Sunteți pe pagina 1din 1

TEZA CLASA a VI-a

sem.al II-lea-2013

Partea I ( 6 x 5 p = 35 p) : pe foaie se scriu numai rezultatele .

1.Rezultatul calculului ( - 18 ) : ( - 2 ) este egal cu……………………………..

2. Soluţia ecuaţiei 3x=24 este ………………

3.Complementul unghiului cu masura de 650 are masura……………………….


2 3
4.Rezultatul calcului + 5 este………………..
5

5.Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este.....................

6. Un elev face 15 exercitii in 3 ore .Cate suruburi va face in 2 ore ?

7.Intersectia bisectoarelor unui triunghi determina punctual numit………………..

Partea a II-a ( 3 x 10 p = 30 p ) ; pe foaie se scriu rezolvarile complete .

1. Calculaţi aplicând ordinea efectuării operaţiilor : {-12-[-24-(-15+3)-12]:6}+4∙(-8)=

7,5+2,3 𝑥
2. Rezolvaţi ecuaţia: 1 2 12 =
+ ∶ 2
3 3 9

2𝑥+5𝑦
3.Daca 𝑥 = 25% 𝑑𝑖𝑛 𝑦, 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖 3𝑥−2𝑦
.

Partea a III-a ( 25 puncte ) ; pe foaie se scriu rezolvarile complete .

1.In triunghiul ABC masurile unghiurilor sunt direct proportionale cu numerele 3;7;8 .Determinati masurile
unghiurilor.

2. În ∆ABC cu AB=AC se consideră punctele M(AC) şi N(AB) astfel încât A

[AM]≡[AN] şi m(⊀ABM)= m(⊀BAC)=350 .Se cere:

5p a) realizarea desenului

5p b) m(⊀ABC) N M

5p c) Arătaţi că ∆ANC ≡ ∆AMB

B C

S-ar putea să vă placă și