Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT/2018

PRIVIND SITUATIA SECURITĂ ȚII SI SĂNATĂ ȚII ÎN MUNCĂ DIN CADRUL UNITĂ ȚII
„LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI”

În vederea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv prevederile Legii nr.319/2006


a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi ale Hotărârii Guvernul României nr.1425/2006 prin
care se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006, în anul 2018,
s-au întreprins o serie de acţiuni menite să asigure cadrul organizatoric şi mijloacele necesare
securităţii şi sănătăţii în muncă, securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor
profesionale.
Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii
lucrătorilor s-a realizat conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 pe baza
principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi
evitate,combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om prin proiectarea locurilor de
muncă,alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă în vederea reducerii monotoniei
muncii şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii., inlocuirea a ceea ce este periculos cu
ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos , furnizarea de instructiuni
corespunzatoare lucratorilor.
Pentru organizarea activitatii de prevenire si protectie în cadrul unitătii conform art.14
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006, s-a apelat la servicii externe de
prevenire si protectie, incheindu-se un contract de prestari servici cu firma S.C. ROGSAN SERV
S.R.L.
Au fost actualizate documentatiile cu caracter tehnic de informare si instruire al lucratorilor, a
fost actualizat Planul de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Pentru indentificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului
de munca si elaborarea Planului de Prevenire si Protectie s-a intocmit comisia de evaluare.
S-a efectuat instruirea in privinta riscurilor de accidentare pe drumurile publice, s-a recomandat
respectarea traseului de deplasare la si de la serviciu si atentie deosebita la deplasarile efetuate in
timpul programului si in conditii de temperaturi extreme.
Pentru indeplinirea cerintelor art. 57;58;59;60;61;62;63; din Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.319/2006, s-a constituit ,,Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca.
Pentru asigurarea instruirii periodice S.S.M. s-au stabilit persoanele responsabile cu instruirea
si coordonarea activitatilor din cadrul unitatii.
In vederea acordarii echipamentului individual de protectie lucratorilor s-a intocmi si aprobat un
Nomenclator de acordare E.I.P. si materiale igienico – sanitare specific riscurilor indentificate in
activitatile desfasurate in cadrul unitatii .
S-au luat masuri de indeplinire a tuturor cerintelor necesare pentru efectuarea instruirii
lucratorilor pe linie S.S.M. si S.U. ( tematici, programari, chestionare, fise individuale de
instructaj,documentatie necesara S.S.M. si S.U. pentru instruire);
S-au dotat punctele de lucru cu indicatoare de securitate privind semnalizarea riscurilor
conform H.G. 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si sanatate;
S-au elaborat instructiuni privind acordarea primului ajutor in caz de acidentare. In acest sens
a fost intocmita o lista cu personalul desemnat pentru acordare prim ajutor in caz de accidente
(salvatori) cu lucratori din cadrul unitatii care au fost instruiti, efectuanduse demonstratii practice;

INTOCMIT ,
dIRECTOR pROF. VLADU OCTAVIAN