Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Ia¸si Admitere -

studii de licen¸ta˘

Facultatea de Informatica˘
Sesiunea iulie 2015
Test la MATEMATICA˘

Se acorda˘ 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3


ore.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)

2 4
5p 1. Sa˘ se afle z C∗ astfel încât z = 1, Im(z) < 0 ¸si z + 3z = .
∈ | | 6 z
2
5p 2. Fie x1 ¸si x2 rad˘ acinile˘ ecua¸tiei αx +
x + 1 = 0 (α R∗,
R). Sa˘ se scrie ecua¸tia de
1 1∈ ∈
gradul doi care are rad˘ acinile˘ y1 = x1 ¸si y2 = x2 .
− x1 − x2
3
5p 3. Sa˘ se rezolve ecua¸tia: log x + log (1 x) = .
4 2 − − 2
5p 4. Sa˘ se determine probabilitatea ca, alegând un numar˘ din mul¸timea 1, 2,
. . . , 99 al carui˘ rest
la împar¸tirea˘ cu 5 este 2, acesta sa˘ fie multiplu de 3. {
}

5p 5. Un triunghi are un unghi de 30◦, un altul de 45◦ ¸si latura opusa˘ celui
de-al treilea unghi are
lungimea (3 + √27). Sa˘ se afle aria triunghiului.
5p 6. Rezolva¸ti ecua¸tia sin4x + 4cos2x 1 = 0.

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)

x 0 x 0 1 0
1. Fie matricele A(x) = 0 x 0 ¸si B = 1 0 1 , unde x R.
 x 0 x   0 1 0  ∈
   
5p a) Stabili¸ti ca˘ det (tA(x) + sB) = 0, t, s, x R.
8 ∈
5p b) Arata¸ti˘ ca,˘ oricare ar fi x, matricea C = A(x) B B A(x) are
proprietatea CT = C.
· − ·

2 2
5p c) Sa˘ se arate ca˘ nu exista˘ x ¸si y din R∗ astfel încât x(A(x) B ) =
A(y).

2. Pentru a Q, definim func¸tia fa : R R prin
∈ →
ax, daca˘ x
f (x) = Q
a 0, altfel. ∈
#
5p a) Sa˘ se demonstreze ca˘ adunarea ("+") ¸si compunerea (" ") func¸tiilor
determina˘ pe mul¸timea

= fa a Q o structura˘ de corp comutativ.
F { | ∈ }
5p b) Este corpul ( , +, ) izomorf cu corpul (Q, +, )? Justifica¸ti raspunsul.˘
F ◦ ·
5p c) Rezolva¸ti în ecua¸tia f f = f3.
F ◦
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)

2
1. Se considera˘ func¸tia f : R R, data˘ prin f(x) = x + 2 cos x.

5p a) Determina¸ti ecua¸tia tangentei la graficul func¸tiei f în punctul de
abscisa˘ x0 = π.

5p b) Arata¸ti˘ ca˘ f tx1 + (1 t)x2 < tf(x1) + (1 t)f(x2), t (0, 1), x1, x2
(0, π], x1 = x2.
− − 8 ∈ 8 ∈
6
x ln (x + 1)
5p c) Calcula¸ti lim# . #
x 0 f(x) 2
!
− x3
2. Fie func¸tia f : R R, f(x) = arctg(x) x + .
−→ − 3
5p a) Arata¸ti˘ ca˘ func¸tia f admite primitive pe R.
| |
1
5p b) Gasi¸ti˘ o primitiva˘ a func¸tiei f ¸si calcula¸ti f(x)dx.

Z1

x3
5p c) Determina¸ti aria suprafe¸tei cuprinsa˘ între graficele func¸tiilor g(x) =
arctg(x)+ ¸si h(x) = x,

3
pentru x [0, 1].