Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Unitatea de învãţãmânt:Scoala Gimnaziala Nr 1 Batar


Profesor: Ghideu Ramona-Ana
Clasa: a VIII a
Data:
Unitatea de învãţare: Activitati economice
Lecţia: Industria energetica si a energiei electrice
Tipul lecţiei: mixtã

Competenţe generale:
1.Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
3.Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru;
4.Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;

Competenţe specifice:
1.1Recunoaşterea termenilor geografici şi utilizarea lor în contexte cunoscute sau în contexte noi
3.5 Utilizarea operatiilor si notiunilor matematice la nivel elementar
4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentari cartografice
4.6 Interpretarea reprezentarilor cartografice si grafice simple

Obiective operaţionale:
 Cognitive
CO1 Sa defineasca notiunile de termocentrala, hidrocentrala, atomocentrala
CO2 Sa enumere resursele energetice

 Formative:
CO3 Sa identifice si sa localizeze pe harta regiunile din care se exploateaza resursele energetice
CO4 Sa identifice si sa localizeze pe harta termocentralele,hidrocentralele si atomocentrala
 Atitudinale:
CO5 Sa argumenteze ca tara noastra are potential hidroenergetic

Evaluarea : formativ-ameliorativã

Obiective ale evaluãrii:


 Cognitive:

Oe1:sa opereze cu noţiunile şi conceptele industrie extractiva, resurse energetice, termocentrale,hidrocentrale, atomocentrala
Formative:
Oe2: sa utilizeze tehnici de lucru cu manualul, harta, suportul cartografic
 Atitudinale:

Oe3: sa formuleze şi sa susţina opinii personale cu privire la potentialul hidroenergetic

Valori şi atitudini vizate:


- Gândire criticã şi flexibilã
- Relaţionare pozitivã cu ceilalţi
Strategii: inductiv-deductivã, explicativ-conversativã
Metode:
Expozitiv-euristice: M1-expunerea; M2- explicaţia,
Interactive: M3-comparaţia, M4-conversaţia examinatoare, M5-lucrul cu harta, manualul
Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematicã, fişă de lucru
Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualã

Resurse:
- Umane- clasa a VIII-a
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã
m2: Macroproiectarea didacticã
- Manuale: Geografie, Ed. Corint
Geografie, Ed. ALL
- izvoare cartografice: m3: manual,
m4: harta fizica a Romaniei
m5: fisa de lucru

Demers didactic
Secvenţele Conţinuturi vizate Concepte Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
didactice operaţionale mat Proc

Moment -absenţe -rãspund cerinţelor


organizatoric -organizeazã materialele şi clasa -pregãtesc materialele
-creeazã un climat cooperant solicitate
-se aşeazã la locurile
indicate
Reactualizarea -noţiuni şi Oe1 -solicită elevilor sa defineasca M4 frontalã
cunoştinţelor/ concepte: notiunea de industrie extractiva -elaboreazã rãspunsuri
evaluare industrie -solicita elevilor sa enumere si sa
extractiva caracterizeze atat resursele energetice M1 obs.
Resurse cat si cele minerale sistematicã
energetice -apreciază, ierarhizează, laudă
Resurse minerale -autoevalueazã M5
Evocare Titlul lecţiei -noteazã pe tablã titlul lecţiei şi -noteazã în caiete titlul M1
Industria explică modul în care se va desfăşura lecţiei
energetica si a activitatea
energiei electrice -organizeazã învãţarea

Dobândirea de -Industria -Asigurã:


noi cunoştinţe energetica si a CO2 a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea -urmaresc manualul si
energiei electrice CO3 -solicita elevilor sa enumere resursele enumera resursele M2
Oe2 energetice energetice m3
Regiunile de -solicita elevilor sa urmareasca harta -urmaresc harta din manual M5
extractie a din manual si prezentarea power point identifica regiunile de M4 obs
petrolului CO3 si sa precizeze care sunt regiunile de extractie a petrolului si le m 3 sistematicã
Regiunile de Oe2 extractie a petrolului si sa le localizeze localizeaza pe harta murala
exploatare a -solicita elevilor sa identifice -identifica regiunile de M5
gazelor naturale regiunile de exploatare a gazelor exploatare a gazelor M1
Regiunile de naturale si sa le localizeze pe harta naturale si le localizeaza pe m3
extractie a CO3 -solicita elevilor sa identifice zonele harta M5
carbunilor Oe2 de extractie a carbunilor si sa le -investigheaza manualul verificare
localizeze pe harta murala folosindu- identifica si localizeaza M4 frontala
Termocentrale se si de atlas zonele de extractie a m3 orala
Hidrocentrale b) înţelegerea noilor conţinuturi carbunilor
Atomocentrala -cere elevilor sa defineasca urmarind -analizeaza harta din M1
CO1 manualul notiunile de termocentrala, manual ,definesc notiunile m4 M4
CO4 hidrocentrala si atomocentrala si sa le de termocentrala, M5
Oe1 localizeze pe harta murala hidrocentrala
Oe2 c) analiza ,atomocentrala si le m3 M5
- solicita elevilor sa compare pe baza localizeaza pe harta murala M3
tabelelor din manual evolutia cantitatii
CO2 de petrol, gaze naturale si carbune -compara si explica cauzele
Oe1 extras din 1980 pana in 2000 M1
d) sinteza m3 M4
-solicita elevilor sa formuleze
CO5 aprecieri cu privire la potentialul
Oe3 hidroenergetic al tarii noastre - formuleazã opinii m3 M2
e)aplicarea
-cere elevilor exemple referitoare la
CO5 importanta resurselor energetice in
Oe3 diferite domenii de activitate -explica
Atingerea -cere elevilor sa explice ce rol joaca -explica M2
performantei bogatia resurselor de subsol in
dezvoltarea Romaniei
Asigurarea Solicită elevilor să rezolve fişa de -rezolvă sarcinile Fişa de
retenţiei şi a lucru -autoevaluează m5 lucru,
transferului verificarea
Tema pentru Recomandã: aprofundarea -noteazã
acasã cunoştinţelor asimilate prin citirea
lecţiei acasã
Evaluarea -Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, -se raporteazã la aprecieri
decide/noteazã
Schita lectiei
INDUSTRIA ENERGETICA SI A ENERGIEI ELECTRICE

A. INDUSTRIA ENERGETICA
-cuprinde exploatarea resurselor de petrol, gaze naturale si carbuni
1.Extractia si prelucrarea petrolului -principalele regiuni de extractie-Subcarpatii Curburii
-Subcarpatii Moldovei
-Podisul Getic
-Campia Romana-zona Videle
-Baragan
-Campia de Vest
-Platforma continentala a Marii Negre
-este prelucrat in rafinarii-Brazi
2. Gazele naturale –se afla- in stare pura –gaz metan
-asociate petrolului-gaze asociate
-gazul metan se extrage din Depresiunea Colinara a Transilvaniei din structurile denumite domuri
-gazele asociate se afla localizate in regiuni petroliere
3. Carbunii-exista 3 tipuri –Huila-se extrage din bazinul Petrosani
-este utilizata pentru obtinerea cocsului siderurgic si in termocentrale
-Lignitul-se exploateaza din Podisul Getic-bazinul Motru-Rovinari
-este slab calitativ si este utilizat in termocentrale
-Carbune brun

B. INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE


-principalele surse de producere a energiei electrice in tara noastra sunt –gazul metan
-carbunii
-hidroenergia
-produsele petroliere
-energia nucleara
Termocentrale -Mintia-Deva
-Ludus-Iernut
-Paroseni
-Isalnita-Craiova
-Borzesti
-Bucuresti-Sud
-Brazi
-Chiscani-Braila
Hidrocentrale -Portile de Fier I si II pe Dunare
-Lotru- Ciunget pe Lotru
-Vidraru pe Arges
-Stejaru pe Bistrita
Atomocentrala -Cernavoda
-centrele de productie si de consum sunt interconectate printr-un sistem de linii de inalta tensiune impreuna formand sistemul
energetic national

.
FISA DE LUCRU

1. In coloana A sunt numerotate resursele naturale iar in coloana B sunt enumerate


unitatile de relief din care se exploateaza acestea .Asociati perechile corect

A B
1. gaz metan Depresiunea Petrosani
2. huila Campia Romana
3. lignit Podisul Dobrogei
4. petrol Podisul Getic
Depresiunea Colinara a Transilvaniei

2. Selectati din lista de mai jos acele denumiri care se refera la termocentrale si
hidrocentrale
Targu Mures , Portile de Fier, Mintia-Deva, Cernavoda, Lotru-Ciunget, Ludus-Iernut, Stejaru,
Bihor, Isalnita-Craiova, Vidraru, Paroseni, Harghita, Borzesti, Bucuresti-Sud,

a)Termocentrale b)Hidrocentrale