Sunteți pe pagina 1din 3

Comentariu literar

Introducere
În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre „Titanic vals” este important să menționezi
faptul că această piesă este o comedie de moravuri, a cărei premieră a avut loc în data de 21
noiembrie 1932, la Teatrul Naţional din Bucureşti. Este întotdeauna de apreciat dacă știi și alte
informații adiționale legate de această piesă.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de


faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

„Titanic vals” este o comedie de moravuri în trei acte, care, asemenea pieselor lui Caragiale,
satirizează lumea politică românească. S…

...

Semnificația titlului
În ceea ce privește titlul piesei, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. În
cazul piesei de față, titlul se află în strânsă legătură cu tema și mesajul piesei, ambele referitoare
la ipocrizia societății. De asemenea, titlul face referire la una din scenele piesei, pe care este
recomandabil să o amintești în argumentarea semnificației acestuia. Recomandăm cunoașterea
simbolisticii titlului, întrucât aceasta va…

...

Tema
O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și
viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul
că, în cazul piesei „Titanic Vals”, tema centrală este cea a vieții de familie, însă, pe parcursul
operei, se disting cu ușurință și alte teme, aflate în strânsă legătură cu aceasta.

Exemplu

Aparent, tema piesei „Titanic vals” este u…

...

Rezumat scurt
Recomandăm realizarea rezumatului scurt al piesei Titanic vals ținând cont de structura sa.
Pentru a păstra concizia rezumatului, încearcă să amintești doar cele mai importante evenimente
ce au loc pe parcursul acțiunii acestei comedii.

Exemplu de rezumat pe scurt pentru Titanic vals

Piesa se deschide cu o imagine de familie, cititorul familiarizându-se cu rolurile bine distribuite


ale personajelor. Scriitorul insistă asupra decorului, descris în indicaţiile scenice detaliate,
reprezentative pentru starea socială modestă a familiei.

Intriga este reprezentată de o discuție de familie privind dobândirea unei moşteniri, într-o
atmosferă liniştită, de după-amiază provincială. Spirache este capul familiei și lucrează ca
funcționar la prefectură. Acesta moștenește de la fratele său suma de cincizeci de milioane de ei,
ceea ce dezlănțuie polemici în cadrul familiei.

Sarmisegetuza (Miza) aștepta un copil cu iubitul ei, Gigi, care plecase în armată înainte de a afla
că urma să fie tată. Ca să mascheze lipsa tatălui, Miza voia să se căsătorească cu Petre Dinu, un
funcționar la poștă îndrăgostit de ea. Fiindc…

...

Personaje
În cazul piesei „Titanic vals”, personajele sunt numeroase, bine individualizate. Recomandarea
noastră este să te concentrezi pe rolul personajelor și pe felul în care ele au fost construite, astfel
încât să transmită ideea principală a piesei prin felul lor de a fi. Nu uita să precizezi tipul
personajului, precum și modalitățile de caracterizare specifice folosite în Titanic vals.

Exemplu

Spirache este personajul …

...

Tipuri de comic
Comedia se bazează pe categoria estetică numită „comic”. Acesta poate fi de mai multe tipuri: de
caracter, de nume, de limbaj, de situație, de moravuri, de intenție. În „Titanic vals”, avem de-a
face cu numeroase astfel de tipuri de comic.

Exemplu

Primele tipuri de comic apărute în text sunt cel de situaţie și de limbaj, însoțite de comicul de
nume. Chiriachiţa ascultă slujba de duminică dimineaţa la radio, în timp ce dă pasienţe. Intră
fiica ei, Dacia, văitându-se că e târziu şi nu a făcut nimic până l…
...

Comedie
„Titanic vals” este un text ce aparține genului dramatic, încadrându-se în specia comediei. Pentru
a argumenta corect apartenența la specie a acestui text dramatic, trebuie să cunoști foarte bine
trăsăturile acesteia. Printre ele se numără ironia, satira și sarcasmul, precum și personajele
ridicole.

Exemplu

Comedia este specia genului dramatic, în versuri sau în proză, care are ca principal scop stârnirea
râsului și producerea unor efecte comice. Aceasta se realizează prin intermediul personajelor
ridicole, între care au loc conflicte putemice. Astfel, în cazul piesei „Titanic vals”, asistăm la
diverse conflicte familiale, provocate de vestea moștenirii unchiului Tache sau de sarcina Miței.
Avem de-a face și cu un conflict interior, și anume cel prin care trece mereu Spirache, aflat între
dezaprobarea …

S-ar putea să vă placă și