Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT a practicii pedagogice

Realizînd o analiză Swot a activităţilor realizate pe parcursuş practicii de absolvire am identificat


următoarele:

PUNCTE TARI:

- Instituţii bine dotate, mijloace didactice performante, cadre didactice, titulare , calificate şi bine
pregătite din punct de vedere profesional
- abordarea holistică a copilului – ţinînd seama de ritmul propriu, de nevoile sale afective şi de
activitatea sa fundamentală – jocul;
- oferirea unui spectru cît mai vast şi bogat de experienţe de învăţare (în sens larg), într-un mediu
- securizat pentru descoperire şi creativitate individuală;
- formarea la copii a unei imagini pozitive despre sine şi cei din jur prin crearea unui climat de
respect reciproc, empatic, interacţiuni diverse, cooperare şi valorificare a învăţării de la egal la
egal;
- atmosfera de respect şi colaborare intre elev-practicant şi educatorul mentor, metodist-
coordonator.
- Valorificarea parteneriatului educator –familie prin implicarea părinţilor în organizarea
activităţilor obligatorii şi extracurriculare.

PUNCTE SLABE:

- insuficienţa resurselor financiare în pregătirea mijloacelor didactice (fişe individualizate);


- lipsa de colaborare (la unii elevi -praticanţi) cu educatorii grupelor

OPORTUNITĂŢI

- posibilitatea de valorificare a competenţelor formate în cadrul disciplinelor de specialitate;


- asigurarea mediului de învăţare stimulativ şi plăcut care să promoveze învăţarea activă şi
eficientă
- utilizarea strategiilor interactive;
- proiectarea şi implimentarea unor strategii educaţionale diferenţiate, centrate pe copil;
- Valorificarea parteneriatului educator –familie prin implicarea părinţilor în organizarea
activităţilor obligatorii şi extracurriculare.