Sunteți pe pagina 1din 2

1. cer 2. ceai 3. a - rici 4. o - cean 5.

re - ce
cerc ceas arici ocean rece
6. re - ci - tă 7. cinci 8. Lu - ci - ca 9. cer - cei 10. ră - cit
recită meci Lucica cercei răcit
11. nar-ci-să 12. a - ce 13. a - ce - la 14. ve-ci-nă 15. Mar-cel
narcisă ace acela vecină Marcel
16.Ce - li-na 17. mici 18. că-ciu-lă 19. co-lă-cel 20. Mir-cea
Celina nici căciulă colăcel Mircea
21. ze - ce 22. ci - nă 23.ri- no- cer 24. ciur 25. vaci
zece cină rinocer cioc voci
Grupurile de litere „Ce” şi „Ci”
 Citeşte:

 Copiază pe caiet următoarele propoziţii:


Lucica şi Cecilia citesc poveşti.
Cicerone are cinci colaci mici.

 Uneşte cuvântul cu imaginea corespunzătoare, apoi colorează:

arici

ceainic

cinci
rinocer

ciorapi

ace