Sunteți pe pagina 1din 2

NEOLOGISME- APLICAȚII

Se dau cuvintele din coloana A. Alegeți Pentru fiecare cuvânt din prima coloană
sinonimul neologic corespunzător din coloana B.

Alegeți pentru fiecare cuvânt anterior sinonimul neologic corespunzător: sever,


detaliat, imixtiune, abundență, grotesc/ridicol/burlesc, a suspecta
A B

Amănunțit Sever
Amestec Detaliat
Aspru Imixtune
A bănui Abundență
Belșug Grotesc/ridicol/burlesc
Caraghios A suspecta
Călătorie A solicita/ a revendica
A cere Voiaj
Chin Calvar/ supliciu/tortură
Cinstit lizibil
Citeț A coabita
A conlocui Franc/integru/ onest
A da foc Abil/ ager/ inteligent/ capabil/ ingenios
A da în vileag Indiciu/ probă
Deștept A incendia
Dovadă A demasca/ a divulga
A se face de râs A procura
A face din țânțar armăsar A se compromite
A face rost de ceva A exagera
Fățarnic Circumstanță/ Conjunctură
Folositor Util
Împrejurare Duplicitar/ Fals/ Ipocrit
Îngăduitor Indulgent/ tolerant

TEMĂ :
A B

Îngâmfat Eveniment/ hazard


Întâmplare Acuzație/ incriminare
Învinuire Grandoman/megaloman/orgolios
Lacom A renunța
A se lămuri Avid/ gurmand/ insațiabil/vorace
A o lăsa baltă A se clarifica/ a se elucida/ a se edifica
Lipsă A confirma/ a declara/ a relata
Mănos Absență/ Carență/ Defect/ Deficit/ Lacună
A mărturisi Fertil

1
Molipsitor Speranță
Nădejde Contagios
Nărav Incert
Neschimbător Obicei/ Defect/ Viciu
Nesigur Imuabil
A părăsi Predecesor
A oglindi A abandona
Premergător A reflecta
Prielnic Opinie
Obraznic Favorabil/ Propice
Părere Arogant/ Impertinent/ Insolent
Pedeapsă Certitudine
Simțământ Sancțiune
Siguranță Sentiment

PLEONASMUL

După compartimentul limbii pe care îl vizează, pleonasmele pot fi:

- lexicale: când se alătură cuvinte cu același sens


Exemple: conducere managerială, nativi născuți, conlucrează împreună

- gramaticale: când se alătură aceleași mărci gramaticale


Exemple: ouălele, și- a dobândit vitalitatea sa, mai superior

- lexico- gramaticale: când se alătură cuvinte considerate instrumente gramaticale


(prepoziții, conjuncții) care au același sens: drept pentru care, dar însă, etc

Aplicații

1. Identificați și explicați abaterile de la normele limbii literare din următoarele


texte:
a) Vom avea grijă în ceea ce privesc subiectele, să se respecte programa.
b) Textul a fost un punct de convergență al mai multor probleme de redactare.
c) Formulați ca răspuns exemplele cele mai pilduitoare.
d) La acest examen au venit destui de mulți candidați față de numărul locurilor.
e) Doriți să urmați în continuare același drum.

2. Explicați succint de ce sunt pleonastice următoarele construcții și combinații


lexicale: averse de ploaie, a se bifurca în două, a conviețui laolaltă, hartă a
mapamondului, muncă laborioasă, mimica feței, interacțiune reciprocă, marele
magnat, procent de 25 la sută, intercondiționare reciprocă.