Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA DE

FEZABILITATE

CURS 4
Construirea unei afaceri noi
Oportunitate

Viziune

Capabilitatea
Acces la Competente distinctive echipei
resurse

Strategia afacerii Industrie si


Inovare sau
context
noutate

Structura Procese
Talent

Profitabilitate
Procesul de infiintare a firmelor noi
1. Identificarea şi monitorizarea oportunitǎţilor. Crearea unei vizini şi descrierea conceptului,
precum şi construirea unei echipe antreprenorialǎ principal. Descrierea ideilor iniţiale în relaţie cu
propoziţia valorii şi modelul de afacere

2. Rafinarea conceptului, determinarea fezabilitǎţii şi elaborarea unei declaraţii a misiunii.


Cercetarea ideii de afacere şi pregǎtirea unui set de scenarii. Conceperea unei povestiri şi
continuarea unui plan de afacere cu un rezumat

3. Pregǎtirea unui plan de afacere complet prin includerea unui plan financiar şi organizarea legalǎ
potrivitǎ pentru afacere

4. Determinarea resurselor financiare, fizice şi umane necesare. Pregǎtirea unui model financiar
pentru afacere şi determinarea resurselor necesare. Pregǎtirea unui plan pentru obţinerea acestor
resurse

5. Asigurarea resurselor necesare şi capabilitǎţile de la investitor, precum şi alianţele şi


achiziţionarea de personal talentat
Procesul de analiza de fezabilitate

Fezabilitatea bunului sau serviciului Da


Se elaboreaza
planul de
afacere
Ideea de Fezabilitatea pieţei ţintǎ/industrie
afacere

Fezabilitatea operaţionalǎ
Se renunta
sau este
reevaluata
Fezabilitatea financiarǎ
Nu

Fezabilitatea evalueaza meritele  Cercetare primara


unei propuneri de afacere  Cercetare secundara
Analiza de fezabilitate (etape)
1. Fezabilitatea bunului / serviciului
 Bunul/serviciul este dorit pe piaţǎ
 Cererea pentru bunul sau serviciul analizat

2. Fezabilitatea pieţei ţintǎ / industrie


 Atractivitatea industriei
 Atractivitatea pieţei ţintǎ

3. Fezabilitatea organizaţionalǎ
 Performanţa managerialǎ
 Suficienţa resurselor

4. Fezabilitatea financiarǎ
 Numerarul necesar pentru lansarea unui start-up
 Performanţa financiarǎ a afacerilor similare
Analiza fezabilitǎţii bunului/serviciului
 Dezirabilitatea bunului/serviciului (bunul este dorit si serveste
o nevoie din piata sau rezolva o problema

 Testarea conceptului de produs (bun sau serviciu)

 Descriere a bunului sau serviciului – prezentare caracteristici


 Piaţa ţintǎ vizatǎ (consumatorii potenţiali ce doresc sa îl cumpere
 Beneficiile bunului sau serviciului – cum adaugǎ valoare şi/sau
rezolvǎ o problemǎ
 Poziţionarea bunului/serviciului în raport de oferta competitorilor
 O descriere scurtǎ a echipei de management

O afacere esueaza deoarece piata nu este


suficient de mare
Dezirabilitatea bunului/serviciului

 Discuţiile cu clienţii potenţiali, organizarea de focus grupuri sunt necesare pentru evaluarea
potenţialului afacerii (instrumente online)

Instrumente online:
 3D Printing Services

i.materialise → permite conversia ideilor în obiecte fizice folosind o imprimantǎ 3D. De


asemenea oferǎ o platformǎ pentru proiectare şi distribuirea desenelor de
execuţie

shapeways → Furnizeazǎ o platformǎ pentru conversia ideilor în obiecte fizice pentru


utilizarea prototipurilor în vederea obţinerii variantei optime a produsului

 Market research

Google Trends → Permite introducerea unor cuvinte cheie privind un anumit fenomen şi
prin folosirea motorului de cǎutare se verficǎ dacǎ existǎ o tendinţǎ de
creştere sau de scǎdere
Facebook Ads → Permite sǎ fie derulate pe facebook diferite campanii de publicitate
pentru a evalua reacţia pieţei ţintǎ la o idee de produs nou
 Sondaje

Survey Monkey →Un mod ieftin şi cunoscut de a crea şi realiza online sondaje
Investigarea cererii bunului/serviciului
 Discuţii faţǎ în faţǎ cu clienţii potenţiali
 Utilizarea instrumentelor online pentru evaluarea cererii
 Cercetarea pe internet, bibliotecǎ sau din alte surse de informare

Instrumente online pentru evaluarea cererii:


 Google AdWards sau Landing Pages
 Analiza sentimentelor

Cercetarea internetului pentru identifica tendinţele, preferinţele


clienţilor, recomandǎri, nemulţumiri etc
Analiza fezabilitatii pietei tinta/industriei

O industrie este un grup de firme care produc bunuri sau furnizeazǎ


servicii similare, cum ar fi calculatoare, jucǎrii, avioane sau reţele sociale

Piaţa ţintǎ a unei firme este un segment din industrie ce este vizat de
bunul sau serviciul propus

Atractivitatea industriei
Analiza de
fezabilitate a
pieţei ţintǎ
Atractivitatea pieţei ţintǎ
Analiza fezabilitatii pietei tinta/industriei
 Atractivitatea industriei

 Caracteristici ale industriilor atractive


1. În general sunt mai tinere
2. Se aflǎ în primele faze ale ciclului lor de viaţǎ
3. Sunt în mare parte fragmentate şi mai puţin concentrate
4. Au tendinţǎ dominant de creştere
5. Nu sunt aglomerate
6. Vânzǎrile se realizeazǎ mai degrabǎ clienţilor care “trebuie sǎ le
aibǎ” şi mai puţin celor care “doresc sǎ le aibǎ”
7. Au marje de operare în majoritatea cazurilor ridicate
8. Nu depend de preţurile istorice ale materilor prime esenţiale
cum ar fi combustibil, energie, materii prime pentru a râmǎne
profitabile
Bariere de intrare
Analiza fezabilitatii pietei tinta/industriei
 Atractivitatea pieţei ţintǎ

Resurse limitate ale unui start – up → Concentrare pe pieţe mai mici


(nişe de piaţǎ) / se evita competitia directa cu liderii indusrtiei si se
concentreaza pe servirea unei piete specializate foarte bine

Identificarea unei pieţe suficient de mare pentru afacerea propusǎ,


dar suficient de mica pentru a evita atragerea competittorilor mai
mari cel puţin pânǎ afacerea depǎşeşte cu success dificultǎţile
startului
Analiza fezabilitatii organizationale

 Performanţa managementului :
 pasiunea fata de ideea de afacere
 masura in care antreprenorul intelege pietele in care firma va actiona

 Antreprenorii cu reţele sociale şi profesionale extinse au


capacitatea de a atrage resurse, competenţe şi cunoaştere

 Suficienţa resurselor – capacitatea de a obţine resurse suficiente


pentru noua afacere (resurse care nu sunt de naturǎ financiarǎ) –
resursa umana, protejarea drepturilor de proprietate intelectuala/
Google Patents