Sunteți pe pagina 1din 9

1.

SOLUȚIA DE ADRENALINĂ
REȚETĂ: Epinefrină
Pirosulfat de sodiu
Clorura de sodiu
Clorbutanol
Acid clorhidric
Apa distilată q.s. ad 100,00 g
FF: preparat oficinal sub forma de solutie apoasa pentru uzintern și extern.
Consideraţii de formulare:
Epinefrina(Venena) - pulb. cristalină albă/alb -gălbuie, inodoră,gust slab amar, f. greu solub. în apă; În prez. aerului și a luminii se col. în roșu și
form. comp2 toxici,inactivi terapeutic

Acidul clorhidric - rolul de a transforma epinefrina bazăîn epinefrină clorhidrat, solubilăîn apă.
Pirosulfit de sodiu - în mediu acid are rol de antioxidant prin r. cu HCl acid sulfuros, puternic reducător, care asigură stabilitatea adrenalinei,
Clorbutanol - cristale incolore / pulbere cristalină; subs. volatilă la t0 cam.; antibacteriană și antifungicăconservant antimicrobian
Clorura de sodiu - are rol izotonizant
Apa - trebuie să fie proaspăt fiartăși răcită, pentru dezaerare.
Preparare: epinefrina se DIZ în apa dist. acidulată cu HCl, se ad. celelalte componente dizolvate separat și se completează cu apa dist. la100 g.
Condiţionare+Păstrare: recipiente brune, din sticlă; ferit de lumină, la Venena
C.și controlul calităţii: sol. limpede, incoloră; o eventuală colorație nu tb. să fie mai intensă decât cea a unui etalon obț. din cobalt E.c., fer E.c. și apă
Întrebuinţări: vasoconstrictor local în hemoragii capilare, epistaxis, răni superficiale - intrăîn comp. unor prep2 pt. admin. oftalmică,nazală, rectală,
cutanată; La admin. orală este aproape complet inactivată hepatic și intestinal.

2. SOLUȚIA DE HIDROXID DE CALCIU - Solutio calcii hydroxydi 0,15 % apa de var


REȚETĂ: Calcii oxydum 2 g,
Aqua destillata q.s.
FF: sol. apoasă de uz intern și extern
Consideraţii de formulare: S.M. este Ca(OH)2 care se form din r. dintre Cao și apă.
Oxidul de calciu = bucăți amorfe, inodore, cu gust arzător; umectat cu apă se transf.în Ca(OH)2 cu degajare de Q.CaO + H2O= Ca(OH)2
La aer se carbonatează.
La prep. sol Ca(OH)2 tb. să se fol.CaO necarbonatat; prin abs. apei și a CO2 din aer form. CaCO3: CaO + H2O = Ca(OH)2Ca(OH)2 + CO2= CaCO3 + H2O
Pt. hidratarea CaO tb. să se fol. o cant mică de apă.
Preparare: CaO se umectează cu apă și se adaugă treptat 100g apă. Suspensia se trece într -un flacon de 100mL, se agită și se lasă înrepaos câteva ore.
După sedimentare, lichidul supernatant se decantează și se înlătură. Peste sediment se ad. apă se închide flaconul, se agită și se lasă în repaos. Se
repetă op. de 2 ori. În mom. folosirii se filtrează.
Condiționare+Păstrare: apa de var se condiționează în recipiente de sticlă incolore, bn închise;se păstrează în flacoane pline, bine închise, ferite de acţ.
aerului (hidroxidul de calciu se carbonatează carbonat de calciu), la t0< 250C
Caracteristici și controlul calității: sol filtrată este limpede, incoloră, inodoră cu r. alcalină, gust leşietic La aer sau prin încălzire se tulbură.
Întrebuinţări: internîn cazuri de hiperaciditate gastrică, antidiaretic, antiinflamator, astringent șidezinfectant; extern la prep. linimentului oleo – calcar
pt. arsuri, eriteme solare; unguente dermatologice, gargarisme, spălături bucale
Interacțiuni: carbonații solubili, săruri de metale grele, ihtiol

3. SOLUȚIA DE BORAT FENILMERCUR 0,2% - Sin.: FENOSEPT


REȚETĂ: Phenylhydragyri boratis 0,20g,
Aqua destillatae q.s ad 100,00g
FF: preparat industrial și oficinal, sub formă de soluție apoasă folosită drept conservant pt. fo2 farma2 de uz extern.
Consideraţii de formulare:
Boratul de fenil mercur (mercasept, merfen) industrial este un amestec de borat și hidroxid fenil mercuric. Se prez. sub fo. de cristale albe incolore.
Este o subs. fotosensibilă, f. puțin solubil în apa, la rece și mai ușor solubil la încălzire.FORMULA - pag 73
Preparare: boratul de fenil mercur se DIZ în 90g de apă încălzită la aproximativ 50˚C. Se completează la 100 g și se filtrează.
Condiţionare+Păstrare: recipiente brunede sticlă, pline, bine închise. Flacoanele se grupează câte 20 în cutii de carton.
Întrebuinţări: antimicrobian+antifungic; se ut. extern dil. de 5 -40 de ori, după necesități. Ut. pt. conservarea prep2 de uz ext. Intră în compoz. ung2 și
sup2 nazale
Interacțiuni: bromuri și ioduri alcaline, săruri de aluminiu și alte metale, compuși cu sulf.

4. SOLUȚIA DILUATĂ DE PEROXID DE HIDROGEN–3%


REȚETĂ: apa oxigenată / perhidrol
FF: soluție apoasă, neoficinală, de uz extern.
Consideraţii de formulare: soluția dil. de H2O2 este o sol.apoasă stabilizată, ce conține 2,85 -3,2% H2O2. Se obț. prin dil. cu apa a sol. conc. de H2O2.
*Se descompune în apă și oxigen atomic, la t0 camerei, mai repede - la t0 ridicate, înprez. lumină, a subs2 oxidante / reducătoare: H2O2→ H2O +½O2
*Când se prescrie asociată cu alte S.M2, la prep. se adaugă mai întâi apa distilată în care se DIZ subs. și în final perhidrolul, pt. se evita
descompunerea, datorită agitării din timpul procesului de DIZ.
Preparare: prin diluarea a 10g sol. conc. de H2O2 (perhidrol) cu apa distilată până la 100g. Soluția obț. se amestecă ușor pt. omogenizare.
Condiționare+Păstrare: în flacoane colorate, cu dopul liber, nefixat; se păstrează ferit de lumină și căldură.
Perhidrolul se păstr. în flac. colorate, bn închise, la loc răcoros, la Separanda. Se transportă cu atenție în recipiente din mat. plastic, fără agitare
(pericol de explozie); nu se fol. dopuri de plută / cauciuc.
Caracteristici și controlul calității: soluție limpede, incoloră, fără miros, cu gust slab metalic.
Întrebuinţări: sol. dil.H2O2 antiseptic, decolorant, dezinfectant.Eficace în: curățarea rănilor, dezlipirea pansamen2, curățare ulcerații, abcese
Interacțiuni: acizi, alcali, amoniac, apa de var, borax, glicerină, iod, peroxizi, albumina, taninuri, săruri de mercur, substante organice.

5. SOLUȚIA DE ACETOTARTRAT DE ALUMINIU


REȚETĂ: Aluminii sulfas 30,0 g Sulfat de aluminiu
Acidum aceticum dilutum 36,5 g Ac. acetic diluat
Calcii carbonas 13,5 g Carbonat de calciu
Aqua destillata q.s. Apă distilată
Acidum tartricum q.s. Acid tartric
FF: sol. apoasă, oficinală, de uz extern
Consideraţii de formulare: Prepararea acestei soluţii se face in 2 faze:
1 – se obț. acetatul bazic de aluminiu: Al2(SO4)3 + 3CaCO3 + 4CH3COOH + H2O → 2(CH3COO)2Al - OH + 3CaSO4 + 3CO2 +H2O
Sfârşitul r. se recunoaşte când CO2 nu se mai degajă iar lichidul de deasupra este limpede
2 - acetatul bazic de Al trece in acetotartrat de Al: (CHOH)2 (COOH)2 + 2(CH3COO)2 Al -OH = (CHOH)2 COOAl2 (CH3COO)4 +2H2O (!!)
*r2 se produc în timp, cu vit. mică; S.M. este o sare amfoteră și instabilă
Preparare: Al2(SO4)3 se DIZ în apă și se filtrează într -un vas de dim. mai mari, se ad. ac. acetic dil. și apă și apoi treptatsub agitare, CaCO3 dispersat în
apă. Repaos cel puțin 24h la t0 cam., agitând din când în când, până la degaj. completă a CO2. Se filtrează și la fiecare 100g filtrat se ad. 8,5g ac. tartric
Condiționare+Păstrare: în recipiente de sticlă incolore; se păstrează la loc răcoros, în recipiente bn închise
Caracteristici şi controlul calităţii: soluţie limpede, incoloră/ slab gălbuie. Cu miros slab de ac acetic, gust acru, astringent.pH = 3,0 -4,0
Intrebuințări: sol.0,1 -0,3 % se fol numai extern ca astringent, decongestionant, antiseptic pe plăgi închise, tegumente lipsite de exudație, sub fo. de
compreseîn contuzii / spălaturi și gargarisme. Sol. 5 -20% intrăîn unguente cu efect astringent și antiinflamator.

6. SIROP DE TIOCOL 6% - Sirupus kalii gujacolsulfonatis 6%


REȚETĂ: Kalii gujacolsulfonas 6g Guiacolsulfonat de potasiu
T -ra aurantiorum 10 g Tinctură de portocale
Aqua destillata 10g Apă distilată
Sirupus simplex q.s.ad 100 g Sirop simplu q.s.ad
FF: sirop oficializat în FR X
Consideraţii de formulare:
Kalii gujacolsulfonas - tiocolul este solubil în apă la 20°C si f greu solubil în alcool. Tiocolul nu se DIZ la 1000C deoar. se descomp. în guaiacol cu miros
specific și nici nu se DIZ direct în sirop de coajă de portoc. Tb. evitată fol. vaselor de fier deoar. prin gr. fenolică poate r. cu Fe coloraţie albastră.
Tinctura portocale – corector al mirosului și gustului neplăcut al tiocolului.
Preparare: guiacolsulfonatul de potasiu se DIZ prin încălzire la 60 -700C într -un am. de apă și SIR simplu. După răcire, se ad. tinctura de portocale și se
completează cu SIR simplu la 100 g.
Condiţionare+Depozitare: recipiente de sticlă de cul. brună, de capacitate mică, pline. Se prepară la nevoie, în cant. mici
Caracteristici şi controlul calităţii: lichid limpede / slab opalescent, gălbui, cu miros de coajă de portocale, gust amărui și reacţie slab alcalină.
Întrebuinţări: în afecţiuni ale ap respirator, dezinfectant și fluidifiant al secreţiei bronşice, calmant al tusei

7. SIROGAL
REȚETĂ: Kalii guajacolsulfonas 2,30 g Tiocol
Natrii benzoas 2,30 g Benzoat de sodiu
Tinctura Aconiti 0,30 g Tinctură de aconit
Sirupus simplex q.s.ad 100 g Sirop simplu q.s.ad
FF: produs industrial sub f. de sirop medicamentos
Consideraţii de formulare:
Tiocolul – pulbere cristalină, albă, solub. în apă
Benzoatul de sodiu–pulbere cristalină sau cu aspect granulos, inodoră, cu gust dulceag și sărat, ușor solub. în apă
Tinctura de aconit–sol. extractivă obținută prin percloraredin aconiti tuber fol. alcoolul dil, acidulat cu HCl. Se păstrează la Separanda.
Preparare: se DIZ tiocolul și benzoatul de Na în apă la ușoară încălzire; tinctura de aconit se ad. la sfârșit și se complet. cu SIR la masa prevazută
Condiţionare+Depozitare: în recipiente de sticlă de cul. brună; se păstrează la loc răcoros, ferit de lumină
Caracteristici și controlul calităţii: lichid limpede, gălbui, cu gust dulce - amărui și miros slab caracteristic.
Întrebuinţări: tiocolul asociat cu benzoatul de Na au acț. expectorantăși antitusivă – laringite, bronșite, gripe, tuse convulsivă

8. SIROP EXPECTORANT
REȚETĂ: Extract pectoral lichid,
Clorură de amoniu,
Sirop
FF: produs industrial de uz intern sub f. de sirop
Consideraţii de formulare: extract pectoral lichid – lichid limpede, colorat, miros, gust caracteristic, acțiune expectorantă
cl. de amoniu – pulb. crist. albă, inodoră, gust răcoritor, arzător și sărat, la t0 volatilizează, ușor solub. în apă; expectorant
sirop – lichid limpede, vâscos, incolor sau slab gălbui, fără miros, gust dulce
Preparare: clorura de amoniu se am. cu extractul fluid până la dizolvare, iar am. se aduce peste sirop
Condiţionare+Depozitare: flacoane brune din sticlă, prevăzute cu măsură dozatoare
Caracteristici și controlul calităţii: lichid siropos, galben -brun, gust dulce
Întrebuinţări: expectorant în bronșite acute și cronice
Contraindicaţii: insuficiență hepatică/ renală severă, gastrită

9. SIROP DE MĂTRĂGUNĂ - Sirupus belladonnae (FR X)


REȚETĂ: Tinctura Belladonnae 5g
Sirupus simplex 95 g
FF: preparat oficinal, de uz intern sub f. de sirop
Consideraţii de formulare: Tinctura de beladonă – conține 0,027 -0,033% alcaloizi totali exprimati în hiosciamină. Se păstrează la Separanda
Preparare: se am. tinctura de beladonă cu siropul simplu și se omogenizează
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune de sticlă, de capacitate mică, bine închise; se prepară cant. mici, potrivit consumului; la Separanda
Caracteristici si controlul calităţii: lichid vâscos, limpede sau slab opalescent, cu gust dulce si miros slab caracteristic de beladona
Întrebuinţări: se agită bine înainte de întrebuințare; se fol. ca antispastic și sedativ
Contraindicaţii:

10. SIROP DE PATLAGINĂ


REȚETĂ: Extract fluid de pătlagină
Benzoat de sodiu
Sirop*
FF: preparat industrial, de uz intern sub f. de sirop
Consideraţii de formulare: Extract fluid de pătlagină – lichid limpede, gust și miros caract., conține mucilagii;imunostimulator, expectorant
Benzoat de sodiu – pulbere crist. albă / granuloasă albă, inodoră, gust dulceag și sărat, ușor sol. în apă; conservant
Preparare: se DIZ benzoatul într -o cant. mică de apă, se am. cu extractul fluid de pătlagină și se completează cu sirop
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune din sticlă, prevaz. cu măsură dozatoare
Caracteristici si controlul calităţii: lichid limpede, galben -brun, vâscos, cu gust dulce
Întrebuinţări: expectorant cu acț. moderată, ut. în bronșite acute și cronice cu expectorație
Contraindicaţii: gastrită, ulcer gastro -duodenal, diabetici

11. SIROP DE CODEINĂ


REȚETĂ: Codeinum 0,2 g
Alcoholum 1,8 g
Sirupus simplex 98 g
FF: preparat oficinal sub formă de sirop
Consideraţii de formulare:
Codeinabază - f. puţin solub.în apă, și f. uşor solubilăîn alcool. DIZ în apă necesită o cant f mare de apă – diluarea siropului și alterarea sa rapidă
Preparare: codeina se DIZ în alcool și se am. cu SIR ;/..kz, cu cap. până la 1000g; păstrare la loc răcoros, Venena
Caracteristici şi controlul calităţii: lichid limpede, vâscos, incolor sau slab gălbui, cu gust dulce amărui, fără miros.
Întrebuinţări: în afecţiuni traheo–bronșice acute și cronice, astm, sub formă de infuzii, decocturi, poţiuni.
Contraindicaţii: pacienți cu deprimare respiratorie severă și copii sub 2 ani.

12. SIROP BALSAM DE TOLU


REȚETĂ: Tinctura balsam Tolu 4,5 g
Saccharum 64 g
Magnezii subcarbonas 1g
Aqua q s ad 100 g
FF: prep. oficinal sub fo. de sirop
Consideraţii de formulare:
balsamul de Tolu - oleorășină obț. prin incizii în scoarța arborelui Myraxylon balsanum. În stare proaspătă are o consistență moale, în timp se solidifică
și devine dură, friabilă, strălucitoare în fractură, de cul. brună. Are miros aromat, este insol. în apă, ușor solub. în alcool conc.
Carbonatul de magneziu se ad.pt. a fav. transf. ac2 aromatici dinbalsamul de Tolu în săruri solubile; excesul de carbonat de magneziu
ajutălaclarificarea sol. prin îndepărtarea rezinelor pe care conține balsamul.
Zahărul fol. inițial are rolul de a mări supraf. de contact dintre balsamul de Tolu șidizolvanți, având efect abraziv. Nu se ad.o cant mai mare de zahăr
pt. ca ar rezulta o sol.prea densă, care s -ar filtra mai greu.
Conservarea necoresp. poate duce la descomp. unor compon.din SIR cinamen/stirolen rez. din decarboxil. ac. cinamic sub infl. mucegaiurilor miros neplăcut de petrol
Preparare: tinctura de balsam de Tolu se am. într -un mojar cu carbonatul bazic de Mg și zahăr. Se ad. AD, se triturează și se filtrează prin hârtia de
filtru pliată. În filtrat se diz. prin ușoară încălzire restul de zahăr și se completează cu apă.
Condiţionare+Păstrare: flacoane bine închise, se prep. în cant. mici, potrivit consumului; la loc răcoros, ferit de lumină
Caracteristici și controlul calității: lichid limpede, vâscos, incolor / slab galben, cu miros de balsam de Tolu şi gust dulce -amărui. Are r. alcalină
Întrebuinţări: asociat cu alte S.M. în afecț2ale căilor respiratorii cu rol dezinfectant, antitusiv, fluidifiant al secr2 bronșice, calmant, corector de gust

13. ROMERGANsirop
Substanţa activă - prometazina 5 mg (sub formă de clorhidrat de prometazină 5,65 mg) pe 5 ml sirop.
Excipienți (7): ac. ascorbic, p -Hidroxibenzoat de metil, zahăr, ulei volatil de portocale, alc. etilic, colorant caramel amoniacal (E 150), apă
purificată.
FF: preparat industrial sub formă de sirop
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune de sticlă cu măsură dozatoare; păstr. la to cam., în amb. original, ferit de lumină și umiditate, nu se lasă la
îndemâna și vederea copiilor; valabil 21 zile de la deschiderea flaconului
Caracteristici si controlul calităţii: lichid siropos, limpede, brun, gust dulce și miros caracteristic de portocale
Întrebuinţări: afecțiuni alergice ale tractului respirator superior, pielii sau tractului digestiv, intoleranță la medicamente, alimente, r 2 anafilactice, rău
de mișcare, vertij, sedativ în stări de neliniște
Contraindicaţii: la nou -născuți, copii sub 2 ani, sarcină, alăptare, asociere cu alcool etilic, deprimare SNC
R2adverse: amețeli, dureri de cap, uscăciune a gurii, HTA, stări de neliniște

14. KETOTIFEN sirop


Substanţa activă - ketotifen sub formă de hidrogenofumarat de ketotifen
Excipienți (8): sorbitol soluţie 70%, glicerină, propilenglicol, alcool etilic, aromă de portocale, acid acetic glacial şi hidroxid de sodiu, apă purificată.
FF: preparat industrial sub formă de sirop
Condiţionare+Păstrare: flacoane de sticlă brună cu măsură dozatoare; păstrare la t o sub 25oC, în amb. orig*, cop*; valabil 30zile de la deschid. flaconului
Caracteristici și controlul calităţii: sol. limpede, incoloră, miros aromat, gust dulce de portocale
Întrebuinţări: antiasmatic cu prop2 antianafilactice, efect antihistaminic; indicat în prevenirea formelor de astm bronșic, bronșită alergică, rinită
alergică, r2 alergice cutanate
Precauţii: diabetici, sarcină, alăptare, șoferi; admin. nu tb. întreruptă brusc
Interacțiuni: potențează efectul antihistaminicelor, alcoolului și al deprimantelor SNC

15. SOLUȚIA DE CLORHIDRAT DEBROMHEXIN


REȚETĂ: Clorhidrat de bromhexin 0,2g
Nipagin 0,07g
Acid tartric 0,1g
Nipasol0,03g
Apă distilată
FF: preparat industrial sau oficinal sub formă de soluție apoasă de uz intern
Consideraţii de formulare: Clorhidrat de bromhexin - pulb. cristalină albă/slab gălbuie, inodoră, fotosensibilă, stabilă în sol. apoase la pH acid 2,5 -3,5
Nipagin și Nipasol - solubile în apă la cald, au rol de conservant al produsului industrial (produs multidoză)
Preparare: pt. prep. soluției - 80g apă dist. se încălzesc la 80 -90oC, se introduc prin agitare nipaginul și nipasolul; după DIZ lor, se ad. ac. tartric și cl.
de bromhexin; după DIZ clorhidratului, sol. se răcește, se verifică pH -ul sol. să fie 2,5 -3,5; dacă este necesar, se ajustează cu ac. tartric; se complet.
cu apă dist. la masa prevăzută și se filtrează sub pres. de 2 atm.
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune cu capac picurător sau pipetă; păstrare la loc uscat și răcoros, ferit de lumină
Caracteristici si controlul calităţii: soluție limpede, incoloră, inodoră, cu gust amar
Întrebuinţări: expectorant mucolitic, fluidifică secrețiile traheobronșice facilitându -le eliminarea; indicat în bronșită acută și cronică,
bronhopneumopatii cronice obstructive, bronșiectaziiR2adverse: rareori greață

16. CLOROCALCIN
REȚETĂ: Calcii chloridum dihidrat 12,12g
Alcoholum 1,00g
Glycerolum 9,00g
Aldehydum cynamicum 0,014g
Aquae destillatae q.s.ad 100,0g
FF: preparat farmaceutic industrial sub formă de soluţie cu vehicul compus pt. admin. internă
Consideraţii de formulare: Clorura de calciu = pulbere cristalină albă, inodor, cu gust sărat amărui şi arzător, puternic delicvescentă.
Aldehida cinamică = aromatizant
Vehiculul compus (apă -alcool -glicerol) şi aromatizantul = rol de a corecta gustul neplăcut al clorurii de calciu.
Preparare: clorura de calciu cristalizată se DIZ în apă şi se adaugă peste glicerol şi soluţia alcoolică de aldehidă cinamică.
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune de 50ml; în recipiente bine închise, la loc uscat.
Caracteristici şi controlul calităţii: lichid limpede, incolor / slab gălbui, cu miros de scorţişoară şi gust sărat -amar.
Întrebuinţări: recalcifiant, antialergic, hemostatic. Se administrează după mese, în picături, diluat cu apă.

17. SOLUȚIA DE DIGOXIN 0,05%


REȚETĂ: Digoxin 0,05g Propilenglicol 10,00g
Alcool etlilic 51,60g Apă distilată până la 100,00g
FF: preparat oficinal și industrial sub formă de sol. cu solvent compus
Consideraţii de formulare:
Digoxina (Venena) = glicozid cardiotonic extras din fr. de Digitalis lomata – pulbere microcristalină albă, inodoră, gust amar, insolub. în apă. Pt. DIZ se
fol. un am. propilenglicol -alcool -apă care asigură stabilitatea preparatului.
Preparare: Digoxina se DIZ în am. alcool -propilenglicol și se ad. apa treptat, sub agitare până la vol. prevăzut.
Caracteristici şi controlul calităţii: sol. limpede, incoloră, miros de alcool, gust amar, pH=5,7 -7,4; se dozează digoxina
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune de 10ml cu dop picurător / pipetă; ferit de lumină, Venena; valabilitate 2 ani
Întrebuinţări: tonic cardiac indicat în insuficiență cardiacă, fibrilație artificială

18. ASMOFUG
REȚETĂ: Miofilin 0,500 g
Iodura de potasiu 1,800 g
Cafeina 0,930 g
Salicilat de sodiu 0,500 g
Apa de mentă până la 100 g
FF: preparat industrial sub formă de sol. pt. uz intern, cu apa de mentă ca vehicul
Consideraţii de formulare: Miofilin - pulb. amorfă / alb -gălbuie, miros slab amoniacal, gust amar; Separanda
Cafeina - cristale aciculare albe, mătăsoase / pulb. crist. albă, inodoră, gust amar, eflorescentă; Separanda
Iodura de potasiu - cristale incolore / pulb. crist. albă, inodoră, gust sărat și slab amar, f. ușor solub. în apă
Salicilat de sodiu - pulb. crist. /lamele mici albe, inodore, gust dulceag și sărat; la lumiină se colorează
Apa de mentă - este vehiculul produsului industrial
Preparare: în apa de mentă se DIZ subs2 solide incluse în formulă
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune de sticlă bine închise; păstrare la loc răcoros, ferit de lumină.
Caracteristici si controlul calităţii: conrolul se efect. cf. fișei de fabricație
Întrebuinţări: Bronhodilatator, stimulant respirator și cardiac (miofilina și cafeina); expectorant (prin KI); Astm bronșic, bronșită astmatiformă, bronșită
cronică, astm cardiac (ca medicaţie adjuvantă)
Contraindicaţii: Intoleranță/ alergie la iod și salicilaţi, hipertiroidism, tuberculoză evolutivă, insomnie, ulcer gastroduodenal, tahicardie, aritmii ectopice cardiace.
R2adverse: Nelinişte și insomnie, palpitaţii, iritaţia mucoasei gastrice cu hipersecreţie, reacţii de intoleranță la iod.

19. OTOCALM
Substanţe active: fenazonă, clorobutanol hemihidrat.
Excipienț (4): acid benzoic (E210), benzoat de sodiu (E211), metabisulfit de sodiu (E223), glicerol.
FF: produs industrial sub formă de soluție glirolată cu administrare pe muc. auriculară (administrare externă)
Consideraţii de formulare: Fenazona - pulbere albă, inodoră, gust slab amar, solub. în alcool, apă, cloroform; analgezic, antiinflamator, antipiretic
Acid benzoic - lamele lucioase, mătăsoase, albe, gust acrișor și iute, ușor solubil în alcool, greu solub. în apă;
Benzoat de sodiu -pulbere cristalină albă; conservant, efect uşor iritant al pielii, ochilor şi mucoaselor (+ac. benzoic)
Pirosulfit de sodiu - solub. în apă, antioxidant,
Glicerol - lichid limpede, incolor, inodor, gust dulceag, miscibil cu apa
Prep.: fenazona se DIZ în glicerol încălzit, clorbutanolul, benzoatul și pirosulfitul se DIZ în apă, ac. benzoic în o cant. mică de alcool; cele 2 sol. se am.
Condiţionare+Păstrare: cutie cu un flacon din polietilenă, transparent, cu aplicator pentru picurare; Nu necesită condiţii speciale de păstrare. copii*
Caracteristici si controlul calităţii: soluţie vâscoasă, limpede, incoloră
Întrebuinţări: analgezic, antiseptic, antibacterian, antifungic; tratam. simptomatic local al durerii de la niv. urechii medii, la pacienţi cu timpanul
intact, în inflamaţia / infecţia urechii precum otita, în infecţiile urechii şi ca adjuvant la tratamentul sistemic cu antibioticeContraindicaţii: ???

20. SOLUȚIA OTICĂ CU CLORAMFENICOL ȘI FLUOCINOLON ACETONID


REȚETĂ: Propilenglicol
Fluocinolon acetonid
Cloramfenicol
Clorura de benzalconiu
Apă distilată la 100g
FF: produs industrial multidoză pt. admin. auriculare sub f. de instilații auriculare
C.i de formulare: Cloramfenicol - este solubil în propilenglicol; antiinfecțios
Fluocinolon acetonid - este solubil în propilenglicol; antiinflamator
Cl. de benzalconiu - pulb. amorfă/cristalină incoloră,gust amar, ușor solub. în apă; conservant antimicrobian și tensioactiv -
contribuie la emulsionarea am.
Propilenglicol - acț. antiseptică - acțion. asupra zonelor inflamate printr -un proces ...... eliminând senz. de ten. și  durerea
Am. propilenglicol -apă favoriz. DIZ S.M2.
Preparare: se DIZ cloramfenicolul și fl. acetonid în propilengl.. Cl. de benzalconiu se DIZ în apă. Se am. cele 2 sol 2 și se complet. cu apă la masa prev.
Condiţionare+Păstrare: recipiente bine închise, de capacitate mică, prevăzute cu sistem de picurare
Caracteristici și controlul calităţii:
Întrebuinţări: indicat în infec2 bacteriene superficiale ale urechii externe, otite medii acute și cronice; se admin. prin instilare în conductul auditiv ext

21. PINOSOL
Substanţe active (6): ulei volatil de pin, ulei volatil de mentă, ulei volatil de eucalipt, timol, guaiazulen, acetat de alfa -tocoferol
Ecipienţi (3): butilhidroxianisol, trioleat de gliceromacrogoli 250, ulei vegetal.
FF: preparat industrialmultidoză sub formă de soluție cu administrare pe muc. nazală
Consideraţii de formulare: ulei volatil de mentă - lichid limpede, incolor/galben -verzui cu miros de mentă, gust arzător, solub. în alcool
ulei volatil de eucalipt - lichid limpede, incolor/galben -verzui cu miros de camfor, gust arzător, iritant pe mucoase, miscibil
cu ul2 volatile fixe; antiseptic, antiinflamator, antipruriginos
timol - pulbere cristalină albă, miros caracteristic, puternic; la t o cam volatilizează; antiseptic, antiinflamator
acetat de alfa -tocoferol - antioxidant, solub. în ulei de fl. soarelui
Preparare: se DIZ componentele în ordinea crescătoare a solubilității. Se filtrează la cald dacă este nevoie
Condiţionare+Păstrare: flacon din sticlă brună, prevăzut cu sistem de picurare; se păstr. la loc răcoros, ferit de lumină, în amb. original, copii**
Caracteristici si controlul calităţii: ???
Întrebuinţări: Inflamaţii acute + cro2 ale muc. nazale / nazofaringiene, tulb2după interv2 chirurgicale la niv. cavit. nazale/ după ut. de tampoane nazale
Contraindicaţii: Astm bronşic, tuse convulsivă (dat. ul. volatil de pin), copii mai mici de 3 ani.

22. RINOFUG
REȚETĂ: Clorhidrat de nafazolina 0,1g
Clorura de sodiu 0,6g
Fosfat disodic 0,72g
Fenosept o,2%1g
Fosfat monosodic 0,22g
Apa distilata q.s 100g
FF: preparat oficinal și industrial sub formă de sol. apoasă destinată admin. externe sub fo. de picături pt. nas
Consideraţii de formulare: Clorhidrat de nafazolina = pulbere microcrist. albă, inodoră, gust amar; se păstrează la Separanda
Fosfat monosodic + disodic = săruri de sodiu cu rol de sist. tampon
Clorura de sodiu = izotonizant
Fenosept = agent conservant pt. formele farmaceutice de uz extern
Preparare: Subs. se DIZ în 80g apă, se ad. sol. de boratfenilmercuric 0,2% în picături
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune de sticlă de 10mL închise cu bușon și capac de mat. plastic sau flacoane cu instilator și închise cu bușon
Întrebuinţări: vasoconstrictor și decongestiv local prin acț. simpatomimetică; efectul este rapid și prelungit. Este indicat în congestie și obstrucție nazală
în răceala comună, rinite alergice, sinuzită, epistaxis.

23. VIBROCIL
Substanţe active: fenilefrină şi maleat de dimentinden
Ecipienţi (6): acid citric monohidrat, fosfat disodic anhidru, sorbitol, clorură de benzalconiu, esenţă de lavandă deterpenată, apă purificată
FF: preparat industrial sub formă de soluție cu administrare pe muc. nazală
Consideraţii de formulare: fenilefrină - decongestionant nazal (poate induce HTA), vasoconstrictor slab
maleat de dimentinden - antihistaminic H1, antialergic eficient la doze mici - este binetolerat
Sorbitol - pulbere cristalină albă, fără miros, gust dulce, solub. în apă, alcool; edulcorant
Clorura de benzalconiu - pulb. amorfă/cristalină incoloră,gust amar, ușor solub. în apă; conservant antimicrobian
Preparare: ?
Condiţionare+Păstrare: cutie cu un flacon din sticlă brună închis cu capac şi pipetă din PP sau flacon pulverizator prevăzut cu aplicator nazal
Caracteristici si controlul calităţii: Soluţie limpede incoloră spre slab gălbuie
Întrebuinţări: decongestionant nazal şi antihistaminic, ut. în ameliorarea congestiei nazale din răceală, rinită acută / cronică, febra fânului / alte rinite
alergice, rinită vasomotorie şi sinuzită; adjuvant în caz de otită.Nu se ut. mai mult de 2 -3 săptămâni;
Contraindicaţii: rinită atrofică
24. UVOFED
REȚETĂ: Efedrină 0,5g
Ulei de lămâie 0,7g
Camfor 0,15g
Clorbutanol 0,2g
Eucaliptol0,65g
Ulei de floarea soarelui neutralizat.q.s 100g
Ulei de mentă 0,8g
FF: preparat industrial multidoză, sub formă de sol. uleioasă destinată admin. nazale
Consideraţii de formulare: Efedrina anhidră = cristale incolore / pulbere cristalină; subs. delicvescentă, absoarbe CO2
Clorbutanol= cristale incolore / pulbere cristalină; subs. volatilă la t 0 camerei; antibacteriană și antifungică
Eucaliptol = lichid limpede, incolor, miros de camfor și gust arzător, subs. volatilă la t0 camerei;
Ulei de mentă, fenicul, lămâie = miscibile cu ul. de fl. soarelui, vehiculul acestor picături pt. nas
Soluția nu se izotonizează
Prep.: în ul. vegetal se DIZ în ordine crescătoare a maselor camforul, clorbutanolul, efedrina. Se ad. uleiurile volatile. Dacă este nec, se filtrează la cald
Condiţionare+Păstrare: recipiente brune de sticlă, de 10 mL, închise etanș și prev. cu sistem picurător; se păstr. la loc răcoros, ferit de lumină
Caracteristici si controlul calităţii: sol. uleioasă, limpede, slab gălbuie, cu miros caracteristic componentelor. Se dozează efedrina
Întrebuinţări: antiinflamator, decongestiv, antiseptic la niv. muc. nazale; indicat în rinite cronice, faringite

25. BIXTONIM
REȚETĂ: Clorhidrat de efedrina 0,5g
Alcool etilic 2,4g
Hidrocortizon 0,020g
Clorura de sodiu 0,9g
Clorhidrat de nafazolina 0,1g
Mertiolat de sodiu 0,001g
Apa distilata q.s 100g
FF: produs industrial multidoze, sub f. de sol. apoasă de uz extern, destinată admin. nazale (picături pt. nas)
Consideraţii de formulare:
Clorhidrat de efedrina - pulb. cristalină albă, inodoră, gust amar; simpatomimetic, cu acț. vasoconstrictoare locală
Hidrocortizon - pulb. cristalină albă, la început fără gust, apoi gust amar perisistent, insolub. în apă; glucocorticoid cu ef. antalgic și antiinflamator
Clorhidrat de nafazolină - pulb. microcristlină albă, inodoră, gust amar; vasoconstrictor pt uz extern
Mertiolat - pulb. cristalină gălbuie, miros caracteristic; bacteriostatic și fungistatic; incompatibil cu acizi, I2, alcaloizi; Ef2 adv: conjunctivite alergice
Preparare: hidrocortizonul se DIZ în alc. etilic; în apa dist. se DIZ celelalte subs2 în ordinea cresc. a maselor. Peste sol. alcoolică se ad. sub agitare, sol.
apoasă; Se filtrează și se completează cu apă dist. la masa prevăzută.
Cond.+Păstrare: flacoane pulverizatoare de 15mL din polietilenă / flac. brune de sticlă cu dop picurător, apoi în cutii de carton; loc uscat, ferit de lumi.
Caracteristici si controlul calităţii: lichid incolor cu gust amar; se dozează conținutul în clorhidrat de efedrină, cl. de nafazolină și în hidrocortizon
Întrebuinţări: decongestionant al muc. nazale prin efedrină și nafazolină, antiinflamator prin hidrocortizon, slab antiseptic prin tiomersal; indicat în
rinite seroase acute și subacute, rinopatii alergice, sinuzite, edem postoperator al muc. nazale

26. OSSIDENTA
REȚETĂ: Alcool etilic
Clorura de zinc sol. 45%
Perhidrol
Oleum Foeniculi
T -ra Rathaniae
Salol
Oleum Menthae
Apa distilata.
FF: preparat industrial sub formă de soluție apoasă cu administrare pe muc. bucală (concentrat conţinând extracte din plante)
Consideraţii de formulare: T -ra Rathaniae - acț.astringentă asupra muc. edematiate, inflamate sau ulcerate.
Clorura de zinc - acț.sclerozantă asupra leziunilor inflamatorii și ulcerative ale mucoasei bucale.
Salol - acț.antiseptică la nivelul muc. bucale
Perhidrolul - ef.dezodorizant în fermentațiile bucale fetide de sub coroane defecte, sau sub proteze, în leziuni cavitare etc.
Oleum Foeniculi și Oleum Menthae - corectează gustul preparatului, făcându -l ușor de suportat.
Preparare: ?
Condiţionare+Păstrare: flacoane de 50 mL; se păstr. la temp. sub 25°C, în ambalajul original, copii**
Caracteristici si controlul calităţii: Soluţie incoloră, clară spre uşor opalescentă, cu miros de menta Efect numai local și de scurtă durată
Întrebuinţări: efect antiseptic, deodorizant, antiinflamator, astringent, anestezic local; ut. în gingivite (inflamatorii, toxice, gravidice), stomatite,
factor enore, procese paradentopatice evolutive, pre - si postoperator.
Atenționări: a nu se folosi apa de gură nediluată, a nu se înghiți, a se agita bine flaconul înainte de folosire.
Contraindicaţii: ***

27. PARADONTAX
Substanţe active: digluconat de clorhexidină
Excipienți (10): Apă purificată, propylene glycol, sorbitol, PEG -40 hydrogenated castor oil, aromă, methylparaben, propylparaben, sodium fluoride,
sodium saccharin, eugenol
FF: preparat industrial (?) sub formă de soluție de uz extern - apă de gură
Consideraţii de formulare: Digluconat de clorhexidină - sol. limpede, incoloră, solub. în apă, alcool; antiseptic puternic, antibacterian
Florura de sodiu - pulb. albă, cristalină, fără miros, gust slab sărat, solub. în apă, ut. pt. prevenirea cariilor
Sorbitol - pulbere cristalină albă, fără miros, gust dulce, solub. în apă, alcool; edulcorant
nipaesteri - pulb. albă, solub. în apă la cald, solub. în alcoo; conservant
eugenol - lichid uleios, galben pal, miros caracteristic, solub. în alcool; anestezic, antispartic
Preparare: clorhexidina, NaF, sorbitolul se DIZ în apă, nipaesterii se DIZ în alcool; se ad. eugenol; cele 2 sol. se amestecă
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune; se păstr. la temp. sub 25°C, în ambalajul original, copii**
Caracteristici si controlul calităţii: soluție limpede, gust și miros caract.
Întrebuinţări: oprirea sângerărilor gingivale, igiena cav. bucale, iritaţiilor gingivale, acţiunea bacteriană durează până la 12 ore; se clătește gura cu
10mL sol. timp de 1min, apoi se aruncă; nu se înghite, nu se ut. mai mult de 4 săpt. și se ut. doar la niv. cavit. bucale

28. CORSODYL
Substanţe active: Digluconat de clorhexidina
Excipienți (5): etanol; sorbitol; aromă de mentă; apă purificată; ulei de ricin polioxihidrogenat
FF: preparat industrial (?) sub formă de soluție - apă de gură medicinală
C. de formulare: Digluconat de clorhexidina–antimicrobial de uz extern, eficace împotr. unui spe. larg de bact2 Gr.nega. şi Gr.poz., fungi, dermatofiti
Sorbitol - pulbere cristalină albă, fără miros, gust dulce, solub. în apă, alcool; edulcorant
Preparare: ?
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune; se păstr. la temp. sub 25°C, în ambalajul original, copii**
Caracteristici si controlul calităţii: Soluţie incoloră, clară spre uşor opalescentă, cu miros de mentă
Întrebuinţări: tratamentul și prevenirea gingivitei, ulceraţii recurente, afte, stomatite, infecţii cu candida albicans, risc crescut de dezvoltare a cariilor
Dezav: Folosită pentru o perioadă mai lungă decât e necesar, poate păta dinții.
Contraindicaţii: ***
29. CITROLIN
Substanţe active: cetrimid, clorhidrat de lidocaină
Excipienți (11): acidcitric anhidru, hidrogenofosfat de disodiu, simeticonă, riboflavină, zaharină sodică, ulei dementă, albastru de metilen,
propilenglicol, p -hidroxibenzoat de metil, benzoat de sodiu, apăpurificată.
FF: preparat industrial (?) sub formă de soluție - apă de gură pentru gargară, soluţie de uz extern, fără alcool.
C. de formulare: Cetrimid - substanţă de natura cationică, care se leagă puternic de piele şi mucoase; bacteriostatc, antiseptic topic
Lidocaina - pulb. crist. albă, miros slab caracteristic, gust uşor amar, producepe limbă imediat un ef. de anestezie; f. uşor solub. în
alcool, solubilă în uleiuri grase şi insolubilă în apă.
Riboflavina – pulb. galbenă, miros slab, gust amar, solub. în apă
Ulei de mentă - lichid limpede, incolor/galben -verzui cu miros de mentă, gust arzător, solub. în alcool
Zaharina sodică – pulb. crist. albă, inodoră, solub. în apă
Albastru de metilen – pulb. cristalină, fără miros, verde -închis, solub. în apă; antiseptic
Propilenglicol - lichid vâscos, limpede, incolor, inodor, solub. în apă; acț. antiseptică - acțion. asupra zonelor inflamate
p -hidroxibenzoat de metil (nipagin) - solub. în apă la cald, rol de conservant
Benzoat de sodiu - pulbere cristalină sau cu aspect granulos, inodoră, cu gust dulceag și sărat, ușor solub. în apă; conservant
Preparare: se am. cetrimid, cl. de lidocaină, zaharina sodică și benzoat de Na; se ad. ac. citric anh.; parabenii se DIZ în apă la cald și se aduc peste sol.
În am. obț. se DIZ riboflavina, apoi albastrul de metilen apoi se ad. uleiul de mentă
Condiţionare+Păstrare: Cutie cu 1 flacon din polietilenterftalat, închis cu capac de aluminiu. se păstr. la temp. sub 25°C, în ambalajul original, copii**
Caracteristici si controlul calităţii:
Întrebuinţări: antiseptic/anestezic; gargară antiseptică cu prop2 anestezice locale ut. îninf2 ale gâtului şi orofaringite, amigdalite acute, gingivite,
stomatite, pentru irigarea canalului dentar şi alveolei dentare: Contraindicaţii: *** Copii sub 6 ani

30. TANTUM VERDE – sol.


Substanţe active: clorhidrat de benzidamină
Excipienți (10): etanol 96%, glicerol, p -hidroxibenzoat de metil, aromă de mentă, zaharină, hidrogencarbonat desodiu. polisorbat 20, galben de
chinolină 70% (E104), albastru brevetat V 85% (E 131), apă purificată
FF: preparat industrial sub formă de soluție de uz extern pt. gargarisme
C. de formulare: Clorhidrat de benzidamină - pulbere cristalină albă, f. ușor solub. în apă, ușor solub. în alcool; AINS -analgezic si antiinflamator
Glicerol - lichid limpede, incolor, inodor, gust dulceag, miscibil cu apa
Zaharina sodică – pulb. crist. albă, inodoră, solub. în apă; agent tensioactiv
p -hidroxibenzoat de metil (nipagin) - solub. în apă la cald, rol de conservant
aroma de mentă – lichid limpede; aromatizant
Preparare: clorhidratul de benzocaină, polisorbatul 20 se DIZ în apă. Nipaginul și zaharina se DIZ în etanol. Se am. cele 2 sol, se ad. aditivii (E101, E131)
și aroma de mentă și se complet. cu AD la masa prevăzută
Condiţionare+Păstrare: flacon din sticlă incoloră cu pompă de pulverizare; capac cu sistem de închidere securizat pentru copii; se păstr. la temp. cam.
Se ut. în max. 3 luni după prima deschidere a flac.
Caracteristici și controlul calităţii: lichid limpede, incolor, cu miros si gust caracteristic.
Întrebuinţări: antiseptic, antiinflamator, analgezic; tratam. antiinflamator şi analgezic în afecţiuni inflamatorii ale muc. orofaringiene (stomatite,
faringite, amigdalite) şi gingiilor, leziuni ale mucoasei bucale. Sol. se poate administra diluată / nediluată.
Contraindicaţii: *** Hipersensibilitate la compuși și excipienți
31. SOLUȚIE CONTRA AFTELOR BUCALE
Substanţe active: digluconat de clorhexidină şi lidocaină.
Excipienți: glicerol, etanol şi apǎ purificatǎ
FF: preparat industrial sub formă de soluție de uz extern
C. de formulare: Digluconat de clorhexidină - activ pe un spectru larg de microorganisme
Lidocaina - pulb. crist. albă, miros slab caracteristic, gust uşor amar, producepe limbă imediat un ef. de anestezie; f. uşor solub. în
alcool, solubilă în uleiuri grase şi insolubilă în apă. Se fol. pentruînlăturarea fen2 dureroase care însoţesc aftele bucale.
Glicerol - lichid limpede, incolor, inodor, gust dulceag, miscibil cu apa
Preparare: ?
Condiţionare+Păstrare: flacon din sticlă brună, închis cu sist. de închidere de siguranţă şipicurător; se păstr. la temp. sub 25°C, amb. orig., copii**
Caracteristici și controlul calităţii: soluţie limpede, incoloră
Întrebuinţări: antiseptic şi anestezic local pentru mucoasa bucală, indicat în afte bucale, stomatite
Contraindicaţii: nu se fol. la copii mici; dat. etanolului poate fi dăunător pers2 cu etilism.
R2adverse: senzaţie de arsură locală după aplicarea soluţiei
32. INHALANT
Substanţe active: ulei de brad, ulei de mentă, ulei de eucalipt, ulei de levănţică, terpineol
Excipienți: alcool etilic (Alcohol Denaturat cu albastru de metilen). – este vehicul?....
FF: preparat industrial sub formă de soluţie uleioasă de uz extern, preparat industrial
C. de formulare: ulei volatil de mentă - lichid limpede, incolor/galben -verzui cu miros de mentă, gust arzător, solub. în alcool; antiseptic
ulei volatil de pin - lichid limpede, slab gălbui, miros caract. gust arzător, solub. în alcool; antiseptic
ulei volatil de lavandă - lichid incolor, slab gălbui, miros caract. gust amar înțepător, solub. în alcool
ulei volatil de eucalipt - lichid limpede, incolor/galben -verzui cu miros de eucalipt, gust arzător, iritant pe mucoase, solub. în alcool
terpineol – monoterpenă, miros caract. de liliac, solub. în apă; antiseptic
Preparare: ?
Condiţionare+Păstrare: Flacon din sticlă brună cu aplicator pt. picurare; se păstr. sub 25oC, amb. orig., copii**; volatil  se închide bine după ut.
Caracteristici si controlul calităţii: soluție limpede, gust și miros caracteristic
Întrebuinţări: sub f. de instilații în procese inflamatorii acute, subacute și cronice ale căilor respirat. superioare: laringite cronice, rinite, sinuzite
Contraindicaţii: *** Hipersensibilitate la compuși și excipienți, astm bronșic, HTA

33. SEPTOVAG
REȚETĂ: zinc -metenamina (ciclopiroxum)
ulei volatil de pin
FF: preparat industrial sub f. de pulbere pt. spălături vaginale de uz extern
C. de formulare: Clorura de zinc - pulb. cristalină f. higroscopică, solub. în apă
Metanamina - cristale volatile, cu miros specific, solub. în apă, ușor higroscopică; acț. antiseptică
ul. volatil de pin - lichid galben verzui, solub. în alcool - afecțiuni respiratorii, antiseptic, decongestionant, expectorant, antiinflamat.
Preparare: subs2 higroscopice se vor pulveriza separat și se cern prin sita V; în pulbere se dispersează prin triturare ușoară, ul. de pin
Condiţionare+Păstrare: plicuri din hârtie cu staniol/hârtie cerată, termosudabile; păstr. la loc uscat, copii**
Caracteristici si controlul calităţii: pulbere cristalină albă, cu miros specific de metenamină și ulei de pin, f. ușor solub. în apă călduță
Întrebuinţări: antiseptic, astringent local; ut. pt spălături vaginale. Prin DIZ prod. în apa fiartă și răcită se pune în libertate ZnCl2 li aldehida formică, cu
acț. astringentă și antiseptică, neutralizând alcalinitatea vaginală fără a irita mucoasa vaginală.
Contraindicaţii:

34. TANTUM ROSA


Substanţe active: clorhidrat de benzidamină;
Excipienți: clorură de sodiu, trimetilcetilamoniu -p -toluensulfonat, povidonă.
FF: preparat industrial unidoză sub formă de granule pentru soluţie vaginală, de uz extern
Consideraţii de formulare: Clorhidrat de benzidamină - pulbere cristalină albă, f. ușor solub. în apă, ușor solub. în alcool; AINS -analgezic si antiinflamator
povidona - pulb. albă, inodoră, insipidă, solub. în apă, alcool, glicerină
NaCl - pulb. cristalină albă, inodoră, gust sărat, solub. în apă
Preparare: se amestecă pulberile solide iar sol. se prepară ex tempore: se dizolvă 1 -2 plicuri de Tantum Rosa într -un litru de apă fiartă şi răcită
Condiţionare+Păstrare: plicuri termosudate; se păstr. la temp. sub 25°C, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Caracteristici si controlul calităţii: granule din care se obține o sol. limpede, lipsită de impurități
Întrebuinţări: Produs antiinflamator; administrare vaginală pt. vulvovaginite, vezico -vaginite, profilactic pre - şi post operator în chirurgia
ginecologică.Precauţii: utilizarea îndelungată a produsului poate provoca sensibilizare locală
Contraindicaţii: Hipersensibilitate la clorhidratul de benzidamină sau la oricare dintre excipienţii produsului

35. BETADINE
Substanţe active: iod povidonă
Excipienți: glicerol, nonoxinol 9, acid citric anhidru, fosfat disodic anhidru, hidroxid de sodiu (soluţie 10%), apă purificată.
FF: preparat industrial sub formă de soluţie apoasă pentru uz intern
Consideraţii de formulare: Glicerol - lichid limpede, incolor, inodor, gust dulceag, miscibil cu apa
Preparare: ?
Condiţionare+Păstrare: Cutie cu un flacon verde din PE, prevăzut cu un aplicator pt. picurare din PE. se păstr. sub 25°C,la loc ferit de lumină.
Caracteristici si controlul calităţii: Soluţie de culoare brun închis, fără particule în suspensie sau sediment.
Întrebuinţări: dezinfecţia tegumentelor înaintea injecţiilor, transfuziilor, perfuziilor, recoltării probelor de sânge, puncţiilor, biopsiilor;
-asepsia plăgilor, inclusiv a arsurilor tegumentare; -adjuvant în infecţii bacteriene şi fungice cutanate;
-intervenţii oftalmologice, preoperator, sub formă de Betadine soluţie diluată
Contraindicaţii: ***

36. TINCTURA DE IOD Soluţia alcoolică de iod -iodurat


REȚETĂ: Iodum 2g
Kalii iodidium 3g
Alcoholum 50*q. s. ad 100g
FF: Preparat oficinal sub formă de soluţie alcoolică.
Consideraţii de formulare:
Iodul -f. greu solub. în apă și f. solub. în alcool;agent bactericid, sporicid și virucid; indispensabil pt. sinteza ho2tiroidieni.
*Carența cronică de iod det. scăderea sint. de ho2 tiroidieni, gușă endemică, manifestări clinice de hipotiroidie (mixedem, nanism tiroidian, cretinism)
*Excesul de iod det. manifestări de hipertiroidie (exoftalmie, iritabilitate, hiperfagie, tulburări de ritm cardiac etc.).
Iodura de potasiu - are rolul de a mări solubilitatea iodului prin formare de complecși solubili de tipul KI3; mareşte şi stabilitatea soluţiei
Soluţia de iod -iodurat se prepară ex temporae, deoarece se alterează în timpul coservării.
La preparare nu se vor folosi ustensile de metal, cantărirea se va face rapid pe hârtie cerată / ceolofan!
Preparare: iodul şi iodura de potasiu se DIZ în 30g alcool de 50* şi se completează cu acelaşi solvent la100g
Condiţionare+Păstrare: flacoane de sticlă / plastomer incolore(lumina acţionează favorabil asupra stabilităţii tincturii de iod, descompune produşii de
altearare, cu punere în libertate a iodului molecular), bine închise; păstrare la loc răcoros; Separanda
Caracteristici şi controlul calităţii: identificarea şi dozarea iodului se efectuează după FRX
Întrebuinţări: Extern -ca dezinfectant al rănilor şi pielii, în dermatoze, microstatic cu acţ. topică, în chirurgie pt. dezinfectarea câmpului operator;
Intern -în limfatism, reumatism, ca soluţie diluată. Dozele terapeutice pt. iod: 0,05g -0,15g (FRVIII)

37. SOIUȚIA SABOURAUD


REȚETĂ: Acidi benzoici
Acidi salicylici
Iodi aa 1,5 g
Natrii benzoatis 3,0 g
Alcoholi 70% 100,0 g
FF: preparat magistral sub f. de soluție alcoolică de uz extern
Consideraţii de formulare:
Acidul benzoic, acidul salicilic şi iodul - uşor solubile în alcool iar benzoatul de sodiu solubil în apă.Amestecul hidroalcoolic se va prepara ex tempore.
Acidul benzoic - lamele lucioase, mătăsoase, albe / cristale aciculare albe, inodore / miros aromatic, gust acrișor și iute; ușor solub.în alcool, cloroform,
benzen, f. putin solubil în apă; acț. antiseptică
Acidul salicilic - cristale aciculare, incolore / pulbere cristalină albă, inodoră, gust caracteristic dulceag, apoi acru. Solubil în sol. de hidroxizi și
carbonați alcalini, în sol. de fosfați alcalini și de săruri alcaline ale acizilor organici.
Iod - ...
Benzoat de sodiu - pulb. cristalină/granulos, albă, inodoră, gust dulceag și sărat; usor solub.în apă, putin solub.în alcool, insolubil în cloroform și eter.
Alcoolul diluat - Conține 70 ml alcool absolut in 100 ml amestec hidroalcoolic. Lichid incolor, limpede, miros caracteristic și gust arzător, miscibil cu
acetonă, apă, glicerol. Se conservăîn recipiente bine închise, ferit de surse de foc, la rece.
Preparare: ac. benzoic, ac. salicilic şi iodul se DIZ în alcool, benzoatul de Na se DIZ în apă. Soluţia apoasă se ad. treptat peste sol. alcoolică sub agitare
Condiţionare+Păstrare: Se prepară la cerere, se condiţionează în flacoane de sticlă colorate, bine închise.
Caracteristici si controlul calităţii: soluţie limpede de culoare brună, cu miros de iod şi alcool
Întrebuinţări: uz extern, în dermatoze, ca antipruriginos, antiseptic. Contraindicaţii:

38. SOLUȚIA CASTELLANI


REȚETĂ: Alcoholum
Resorcinolum
Fucsinum
Acetonum
Acidum boricum
Soluţio fenolum 2% q.s. ad. 100,00 g
FF: preparat magistral sub formă de soluţie alcoolică cu solvent compus destinat administrării cutanate.
C. de formulare: Acetona: lichid incolor, miros characteristic, volatile, nemiscibil în alcool, uleiuri volatile.
Acid boric: cristale albe, inodore, gust slab acru, greu solub. în apă, pH slab acid, asigură stabilitatea chimică a fenolului şi rezorcinei.
Fucsina – colorant roşu solubil în apă.
Rezorcina – substanţă cristalină alba, miros caracteristic, gust dulce, amar, uşor solubilă în apă, alcool, se păstrează la Separanda.
Fenol lichefiat – lichid limpede, incolor/gălbui, miscibil în alcool, apă, se păstr. în recip2 de sticlă brună, ferit de lumină; Separanda
Preparare: Fuxina bazică se DIZ în amestecul de alcool şi acetonă în cantităţile prevăzute în reţetă, după care se adaugă acidul boric şi rezorcina. După
DIZ se adaugă treptat soluţia de fenol 2% şi se amestecă. Produsul se ambalează în recipiente din sticlă de culoare brună etichetate corespunzător.
Condiţionare+Păstrare: flacoane de sticlă brune, bine închise, la temperaturi sub 25°C
Caracteristici: soluţie limpede, incoloră sau slab gălbuiecu miros caracteristic
Întrebuinţări: antiseptic, antimicotic în dermatoze, sub formă de aplicaţii locale, antifungic, keratolitic

39.CARMOL
REȚETĂ: Ulei de pin
Ulei de cimbru
Aldehidă cinamică
Alcool, mentol
Apă distilată până la 100,00g
FF: preparat industrial sub f. de sol. hidroalcoolică de uz extern
C. de formulare: Aldehidă cinamică - lichid vâscos galben cu miros de scorțișoară, gust arzător, insol. în apă, solub. în alcool
Ulei de pin - lichid galben verzui, solub. în alcool - afecțiuni respiratorii, antiseptic, decongestionant, expectorant, antiinflamator
Ul. de cimbru - lichid galben -brun, miros caracteristic, solub. în alcool; acț. antiseptică, revulsiv, antireumatic, tonic,
decongestionant
Preparare: ul. de pin și de cimbru se DIZ în alcool, separat se DIZ mentolul în alcool, se ad. aldeh. cinamică, se omogenizează și se aduce peste sol.
uleioasă; Se omogenizează, se filtrează și se aduce la masa prevăzută
Condiţionare+Păstrare: flacoane de sticlă brune, bine închise; se păstr. la loc răcoros, ferit de lumină, în ambalajul original, copii**
Caracteristici și controlul calităţii: soluție limpede, slab gălbuie și cu miros caracteristic
Întrebuinţări: extern: pt. fricțiuni locale cu ef. analgezic și revulsiv, antipririginos, calmant și indicat în tratm. răcelilor și gripei și al durerilor musculare
Contraindicații: alergie la componente; leziuni cutanate; copii sub 3 ani

40. ALCOOL CAMFORAT 10% Sin.: Spirt camforat, Spirt “pt. ciolan”
REȚETĂ: Camphora 10g
Alcoholum 70g
Aquae destillatae q. s. ad 100g
FF: preparat oficinal sub formă de soluţie alcoolică
Consideraţii de formulare:
Camforul - subs.din gr. terpenelor (subs2 hidroaromatice), greu solubil în apă, f. solubil în alcool; DIZ se face în solvent preferenţial, respectiv
alcoolul, iar apa se ad.sub agitare în porţiuni mici peste soluţia alcoolică.
Adăugarea de apă se poate face limitat, până la o conc. în alcool de 70oC, peste această conc.precipitate voluminoase de camfor (are loc fenomenul de salefiere)
Preparare: camforul se DIZ în alcool, se adaugă apă în mici porţiuni sub agitare.
Condiţionare+Păstrare: flacoane de culoare brună -incolore, bine închise; se păstrează la loc răcoros, pta evita evap. alcoolului (pp camforul).
Caracteristici şi controlul calităţii: soluţie limpede, incoloră, cu miros caracteristic de camfor, cu densitatea între 0,867 -,877.
Întrebuinţări: extern în frecţii ca revulsiv în dureri reumatismale, gripă, etc.Se foloseşte și în unele dermatoze / erupţii cutanate pruriginoase.
41. ALCOOL IODAT Soluţia alcoolică de iod Sin.: alcool iodat
REȚETĂ: Iodum 1 -2g,
Alcoholum q.s.ad 100g
FF: preparat neoficinal sub formă de soluţie alcoolică destinată administrării externe.
Consideraţii de formulare:
Iodul - lamele cristaline friabile, cu luciu metalic / fragmente de cul. cenuşiu -violaceu cu miros caracteristic, greu solub. în apă.Se păstr. în flac.
bine închise (sublimează), ferit de lumină la Separanda. Se DIZ în alcool de 96% în timp (24h), de aceea se aplică metoda per descensum.
Preparare: Iodul se cântăreşte pe hârtie cerată, cu lingura din mat. plastic; se introduce într -un săculeţ din mat. textil, care sesuspendă în cant.
coresp. de alcool, într -un vas cu deschidere mică, pt. a nu se evapora, bine închis de culoare brună. Se amestecă uşor la 1 -2 orept. a uniformiza conc.
Condiţionare+Păstrare: flacoane brune, bine închise; laSeparanda, la loc răcoros.
Caracteristici şi controlul calităţii: soluţie limpede brună, cu miros caracteristic de iod şi alcool.
Întrebuinţări: extern ca dezinfectant al pielii, în chirurgie pt. dezinfecţia câmpului operator, în tratamentul dermatozelor.
42. SOLUȚIA LUGOL/ IOD -IODURAT
REȚETĂ: Iod 5g
Iodură de potasiu 10g
Apă dist. 100g
FF: preparat magistral sub f. de sol. apoasă pt. admin. externă / internă
Consideraţii de formulare: Iod -lamele crist. friabile, luciu metalic/fragm. de cul. cenuşiu -violaceu, miros caract., gr. solub. în apă. Se păstr. în flac. bn închise (sublim.), ferit de lum. la Separ.
Se DIZ ușor în sol2 conc. de ioduri alcaline  complecși stabili, col. în brun: KI + I2 = KI3 2KI + I2 = K2 -I4
Preparare: iodul se DIZ în sol. conc. de KI și se completează cu apă la masa prevăzută
Condiţionare+Păstrare: recipiente de sticlă incolore, bine închise; păstrare la loc răcoros, la lumină
Caracteristici si controlul calităţii: soluție limpede roșie brună, cu miros de iod
Întrebuinţări: intern: în carență de I2, afecț2 tiroidiene; extern: activ asupra bact2, fungilor, protoz2, unor virusuri; sol. dil.antiseptic pt. răni,
abraziuni; sterilizarea apei potabile
43. ALCOOL MENTOLAT
REȚETĂ: Mentol 1g
Alcool 99g
FF: preparat neoficinal, industrial sub f. de sol. alcoolică de uz extern
Consideraţii de formulare: Mentolul -pulb. cristalină albă, miros put. de mentă, gust arzător la început, apoi răcoritor. La to cam. se volatilizează; greu
solub. în apă, ușor în alcool
Preparare: Mentolul cântărit pe o tectură se aduce la mojar şi se triturează cu puţin alcool, apoi se ad. restul de alcool, în porţiuni mici şi sub agitare.
Condiţionare+Păstrare: Se conservă la loc răcoros, în sticle brune, bine închise
Caracteristici şi controlul calităţii: soluţie limpede, cu miros caracteristic de mentol
Întrebuinţări: dermatoze însoțite de prurit; alergii

PICNAZ
REȚETĂ: Clorhidrat de efedrină
Fosfat monosodic * H2O
Clorura de Na
Metilceluloză
Sulfat de neomicină
Fosfat disodic * 12H2O
Clorură de benzalconiu
Apa purificată
FF: Produs ind. multidoza, sub forma de sol. apoasa, de uz ext., destinat adm nazale
C. de formulare: cl. de efedrina - crist2 aciculare/pulb crist. albă, indoră, gust amar, usor solub.în apă; simpatomimetic cu acț. vasocontrictoare locală
sulfat de noemicină - pulb albă/alb -gălbuie, indoră, higroscopică, ușor solub în apă; antibiotic activ asupra bac2 G.neg anaerobi ( Serratia, Shigella.. )
Clorura de benzalconiu - pulb. amorfă/cristalină incoloră,gust amar, ușor solub. în apă, este conservant antimicrobian
Fosfat disodic - cristale incolore, gust sarat racoritor, eflorescent; form sistem tampon
*cele 3 saruri de Na sunt izotonizanții acestei soluții.
Meticeluloza: pulb. granuloasă/ fibroasă, alb -alb gălbuie, inodoră, insipidă; se fol sub formă de sol. coloidală
Preparare: în AD se DIZSMși SAux solide; se filtrează daca este nec. si se ad. mucilagiul de metilceluloză; se complet. cu AD la masa prevazută
Condiţionare+Păstrare: recip2 de sticlă brună prev. cu dop picurător din mat. plastic, închise etanș; se păstr. la loc răcoros, ferit de lumină, amb.orig.+cop
Caracteristici si controlul calităţii: sol. limpede, incoloră, cu gust amărui -sarat, pH= 5,5 -7,5. Se dozează cl. de efedrină și sulfatul de neomicină
Întrebuinţări: decongestiv al muc. nazale și antisecretor prin efedrină (vasoconstrictor), indicat în rinite, rinofaringite, sinuzite acute.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.


A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor