţa medie: 5km______ Suprafaţa (ha): _____1_____
Cultura premergătoare: __________

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: Salată

Lucrări executate Lucrări executate manual Consum de mterial


mecanizat
Nr. LunaLucrări tehnologice în Vol. Tarif Chelt. Vol. Norma Grupa de Necesarul Chelt. cu Felul UM Consum Pret Total lei
crt. ordine cronologică UM lucrării lei/UM cu lucr. lucrări de complexitate de ZO forţa de materialului normat lei/UM
mec. lei i muncă muncă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 IX Discuit (2 ori) ha 2
2 IX Nivelare de exploat. ha 1
3 IX Încărcat gg t 50*2
4 IX Transport gg tkm 50*5
5 IX Fertilizat ha 1
6 IX Încărcat îng.ch. t 0,2 15 IV 0,013 P2O5 t 0,1
7 IX Transport îngr.ch. tkm 0,33*5 K2O t 0,1
8 IX Descărcat îngr.chim. t 0,2 15 IV 0,013
9 IX Alimentat ha 1 50 IV 0,02
10 IX Fertilizat cu ing.ch. ha 1
11 IX Arătura de t-nă ha 1
12 II Semănat ha 1
13 III Prășit(2x) ha 1 0,25 II/1 4
14 III Rărit ha 1 0,03 II 66,6
15 III Irigat(2x) ha 1 Apă m3 250
16 III Recoltare(3x) t 12

22
Lucrări efectuate în legumicultură

Nr. Lucrarea Categ. U/M Formaţia Utilaj necesar Norma de ZO/UM


crt. producţie
1. Udat în răsadniţe calde cu 2 mii mp 2 Stropitor, 0,540 3,70
stropitoarea 10 l apă la 1,5 găleată
mp
2. Udat răsadniţe cu furtunul, cu 2 mii mp 2 Furtun 0,785 2,54
sita si aşezatul geamurilor
3. Aşezarea ghivecelor nutritive 2 mii buc. 2 Targă 3,00 0,66
în răsadniţe înclinate
4. Plivit în răsadniţe 2 mp 1 Manual 42.00 0,02
5. Îngrijirea răsadniţelor în 3 mii mp 1 Manual 0,50 2,00
cultură
6. Completarea bălegarului din 3 mc 1 Furcă 8,00 0,12
poteci în strat de 20-30 cm
Lucrări în grădină
7. Făcut straturi în arătură 3 mii mp 1 Sapă, greblă 0,330 3,00
8. Făcutul straturilor în urma 3 mii mp 1 Sapă, greblă 600,0 0,0016
rariţei
9. Plantat arpagic
-Cu marcarea mecanică 3 ha 1 0,028 35,71
- cu marcarea manuală 3 ha 1 0,020 50,00
10. Semănat fasole, mazăre, 2 cai
bame cu maşina cu tracţiune semănătoare
anim
-un conductor cai 1 ha 1 1,50 0,66
-un conductor, semănătoare 3 ha 1 1,50 0,66
11. Idem cu sapa şi săpăliga 3 ha 1 sac 0,10 10,00
12. Semănat rădăcinoase cu 2 cai
maşina cu cinci rânduri: semănătoare
-un conductor cai 1 ha 1 0,50 2,00
-un conductor semănătoare 3 ha 1 0,50 2,00
13. Semănat rădăcinoase cu mâna 3 ha 1 Sac 0,035 28,56
pe rigole şi straturi
14. Semănat castraveţi în cuiburi 3 mii buc 1 Sac 2,10 0,50
(pepeni, dovlecei, etc.)
15. Sfărâmat scoarţa cu grebla 1 ha. 1 Greblă 0,06 16,66
16. Făcut canale secundare pentru 3 ml 2 Sapă, lopată 215 0,0093
udat roşii
17. Perfectarea biloanelor sau 3 ha 1 Sapă, lopată 0,07 14,28
canalelor după rariţă
18. Marcarea terenului pentru 3 mii mp 1 Marcator 3,00 0,33
plantat cu marcatorul manual
în două sensuri (în pătrat)
19. Idem – cu sfoară 3 mii mp 1 Sfoară cu semen 1,00 1,00
20. Făcut cuiburi cu sapa pentru 3 mii cuiburi 1 Sapă 2,40 0,41
plantat roşii timpurii
21. Scos şi pregătit răsad de roşii, 3 mii fire 1 Lădiţe 10,00 0,10
vinete, ardei, în vederea
plantării
22. Transportat răsad cu targa, 2 mii buc 2 Targă 2,50 0,80
scos din ghivece arse
23. Distribuirea la cuib a 2 mii fire 1 răsad 6,20 0,16
răsadurilor
24. Sădit răsad de tomate, ardei 3 mii fire 1 Manual 2,00 0,50
sau vinete cu pământ pe
23
rădăcină în cuiburi gata făcute
25. Săditul răsadului nerepicat de 3 mii fire 1 Manual 3,50 0,28
varză, conopidă, gulii, ardei,
roşii, vinete
26. Tras pământ la răsadurile 2 mii fire 1 Sapă 3,00 0,33
plantate fără udare
27. Scos şi pregătit răsad de 3 mii fire 1 Lădiţe 8,10 0,12
varză, inclusiv mocirlitul
28. Scosul, sortatul şi pregătitul 3 mii fire 1 Manual 10,00 0,10
răsadului de praz
29. Sădit răsad de varză 3 mii fire 1 Plantator 3,750 0,26
30. Plantat manual răsad de ţelină 3 mii fire 1 Plantator 3,65 0,27
31. Udat răsad de varză, ardei 4 ha 1 Sapă 0,25 4,00
prin irigaţie
32. Înlocuirea plantelor pierite 3 ha 1 Sapă 2,00 0,50
după 10 zile de la plantare,
culturi cu goluri de 5-10%
33. Confecţionat araci 2 mii buc 1 Topor 0,80 1,25
34. Arăcit tomate cu chitonogul 3 mii buc 1 Chitonog 1,00 1,00
35. Întins sârmă pe şpalier pentru 3 mii ml 2 Scoabe, sârmă, 4,00 0,50
cultura de roşii timpurii cleşte, ciocan
36. Legat şi copilit a II-a şi a III-a 3 mii fire 1 Rafie, cuţit 1,525 0,65
oară roşii pe şpalier
37. Împrăştiat manual 2 ha 1 Găleată 3,00 0,33
îngrăşăminte chimice la
cultura de varză
38. Prăşit I şi II peste tot cu sapa 2 ha 1 Sapă 0,115 0,69
la tomate
39. Prăşit I peste tot la castraveţi 2 ha 1 Sapă 0,135 7,40
40. Idem a II-a oară 2 ha 1 Sapă 0,10 10,00
41. Idem a III-a oară 2 ha 1 Sapă 0,08 12,00
42. Prăşit I cu săpăliga peste tot 2 ha 1 Săpăligă 0,055 18,18
la ardei şi ţelină
43. Prăşit II şi III la ardei gras 2 ha 1 Săpăligă 0,065 15,38
44. Prăşit II şi III la vinete şi 2 ha 1 Sapă 0,14 7,14
gogoşari
45. Prăşit manual usturoi, praz şi 2 ha 1 Sapă 0,035 28,56
ceapă cu un număr de până la
80 buruieni la mp
46. Idem cu peste 80 buruieni la 2 ha 1 Sapă, săpăligă 0,030 33,33
mp
47. Prăşit total manual ceapă 2 ha 1 sapă 0,060 16,66
ceaclama
48. Plivit I şi II la ceapă ceaclama 2 ha 1 0,09 11,11
49. Rărit ceapă ceaclama manual 2 ha 1 0,04 25,00
la 10-12 cm şi făcut legături
50. Plivit şi rărit morcovi, 2 ha 1 0,0255 3,92
pătrunjel şi păstârnac
51. Plivit straturi 2 mp 1 Manual 60 0,016
52. Plivit I şi II arpagic cu
îmburuienare:
-puternică 2 ha 1 Manual 0,005 200,00
-mijlocie 2 ha 1 Manual 0,006 166,66
-slabă 2 ha 1 Manual 0,010 100,00
53. Copilit I şi legat roşii la araci 3 mii fire 1 Briceag 0,900 1,11
54. Copilit II şi legat roşii la araci 3 mii fire 1 Briceag 0,800 1,25
55. Copilit III şi legat roşii la 3 mii fire 1 Briceag 0,700 1,42
araci

24
56. Cârnit + copilit II la roşii 3 mii fire 1 5,60 0,17
timpurii
57. Copilit I roşii fără legat pe 3 mii fire 1 8,50 0,11
şpalieri
58. Copilit II roşii timpurii pe 3 mii fire 1 6,50 0,15
şpalier fără legat
59. Îngrăşarea suplimentară la 2 mii buc 1 Găleată 3,00 0,33
cuib cu îngrăşăminte chimice
60. Idem – cu soluţie 2 mii buc 1 Găleată 5,00 0,20
61. Idem – 0,5 kg mraniţă 2 mii cuiburi 1 Găleată 4,00 0,25
amestecată cu îngrăşăminte
minerale
62. Împrăştierea manuală a 2 ha 1 Găleată 0,80 1,25
îngrăş. între rânduri
63. Prăşitul între rânduri cu 2 ha 1 Cultivator 0,25 4,00
cultivatorul manual
64. Idem – cu sapa după 2 ha 1 Sapă 0,15 6,66
prăşitoare
65. Irigatul – noaptea 3 ha 1 Sapă 0,30 3,33
66. Idem – ziua 3 ha 1 Sapă 0,40 2,50
67. Îmbăierea inflorescenţelor cu 3 mii fire 1 Vas special 3,00 0,33
biostimulatori
68. Recoltat spanac de sămânţă 3 tone 1 Seceră 0,0040 25,00
69. Recoltat spanac în câmp 3 tone 1 Coşuri 0,180 5,50
70. Idem – prin tăierea cu razul 3 tone 1 Coşuri 0,400 2,50
71. Recoltat spanac frunze în 3 tone 1 Lăzi tip P 0,07 14,28
câmp pentru export
72. Condiţionarea spanacului 3 tone 1 Coşuri, lădiţe 0,400 2,50
73. Recoltat manual ceapă verde 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,700 1,42
25 fire la kg
74. Recoltat manual ceapă verde 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,480 2,08
25-30 fire la kg
75. Recoltat manual ceapă verde 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,145 6,89
40-60 fire la kg
76. Făcut legături ceapă 2 mii fire 1 Sfoară, rafie 8,00 0,12
legături 200 0,005
77. Recoltat ceapă, curăţat şi 3 tone 1 Lădiţe, coşuri, 0,110 9,09
făcut legături rafie
78. Recoltat usturoi verde, curăţat 3 tone 1 rafie 0,075 13,13
şi făcut legături
79. Recoltat salată verde 3 mii căpăţâni/ 1 Lădiţe 0,60 1,66
tone 0,200 5,00
80. Sortarea şi ambalarea salatei 3 tone 1 Lădiţe 1,50 0,66
căpăţâni
81. Recoltat mazăre păstăi 3 tone 1 Coşuri, sac 0,040 25,00
82. Recoltat fasole grasă păstăi 3 tone 1 Coşuri, sac 0,055 18,18
83. Recoltat fasole păstăi soiul 3 tone 1 Coşuri, sac 0,045 22,22
Saxa
84. Recoltat fasole păstăi fideluţă 3 tone 1 Găleţi 0,025 40,00
85. Smuls fasole Saxa 2 ha 1 Găleţi 0,06 16,66
86. Smuls mazăre de grădină 2 ha 1 0,06 16,16
portul mic şi densitate mare
87. Recoltat I tomate pentru 3 tone 1 Lădiţe, găleţi 0,110 9,09
export
88. Recoltat II tomate pentru 3 tone 1 Lădiţe, coşuri 0,120 8,33
export
89. Recoltat III tomate pentru 3 tone 1 Lădiţe, coşuri 0,150 6,66
export

25
90. Recoltat tomate pentru 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,200 5,00
consum intern
- prod. 1-10 kg/mp
91. Recoltat II tomate pentru 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,235 4.25
consum intern
-prod. 3-10 kg/mp
92. Recoltat III tomate pentru 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,300 3.33
consum intern
-prod. 5-10 kg/mp
93. Sortat roşii pentru consum 2 tone 1 Lăzi 0,500 2.00
intern pe 3 categorii
94. Recoltat castraveţi de 3-6 cm 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,03 33.33
95. Recoltat castraveţi de 6-9 cm 3 tone 1 Coş 0,06 16.16
96. Recoltat castraveţi de 9-12 3 tone 1 Coş 0,10 10.00
cm
97. Recoltat castraveţi peste 12 3 tone 1 Coş 0,20 5.00
cm
98. Recoltat castraveţi cornişor 3 tone 1 Coş 0,220 4.54
peste 15 cm
99. Sortat castraveţi pentru 3 buc 1 Lădiţe 0,150 6.66
export, soiul Cornişor
100. Recoltat ceapă uscată tone
-prod. 8000 kg/ha 3 1 Manual 0,270 3,70
-prod. 8000-12000 kg/ha 3 1 Manual 0,300 3,33
-prod. peste 12000 kg/ha 3 1 Manual 0,420 2,38

101. Sortat ceapa după uscare 1 tone 1 Coş, lădiţe 2,00 0,50
102. Idem usturoi 1 tone 1 Coş, lădiţe 0,100 10,00
103. Recoltat vinete (cca. 3 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,350 2,85
buc/kg)
104. Recoltat vinete (cca. 4 3 tone 1 Coş, lădiţe 0,250 4,00
buc/kg)
105. Recoltat varză de toamnă şi 3 tone 1 Coş, lădiţe, cuţit 1,70 0,58
curăţat frunze
106. Recoltat şi fasonat varză 3 mii buc 1 Cuţit 0,275 2,63
căpăţână pentru sămânţă
107. Recoltat dovlecei Lădiţe, cuţit
-în floare 3 tone 1 0,075 13,33
-mai mari 3 tone 1 0,300 3,33
108. Recoltat I ardei gras pt. 3 tone 1 Coşuri, lădiţe 0,125 8,00
consum intern
109. Recoltat II ardei gras pt. 3 tone 1 Coşuri, lădiţe 0,260 3,84
consum intern
110. Recoltat ardei gras pt. export 3 tone 1 Coşuri, lădiţe 0,180 5,55
111. Recoltat ardei gogoşar 3 tone 1 Coşuri, lădiţe, 0,310 3,22
găleţi
112. Sortat ardei gras pentru 2 tone 1 Lăzi 0,650 1,53
consum intern
113. Sortat gogoşari pentru export 2 tone 1 Lădiţe, hârtie, 0,200 5,00
etichete
114. Înşirat ardei pentru boia 2 şire 1 Sfoară 35,00 0,028
115. Recoltatul conopidei prin 3 mii buc 1 Saci 0,600 1,60
smulgere
116. Recoltatul guliilor 3 mii buc 1 Cosor, secere 2,00 0,50
117. Recoltat pepeni comestibili 3 tone 1 Cosor 1,25 0,80
118. Recoltat sfeclă pentru salată 3 tone 1 Furcă 0,600 1,66
119. Recoltat ridichi de lună 3 mii leg 1 Coş 0,600 1,66
120. Recoltat cartofi timpurii 3 tone 1 Sapă, saci 0,100 10,00

26
121. Recoltat frunze de pătrunjel 3 tone 1 Manual 0,080 12,50
122. Recoltat manual arpagic cu 3 tone 1 Cuţit, coş 0,020 50,00
producţia de 4-5 t/ha
123. Recoltatul tomatelor pentru 3 tone 1 Coşuri 0,500 2,00
murături
124. Recoltat praz 3 tone 1 Manual 1,00 1,00
125. Recoltatul rădăcinoaselor din 3 tone 1 Manual 0,30 3,33
răritură şi anume: morcov,
pătrunjel, păstârnac
126. Alesul şi fasonatul rădăcinilor 3 mii buc 1 Cuţit 4,50 0,22
de pătrunjel sau ţelină pentru
sămânţă
127. Spălarea seminţelor de roşii 2 kg 1 50,00 0,02
128. Spălat seminţe macerate de 3 kg sămânţă 1 Apă, vase pt. 4,00 0,25
tomate, ardei, vinete pulpă
129. Dat roşiile la pasatrice 4 tone 1 Pasatrice 8,00 0,12
130. Strivitul roşiilor pentru bulion 2 tone 1 Sită 2,80 0,35
131. Scos araci din cultura de 2 mii buc 1 2,00 0,50
tomate
132. Strângerea vrejilor de vinete, 2 ha 1 Furcă 0,20 5,00
roşii, ardei
133. Recoltatul inflorescenţelor de Briceag, secere
morcov, pătrunjel, păstârnac,
ţelină:
-I-a oară 3 mii mp 1 0,25 4,00
-a II-a oară 3 mii mp 1 0,50 2,00
134. Recoltat inflorescenţe de 3 ha 1 Secere, saci 0,02 50,00
ceapă prima oară
135. Idem a doua oară 3 ha 1 Secere, saci 0,05 20,00
136. Recoltat seminţe de vărzoase 3 ha 1 Secere 0,05 200,00
137. Recoltat vinete de sămânţă 3 tone 1 Secere 0,30 3,33
138. Tăiat manual vinete pentru 3 tone 1 Secere 0,30 3,33
sămânţă pentru macerat
139. Cules gogoşari şi ardei gras 3 tone 1 Cuţit, coşuri 0,250 4,00
pentru sămânţă, din cultură
140. Tăiat şi scos receptacole cu 3 ha 1 Secere, cuţit 0,175 5,71
seminţe din ardei gras, lung şi
gogoşari
141. Recoltat castraveţi de 3 tone 2 Coşuri, nuiele 0,80 2,50
sămânţă din câmp
142. Idem din răsadniţe 3 tone 1 Coşuri, nuiele 0,50 2,00
143. Recoltat dovlecei de sămânţă 3 tone 1 Coşuri, nuiele 1,00 1,00
144. Tăiat castraveţi şi scos 3 kg seminţe 1 Cuţit, găleţi 30,00 0,33
seminţe
145. Spălat seminţe de dovlecei 3 kg 1 Cuţit, găleţi 12,00 0,8
146. Tăiat pepeni şi scos seminţe 3 kg seminţe 1 Cuţit, căldări 12,00 0,083
147. Sortat fructe semincere de 3 tone 1 0,50 2,00
pepeni galbeni
148. Idem pentru pepeni verzi 3 tone 1 0,80 1,25
149. Scos sămânţă de dovlecei 3 kg 1 Găleţi, ciur 25,00 0,4
150. Spălat seminţe din fructe 3 kg seminţe 1 Căldări, cuţit 20,00
macerate de pepeni sau
dovlecei
151. Uscat seminţe de legume 2 kg 1 Polietilenă şi 15,00 0,066
tifon
152. Idem pentru pepeni verzi şi 2 kg 1 Polietilenă şi 30,00 0,033
dovlecei tifon
153. Idem pentru castraveţi şi 2 kg 1 Polietilenă şi 20,00 0,05
27
pepeni galbeni tifon
154. Semănatul seminţei de 3 mii mp 2 Greblă, sac, 3,00 0,33
arpagic – prin împrăştiere găleată
155. Plivit arpagicul 2 mp 1 Cuţit 75,00 0,013
156. Recoltat manual arpagic cu 3 tone 1 Raz, cuţit, sită, 0,020 50,00
producţii de 4-5 tone/ha coş
157. Sortarea arpagicului după 2 tone 2 vânturătoare 1,25 0,83
uscare
158. Lucrări în câmpuri de 2 mii mp 1 Sapă 2,50 0,40
experienţă1
159. Hibridări îndepărtate între 4 buc 1 Pensetă, cutii 100,00 0,01
specii şi hibridări vegetative din lemn
în câmp, sere sau răsadniţe
160. Alegerea şi marcarea cu 4 buc 2 Refractometru 200,00 0,01
etichete a plantelor de elită
161. Recoltarea separată a 4 kg 2 Cutii, pungi 50,00 0,04
hibrizilor îndepărtaţi şi
vegetativi, în câmp, sere sau
răsadniţe
162. Extragerea seminţelor de 4 buc 5 Pungi, tifon, 60,00 0,83
plante elită şi hibrizi în găleţi, cuţite
adăposturi sau laborator
163. Numărătoarea plantelor în 3 mii mp 1 1,00 1,00
parcele experimentale, câmp,
sere, răsadniţe
164. Plantarea semincerilor bienali 3 mii mp 1 Cazmale, sape, 0,60 1,66
din plante elită sau soiuri în cuţit
spaţii îndepărtate de alte
culturi de la 600-2000 m
165. Construirea de izolatoare din 4 mp 4 Polietilenă, 400,0 0,01
schelet de sârmă şi araci pânză tifon,
pentru plante alogame topoare, ace
166. Purificarea culturilor 2 ha 2 Manual 0,50 4,00
producătoare de sămânţă
167. Polenizarea lotului de 3 mii plante 1 Manual 0,90 1,11
hibridare la roşii şi vinete
168. Idem la cultura de ardei 3 mii plante 1 Manual 0,85 1,17
169. Recoltat flori uscate pentru 2 ha 1 Hârtie albă 8,00 0,12
polen la cultura de roşii şi
vinete hibride
170. Paza semincerilor de 1 ha 1 Clopoţei 2,00 0,50
crucifere şi spanac, contra
păsărilor
171. Ales la masă seminţe de roşii, 2 kg 1 Manual 1,00 1,00
vinete şi ardei
172. Idem castraveţi şi pepeni 2 kg 1 Manual 0,20 0,20
173. Transport araci intre parcele 3 Mii buc. 1 Manual 2,00 0,50
174. LUCRARI IN SERE SI
SOLARII
175. Udat în seră 3 mii buc 2 Stropitoare 0,25 8,00
176. Dezinfectarea solului în sere 5 mii mp 2 Stropit., găleată, 0,15 13,32
sau răsadniţe fixe prin udare prelate
cu 10-15 l/mp
177. Dezinfectat teren arart în seră mii mp 2 Furtun cu ţeavă 3,00 0,66
cu apă fierbinte (90-100 oC) cu mâner
prin turnare (stropire) foarte
abundente 25-30 l apă/mp
-muncitor care stropeşte 2
-muncitor care mută furtunul 1
28
178. Stropit teren lucrat cu freza 3 mii mp 2 Electropompa 7,00 0,28
cu soluţie de sulfat de cupru holender cu 2
pentru dezinfectare cu cca. furtune
3500 l/ha
179. Stropitul solului cu clorură de 3 mii mp 1 Pompă carosab. 0,60 1,66
calciu – soluţie
180. Dezinfectarea parapetului 3 mii mp 1 Pompă carosab. 0,30 3,33
seră
181. Dezinfectarea pământului cu 4 mc 3 Stropit., lopată, 10,0 0,3
formalină prelată sau saci
182. Idem – cu agregate tip grapă 4 mp 2 Agregat lopată 150,0 0,013
prin înfigere
183. Pregătirea pământului de 3 mc 2 Cazma 3,00 0,66
ţelină
184. Prima lopătarea a pământului 3 mc 2 Cazma, lopată 6,00 0,33
de ţelină
185. Idem lopătarea a II-a şi a III-a 3 mc 2 Cazma, lopată 8,00 0,25
186. Cernutul pământului prin ciur 3 mc 2 Ciur, lopată 6,00 0,33
cu ochiuri de 2,5 cm
187. Idem cu ciur de 5,0 cm 3 mc 2 Ciur, lopată 9,25 0,21
188. Cernut mraniţă prin ciur cu 3 mc 2 Ciur, lopată 8,00 0,25
ochiuri de 5,0 cm
189. Idem cu ochiuri de 2,5 cm 3 mc 2 Ciur, lopată 7,00 0,28
190. Încărcat gunoi de grajd 4 tone 4 Furcă 19,00 0,13
semiputred cu furca în
remorcă pentru tractor Eicher
191. Împrăştiat cu îngrăşăminte 2 ha 2 Găleată 1,80 1,11
chimice pe teren lucrat cu
freza în seră cca. 1600 kg/ha
192. Cărat mraniţă cu roaba la dist. 3 tone 3 Roabă, lopeţi 11,00 0,27
de cca. 50-60 m
193. Făcut amestec de pământ, 2 tone 2 Lopeţi, maşină 11,00 0,18
mraniţă şi turbă, dat la lopată
şi alimentat banda
transportoare
194. Făcut amestec de pământ – 2 tone 8 Roabă, lopată, 11,00 0,72
lucrare completă ciur
195. Distribuit la cuib răsad de 2 fire 1 Lăzi 3500 0,0002
tomate şi plantat în ghivece
196. Plantat răsad de tomate în 3 mii fire 1 Săpăligă, 1,75 0,50
seră din ghivece de pământ în copcitor
gropi dinainte făcute
197. Plantat răsad de tomate din 3 mi fire 1 Săpăligă, 2,30 0,40
cuburi nutritive pe teren copcitor
nivelat, fără gropi dinainte
făcute
198. Plantat răsad de tomate din 3 mii fire 1 Săpăligă, 2,75 0,30
cuburi nutritive în teren copcitor
modelat mecanic în rigole
199. Udat tomate seră imediat 2 mp 3550 0,008
după plantare cu 0,5 l apă la cuiburi 3 34500 0,00008
cuib
200. Încărcat răsad plantat în 3 mii buc 1 Lăzi 7,50 0,13
cuburi nutritive 6/6/6 cm din
teren în lăzi şi scos la alei cu
transport la dist. de 30 m
201. Încărcat în multicar sau 3 lăzi Lăzi 1530 0,0013
remorcă Eicher lăzi cu răsad, mii cuburi 2 61,20 0,032
cuburi nutritive
29
202. Arat cu Holderul 5 ha 1 Holder 2,50 0,40
203. Frezat cu Eicherul 5 ha 1 Eicher 1,00 1,00
204. Deschis rigole cu Eicherul 5 ha 1 Eicher 1,50 0,66
205. Repartizat la cuib răsad de 2 mii fire 2 7,00 0,28
castraveţi din ghivece de
pământ ars 10/10 cm
206. Introdus nisip în travee 2 tone 1 Lopată, găleată 3,50 0,28
207. Frezat teren cu freza acţionată 2 ha 1 Eicher 1,30 0,76
de tractorul Eicher
208. Făcut poteci în travee 1 mii ml 1 Sapă 0,30 0,33
209. Aranjarea cărării după săpat 1 mii ml 1 Sapă 0,15 6,66
210. Aşezat R. L. şi un cm de nisip 3 mii mp 1 Lopată 0,10 10,10
211. Introdus R. L. şi umplut 3 mii mp 1 Mătură, găleată 0,30 3,30
ghivece şi spaţii
212. Tăvălugit manual 1 mii mp 1 Tăvălug 0,80 1,25
213. Nivelat pământ introdus în 3 mii mp 1 Sapă, greblă 0,30 3,30
seră (fără parapet)
214. Idem – cu parapet 3 mii mp 1 Sapă, greblă 0,20 5,00
215. Săpat şi nivelat pământ 3 mii mp 1 Cazma 0,20 5,00
înainte de plantat pe parapet
216. Plantat răsad de castraveţi din 3 mii mp 2 Copcitoare 4,60 0,43
ghiveci de pământ ars 10/10
cm fără gropi sau rigole
dinainte făcute
217. Prăşit I tomate în seră 2 mii mp 1 Săpăligă 0,74 1,35
218. Prăşit II tomate în seră 2 mii mp 1 Săpăligă 0,80 1,25
219. Prăşit III tomate în seră 2 mii mp 1 Săpăligă 1,20 0,83
220. Prăşit cu motofreza “Terra 2 mii mp 2 Motofreză 6,00 0,33
Gutbard” printre rândurile de
tomate
221. Prăşit I la cultura castraveţilor 3 mii mp 1 Sapă 0,80 1,25
222. Prăşit I la vinete - înălţimea 3 mii mp 1 Sapă 0,66 1,50
plantelor 20-25 cm
223. Prăşit la cultura de vinete- 3 mii mp 1 Sapă 0,32 3,12
înălţimea plantelor 30-50 cm
224. Întreţinut plante de castraveţi 3 mii plante 1 Găleată 1,50 0,66
faza I – înălţimea plantelor
20-25 cm
225. Întreţinut plante de castraveţi 3 mii plante 1 Găleată 1,50 0,66
faza II – înălţimea plantelor
0,1-1 m
226. Întreţinut plante de castraveţi 3 mii plante 1 Găleată 1,00 1,00
faza III – înălţimea plantelor
1-1,5 m
227. Lucrat terenul în seră cu 3 mii mp 1 Unealtă wolf 3,60 0,27
unelte wolf 40% din suprafaţă efectiv lucrat
mii mp 9,00 0,11
supraf.
cultivată
228. Distribuit răsad de vinete 2 mii fire 2 9,50 0,21
produs în ghivece de pământ
229. Plantat vinete din ghivece în 3 mii fire 3 7,00 0,42
seră, fără gropi făcute
dinainte
230. Întins sârma pentru susţinere 2 mii ml 7 Cleşte, sârmă 5,60 1,25
231. Pregătit sfori de 2,5 m 2 mii fire 1 Vârtelniţă, cuţit 12,00 0,083
lungime pentru palisat
plantele din seră

30
232. Legat sfori noi de sârmele de 2 mii fire 1 3,00 0,33
susţinere în seră pentru
palisarea tomatelor
233. Legat sfori noi pentru 2 mii fire 1 1,10 0,90
susţinerea şi dirijarea
plantelor de tomate pe ele
234. Legat sfori la plantele de 2 mii fire 1 Sfori 0,60 1,66
tomate prin recuperarea
sforilor vechi şi dirijarea
plantelor pe sfori
235. Legat sfori la baza tulpinii 1 mii fire 1 Sfori 2,00 0,50
plantelor de castraveţi şi
primul dirijat la plantei pe
sfori
236. Legat sfori noi de susţinere 1 mii fire 1 Sfori 3,00 0,33
sus pentru cultura de
castraveţi
237. Udat castraveţi la cuib după Furtun fără sită
plantare cu furtunul fără sită,
cu cca. 1,5 litri apă la cuib
-muncitorul care udă
-muncitorul care mută 3 mii fire 2 5,60 0,35
furtunul 1
238. Udat cu furtunul fără sită 3 ha 2 Furtun fără sită 0,07 28,50
întreaga suprafaţă a traveii cu
cultură de vinete
239. Udat vinete cu furtunul cu 3 mii fire 2 Furtun 3,00 0,66
cca. 4 litri apă/plantă
240. Udat vinete cu furtunul cu 3 mii fire 2 Furtun 10,00 0,20
cca. 1 litri apă/plantă
241. Copilit la cultura de castraveţi 3 mii plante 1 Foarfecă 0,225 4,44
în seră
242. Copilit la cultura de vinete 3 mi plante 1 Foarfecă 0,55 1,81
243. Cârnit tomate în seră, 4 mii plante 1 Găleată 3700 0,00027
înălţimea plantelor de cca. 2
m
244. Stropit tomate la colet cu 4 ha 2 Pompă Holde 0,54 3,7
soluţie de Captan 3% după mii plante 19,00 0,10
plantare
245. Mulcit I la cultura de tomate 3 mii fire 1 Lopată 1,650 0,60
246. Mulcit II la cultura de tomate 3 mii fire 1 Lopată 0,325 3,07
247. Mulcit III cu mraniţă la 3 mii fire 1 Lopată 0,25 4,00
cultura de tomate
248. Cărat gunoi pe travee pentru 3 tone 2 Targă 10,00 0,20
mulcitul II la cultura de
castraveţi, stropit tomate
mecanic cu maşina Holder cu
2 furtune 4500 litrii soluţie/ha
249. Stropit tomate mecanic cu 4 mp 2 Maşina Holder 5500 0,0036
maşina Holder
250. Stropit castraveţi în seră cu 5 ha 2 Electropompa 1,00 2,00
insectofungicide Holender cu 2
furtune
251. Stropit la colet răsad de 5 mii fire 2 Electropompa 35,00 0,057
vinete (din ghivece aşezate în Holender cu 2
benzi) furtune,
pulverizator la
lanci
252. Stropit cu vermorelul cultura 3 mii fire 1 vermorel 4,40 0,22
31
de vinete
253. Idem cu pompa carosabilă 3 mii fire 1 Pompa 8,00 0,12
carosabilă
254. Prăfuirea plantelor cu insecto 3 mii mp 1 Aparat manual 0,60 1,66
fungicide
255. Pregătit pământ după a doua 3 mii mp 1 Cazma, sapă, 0,15 6,66
cultură pe stelaje greblă
256. Defoliat 2-3 frunze de la baza 2 mii plante 1 Găleată 5,25 0,19
plantelor de tomate din seră
257. Împrăştiat îngrăşăminte 2 -ha 1 Găleată 1,525 0,65
chimice la plante de tomate la îngrăşământ 0,60 1,66
40% din suprafaţă -ha efect
258. Idem la 60% din suprafaţă 2 -ha 1 Găleată 1,15 0,86
îngrăşământ 0,66 1,51
-ha efect
259. Polenizat tomate seră cu 4 ha 1 Atomizor 2,55 0,39
atomizorul
260. Confecţionat tutori la 50-80 2 mii buc 1 Topor 2,00 0,50
cm înălţime
261. Strâns în mănunchi aţele de 1 mii mp 1 7,00 0,14
care au fost legate plantele
fără a le desface de sârme şi
aşezat pe sârma de susţinere
262. Recoltat tomate de seră cu 3 tone 1 Lădiţă, găleată 0,250 4,00
producţia recoltabilă sub 0,3
kg/mp
263. Recoltat tomate de seră cu 3 tone 1 Lădiţă, găleată 0,40 2,50
producţia recoltabilă de 0,3-
0,5 kg/mp
264. Transport recoltă 3 tone 1 Multicar 13,00 0,07
265. Legat lăzi cu sârmă pentru 3 tone 1 Cleşte, ciocan, 3,30 0,30
export sârmă
266. Transportat recoltă ambalată 3 tone 1 Targă, camion 3,00 0,66
cu cărucior sau targă la 30 m
267. Smuls vreji de tomate din 3 mp 2 850 0,0023
seră şi făcut grămezi mici,
legat sforile de susţinere
268. Smuls vreji de ardei şi aşezat 3 mii mp 1 1,90 0,52
în grămezi mici + tăiatul mii plante 5,90 0,16
sforilor de susţinere
269. Smuls vreji de vinete, tăiat 3 mii mp 2 Sapă 0,22 9,00
sforile de susţinere de jos de mii plante Cazma 2,40 0,83
la baza plantelor, tras plantele
de pe sforile de susţinere
270. Transportat vreji de tomate 3 mp 2 3350 0,0006
din seră manual (prin târâre)
la alei
271. Transportat vreji de tomate 4 mii mp 1 Tractor UTB 3,00 0,30
din seră la platformă prin tone prevăzut cu u 31,5 0,031
târâre cu tractorul UTB 650 târâş
dist. 1 km
272. Pregătirea soluţiei pentru 5 ha 1 7,00 0,14
stropit

32

S-ar putea să vă placă și