Sunteți pe pagina 1din 9

Curs nr.4 Boli pulmonare în perioada neonatală Formatted: Width: 8.27", Height: 11.

69"

Detresa respiratorie este frecvent întâlnită la nou-născuţi şi reprezintă indicaţia cea


mai frecventă pentru reevaluare în primele zile de viaţă. Deoarece detresa respiratorie la
nou-născut îi poate pune viaţa în pericol, medicii trebuie să evalueze şi să trateze cu
promptitudine nou-născuţii afectaţi. Cheia pentru tratarea cu succes a nou-născutului care
are detresă respiratorie se bazează pe:
– obținerea unui istoric complet al problemelor mamei şi nou-născutului,
– efectuarea unui examen fizic aprofundat,
– recunoaşterea tulburărilor respiratorii comune,
– diferenţierea între diverse entităţi etiopatogenice şi identificarea celor care
prezintă pericol vital.

Definiţie
Detresa respiratorie la nou-născuţi este caracterizată prin unul sau mai multe din
următoarele semne: tahipnee, retracţii toracice, geamăt şi bătăi ale aripilor nazale. Bătăile
aripioarelor nazale reprezintă o tentativă de a reduce rezistenta cailor respiratorii. Tirajul
(retracţia) suprasternal indică obstrucţia căilor respiratorii superioare. Tirajul subcostal, pe
de altă parte, este un semn mai puţin specific, care poate fi asociat cu boli pulmonare sau
cardiace. În mod normal, nou-născutul are o frecvenţă respiratorie de 30-60 respiraţii pe
minut. Nou-născutul respiră cu o frecvenţă crescută pentru a menţine ventilaţia în condiţiile
unui volum curent scăzut. Un copil în detresă respiratorie poate încerca să menţină volumul
pulmonar şi schimbul eficient de gaze prin închiderea parţială glotei în timpul expirului.
Acesta este mecanismul responsabil pentru geamătul sonor al nou-născutului.
Un nou-născut care are un grad avansat de detresă respiratorie poate asocia semne
suplimentare precum: cianoză (necesar crescut de oxigen), respiraţii tip gasp, apnee şi
stridor. Medicul curant trebuie să considere aceste semne suplimentare ca fiind semne de
gravitate.

CAUZELE de detresă respiratorie în perioada neonatală


Detresa respiratorie este una dintre cele mai frecvente probleme observate la nou-
născuţi. Asocierea semnelor şi simptomelor ce caracterizează detresa respiratorie poate fi
rezultatul unor procese patologice pulmonare, cardiace, metabolice, infecţioase şi
neurologice (tabelul 5.1). Nou-născuţii cu tulburări care implică oricare dintre aceste sisteme
poate prezenta diferite grade de tahipnee, tiraj, geamăt, cianoză, letargie şi tahicardie.
Având în vedere prezentarea similară, istoricul naşterii oferă indicii importante pentru
diagnostic. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente afecţiuni pulmonare întâlnite în
perioada neonatală.

Sindromul de detresă respiratorie (SDR)


Sindromul de detresă respiratorie (SDR) este cea mai frecventă afecţiune a
prematurului. Majoritatea nou-născuţilor afectaţi au mai puţin de 34 săptămâni de gestaţie,
iar incidenţa şi gravitatea cresc cu scăderea vârstei de gestaţie. Aceşti nou-născuţi prematuri
au detresă respiratorie care se agravează progresiv după naștere. Semnele clasice – cianoză,
geamăt, bătăi ale aripilor nazale, retracţii intercostale şi subcostale şi tahipneea – sunt
prezente. Radiografia toracică evidenţiază scăderea expansiunii pulmonare cu câmpuri
pulmonare cu opacitate difuză reticulogranulară (aspect de „geam mat”), simetrică şi

1
Curs nr.4 NEONAT
bronhogramă aerică. Necesarul de oxigen creşte progresiv în primele ore după naştere.
Prezenţa episoadelor de apnee sugerează boală severă însoţită de hipoxemia refractară şi
acidoză.

Table 5.1 PRINCIPALELE CAUZE DE DETRESĂ RESPIRATORIE LA NOU-NĂSCUŢI


Afecţiuni pulmonare Afecţiuni nepulmonare
Frecvente Rare Frecvente Rare
SDR Hipoplazia Persistența Edemul cerebral
pulmonară circulaţiei fetale
Tahipneea tranzitorie Obstrucţia căilor Malformaţiile Bolile
a nou-născutului (TTN) aeriene superioare cardiace neuromusculare
congenitale
Aspiraţia de meconiu Tumori Hemoragia Medicamente
cerebrală
Pneumonia Hemoragia Policitemia Boli metabolice
pulmonară
Pneumotoraxul Hernia Hipoglicemia
diafragmatică
congenital

Sindromul de detresă respiratorie (SDR)


Sindromul de detresă respiratorie (SDR) este cea mai frecventă afecţiune a
prematurului. Majoritatea nou-născuţilor afectaţi au mai puţin de 34 săptămâni de gestaţie,
iar incidenţa şi gravitatea cresc cu scăderea vârstei de gestaţie. Aceşti nou-născuţi prematuri
au detresă respiratorie care se agravează progresiv după naștere. Semnele clasice – cianoză,
geamăt, bătăi ale aripilor nazale, retracţii intercostale şi subcostale şi tahipneea – sunt
prezente. Radiografia toracică evidenţiază scăderea expansiunii pulmonare cu câmpuri
pulmonare cu opacitate difuză reticulogranulară (aspect de „geam mat”), simetrică şi
bronhogramă aerică. Necesarul de oxigen creşte progresiv în primele ore după naştere.
Prezenţa episoadelor de apnee sugerează boală severă însoţită de hipoxemia refractară şi
acidoză.
Cu toate că imaturitatea structurală pulmonară contribuie la disfuncţia pulmonară,
principala cauză pentru această tulburare este deficitul de surfactant. Fără surfactant,
tensiunea superficială în sacii alveolari este ridicată, având ca rezultat colabarea alveolelor.
Tratamentul SDR include, în general, ventilaţia cu presiune pozitivă şi tratamentul de
substituţie cu surfactant artificial. Fosfolipidele şi proteinele din surfactant sunt distribuite
de-a lungul interfeţei aer-lichid pentru a reduce tensiunea superficială alveolară. Ca urmare,
presiunea necesară pentru a păstra alveolele expansionate este mai mică. După intubare
(introducerea unei sonde endotraheale), suspensia de surfactant se administrează pe sonda
endotraheală, iar nou-născutul este susţinut, până când extubarea este posibilă, cu
ventilaţie mecanică cu presiune pozitivă sau administrare de presiune pozitivă continuă în
căile respiratorii (CPAP) după cum este necesar.

2
Curs nr.4 NEONAT
Nou-născuţii “moderat” Formatted: Indent: First line: 0.5"
prematuri (29-34 săptămâni de gestaţie) Formatted Table
sunt de obicei extubaţi în termen de
câteva zile după tratament. Pe de altă
parte, nou-născuţii cu prematuritate
extremă (23-28 săptămâni de gestaţie)
pot continua să necesite suport
respirator cu presiune pozitivă pentru
câteva săptămâni. Ei sunt la risc crescut
pentru displazie bronhopulmonară (sau
insuficienţa respiratorie cronică a
prematurului).

Nou-născuţii “moderat” prematuri (29-34 săptămâni de gestaţie) sunt de obicei


extubaţi în termen de câteva zile după tratament. Pe de altă parte, nou-născuţii cu
prematuritate extremă (23-28 săptămâni de gestaţie) pot continua să necesite suport
respirator cu presiune pozitivă pentru câteva săptămâni. Ei sunt la risc crescut pentru
displazie bronhopulmonară (sau insuficienţa respiratorie cronică a prematurului). Displazia
bronhopulmonară este o afectare pulmonară cronică, consecinţa bolii acute pulmonare
precoce şi/sau imaturităţii pulmonare a nou-născutului prematur. Insuficienţa respiratorie
cronică a prematurului se dezvoltă uneori în ciuda ameliorării precoce după terapia cu
surfactant şi ventilaţie mecanică.

Tahipneea tranzitorie a nou-născutului (TTN)


Tahipneea tranzitorie a nou-născutului (TTN) este cea mai frecventă tulburare
respiratorie a nou-născutului. Nou-născuţii afectaţi sunt, de obicei, la termen sau aproape
de termen. Unii nou-născuţi sunt născuţi prin operaţie cezariană; o parte fără ca gravida să fi
intrat în travaliu („la rece”). Cele mai semnificative elemente de diferenţiere sunt debutul
bolii şi gradul detresei respiratorii. De obicei, nou-născutul devine tahipneic imediat după
naştere şi prezintă o formă uşoară de detresă respiratorie. Ei sunt normali neurologic.
Urmăriţi îndeaproape, starea nou-născuţilor rămâne stabilă pentru mai multe ore şi/sau
începe să se îmbunătăţească.

3
Curs nr.4 NEONAT
Radiografiile toracice evidenţiază Formatted: Indent: First line: 0.5"
hiperinflaţia cu parenchimului pulmonar Formatted Table
care este transparent cu excepţia unor
infiltrate perihilare şi a lichidului în scizuri.
Nu prezintă semne de condesare.
Mecanismul fiziopatologic este reprezentat
de resorbţia întârziată a lichidului
pulmonar fetal, care în cele din urmă este
resorbit în următoarele ore până la zile
(obişnuit 24-48 de ore). Un tablou clinic
care se agravează ar trebui să sugereze un
alt diagnostic. Tratamentul este, în general,
monitorizarea şi îngrijirea simptomatică.
Poate fi necesară administrarea de oxigen
suplimentar cu debit scăzut pentru câteva
multe ore..
Poate fi necesară administrarea de oxigen suplimentar cu debit scăzut pentru câteva multe Formatted: Indent: First line: 0"
ore.
Radiografiile toracice evidenţiază hiperinflaţia cu parenchimului pulmonar care este
transparent cu excepţia unor infiltrate perihilare şi a lichidului în scizuri. Nu prezintă semne
de condesare. Mecanismul fiziopatologic este reprezentat de resorbţia întârziată a lichidului
pulmonar fetal, care în cele din urmă este resorbit în următoarele ore până la zile (obişnuit
24-48 de ore). Un tablou clinic care se agravează ar trebui să sugereze un alt diagnostic.
Tratamentul este, în general, monitorizarea şi îngrijirea simptomatică. Poate fi necesară
administrarea de oxigen suplimentar cu debit scăzut pentru câteva multe ore.

Formatted: Indent: First line: 0"


Sindromul de aspiraţie de meconiu
Meconiul este eliminat în lichidul amniotic în aproximativ 20% din sarcini. În
consecinţă, aspiraţia de meconiu este considerată relativ frecventă. Şi alte fluide pot fi
aspirate, cum ar fi sângele sau lichidul amniotic. Nou-născuţii cu aspiraţie de meconiu au de
obicei simptome asemănătoare cu cele ale TTN, dar starea clinică poate sugera o afectare
mai severă. În plus, în timp ce la majoritatea nou-născuţilor debutul simptomelor de la
naştere, alţii au o perioadă asimptomatică de câteva ore înainte ca detresa respiratorie să
devină aparentă. Nou-născuţii cu sindroame de aspiraţie pot necesita mai mult oxigen, şi au
un grad mai accentuat de tahipnee, retracţii şi letargie. Gazele arteriale pot pune în evidenţă
4
Curs nr.4 NEONAT
acidoză, hipercapnie şi hipoxemie mai severe decât la nou-născuţii cu TTN. Radiografiile
pulmonare au aspect variabil între cel al TTN cu hiperinflaţie şi infiltrate perihilare şi afectare
pulmonară semnificativă, heterogenă, cu zone de hiperinflaţîe şi altele hipoventilate, cu
infiltrate neuniforme sau liniare şi atelectazie.
Mecanismul fiziopatologic este reprezentat de obstrucţia căilor respiratorii mari şi
mici cu materialul aspirat (meconiu, sânge, lichid amniotic). Hipertensiunea pulmonară se
poate dezvolta atunci când aspiraţia de meconiu apare asociată asfixiei in utero.
Hipertensiunea pulmonară, care adesea se datorează la hipertrofiei ţesutului muscular al
vaselor pulmonare, este o afecţiune severă, caracterizată prin cianoza datorată şuntului
dreapta-stânga prin septul atrial şi canalul arterial permeabil. Pe măsură ce boala
progresează, simptomele şi severitatea hipoxemiei cresc pe parcursul următoarelor ore. În
vreme ce diagnosticul diferenţial iniţial se face cu TTN, progresia bolii ar trebui să ghideze
clinicianul către un alt diagnostic, cum ar fi un sindrom de aspirație, hipertensiune
pulmonară sau infecţie.
Tratamentul poate include oxigen Formatted: Indent: First line: 0.5"
suplimentar, ventilaţie mecanică şi tratament Formatted Table
specific pentru hipertensiunea pulmonară Formatted: Centered
(oxigen suplimentar în concentraţii crescute,
ventilaţie mecanică cu frecvenţă înaltă şi
terapia cu oxid nitric inhalat). Este importantă,
ca prim gest de prevenţie, aspirarea riguroasă a
orofaringelui cu o sondă de aspirație cu
diametru mare imediat ce se naşte capul.
Recomandările NRP (Programul de Reanimare
Neonatală) sunt: aspirarea orofaringelui la toţi
nou-născuţii după naşterea capului şi aspirarea
pe lamă de laringoscop a traheei orice nou-
născut cu meconiu în lichidul amniotic, în cazul
în care copilul este deprimat (efort respirator
diminuat, hipotonie şi/sau bradicardie).

Tratamentul poate include oxigen suplimentar, ventilaţie mecanică şi tratament


specific pentru hipertensiunea pulmonară (oxigen suplimentar în concentraţii crescute,
ventilaţie mecanică cu frecvenţă înaltă şi terapia cu oxid nitric inhalat). Este importantă, ca
prim gest de prevenţie, aspirarea riguroasă a orofaringelui cu o sondă de aspirație cu
diametru mare imediat ce se naşte capul. Recomandările NRP (Programul de Reanimare
Neonatală) sunt: aspirarea orofaringelui la toţi nou-născuţii după naşterea capului şi
aspirarea pe lamă de laringoscop a traheei orice nou-născut cu meconiu în lichidul amniotic,
în cazul în care copilul este deprimat (efort respirator diminuat, hipotonie şi/sau
bradicardie).

5
Curs nr.4 NEONAT
Pneumonia
Pneumonia infecţioasă este relativ rară la nou-născuţi. Totuşi, nou-născuţii
prematuri au o incidenţă crescută a infecţiilor de cel puţin 10 ori în comparaţie cu nou-
născuţii la termen. Mamele cu febră intrapartum şi durată prelungită a travaliului cu
membrane rupte (> 18-24 ore) au un risc mai mare de transmitere a infecţiilor la nou-
născuţi. Acest risc poate fi redus prin administrarea de antibiotice intrapartum gravidelor cu
sarcini cu risc sau celor care sunt purtătoare de streptococ grupB (SGB). Cele mai frecvente
bacterii care pot infecta nou-născuţii sunt SGB, bacterii coliforme (E. coli fiind mai frecvent
întâlnit membru al acestui grup) şi Listeria monocytogenes. Nou-născuţi infectaţi prezintă
detresă respiratorie imediat după naștere sau simptomele pot debuta după câteva ore în
care nou-născutul este asimptomatic. Gradul detresei respiratorii la debut poate imita orice
tulburare respiratorie. Nou-născuţii pot avea febră sau pot deveni hipotermici. Simptomele
se agravează progresiv şi dacă infecţia nu este tratată, poate evolua până la şoc, CID şi
deces. Din cauza consecinţelor grave ce pot apare dacă se temporizează tratamentul
infecţiilor, mulţi nou-născuţi cu afecţiuni neinfecţioase sunt trataţi empiric cu antibiotice
pentru această posibilitate. Radiografiile pulmonare pot semăna cu SDR (cu infiltrat
reticulogranular şi bronhogramă aerică), TTN sau sindroame de aspirație (cu condensări
liniare sau neuniforme). Este rar întâlnită condensarea lobară în infecție la nou-născuţi. Un
copil de termen cu aspect de SDR trebuie considerat a avea pneumonie până la proba
contrarie. Hemoleucograma poate arăta leucocitoza sau leucopenie. Trombocitele pot fi
normale sau scăzute. În cazurile severe, pot fi prezente coagulopatii cu ridicate PT şi PTT şi
niveluri scăzute de fibrinogen. Standardul de aur în diagnostic rămâne hemocultura sau
cultura din secrețiile traheale şi pulmonare. Tratamentul standard pentru a trata infecţiile cu
germenii cei mai frecvent întâlniți este cu un aminoglicozid şi o penicilina (de regulă,
ampicilină şi gentamicină). Tratamentul suportiv poate include ventilaţie mecanică, oxigen
suplimentar, agenţi inotropi pentru combaterea hipotensiune arterială (de regula,
dopamina) şi oxid nitric în hipertensiunea pulmonară asociată infecţiei.

Pneumotoraxul şi alte sindroame de pierdere de aer


Debutul brusc al detresei respiratorii sau agravarea bruscă a detresei indică
posibilitatea prezenţei unui sindrom cu pierdere de aer. Cele mai frecvente astfel de
sindroame sunt pneumomediastinul, pneumotoraxul şi pneumopericardul. Pe lângă detresă
respiratorie, sindroamele cu pierdere de aer severe pot cauza hipotensiune (ca urmare a

6
Curs nr.4 NEONAT
scăderii debitului cardiac), zgomote cardiace asurzite, distensie abdominală, torace
asimetric şi deplasarea cordului. Radiografiile pulmonare sunt diagnostice! cu aer liber în
hemitorace şi marginea plămânului colabat vizibilă. Dacă pneumotoraxul este sub tensiune
(adică, un pneumotorax cu supapă), deteriorarea clinică va fi rapidă, mediastinul va fi deviat
de partea opusă (contralateral) şi diafragmul ipsilateral va fi deprimat. Ridicarea timusul cu
semnul de velă sugerează un pneumomediastin. În pneumopericard, cordul este înconjurat
de un halou de aer. Într-un pneumotorax în tensiune sau pneumopericard, apar rapid
hipotensiunea şi bradicardia (disfuncţie cardiacă datorată întoarcerii venoase reduse
compresia cordului şi a vaselor mediastinale). Un sindrom de pierdere de aer cunoscut ca
emfizem pulmonar interstițial (EPI), cu colecţii de aer mici prinse în parenchimul pulmonar,
este de obicei observat în urma ventilaţiei mecanice la unii nou-născuți cu sindrom de
detresă respiratorie severă.
Tratamentul sindroamelor de Formatted: Indent: First line: 0.5"
pierdere de aer semnificative necesită Formatted Table
evacuarea imediată a aerului Formatted: Centered
(toracocenteză sau pericardocenteză) cu
un ac sau cateter mic, urmată de inserare
unui tub de dren toracic sau pericardic.
Pneumomediastinul nu necesită de
drenaj. În toate cazurile, cu excepţia
fistulei bronchopleurale, defectul prin
care se pierde aer se vindecă, de obicei, în
termen de câteva zile.
Formatted: Centered, Indent: First line: 0"
***

Tratamentul sindroamelor de pierdere de aer semnificative necesită evacuarea imediată a


aerului (toracocenteză sau pericardocenteză) cu un ac sau cateter mic, urmată de inserare
unui tub de dren toracic sau pericardic. Pneumomediastinul nu necesită de drenaj. În toate
cazurile, cu excepţia fistulei bronchopleurale, defectul prin care se pierde aer se vindecă, de
obicei, în termen de câteva zile.
Formatted: Centered

În rezumat, nou-născutul la termen cu detresă respiratorie prezintă, de obicei,


tahipneea tranzitorie a nou-născutului. Totuşi, bazat pe timpul debutul, progresia şi
severitatea simptomelor, alte cauze de detresă respiratorie trebuie luate în considerare.
Nou-născuţii prematuri au, de obicei, SDR, dar trebuie de asemenea să fie consideraţi cu risc
crescut pentru infecţie. Debutul tardiv al detresei respiratorii, care se agravează în timp,

7
Curs nr.4 NEONAT
sugerează aspiraţia sau un proces infecţios. HLG fără modificări nu susţine o pneumonie ci,
eventual, un sindrom de aspiratieaspirație; totuşi HLG se poate schimba şi trebuie observată
în dinamică. Terapia empirică cu antibiotice este indicată. Tratamentul este de susţinere şi
se indică administrarea de oxigen suplimentar. Este indicată efectuarea analizei gazelor
sangvine (AGS) şi dacă pCO2 are valori crescute, se ia în considerare ventilaţia mecanică.
Dacă radiografiile sugerează atelectazie semnificativă sau este necesară creşterea FiO2
pentru a se menţine saturaţia în oxigen, se recomandă CPAP nazal (presiunea pozitivă
continuă în căile respiratorii) sau ventilaţia mecanică cu presiuni pozitive pentru a
îmbunătăţi spori oxigenarea.

Întrebări

1. Care este cea mai frecventa frecventă cauza cauză de detresă respiratorie la nou-
născuţii?

2. Atunci cCând este debutulează simptomelor simptomele pentru tachypnea


tahipnea tranzitorie a nou-născutului şi cum ar putea distinge acest lucru ar putea ajuta
distinge TTN de alte tulburări?

3. Ce tipuri de materiale pot cauza Sindroame sindroame de aspiraţie pot fi cauzate


de ce tipuri de materiale?

4. Ce afecţiune respiratorie este sugerată de Debut un debut brusc de cu detresă


respiratorie semnificative semnificativă şi hipotensiune arterială ar trebui să sugereze ce
tulburarea respiratorie?

5. Care este cauza Sindromul sindromul de detresă respiratorie a prematurului este


cauzata de deficit de ce? Care este manifestarea radiografic acest deficitaspectul pe
radiografie al acestui deficit?

6. Ce Oorganismele ce obicei provoca provocă de obicei pneumonie la nou-


născutului?
Formatted: Justified, Indent: First line: 0.5", Space After: 0
pt, Line spacing: single

8
Curs nr.4 NEONAT
Răspunsuri la întrebări
1. TTN

2. În TTN simptome apar la scurt timp după naştere. Mai târziu dDebutul tardiv al
simptomelor ar trebui să sugereze alte tulburări.

3. Meconiu, sânge, lichid amniotic.

4. Scurgeri Sindrom de pierdere de aer, cum ar fi un pneumotoraxul de în


tensiuneea.

5. Deficitul de agent tensioactivsurfactant, care provoacă determină unele colabarea


unor alveole să se prăbuşească lângă alveoleîn vecinătatea altora, care sunt
emphysematousemfizematoase. Unele atelectatic alveole atelectatice sunt adiacente rigide
bronhiileor. Aceste condiţii duce la o imagine de infiltrat reticulogranular infiltrat
(sticlă„geam mat”) şi aer bronchogramă aerică model pe radiografie radiografia toracică.

6. Streptococcus Streptococul de Grup B, bacilii gram negativ (de obicei, E. coli) şi


Listeria monocytogenes.

9
Curs nr.4 NEONAT

S-ar putea să vă placă și