Sunteți pe pagina 1din 73

1.

Generalități

SUPORT CURS ARBITRU AUTOMOBILISM SPORTIV


(Raliu și Viteză în Coastă)

1. Generalități 3
Organizarea sportivă a probelor 6
3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele) 12
3.1 Colegiul Comisarilor Sportivi (CCS) [eng: Stewards of the meeting]: 12
3.2 Directorul Sportiv și adjunctul său [eng: CLERK OF THE COURSE (CoC)]: 16
3.3 Șeful Securității *eng: CHIEF SAFETY OFFICER] 18
3.4 Secretarul Șef 18
3.5 Documentele și dosarele competiției 20
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu) 25
4.1 Introducere în raliuri 25
4.2 Panouri 26
4.4 Ținuta și echipamentul arbitrilor 29
4.5 Înainte, în timpul și după cursă 30
4.6 Arbitru – Control Orar 33
4.6.1.CO - Probleme comune 33
4.6.2 CO – Particularități Start Raliu / Start Zi 36
4.6.3 CO – Particularități Sosire Zi / Raliu 36
4.6.4 CO – Particularități Intrare Service 37
4.6.5 CO – Particularități Ieșire Service 37
4.6.6 CO – Particularități Intrare Regrupare 37
4.6.7 CO – Particularități Ieșire Regrupare 39
4.6.8 CO – Particularități CO legat de Proba Specială 39
4.7 Arbitru – Start Probă Specială 42
4.8 Arbitru – Sosire Probă Specială 47
4.9 Arbitru – STOP Probă Specială 51
4.10 Arbitru – Alte posturi 54
4.10.1 Prevederi regulamentare privind parcurile închise și parcurile de service 54
4.10.2 Comisar Parc Închis - Start / Sosire Zi sau Raliu 55
4.10.3. Comisar parc regrupare. 55
4.10.4. Comisar tehnic în parcul de service 56
4.10.5. Comisar alimentare 56
4.10.6 Monitor Recunoasteri 57
4.10.7. Comisar post de trecere 57
4.10.8. Control Orar Verificari Tehnice Initiale. 57
4.10.9. Șicane 57
4.11 Utilizarea corectă a stațiilor radio mobile / portabile 60
5. Gestionarea competiției, securitate și situații de urgență (raliu) 62
5.1. Șeful de traseu 62
5.2. Șeful deschiderii 62
5.3. Arbitrii intermediari 63
6. Viteză în Coastă 65
6.1. Generalităţi. 65
6.2. Parcul de service. 65
6.3. Startul 65

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 1


1. Generalități
6.4. Comisarii de traseu 66
6.5. Sosirea 67
6.6. Stop 67
6.7. Regruparea 67
6.8. Comunicaţiile Start – Sosire – Stop – Secretariat 67
6.9. Afișarea fanioanelor 68
7. Alte funcții 69
7.1 Șeful Verificărilor Tehnice 69
7.2 Cronometrorul Șef 69
7.3 Responsabilul cu Relațiile cu Concurenţii 70
8. Cronometre 72

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 2


1. Generalități

1. Generalități
Avertisment pentru utilizatorii acestui manual:
Instrucțiunile și interpretările prezentate în acest manual au scopul de a facilita și uniformiza
procedurile urmate de arbitrii din competițiile automobilistice. Manualul de față răspunde unui
număr de probleme comune apărute în timpul activității de arbitraj. În niciun caz acest manual
nu modifică regulamentele existente.
Nici acest manual, și nici elementele conținute nu au putere de regulament. Manualul este
destinat exclusiv uzului intern de informare și formare, în scopul reamintirii principiilor care reies
din aplicarea Codului Sportiv Internaționlal și a Regulamentelor FIA și FRAS.
Acest manual nu poate fi nici publicat, nici difuzat sau recopiat fără acordul Comisiei Centrale de
Arbitrii FRAS.

Cadru regulamentar:
- FEDERAȚIA ROMÂNA DE AUTOMOBILISM SPORTIV (F.R.A.S.), este singura structură sportivă de
interes național, specializată pentru automobilismul sportiv. Detalii despre structura, obiectivele și
activitatea F.R.A.S. se găsesc pe site-ul federației, www.fras.ro
- Organele de conducere şi control ale FRAS sunt
a) Adunarea Generală:
b) Consiliul Federal;
c) Comisia de Cenzori.
- Consiliul Federal reprezintă Federaţia în perioada dintre două şedinţe consecutive ale Adunării
Generale. Printre atribuțiile C.F. F.R.A.S se numără și
Extras din Statutul FRAS
“elaborează sistemul de legitimare, examinare și licenţiere a arbitrilor de automobilism, sistem prin
care persoanele fizice dobândesc dreptul legal de a arbitra sau oficia în competiţiile automobilistice
desfăşurate pe teritoriul României și de a face parte din Corpul naţional al arbitrilor de
automobilism. Consiliul Federal al FRAS coordonează activitatea arbitrilor potrivit regulamentului
de organizare și funcţionare a Comisiei Centrale de Arbitri, autorizează înfiinţarea Colegiilor
Judeţene sau Regionale de Arbitri, evaluează activitatea acestora, autorizează și evaluează oficialii,
comisarii sportivi, directorii sportivi, oficialii responsabili cu securitatea competiţiilor comisarii
tehnici, cronometrorii și toate celelalte categorii de personal specific activităţii automobilistice,
organizează în colaborare cu CCA și Colegiile judeţene cursuri de formare și perfecţionare la nivel
naţional, examinează, promovează sau retrogradează, deleagă, selecţionează sau premiază
arbitrii, asigura acestora cai de apărare împotriva deciziilor prin care au fost nedreptăţiţi. Consiliul
Federal numeşte Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitri pe baza nominalizărilor făcute de
Colegiile Judeţene prin vot. Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitri poate fi revocat numai prin
majoritatea de şase din totalul de nouă membri ai Consiliul Federal. Consiliul Federal validează
componenta Comisiei Centrale de Arbitri propusă de Preşedintele acesteia pe baza consultării cu
Colegiile Judeţene, sau prin vot, în conformitate cu procedurile specifice ale regulamentului CCA;”

Organizarea arbitrajului:
Activitatea arbitrilor F.R.A.S. este Coordonată de Comisia Centrală de Arbitri (CCA)
Arbitrii F.R.A.S. sunt organizați în colegii județene / municipale.
- În anul 2016 au funcționat 15 colegii de arbitri:
- Argeş
- Arad
- Bucureşti
- Braşov

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 3


1. Generalități
- Botoşani
- Cluj
- Caraş-Severin
- Covasna
- Gorj
- Harghita
- Iaşi
- Maramureş
- Sibiu
- Timiş
- Tulcea (Dobrogea)

Ramuri Sportive: F.R.A.S. organizează Campionatele Naționale pentru diverse ramuri ale
motorsportului:
- Raliuri
- Viteză în Coastă
- Drift
- Off Road
- Rally Raid
- Slalom Paralel
- Auto Slalom
- Rally Cross
- Regularitate
- Karting
- Time Attack

Arbitri, Oficiali:
Extras din Anexa V a Codului Sportiv Internațional, anexă privind Voluntarii și Oficialii
Obiective Scopul acestei Anexe este să reunească într-un singur document, toate noţiunile
referitoare la rolul Voluntarilor şi Oficialilor în motorsport.
Există patru motive principale pentru a face aceasta
- Să uşureze procesul de administrare a Voluntarilor şi Oficialilor;
- Să armonizeze normele la nivel naţional şi internaţional, pentru a creşte cota Voluntarilor şi
Oficialilor şi a facilita eventualele participări în străinătate;
- Să clarifice drepturile, obligaţiile şi sarcinile Voluntarilor şi Oficialilor
- Să dea Voluntarilor şi Oficialilor recunoaşterea pe care o merită în cadrul normelor care
administrează sportul cu motor oferindu-le propria Anexă a Codului Sportiv Internaţional. Fără
devotamentul lor, sportul cu motor pur şi simplu nu ar putea exista.
Termenul “Voluntari şi Oficiali”
Termenul “Voluntari şi Oficiali” a fost selectat ca nume pentru Comisia FIA care se ocupă cu acest
aspect al motorsportului, Comisia FIA pentru Voluntari şi Oficiali.
Accentul este pus pe termenul "Voluntari" pentru a sublinia faptul că mare parte dintre Oficiali sunt
Voluntari neplătiţi şi, prin urmare, oameni care renunţă la timpul lor liber, de multe ori într-un an,
în folosul motorsportului.

Totuşi, din motive de concizie, doar termenul "Oficiali" va fi utilizat în această Anexă.
Scop
Aceasta Anexa conţine o gamă completă de recomandări în atenţia autorităţilor naţionale. Unele
aspecte sunt specifice FIA dar au valoare de exemplu pentru acele ASN-uri care doresc să se inspire

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 4


1. Generalități
din ele.
FIA este deplin conştientă de diferenţele dintre diferite ţări în ceea ce priveşte managementul
Oficialilor. Provocarea ei - şi provocarea prezenţei Anexe - este, prin urmare, să armonizeze cât mai
mult acest management în întreaga comunitate a sporturilor cu motor, fără a afecta în mod
negativ sau a restricţiona metodele de către ASN-urile cele mai dezvoltate în acest domeniu.

ARTICOLUL 3 DEFINIȚIILE OFICIALILOR


3.1 Comanda și Controlul Competiției
3.1.1 Comisar Sportiv (Cap 3.1)
3.1.2 Director de cursă
3.1.3 Director Sportiv (Cap 3.2)
3.1.4 Șeful Securitatii (Cap 3.3)
3.1.5 Medicul Șef
3.1.6 Responsabilul cu Comunicațiile
3.1.7 Secretarul Șef (Cap 3.4)
3.1.8 Responsabilul de zona / Șeful de probă
3.2 Gestionarea Competitiei
3.2.1 Seful Arbitrilor
3.2.2 Arbitri (Cap 4, 5 și 6)
3.2.3 Șeful Verificarilor Tehnice (Cap 7.1)
3.2.4 Cronometrorul Șef (Cap 7.2)
3.3 Gestionarea Situațiilor de Urgență
3.3.1 Medic
3.3.2 Paramedic
3.3.3 Arbitru-Pompier
3.3.4 Șeful echipei de Salvare
3.3.5 Șeful echipei de Recuperare
3.4 Delegati
3.4.1 Delegat Securitate
3.4.2 Delegat Medical
3.4.3 Delegat Tehnic
3.4.4 Delegat Media
3.5 Alții
3.5.1 Judecatori de fapte
3.5.2 Observator
3.5.3 Relații cu Concurentii (Cap 7.3)
3.5.4 Responsabil protectia mediului
3.5.5 Inspector Drum / Circuit

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 5


Organizarea sportivă a probelor

Organizarea sportivă a probelor

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 6


Organizarea sportivă a probelor
2. Dicționar (Raliu)

REGULAMENT [eng: REGULATION]:


Regulamentul cadru conform căruia se desfăşoară competițiile automobilistice. Regulamentele
care sunt luate în considerare la competițiile din România sunt Regulamente FRAS și
Regulamentele FIA

REGULAMENT PARTICULAR [eng: SUPPLEMENTARY REGULATION]:


Regulamentul specific fiecărei competiții, care conţine informaţii despre: organizare; program
(înscrieri, recunoaşteri, cursa efectivă);
taxele și modalităţile de înscriere; asigurări;
publicitate obligatorie; combustibil;
anvelope; verificările tehnice și marcarea
componentelor; proceduri (start / sosire
festivă, start / sosire în probele speciale în
cazul în care diferă de standard, orice alte
proceduri speciale); identificarea oficialilor;
premii; verificări tehnice finale; contestaţii
/ apeluri; persoane de contact.

PLAN ORAR [eng: ITINERARY]:


Programul orar al unui raliu, în care sunt
specificate distanţele dintre diversele
elemente ale cursei, lungimile probelor
speciale, timpul ideal pentru parcurgerea
lor și ora ideală a primului concurent. Face
parte integrantă din Regulamentul
Particular.

ROAD BOOK (var: CARNET ITINERAR,


RADAR) [eng: ROAD BOOK]:
Document detaliat care conţine traseul
oficial al raliului, traseu care trebuie să fie
respectat strict atât de către concurenți cât
și de către maşinile oficiale.

ZIUA [eng: DAY / LEG]:


Fiecare parte a unui raliu separată peste
noapte de un parc închis. Fiecare zi se
compune din mai multe secţiuni.

SECȚIUNE *eng: SECTION+:


O porţiune a unui raliu care poate fi cuprinsă între:
 parcul de start și prima regrupare
 între două regrupări
 ultimele regrupări și parcul de sosire a unei zile sau parcul de final raliu
 parcul de start și parcul de sosire (cazul în care în secţiune intră doar superspeciala)

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 7


Organizarea sportivă a probelor
CARNET DE CONTROL (var. CARNET DE BORD) [eng: TIME CARD]:
Carnet destinat culegerii
ștampilelor/semnăturilor/timpilor din
diferitele puncte de control desfăşurate pe
parcursul raliului. Pentru fiecare secțiune
va fi elaborat un alt carnet de control.

În carnetul de control sunt menționați


timpii impuși pentru parcurgerea
distantelor dintre două puncte de
cronometrare, și sunt prevăzute căsuțe
separate pentru fiecare punct de control.
Carnetele de control vor fi înmânate la
startul fiecărei secțiuni și vor fi predate la
finalul fiecărei secțiuni.
Carnetul de control trebuie să fie
disponibil la orice solicitare a unui oficial,
iar în punctele de control va fi înmânat de
către unul din membrii echipajului către
arbitrul din post.
Cu excepţia rubricii “pentru uz concurent”,
singurele persoane care au dreptul să scrie
în carnet sunt arbitrii din diversele posturi,
iar aceste înscrisurile nu pot fi nici
corectate și nici modificate decât de către
arbitrii responsabili, sub semnătură.
Abaterea de la această regulă va
determina excluderea.
Absența unei ștampile sau semnături, sau
lipsa unui timp din carnetul de control ,
duce la excluderea din clasamente a
echipajului.

Echipajul este singurul responsabil pentru


existenţa carnetului de control, pentru
prezentarea carnetului către arbitrii din
posturi, pentru existența și acurateţea
înregistrărilor făcute de arbitrii, de aceea
este obligat să verifice toate însemnările
făcute în el.

Timpii care se trec în carnetul de control


vor fi după modelul 00:01 – 24:00

SECTOR DE LEGĂTURĂ *eng: ROAD SECTION+:


Parte a traseului în circulaţie deschisă, care nu este folosită ca proba specială și care poate fi între:
 două controale orare succesive

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 8


Organizarea sportivă a probelor
 STOP-ul unei probe speciale și controlul orar următor
 în limbaj uzual se foloseşte și termenul “pe etapa”

PROBĂ SPECIALĂ (PS) *eng: SPECIAL STAGE (SS)+:


Porțiune a unui raliu, pe un drum închis circulaţiei publice, unde concurenții efectuează o probă
cronometrată între::
 START-ul probei – la minut fix
 Sosirea – lansată

START PS [eng: SS START]:


Locul din care concurenții pleacă în efectuarea parcursului cronometrat.
Prevăzut în Road Book.

SOSIRE PS (lansată) *eng: FLYING FINISH+:


Post de cronometraj amplasat la finalul unei probe speciale unde concurenții nu se opresc.
Prevăzut în Road Book.

STOP PS [eng: STOP POINT]:


Punct de control amplasat după SOSIRE în care concurenții trebuie să se oprească pentru a-și viza
carnetul de control și a afla timpul realizat pe proba specială.

PARC ÎNCHIS [eng: PARC FERME]:


Locație bine delimitată în care reparațiile sau asistența din exterior sunt strict interzise cu excepţia
cazurilor prevăzute în mod expres în regulamentul general sau în regulamentul particular.

REGRUPARE [eng: REGROUP]:


Oprire, în regim de parc închis, delimitată de două controale orare, prevăzută de organizatori, și
care are următoarele scopuri:
- reîntoarcerea la programul ideal al raliului în cazul apariţiei unor întârzieri;
- regruparea (comasarea) echipajelor rămase în cursa în cazul în care există abandonuri. Perioada
de staţionare în parcul de regrupare poate varia de la un echipaj la altul.

PARC DE SERVICE [eng: SERVICE PARK]:


Oprire, prevăzută în planul orar, în care este permisă asistența tehnică la automobilele de
competiție.
Bine delimitată în Road Book.

CONTROL DE TRECERE [eng: PASSAGE CONTROL]:


Locație precisă în care concurenții trebuie să oprească pentru ca arbitrii să ștampileze sau să
semneze carnetul de control, fără a trece ora.

CONTROL ORAR (CO) [eng: TIME CONTROL (TC)]:


Locație precisă în care concurenții trebuie să se oprească la ora lor ideală de pontare, pentru a-și
viza carnetul de control.
Prevăzut în Road Book.

PANOU DE AFIȘAJ *eng: NOTTICE BOARD+:


Începând cu startul competiţiei, organizatorul va poştă pe panoul (panourile) de afişaj, toate
documentele – liste de start, clasamente, buletine, decizii...Toate documentele afişate pe panoul

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 9


Organizarea sportivă a probelor
de afișaj pot fi contestate de către concurenți, conform normelor Codului Sportiv Internaţional.

TIMP IMPUS (IDEAL) [eng: DUE TIME]:


Durată (în minute) impusă concurenților pentru a ajunge între:
 două controale orare succesive
 startul unei probe și controlul orar următor

NEUTRALIZARE [eng: NEUTRALISATION]:


Perioadă în care echipajele sunt oprite de către conducerea cursei, din diverse motive.

BULETIN [eng: BULLETIN]:


Document scris, care modifică sau completează Regulamentul Particular și face parte integrantă
din acesta.

DECIZIE [eng: DECISION]:


Document emis de către Directorul Sportiv sau de către Colegiul Comisarilor Sportivi pentru a
anunța concluziile în urma cercetărilor, audierilor sau investigaţiilor.

COMUNICAT [eng: COMMUNICATION]:


Document scris, oficial, de natura informativă, care poate fi emis de către Directorul Organizatoric,
Directorul Sportiv sau de către Colegiul Comisarilor Sportivi.

RECUNOAȘTERI *eng: RECONNAISSANCE / REECE+:


Singurele perioade de timp în care, după apariția Regulamentului Particular, prezența membrilor
echipajelor pe probe este permisă.
Numărul de treceri la recunoașteri este limitat prin Regulamentul Particular.
Dacă nu se prevede altceva în Regulamentul Particular, parcurgerea în sens invers a probelor
(exceptând cazul în care probă se face în ambele sensuri), întoarcerile, fracționarea probelor sunt
interzise și accesul pe probe se va face obligatoriu prin start.

MAȘINI DE ÎNCADRARE
Mașinile oficiale și ale organizatorului, care parcurg traseul înainte și după mașinile de competiție
Acestea sunt
- mașini de securitate
- S3 = cronometrorului șef *eng:TIMEKEEPER+
- Verifică amplasarea corectă a posturilor de arbitraj.
- Verifică personal legăturile radio între Start-Intermediari-Stop, Director Sportiv şi îl
anunţa pe Şeful de Traseu asupra problemelor întâlnite.
- Comunică directorului sportiv primele informaţii de pe proba specială
- Va ajunge în postul vostru cu 1-1,5 ore înaintea primului concurent
- S2 = șef traseu
- Verifică și remediază problemele de comunicaţii
- Verifică dispozitivul de securitate, arbitrii și intermediarii, blocarea drumurilor
laterale
- Verifcă amplasarea corectă a posturilor de arbitraj și dotarea acestora
- În mod normal, parcurge traseul cu 45 de minute înaintea primului concurent
- S1 = șef securitate
- Verifică și validează traseul de concurs
- Comunică Directorului de Concurs că proba specială corespunde planului de

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 10


Organizarea sportivă a probelor
securitate
- În mod normal, parcurge traseul cu 30 de minute înaintea primului concurent
- mașinile “zero” (vorlighteri).
Echipajele acestor mașini vor avea carnete de control și printre alte atribuții verifică respectarea
procedurilor de pontare în posturile arbitrilor. Excepția o constituie postul Stop, unde nu se vor
înscrie timpii realizați, arbitrii doar vor semna în carnet.
- 000
- Face ultimele verificări la posturile de arbitraj și intermediare
- Face ultimele verificări de securitate
- De obicei, cu 15 minute înaintea primului concurent
- 00
- Foloseşte sirenă și girofar
- Parcurge proba în condiţii apropiate de cursă
- De obicei, cu 12 minute înaintea primului concurent
-0
- Foloseşte sirenă și girofar
- Parcurge proba în condiţii apropiate de cursă
- De obicei, cu 9 minute înaintea primului concurent
- mașina de deschidere *eng:SWEEPER]
Parcurge traseul raliului după ultimul concurent. El va prelua dosarele posturilor voastre. Comunică
Directorului sportiv situația abandonurilor, și în cazul în care probă se repetă comunică dacă este
necesară scoaterea unei mașini abandonată.

PLAN DE SECURITATE [eng:SAFETY PLAN]


Document oficial, emis de organizator, care conține:
- informațiile privind toate dispozitivele de securitate,
- locurile admise sau interzise pentru spectatori, media...
- toate informaţiile necesare pentru ca persoanele implicate în securitatea competiției să poată lua
decizia cea mai potrivită în cazul apariţiei unui incident său accident.

COMANDAMENT [eng:HQ=HEAD QUARTER]


Locul din care se conduce raliul. Aici vor fi găsiți
- Comisarii Sportivi
- Directorul Sportiv
- Secretariatul
De multe ori, comandamentului i se spune “secretariat”
Cunoașterea vocabularului este importantă
Vă invităm sa cititi și:
Regulamentele naționale de pe www.fras.ro
Regulamentele FIA de pe www.fia.com

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 11


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)

3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)

3.1 Colegiul Comisarilor Sportivi (CCS) [eng: Stewards of the meeting]:


Colegiul Comisarilor Sportivi reprezintă “Puterea sportivă” într-o competiție auto.
Extras din Anexa V C.S.I.
a. Rol
Comisarii Sportivi deţin autoritatea supremă asupra competiţiei, precum şi autoritatea de a aplica
prevederile Codului, a Regulamentelor Naţionale şi Particulare şi a Programului Oficial. Ei pot
soluţiona orice problemă care poate apare în timpul evenimentului, sub rezerva dreptului la apel
prevăzut în Cod.
b. Responsabilități
Să reprezinte autoritatea sportivă prin persoana, acţiuni, fapte, cuvinte, conduita şi prezentare. Să
se asigure că locul de desfăşurare are asigurate condiţiile de siguranţă satisfăcătoare şi adecvate
pentru desfăşurarea competiţiei, cu respectarea normelor de siguranţă pentru oficiali, arbitrii,
spectatori şi concurenţi.

Extrase din Codul Sportiv Internațional care reglementează activitatea CCS


ARTICOLUL 11.3 ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A OFICIALILOR
11.3.1 La Competițiile Internaționale trebuie să funcționeze colegiu din cel puțin trei Comisari
Sportivi și un Director Sportiv, iar în cazul Competițiilor decise în totalitate sau parțial de timpii
obținuți, unul sau mai mulți cronometrori.
11.3.2 Comisarii Sportivi funcționează ca un organism aflat sub autoritatea unui președinte
desemnat în Regulamentul Particular sau în alt regulament care se aplică.
11.3.3 Președintele CCS este, în mod special, responsabil pentru planificarea ședințelor, asigurându-
se că toate cerințele sunt respectate. Tot el este de asemenea responsabil pentru stabilirea ordinei
de zi.
11.3.4 În caz de egalitate la vot, votul președintelui este decisiv.
11.3.5 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, comisarii sportivi sunt la datorie pe durata
competiției, așa cum este aceasta definiţi în Cod.
ARTICOLUL 11.8 ÎNDATORIRILE COMISARILOR SPORTIVI
11.8.1 Comisarii sportivi nu trebuie să fie în niciun fel responsabili pentru organizarea competiției și
nu pot avea atribuții de conducere conectate de aceasta.
11.8.2 Rezultă, prin urmare, că în vederea îndeplinirii funcțiunilor lor, aceștia nu vor fi responsabili
decât în fața autorității sportive naționale și a FIA, sub a căror regulamente acționează.
11.8.3 În mod excepțional și doar în cazul competițiilor promovate direct de autoritatea sportivă
națională, comisarii sportivi ai unui asemenea eveniment pot combina îndatoririle lor cu acelea de
organizare.
11.8.4 Cu excepția Competițiilor din Campionatelor FIA, comisarii sportivi trebuie să semneze și să
trimită către autoritatea sportivă națională un raport de închidere, cât de repede posibil după
terminarea competiției. Acesta raport va include rezultatele competiției alături de informații
privind toate contestațiilor formulate și excluderile pronunțate împreună cu opiniile lor cu privire la
deciziile de suspendare sau descalifiare care pot fi luate.
11.8.5 În cazul unui eveniment care cuprinde mai multe competiții, pot fi comisarii sportivi diferiți
pentru fiecare competiție.
11.8.6 În cazul unui conflict între deciziile emise de CCS-urile diferite nominalizate pentru același
eveniment, va prevala următoarea ierarhie:
1) Competițiile din Campionatele FIA;
2) Competițiile din în cupele, trofeele, challenge-urile sau seriile FIA;
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 12
3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
3) Competițiile din în seriile internaționale;
4) Competițiile din Campionatele Naționale;
5) Competițiile din în cupele, trofeele, challenge-urile sau seriile naționale;
ARTICOLUL 11.9 ATRIBUȚIILE COMISARILOR SPORTIVI
11.9.1 Comisarii sportivi dețin autoritatea supremă pentru aplicarea, în timpul competițiilor la care
sunt delegați și sub rezerva aplicarii prevederilor articolelor 11.9.2.s și 14.1, a Codului și a
regulamentelor (după caz FIA sau regulamentele naționale și particulare) precum și a programului
oficial.
11.9.2 Ei pot soluționa orice problemă care poate apare în timpul desfășurării competiției, sub
rezerva dreptului la apel prevăzut în Cod.
În cadrul atribuțiilor lor ei trebuie, mai ales:
11.9.2.a Să decidă ce penalizare să aplice în cazul încălcării regulamentelor.
11.9.2.b Pot aduce modificări în Regulamentul Particular.
11.9.2.c Pot modifica compoziția sau numărul manșelor.
11.9.2.d Pot autoriza un nou start, în caz de egalitate.
11.9.2.e Pot accepta sau refuza penalizarile propuse de judecătorii de fapte, înțelegându-se prin
aceasta că deciziile judecătorilor de fapte pot fi abrogate de Comisarii Sportivi.
11.9.2.f Pot aplica penalizări sau amenzi.
11.9.2.g Pot pronunța Descalificări.
11.9.2.h Pot modifica clasamentele.
11.9.2.i Pot împiedica participarea în competiție a oricărui Pilot sau Automobil pe care îl consideră
că fiind un pericol sau care le este raportat de către Directorul Sportiv ca fiind un pericol.
11.9.2.j Pot exclude dintr-o anumită competiție sau pe perioada unui eveniment orice Concurent
sau Pilot pe care îl consideră, sau care le este semnalat de către Directorul Sportiv sau de către
Comitetul de organizare ca fiind ineligibil să ia parte, sau care este considerat a fiind vinovat de
comportament nepotrivit sau practici frauduloase.
11.9.2.k Pot dispune evacuarea din zonele rezervate a oricărui concurent sau pilot care refuză să se
supună ordinelor oficialilor.
11.9.2.l Pot amâna o competiție în cazuri de Forţă Majoră sau pentru probleme grave de
securitate.
11.9.2.m Pot modifica Programul Oficial la Directorului Sportiv sau a Organizatorului, pentru
creșterea securității.
11.9.2.n În cazul absenței unuia sau a mai multor comisari sportivi pot numi unul, sau dacă este
cazul, mai mulți înlocuitori, mai ales în cazul în care prezența celor trei comisari sportivi este
indispensabilă.
11.9.2.o Pot lua decizia de a opri temporar sau permanent, o parte sau toți concurenții.
11.9.2.p Vor declara clasamentele și rezultatele ca fiind finale.
11.9.2.q Pot dispune efectuarea de verificări tehnice.
11.9.2.r Pentru acele campionate, cupe, trofee, chellenge-uri și serii în care oficiază un Director de
Probă, pot fi sesizați de către acesta pentru a impune sancțiunile menționate mai sus.
11.9.2.s În cazul în care o decizie trebuie luată după eveniment, indiferent de motiv, comisarii
sportivi pot delega autoritatea lor către colegiul de comisari sportivi care urmează a fi delegați la
următoarea competiție din același campionat, cupă, trofeu, challenge sau serie sau alternativ către
un colegiu de comisari sportivi constituit special pentru acest scop și care va fi numit de autoritatea
responsabilă pentru numirea colegiului inițial. Atunci când din CCS face parte un Comisar Sportiv
Național, autoritatea sportivă care l-a nominalizat poate oferi un comisar sportiv pentru următorul
eveniment, sau poate delega autoritatea către Comisarul Sportiv Național al următorului colegiu.
11.9.2.t Comisarii Sportivi pot utiliza orice mijloace video sau sisteme electronice pentru a-i ajuta în
luarea deciziei.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 13


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)

Înainte de competiție
Organizatorul trebuie să le furnizeze Comisarilor Sportivi, în săptămâna dinaintea cursei,
următoarele documente:
• Regulamentul particular
• Plan Orar
• Buletinele emise
• Buletinele propuse
• Programul ședințelor (stabilit de Președintele CCS).
• Lista de înscriși
• Informații despre cazare și locul de întâlnire. Este necesar ca Președintele CCS să fie în contact cu
organizatorul, pentru a primi informații despre stadiul și modalitatea de pregătire a probelor. Este
de asemenea foarte indicat să ia contact și cu Directorul Sportiv.
Președintele CCS trebuie să-și pregătească propriile documente tip, necesare pentru funcția sa
(programul și ordinea de zi a şedinţelor CCS...)
Comisarii Sportivi trebuie să studieze Regulamentul Particular al competiției.

La sosirea la locul competiției


Trebuie să primească (în funcție de competiție) următoarele documente:
• Regulamentul Particular.
• Plan Orar.
• Road Book / uri.
• Carnetele de Control.
• Planul de Securitate.
• Polița de asigurare a competiției.
• Alte documente: buletine, broșuri...
Comisarii Sportivi trebuie să-și aducă documentele și regulamentele necesare pentru desfășurarea
funcției lor (regulamentul cadru al disciplinei...
Președintele CCS va lua contact cu Secretarul CCS, va amenaja sala CCS, va stabili locurile
membrilor CCS, va verifica prezența și buna funcționare a materialelor și echipamentelor puse la
dispoziție.

Ședințele CCS
Membrii CCS trebuie să ajungă la locul de desfășurare a competiției cu cel puțin o oră înaintea
începerii primei şedinţe CCS.
Această primă şedinţă va fi stabilită în Regulamentul Particular al competiției..
Ultima ședință CCS va fi programată la finalul competiției (înainte de ora afișării rezultatelor
provizorii)

Desfășurarea Ședințelor
Colegiul se reunește, sub conducerea președintelui, la orele prevăzute de regulament și conform
programului stabilit de organizator.
Orarul este riguros, reuniunile trebuie să înceapă la minutul prevăzut, cu prezența tuturor
membrilor.
Programul, dacă nu este indicat în Regulamentul Particular, trebuie adus la cunoștința
concurenților printr-un comunicat (afișat pe panoul oficial de afișaj), la fel ca orice modificări aduse
acestuia.
Este posibil să fie necesare reuniuni intermediare, pentru rezolvarea cazurilor urgente și
neprevăzute. Este astfel necesar ca membrii CCS să se poată întâlni la cel mult ½ de oră după

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 14


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
anunțarea unei astfel de ședințe. Este indicat că majoritatea membrilor CCS să rămână în
apropierea comandamentului.
Prezența tuturor membrilor CCS este obligatorie în timpul desfășurării ședințelor CCS.
În timpul desfășurării probelor este obligatorie prezența la comandament a cel puţin unui membru
CCS.
Totuși, în cazul în care apar probleme, trebuie lăsat Directorul Sportiv să-și desfășoare propria
anchetă, înainte de a aduce la CCS toate elementele necesare pentru ca aceștia să poată lua
decizia.

Persoanele autorizate să participe la ședințele CCS


Comisarii Sportivi
• Președintele CCS
• Membrii CCS
Alte persoane autorizate să asiste la reuniuni sunt:
• Un Comisar Sportiv Stagiar, cu acordul președintelui CCS (membru fără drept de vot).
• Directorul Sportiv sau adjunctul său.
• Organizatorul.
• Observatorii și delegații: FRAS, Securitate, arbitrii, comisia de specialitate.
• Șeful verificărilor tehnice.
• Responsabilul cu relațiile cu concurenții.
• Secretarul (secretara).
Doar dacă sunt convocați
• Martorii convocații dacă este cazul.
• Alte persoane utile în dezbaterile colegiului.
• Concurenții implicați.
• Eventuali reprezentanți FRAS (președinți de comisii, responsabili administrativi) la invitația
președintelui.
TOTUȘI, în timpul deliberărilor asupra unei cauze înaintate CCS, nu sunt admiși decât membrii CCS.
În aceste situații președintele va invita restul persoanelor să părăsească sala în care nu vor rămâne
decât cei trei membrii CCS.

Proces Verbal
Fiecare reuniune CCS va fi consemnată într-un Proces Verbal.
Acest proces verbal va conține rezumatul a ceea ce s-a discutat în ședință.
Trebuie să figureze: data și ora de început și final a ședinței (perioada de suspendare a ședinței
dacă este cazul), locul, lista persoanelor prezente și în asistență, numărul PV.
Fiecare PV va fi aprobat de CCS în ședința următoare (sau dacă este posibil chiar la finalul ședinței
respective) și semnat de toți membrii.

Raport de închidere
La finalul fiecărei competiții, CCS împreună cu Directorul Sportiv vor completa un document
denumit “Raport de închidere”, care conține informații privitoare la desfășurarea competiției,
penalizările pronunțate, eventualele sancțiuni disciplinare solicitate, problemele deosebite
(accidente...) apărute în timpul desfășurării competiției.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 15


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)

3.2 Directorul Sportiv și adjunctul său [eng: CLERK OF THE COURSE (CoC)]:
Începând din anul 2008 Directorul Sportiv este însărcinat cu aplicarea Regulamentelor și orice
concurent lezat de decizia Directorului Sportiv poate face contestatie la decizia acestuia către
Comisarii Sportivi.
Directorul este “puterea executivă” într-o competiție, este persoana care coordonează direct sau
prin intermediul adjuncţilor săi pe toate celelalte persoane implicate în bună desfășurare a cursei:
Extras din Anexa V C.S.I.
a. Rol
Directorul Sportiv asigura desfăşurarea competiţiei în concordanţă cu regulamentele aplicabile şi
desfăşurarea probelor conform programului oficial.
b. Responsabilități
Să asigure desfăşurarea competiţiei în condiţii de siguranţă şi fără probleme. Să coordoneze în mod
eficient, să conducă şi să motiveze o echipă de Oficiali şi Arbitri calificaţi şi echipaţi corespunzător.
Să se asigure că toate permisele, licenţele de circuit, regulile şi regulamentele autorităţilor locale
sunt respectate.
Să asigure, în strânsă colaborare cu Secretarul Şef, ca toţi concurenţii s-au înregistrat în mod corect
şi au prezentat toate licenţele obligatorii etc,. şi că toţi minorii au prezentat acordul parental
Extrase din Codul Sportiv Internațional care reglementează activitatea Directorului Sportiv
ARTICOLUL 11.11 ÎNDATORIRILE DIRECTORULUI SPORTIV
11.11.1 Directorul Sportiv poate fi de asemenea secretarul competiției și poate avea numeroși
asistenți.
11.11.2 În cazul unui eveniment care compus din mai multe competiții, pot fi directori sportivi
diferiți pentru fiecare competiție.
11.11.3 Directorul Sportiv este responsabil pentru conducerea evenimentului în concordanță cu
regulamentele aplicabile.
11.11.4 În mod special, și unde se aplică împreună cu Directorul de Cursă, el trebuie:
11.11.4.a să asigure ordinea, împreună cu autoritățile civile, militare și polițienești special
însărcinate cu menţinerea ordinei și responsabile pentru siguranța publică;
11.11.4.b să se asigure că toți oficialii sunt la posturile lor;
11.11.4.c să se asigure că toți oficialii au toate informațiile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor
lor;
11.11.4.d monitorizeze concurenții și automobilele lor și să împiedice ca orice concurent exclus,
suspendat sau descalificat să ia parte într-o competiție în care nu este eligibil;
11.11.4.e să se asigure că fiecare automobil, și dacă este cazul, fiecare concurent, poartă numerele
de identificare corespunzătoare, în conformitate cu cele prevăzute în Programul Oficial;
11.11.4.f să se asigure că fiecare automobil este condus de pilotul desemnat, grupând
automobilele în categoriile și clasele prevăzute;
11.11.4.g să aducă automobilele la linia de start în ordinea corectă, și dacă este necesar, să dea
startul;
11.11.4.h să prezinte Comisarilor Sportivi toate propunerile privind modificarea Programului Oficial
și cele referitoare la greşelile sau încălcările regulamentului de către concurenți;
11.11.4.i să primească posibilele contestații și să le transmită imediat către Comisarii Sportivi, care
vor decide măsurile necesare;
11.11.4.j să colecteze procesele-verbale ale cronometrorilor, comisarilor tehnici, arbitrilor de traseu
sau circuit, împreună cu orice alte informații oficiale necesare pentru determinarea rezultatelor;
11.11.4.k să pregătească, sau să-i solicite secretarului competiției să facă aceasta, elementele din
raportul de închidere a competiției pentru care sunt responsabili;
11.11.4.l în cadrul competițiilor internaționale, să supervizeze accesul în spațiile rezervate pentru a

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 16


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
se asigura că nicio persoană, despre care FIA a constatat că nu respectă normele de conduită, nu
are acces în aceste spații rezervate.

Înainte de competiție
 Să solicite draftul regulamentului particular și a planului orar. De fapt, avizul consultativ al
Directorului Sportiv este un ajutor pentru organizatori.
 Să verifice lista de oficiali. Este bine să știe cu cine va trebui să lucreze!
 Să accepte funcția cu eventualele observații.
 Să ia contact cu responsabilul pentru organizarea securității.
 Să solicite cât mai repede posibil Regulamentul Particular definitiv și posibilele observații ale
secretariatului și comisiilor FRAS. Directorul Sportiv trebuie avertizat despre recomandările și
schimbările cerute de alte entități.

La sosirea la locul competiției


 Să primească documentele cursei de la organizator
 Să verifice timpii prevăzuți pentru vehiculele de încadrare
 Să se asigure de existența, la comandament, a tuturor documentelor necesare
 Să primească raportul privind recunoașterile
 Să se asigure de existența tuturor oficialilor prevăzuți
 Să ia contact cu medicul șef și cu reprezentanţi autorităților implicate în securitate
 Să ia notă despre dosarul cu aprobările competiției
 Să ia notă despre polița de asigurare
 Să primească și verifice carnetele de control

Înaintea începerii competiției


 Să se asigure că sunt îndeplinite toate condițiile pentru desfășurarea verificărilor tehnice și
administrative

În timpul competiției
 Să fie în permanent în legătură cu Președintele CCS
 Este responsabil pentru prezentarea părții sportive în timpul ședințelor CCS
 Trebuie să prevadă ședințe cu oficialii, arbitrii și piloții mașinilor “zero”
 Pregătească raportul verificărilor administrative și tehnice
 Pregătească listele de start și să o propună Comisarilor Sportivi
 Să se asigure că implementarea măsurilor de securitate este în conformă cu prescripțiile
planului de securitate
 Să elaboreze un raport scris privind desfășurarea fiecărei zile de raliu, sau a antrenamentelor și
manșelor de competiție pentru alte discipline
 Să asigure transmiterea tuturor documentelor necesare pentru ședințele CCS

Îndatoririle directorului sportiv adjunct:


 Acționează conform indicațiilor primite de la Directorul Sportiv
 Urmărește desfășurarea probelor
 Asistă la briefingul cu concurenții
 Poate fi delegat să conducă ședințele cu oficialii
 Îl ajută pe directorul sportiv la îndeplinirea sarcinilor curente
 Îl înlocuiește pe Directorul Sportiv în cazuri de forță majoră

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 17


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)

3.3 Șeful Securității [eng: CHIEF SAFETY OFFICER]


Şeful securităţii este responsabil pentru toate aspectele referitoare la siguranţa pe probele
speciale, prin verificarea respectării planului de securitate al competiţiei.
Extras din Anexa V C.S.I.
a. Rol
Şeful Securităţii asigură elaborarea planului de securitate înaintea competiţiei şi să se asigure de
punerea acestuia în practică, în colaborare cu Medicul Şef, Şeful Arbitrilor şi cu Şeful echipei de
Salvare.
b. Responsabilități
Să menţină controlul general al securităţii şi comunicaţiilor competiţiei.
Să ţină legătura cu toate organizaţiile competente privind siguranţa publică.
Să monitorizeze funcţionarea planului de securitate în timpul competiţiei, în scopul de a putea face
recomandări pentru reformularea lui în viitor.
Să se asigure că există suficiente zone de vizionare pentru numărul anticipat de spectatori.
Să se asigure că toate aspectele relevante ăla planului de securitate sunt distribuite personalului
adecvat înainte de eveniment.
În ziua competiţiei, să verifice corectă poziţionare a tuturor vehiculelor şi personalului de securitate
(şi dacă este necesar, să facă schimbări în strânsă colaborare cu Directorul Sportiv).

Conform Regulamentului CNRD “În regulamentul particular va fi nominalizat un Șef al Securității


raliului. Acesta face parte din comitetul de organizare și participă la realizarea planului de
securitate.
În timpul raliului, va fi în permanentă legătura cu comandamentul raliului, cu Medicul Șef și cu
startul fiecărei probe speciale (prin telefon sau radio)”.
Șeful securității este responsabil pentru implementarea și aplicarea practică a planului de
securitate. Parcurge întreg traseul raliului, în ultima mașină oficială (S1) cu 30 de minute înaintea
primului concurent, verifică măsurile de securitate și dă verdictul: probă este OK, se poate da
startul sau nu.

Înainte de competiție
 Să solicite draftul planului de securitate.
 Să accepte funcția cu eventualele observații.
 Să ia contact cu responsabilul pentru organizarea securității.
 Să solicite cât mai repede posibil Planul de Securitate definitiv.

În timpul competiției
 Să fie în permanent în legătură cu Directoru Sportiv
 Să se asigure că implementarea măsurilor de securitate este în conformă cu prescripțiile
planului de securitate
 Parcurge traseul raliului în ultima mașină oficială (S1) cu 30 de minute înaintea primului
concurent, verifică măsurile de securitate și dă verdictul: proba este OK, se poate da startul sau
nu.
 Împreună cu Directorul Sportiv coordonează și conduce activitatea tuturor arbitrilor cu
atribuții în gestionarea situațiilor de urgență.

3.4 Secretarul Șef


Lucrează în strânsă colaborare cu Directorul Sportiv, verifică și elaborează documente, calculează
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 18
3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
rezultatele și stabilesc clasamentele.
Extras din Anexa V a C.S.I.
a. Rol
Secretarul Şef asigură pregătirea, transmiterea, circulaţia şi distribuirea tuturor documentelor
oficiale privitoare la eveniment, Secretarul Şef ţine legătura cu toate părţile interesate ale
evenimentului, lucrând în strânsă legătură cu Directorul Sportiv.
b. Responsabilități
Să lucreze în strânsă legătură cu Directorul Sportiv şi cronometrorii în ceea ce priveşte anunţurile,
buletinele, căile de protest şi apel şi să ţină la zi Panoul Oficial de Afişaj.
Să furnizeze Comisarului Sportiv desemnat toate documentele de lucru, licenţele concurenţilor,
permisele de organizare, dovezile plăţilor taxelor.
Să primească cererile de înscriere la competiţie şi să se asigure că toate formularele au fost
completate corespunzător.
Să creeze, ţină la zi şi să păstreze un dosar al cursei, care conţine toate datele administrative
referitoare la competiţie.
După terminarea evenimentului, este responsabil pentru trimiterea tuturor documentelor relevante
către FRAS / FIA.

Coordonează activitatea secretariatului și a centrului de calcul, cu următoarele atribuții

Înaintea startului
 Efectuează verificările administrative și programează verificările tehnice, conform prevederilor
Regulamentului Particular.
 Verifică dosarele recunoașterilor și îl informează pe Directorul Sportiv despre problemele
apărute
 Elaborează, pentru Directorul Sportiv lista de înscrieri și listele de start.
 Multiplică, distribuie și afișează documentele aprobate de director și comisari (ordini de start,
buletine, comunicate, decizii)
 Completează carnetele de control

În timpul competiției
– prelucrarea datelor și elaborarea clasamentelor
 Verifică dosarele posturilor, prezentând Directorului Sportiv toate evenimentele, problemele
deosebite semnalate în procesele verbale ale posturilor de arbitraj.
 Prelucrează și verifică timpii din fișele de cronometraj și de pe benzile cronoprinterelor.
 Primeşte carnetele de bord, le confruntă cu fișele de cronometraj ale posturilor şi stabileşte
penalizările.
 Prezintă Observatorului pentru arbitri orice neregulă constatată din partea arbitrilor, atât în
dosarele de post, cât și în carnetele de control.
 Elaborează, afișează și distribuie clasamentele neoficiale (după probă, manșă...)
 Elaborează clasamentele parțiale, provizorii și finale, iar după aprobarea acestora de către
Directorul Sportiv / Comisarii Sportivi le afișează și le distribuie.

– redactarea documentelor CCS și a Directorului Sportiv


 Îl ajută pe Directorul Sportiv la elaborarea documentelor pe care acesta trebuie să le prezinte
Comisarilor Sportivi (raportul verificărilor administrative, raportul fiecărei zile, raportul
desfășurării raliului pentru raportul de închidere...)
 Editează, afișează și distribuie documentele emise de Directorul Sportiv – Buletine, Decizii,
Comunicate
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 19
3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
 În cazul în care în regulamentul particular al competiției nu este prevăzută o anumită persoană
ca Secretar CCS, unul dintre membrii secretariatului va fi nominalizat în această funcție.
 Secretarul CCS asistă la ședințele CCS, elaborează documentele emise de aceștia (Buletine,
Decizii, Comunicate), editează Procesele Verbale ale ședințelor CCS și întreține dosarul oficial al
competiției și registrul documentelor.
– distribuirea documentelor
 Se depune un efort major pentru reducerea consumului de hârtie. Copiile ale tuturor
documentelor vor fi înmânate doar membrilor CCS, observatorului și Directorului Sportiv. Toţi
ceilalţi oficiali/delegaţi care doresc copii le vor solicita Secretarului CCS. Detalii despre
distribuirea documentelor se regăsesc în listele de distribuție din capitolul 3.5
– alte activități
 Asistă (Secretarul Șef sau altă persoană din secretariat) la startul competiţiei.
 Asistă (Secretarul Șef sau altă persoană din secretariat) la regrupări.
 Transmite către Directorul Sportiv toate contestațiile sau alte documente primite de la
concurenți.

3.5 Documentele și dosarele competiției


Documente
Extras din Regulamentul CNRD 2016, Anexa II – Documente
Pct.9, Liste de start și rezultate
INTRODUCERE:
Listele de start și rezultatele pot fi publicate mai repede decât ora prevăzută în regulamentul
particular sau într-un buletin. Totuși, ora afișării scrisă pe aceste liste TREBUIE ÎNTOTDEAUNA să fie
cea prevăzută în regulamentul particular sau într-un buletin. Dacă publicarea unei liste întârzie
peste ora prevăzută, directorul sportiv va emite un comunicat cu noua oră prevăzută pentru
publicare.

1. ANTRENAMENTE LIBERE / CALIFICĂRI (DACĂ EXISTĂ)


Lista de Start pentru Calificări
- Elaborată după verificările administrative și tehnice
- Semnată de directorul sportiv după ce a fost aprobată de comisarii sportivi și publicată la
ora prevăzută în regulamentul particular.
- Conține ora de intrare în CO-Calificări (sau intervalele de timp între mașini) pentru toți
concurenții eligibili
- Note de subsol referitoare la ( ‘Sub rezerva unei noi verificări tehnice’ )

2. STARTUL FESTIV & ZIUA 1/SECȚIUNEA 1


Lista de Start pentru Startul Festiv
- Elaborată după verificările administrative și tehnice
- Semnată de directorul sportiv după ce a fost aprobată de comisarii sportivi și publicată la
ora prevăzută în regulamentul particular.
- Conține ora de start (sau intervalele de timp între mașini) pentru toți concurenții
sau
Lista de Start pentru Ziua 1 / Secțiunea 1 (Super specială)
- Elaborată după verificările administrative și tehnice sau după selectarea pozițiilor de start
(dacă este cazul)
- Semnată de directorul sportiv după ce a fost aprobată de comisarii sportivi și publicată la
ora prevăzută în regulamentul particular.
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 20
3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
- Conține ora de start pentru toți concurenții – pot fi perechi
- Note de subsol referitoare la ( ‘Sub rezerva unei noi verificări tehnice pentru mașinile Nr...’ )
și / sau
Lista de start pentru Ziua 1 (<>Super specială) sau Lista de Start pentru Ziua 1 / Secțiunea
2
- Elaborată după verificările administrative și tehnice
- Semnată de directorul sportiv după ce a fost aprobată de comisarii sportivi și publicată la
ora prevăzută în regulamentul particular.
- Conține ora de start pentru toți concurenții
- Note de subsol referitoare la ( ‘Sub rezerva unei noi verificări tehnice pentru mașinile Nr...’ )

3. LA FINALUL FIECĂREI ZILE (CU EXCEPȚIA ULTIMEI ZILE)


a) Clasamente neoficiale după ultima probă specială (dacă aceasta nu este o super
specială)
- Elaborată pentru a fi examinată de comisarii sportivi, nesemnată.

b) Lista de start pentru Zilele următoare


Propusă de directorul sportiv. Comisarii sportivi pot repoziţionă concurenții.
- Semnată de directorul sportiv și publicată la ora prevăzută în regulamentul particular.
- Include echipajele care au abandonat dar reiau startul conform regulii Rally 2.
- Note de subsol referitoare la ( ‘Sub rezerva unei noi verificări tehnice pentru mașinile
Nr...’ )

c) Clasamente Parțiale Neoficiale după Ziua ‘x’


- Semnate de directorul sportiv, ora afișării fiind ora efectivă a publicării (excepție de la
situația prevăzută în introducere).
- Elaborate după ce sunt cunoscute toate penalizările.

3. ZIUA FINALĂ A RALIULUI


d) Clasamente Finale Provizorii
- includ toți concurenții care au terminat raliul
- Semnate de directorul sportiv după aprobarea lor de către comisarii sportivi și
publicate la ora prevăzută în regulamentul particular
După caz, pot conține note de subsol referitoare la
• ‘Sub rezerva rezultatelor verificărilor tehnice finale’ (pentru întreg clasamentul)
• ‘Sub rezerva rezultatelor analizelor combustibilului prelevat pentru următorii
concurenți:....’ (dacă rezultatul acestor teste este disponibil doar după raliu)
• ‘Sub rezerva verificărilor suplimentare efectuate de FRAS pentru automobilul Nr...’
• ‘Sub rezerva deciziei CCS pentru concurentul Nr….’
• ‘Sub rezerva unei verificări complete a motorului pentru automobilul Nr….’
• ‘Sub rezerva rezultatului testelor antidoping pentru următorii piloți / copiloți:…’

e) Clasamente Finale Oficiale


Includ toți concurenții care au luat startul în raliu. (toți concurenții care au terminat
raliul, toți concurenții care au abandonat – notați cu “Abandon”, toți concurenții
excluși – notați cu “Exclus”)
- Aprobată și semnată de comisarii sportivi și publicată la expirarea timpului de
contestație, dacă verificările tehnice finale nu sunt încă finalizate:
• “Sub rezerva rezultatelor verificărilor tehnice finale “

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 21


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
- Aprobată și semnată de comisarii sportivi și publicată după terminarea verificărilor
tehnice finale. După caz, pot conține note de subsol referitoare la
• ‘Sub rezerva rezultatelor analizelor combustibilului prelevat pentru următorii
concurenți:....’ (dacă rezultatul acestor teste este disponibil doar după raliu)
• ‘Sub rezerva verificărilor suplimentare efectuate de FRAS pentru automobilul Nr...’
• ‘Sub rezerva rezultatelor apelului depus de concurentul Nr…’
• ‘Sub rezerva unei verificări complete a motorului pentru automobilul Nr….’
• ‘Sub rezerva rezultatului testelor antidoping pentru următorii piloți / copiloți:…’

Extras din proceduri standard


Fiecare eveniment va avea doar un singur Registru al Documentelor aflat în responsabilitatea
unei Secretarului CCS. Acest Registru va conţine toate documentele emise de către CCS,
Directorul Sportiv, Şeful Verificărilor Tehnice și de către Responsabilul cu Relaţiile cu Concurenții
sau de către alţi delegaţi FRAS (FIA) prezenţi.
Fiecare dintre aceşti oficiali care emite documente va gestiona propria sa serie de numere,
urmând regulile stabilite pentru numerotare prezentate mai jos și va trebui să pregătească un
raport scris:
La ora emiterii din documentul pregătit, se va trece ora la care i s-a atribuit numărul de
înregistrare

1.1.1. Documente emise de către CCS: Secretarul CCS este persoană responsabilă pentru
numerotarea documentelor emise de CCS care sunt după aceea înregistrate în Registrul
Documentelor.
1.1.2 Documentele emise de către Directorul Sportiv: O persoană desemnată din cadrul
secretariatului trebuie să gestioneze emiterea documentelor și numerotarea lor
corespunzătoare; documentele sunt după aceea înregistrate în Registrul Documentelor (de
către Secretarul CCS).
1.1.3 Documentele emise de către Şeful Verificărilor Tehnice (Delegatul Tehnic) vor urma
sistemul său specific de numerotare și vor fi după aceea înregistrate în Registrul Documentelor.
1.1.4 Documentele, dacă exista, emise de Responsabilul cu Relaţiile cu Concurenții, vor fi
numerotate în sistemul de numerotare al Directorului Sportiv și după aceea vor fi înregistrate în
Registrul Documentelor.
1.1.5 Documentele emise de către alţi delegaţi FRAS (FIA) prezenţi la eveniment vor fi
numerotate după sistemul acestora ca elemente din secţiunea 6 și sunt înregistrate în Registrul
Documentelor.

1.2 Registrul Documentelor cuprinde următoarele secţiuni:


1. Buletine.
2. Documente emise de CCS (Decizii, Comunicate către toţi concurenții).
3. Documente emise de Directorul Sportiv și Responsabilul cu Relaţiile cu Concurenții.
4. Comunicate și citaţii individuale. (emise de director sau comisarii sportivi)
5. Liste de start și rezultate
6. Documente emise de Şeful Verificărilor Tehnice (Delegatul Tehnic).
7. Documente emise de Delegaţii FRAS (FIA) și alte documente.

Numărul secțiunii trebuie să preceadă numărul de ordine al documentelor.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 22


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
Liste de distribuţie
Din partea CCS
Citatii Ordine Buletine Comunicate Decizii Procese Programul
de zi Verbale sedintelor
Comisarii Sportivi x x x x x x x
Toti Concurenții daca nec x x daca nec

Un anumit Concurent x x x
Observator FRAS (FIA) x x x x x x x
Seful V.T (Del.Tehnic FIA) x daca nec daca nec

Directorul Sportiv x x x x x x x
Secretarul CCS x x x x x x x
Resp Relatii cu Concurenții x daca nec x
Panoul de Afisaj x cele pentru toti x X
Din partea Directorului Sportiv
Citatii Buletine Comunic Decizii Rapoart
ate e
Comisarii Sportivi x x x x x
Toti Concurenții daca nec x daca nec daca nec

Un anumit Concurent x x x

Observator FRAS (FIA) x x x x x


Seful V.T (Del.Tehnic FIA) x daca nec daca nec

Directorul Sportiv x x x x x
Secretarul CCS x x x x x
Resp Relatii cu Concurenții x daca nec daca nec

Panoul de Afisaj x x x

Din partea altora


Registrul Raport Raport Rel
Documen Tehnic Concurenți
telor i

Comisarii Sportivi x x x

Toti Concurenții
Un anumit Concurent
Observator FRAS (FIA) x x x

Seful V.T (Del.Tehnic FIA) daca nec daca nec

Directorul Sportiv x x x

Secretarul CCS x x x

Resp Relatii cu Concurenții daca nec x

Panoul de Afisaj

Dosare
Pentru fiecare competiție, se întocmesc următoarele dosare:
 Dosarul Oficial

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 23


3. Comanda și controlul competiției (valabil pentru toate disciplinele)
Acest dosar conține originalele documentelor importante ale competiției și va fi predat
unui reprezentant al FRAS sau trimis ulterior către federație.
Dosarul oficial conține:
a) buletinele, deciziile și comunicatele;
b) listele de înscrieri;
c) listele de start;
d) procesele verbale ale şedinţelor CCS;
e) contestațiile primite;
f) clasamentele neoficiale, parțiale, provizorii și finale;
g) apelurile înaintate către Comisiile FRAS;
h) registrul documentelor;
i) rapoartele directorului sportiv, ale comisarilor tehnici, relații cu concurenții...
j) raportul de închidere al competiţiei;
k) un set al documentelor tipărite ale competiţiei: regulament particular, harta traseului,
planul orar, planul de securitate, road book, carnet de control, afiş...

 Dosarele de lucru ale competiţiei


Aceste dosare vor rămâne la organizatorul competiției care trebuie să le păstreze cel puțin
5 ani de zile și este obligat să le pună la dispoziția FRAS în cazul în care trebuiesc reanalizate
în cazul unei contestații înaintate către una dintre comisiile federației. Dosarele de lucru vor
conține:
a) cererile de înscriere individuale şi pe echipe;
b) fișele de cronometraj şi procesele verbale ale posturilor;
c) fișele de verificare tehnică;
d) dosarele recunoașterilor, calificărilor, shakedown-ului.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 24


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.1 Introducere în raliuri


Raliurile sunt o formă a competițiilor
automobilistice care se desfășoară atât pe drumuri
publice cât și pe drumuri închise circulației publice.
Mașinile de concurs și echipajele alcătuite din pilot
și copilot se deplaseaza de la un punct la altul, la
intervale regulate de timp.
Aceste puncte, bine stabilite in regulamentele
raliului pot fi:
- parcuri de start / sosire raliu, service, regrupare
- probe speciale – parcurse contra cronometru
Toate aceste puncte, precum și altele aflate in
interiorul parcurilor sau a probelor speciale, sunt
supravegheate de persoane special instruite,
numite ARBITRI.
Poate sa devina arbitru in automobilism:
-orice cetatean roman sau rezident in Romania și
cunoscator al limbii romane;
-peste 18 ani, sanatos, absolvent de bacalaureat;
-sa nu fi suferit condamnari
-absolvent al unui curs de instruire in arbitraj.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 25


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.2 Panouri
Tip post control Zonă de control (Diametru panou : aproximativ 70 cm)
Direcție 
Panou galben Panou roșu Panou bej
Începutul zonei de control Oprire obligatorie (excepție sosirea) Sfârșitul zonei de
control

Control de trecere
25 m CT 25 m

Control orar
25 m CO 25 m

Control orar parc


service intrare 5m CO 5m
Control orar parc
service ieșire 5m CO 5m

Control orar și start


probă specială Start PS
25 m CO 50-200 m
25m
Sosire și stop probă
specială 100 m 100 – 300 m 25 m
Presemnalizare sosire Sosire probă specială Stop probă specială

Parc închis de start etapă Ieșire

Intrare Parc închis de sfîrșit etapă

Parc de regrupare și/sau zonă tehnică


Alte panouri standard (Diametru panou : aproximativ 70 cm)
Simbol alb pe fundal Simbol alb sau albastru pe fundal
galben * albastru sau alb *

Marcare/verificare
anvelope
Un panou pt.toate operațiile pt.anvelope

Zonă de alimentare
Un panou pt.toate operațiile de alimentare

Punct radio 100 m


Panou de avertizare Punct radio

Ambulanță 100 m
Panou de avertizare Ambulanță

Panourile trebuie sa fie vizibile din punct de vedere al concurenților.


La amplasarea lor se va lua obligatoriu in calcul configuratia terenului, diferentele de nivel,
intersectii, panouri rutiere, paduri, case...
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 26
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
ALTE PANOURI CARE POT FI GASITE PE PROBELE SPECIALE

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 27


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
PANOURI “ZONE PUBLIC”

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 28


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.4 Ținuta și echipamentul arbitrilor

În funcție de postul pe care îl ocupă, arbitrii de traseu vor purta veste / tunici de diverse culori și cu
diverse însemnuri. Culorile și însemnele sunt stabilite în Regulamentul Particular al fiecărei
competiții.
Echipamentul arbitrilor de traseu:
- Șapca
- Fluier
- Mănuşi rezistente la căldură (mai ales pentru circuit, este posibil să fie nevoie să evacuați de pe
traseu piese fierbinți!)
- Foarfecă
- Cronometru
- Clipboard
- Pix
- Capsator
- Încălţăminte adecvată
- Lanternă (probele de noapte)
- Ochelari de soare
- Licența de arbitru
- Ecuson
- Un sac cu haine adaptate diverselor condiţii atmosferice
- Masa, scaun, umbrela
- Mâncare și apa / suc

EVITAȚI îMBRĂCĂMINTEA SINTETICĂ ȘI CEA DE CULORI APROPIATE DE CELE ALE FANIOANELOR!!!

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 29


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.5 Înainte, în timpul și după cursă


a) Preambul
Arbitrii de traseu sunt elemente primordiale pentru verificarea și asigurarea securității pe traseul
unui raliu. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie competenți, să aibă experiență, sânge rece și reflexe
rapide. Indiferent de postul pe care îl ocupa, trebuie să fie capabili de hotărâri rapide. Trebuie să
asigure securitatea concurenților, să supravegheze respectarea strictă a regulamentelor și să
raporteze imediat către Directorul Sportiv toate evenimentele care apar pe traseul de concurs sau
lângă acesta. Arbitrii cu experiență vor contribui la formarea arbitrilor stagiari, le vor împărtăși
acestora din experienţa lor. Șefii de post sunt singurele persoane autorizate să ia decizii sportive
sau referitoare la securitate în zona postului lor și nu răspund decât în fața conducerii cursei. Sunt
direct subordonați Directorului sportiv.

b) În momentul delegării
 Trebuie să aflaţi condiţiile participării și să acceptaţi sau nu delegarea.
 Odată ce aţi acceptat respectivele condiţii, nu le mai puteţi contesta.
 Trebuie să informaţi rapid persoana care v-a propus delegarea despre intenția voastră.

c) Înainte de a pleca de acasă


 Trebuie să vă respectați angajamentele (astfel veţi rămâne credibil).
 Veți pleca de acasă suficient de repede pentru a ajunge în timp util, dar conduceţi prudent
și respectaţi limitele de viteză (punctele se acumulează repede!)
 Anunțați, imediat și obligatoriu, șeful de colegiu sau șeful arbitrilor și directorul sportiv,
dacă un eveniment neprevăzut vă împiedica să ajungeți sau dacă întârziaţi.
 Trebuie, ca un bun arbitru, să vă asigurați că v-aţi pus în bagaje tot ce vă trebuie: haine care
să vă permită să faceți față oricăror condiţii atmosferice, panouri, cronometru, fluier,
clipboard și pix...

d) Când ajungeți la locul desfășurării cursei


 Respectați ora de convocare.
 Participați la şedinţa cu arbitrii.
 Preluați dosarele de post, vă interesaţi despre poziţionarea exactă a acestuia, cereți
informații suplimentare în cazul în care aveţi neclarități.
 Luați la cunoştinţă despre eventualele particularităţi specifice postului în care veți arbitra.
 Aflați cum puteți intra în posesia materialelor necesare în postul vostru (panouri,
stingătoare, mături...) în cazul în care acestea nu au fost duse direct la fața locului sau nu se
afla deja în posesia voastră.
 Mergeți în post cu cel puțin o oră și un sfert înaintea primului concurent, înainte ca mașina
cronometrorului șef să ajungă acolo. Dacă ei ajung acolo înaintea voastră, toată cursa poate
fi întârziată.
 În cazul în care pentru a ajunge la post trebuie să parcurgeți proba specială conduceţi
prudent, în sensul probei, respectând limitele de viteza deoarece traseul încă nu este închis
circulaţiei și vă puteți întâlni cu diverse mașini (localnici, spectatori, mașini ale
organizatorului, arbitrii, etc)

e) Postul
ESTE IMPERATIV SĂ CUNOAȘTEȚI REGULILE DE AMPLASARE A POSTULUI DUMNEAVOASTRĂ
 Niciodată nu vă amplasaţi postul pe trasa mașinilor. Protecțiile (garduri, baloți...) sunt de
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 30
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
multe ori iluzorii.
 Pe probele speciale, vehiculele personale trebuie să fie parcate cât mai departe de drum.

f) în post, înainte de începerea cursei


 Reputația voastră se construieşte în funcție de comportament.
 Respectați amplasamentul postului stabilit de organizator (instrucţiunile primite, marcaje
pe sol, panouri...) În cazul în care poziția este periculoasă sau nu poate fi bine observată de
către concurenți, înainte de a vă deplasa consultați-vă cu şeful de traseu, sau șeful de
probă, sau cu directorul sportiv, decizia este a lui
 Din motive evidente evitați să vă puneți mașina în poziții periculoase.
 Dacă trebuie să vă parcați mașina pe un teren privat, nu vă impuneți, cereţi acordul
proprietarului.
 Vă pregătiți și instalați echipamentul.
 Verificați zona postului – panouri spectatori, banda, etc...
 Dacă există, luați legătura cu personalul auxiliar (jandarmi, poliţie, ambulanta...)
 Verificați comunicațiile (dacă este cazul, evident)
 În momentul în care postul este operaţional, luați legătura cu șeful de probă sau cu
directorul sportiv (valabil pentru intermediari, start, stop)
 Reglați-vă cronometrul după cel al cronometrorului șef, iar în caz că nu aveţi, cereţi un
cronometru de la acesta.
 Deschideți Procesul-Verbal din dosar și înainte de începerea cursei completați-l cu nume,
semnături, ora deschiderii postului, starea vremii... (la final o sa fiți presat de mașina de
deschidere!!!)
 Faceți poză cu amplasamentul postului.

NU UITAȚI NICIUN MOMENT CĂ SUNTEȚI VĂZUȚI DE PUBLIC, DE PRESĂ, CĂ PUTEȚI PRIMI VIZITA
UNUI OBSERVATOR... ŞI SĂ FIȚI JUDECAȚI

g) în timpul cursei
 Monitorizați toate evenimentele care au loc în raza voastră de acțiune.
 Notați în fișa de cronometraj toți concurenții, dar și maşinile oficiale (cu ora de trecere).
 În cazul în care este nevoie, interveniți la orice incident.
 Supravegheaţi spectatorii (să respecte zonele pentru public).
 În caz de abandon în zona postului vostru, recuperați carnetul de control al echipajului și
comunicați către conducerea cursei atât numărul de concurs cât și motivul.
 Bineînţeles, comunicați orice eveniment către conducerea cursei.
 Dacă apar situații deosebite, care pot fi mai bine explicate printr-o poză, nu stați pe
gânduri!

h) Comportament, ținută
 Nu pierdeți niciun moment din vedere că reputația voastră ca arbitrii se bazează pe
seriozitatea comportamentului vostru.

 Trebuie să purtați vesta / tunica, din momentul trecerii mașinii


cronometrorului șef și până trece mașina de deschidere. Chiar
dacă vă enervează!
 Fluierul trebuie să fie tot timpul agățat la gât.
 Pentru a fi credibil în fața “audientei”, nu trebuie să faceți poze, filme, nu postați pe rețelele

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 31


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
de socializare.
 Telefonul mobil trebuie să fie tot timpul la îndemână, ca un mijloc alternativ de comunicație
cu conducerea cursei. Evident că apelurile personale sunt interzise, până la trecerea mașinii
de deschidere.
 Stingătoarele de incendiu (pe care le-ați verificat deja!) trebuie să fie la îndemână.
 În timpul trecerii mașinilor care premerg primul concurent trebuie să rămâneţi într-o
poziție vizibilă, ele au și rolul de a inspecta posturile.
 Trebuie să impuneți respect către toate persoanele din zonă, voluntari, fotografi...
 Nu fiți încruntat și nervos. Rezultatele cele mai bune se obțin cu zâmbetul pe buze. Ați venit
la cursă pentru a face o activitate care vă place, nu să vă enervați pe voi și pe alții. Zâmbiți!
 Rămâneţi tot timpul calm, stăpân pe situaţie.

i) Spectatorii
 Nu lăsați spectatorii să se apropie de traseul de concurs sau să între în zona postului care
este împrejmuită cu banda / garduri.
 Cereți-le în mod ferm să plece ...dar întotdeauna politicos
 Nu ezitați să apelați la jandarmi, polițiști
 Dacă estimaţi că există spectatori recalcitranţi care sunt în poziții periculoase, preveniți
conducerea cursei, aceasta va lua măsurile potrivite.
 Dacă organizatorul v-a dat broșuri, distribuiți-le către spectatori.
 Cu excepția situațiilor de urgență, traseul probelor speciale rămâne de obicei închis pe
întreaga perioadă a cursei, dar este posibil ca între probe, cu acordul directorului sportiv să
permiteţi trecerea riveranilor, dar întotdeauna în sensul probei.

NU UITAȚI NICIUN MOMENT CĂ SUNTEȚI VĂZUȚI DE PUBLIC, DE PRESĂ, CĂ PUTEȚI PRIMI VIZITA
UNUI OBSERVATOR... ŞI SĂ FIȚI JUDECAȚI

j) După cursă
 Nu părăsiţi poziția fără acordul directorului sportiv sau a șefului de probă.
 Completați în Procesul-Verbal toate incidentele care privesc organizarea:
 Degradarea drumului, a zidurilor, a gardurilor...
 Incidente cu riveranii
 Materiale rupte sau stricate
 Predați dosarul către mașina de deschidere.
 Faceţi un gest ecologic și nu lăsați în urma voastră hârtii, sticle, resturi de mâncare...
 Încercați să lăsați locul așa cum l-ați găsit.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 32


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.6 Arbitru – Control Orar


4.6.1.CO - Probleme comune
ZONELE DE CONTROL, ÎNTRE PANOUL GALBEN ȘI CEL DE TERMINARE ZONĂ SUNT CONSIDERATE
ZONE DE PARC ÎNCHIS

a) Procedura de pontare (extras din regulamentul CNRD 2016)


33.2.1 Procedura de pontare începe în momentul în care mașina trece de panoul de intrare
în zonă.
33.2.2 Între panoul de intrare în zonă și punctul de control, echipajului îi este interzis să se
oprească din mers sau să conducă cu o viteză anormal de mică, indiferent de motiv.
33.2.3 Cronometrarea și înscrierea timpului în carnetul de control poate fi efectuată doar
dacă ambii membrii ai echipajului și mașina sunt în zona de control și în imediata vecinătate
a mesei de control.
33.2.4 Timpul de pontare corespunde momentului exact în care unul dintre membrii
echipajului înmânează carnetul de control arbitrului din post.
33.2.5 Acesta înscrie în carnet, fie manual fie cu ajutorul unui dispozitiv de imprimare,
timpul efectiv de pontaj și nimic altceva.
33.2.6 Timpul de pontare se obţine adunând timpul ideal la timpul de start în proba
specială sau la timpul de pontare în precedentul C O, timpii fiind exprimaţi în minute.
33.2.7 Timpul de pontare este numai responsabilitatea echipajului, care poate consulta
cronometrul oficial de pe masa de control. Arbitrii nu trebuie să le dea nicio informație cu
privire la acest timp.
33.2.8 Echipajul nu va primi nicio penalizare pentru pontare în avans dacă mașina intră în
zona de control în timpul minutului de pontare sau a minutului anterior.
33.2.9 Echipajul nu va primi nicio penalizare pentru întârziere dacă actul înmânării
carnetului către arbitrul din post are loc în timpul minutului ideal de pontare.
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 33
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
33.2.10 Orice diferență dintre timpul efectiv și timpul ideal de pontaj va fi penalizată după
cum urmează:
a) Pentru întârziere: 10 secunde pe minut sau fracțiune de minut.
b) Pentru avans: 1 minut pe minut sau fracțiune de minut.
33.2.11 În cazurile prevăzute în regulamentul particular al raliului sau într-un buletin
ulterior, organizatorii le pot permite echipajelor să ponteze în avans fără să primească vreo
penalizare.
33.2.12 Dacă se constată că un echipaj nu a respectat regulile procedurii de pontare,
arbitrul șef de post va face un raport scris care va fi trimis imediat Directorului Sportiv
33.2.13 La dispoziția Directorului Sportiv, pentru un echipaj care a fost penalizat pentru
pontare în avans poate fi dată o neutralizare pe durata necesară pentru ca acesta să plece
mai departe la timpul prevăzut inițial.

b) Carnetul de Control
 Trebuie identificată căsuța din carnetul de control aferentă postului dvs.
Cu excepția starturilor de secțiuni, căsuțele pentru CO vor fi găsite în partea dreaptă jos a
chenarelor, sub căsuţele “Timp ideal“
Dacă CO-ul vostru este după o probă specială, căsuţa va fi în chenarul probei respective, tot
dreapta jos.
Dacă sunteți nesigur și credeți că există posibilitatea să greșiți, solicitați să vedeți un carnet
de control înainte de cursă, nu e nicio rușine.
Ultima verificare o veți face în momentul în care în post ajung vorelighterii (mașinile
“zero”). Printre altele, ei au și rolul ca “arbitrii să îşi între în mână”, așa că nu vă grăbiţi,
identificați corect poziția, astfel încât la sosirea primului concurent să nu mai aveţi
probleme.
 Se trece timpul: oră, minut, se semnează.
 Ora și minutul în care mașina a depășit panoul galben se scriu doar în fișa de cronometraj.
 arbitrul care preia carnetul de control va scrie în acesta ora de pontare, după confirmarea
colegului său care scrie aceeași oră în fișa de cronometraj.
 Dacă trebuie să corectați un înscris – tăiați, scrieţi lângă, semnați.

c) Procesul-Verbal
 Scrieți în Procesul verbal eventuale incidente, cum ar fi:
 staționarea în zona postului mai mult de un minut (pentru startul și sosirea festivă se
menționează dacă pierderile de timp sunt din cauza oficialităților, prezentării etc);
 trecerea unei mașini de panoul galben și “redresarea” poziției mergând în marșarier
 o mașină trece prin post fără să oprească.
 o mașina intră în zona postului venind din altă direcție.
 o mașină intră împinsa în zona de pontare – menționați cine o împinge.
 eventuale reparații făcute la mașină, ridicări de capotă...
 eventualele probleme cu spectatorii, concurenții
 dacă situația menționata poate fi mai bine explicată cu o poză, nu ezitați!
 în cazul în care descrierea evenimentelor este lungă, menţionaţi în PV “vezi coală albă”
și continuați pe coală albă de hârtie cuprinsă în dosar.
 Completați cât se poate de mult din procesul verbal înainte de sosirea primului concurent.
La final nu va mai fi timp.
 Notațiile din procesele verbale trebuie să fie complete, concrete si corecte, pe baza acestor
notații se iau decizii !!!

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 34


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
d) Fişa de cronometraj
 Scrieți în fișa de cronometraj timpii de intrare (când concurenții trec de panoul galben) și
timpii de pontare (ora și minutul predării carnetului)
 Dacă trebuie să corectați un înscris – tăiați, scrieţi lângă, semnați.

e) Diverse
 ATENȚIE! În carnet, căsuțele din dreapta, din zona gri, sunt rezervate CONCURENȚILOR.
 La trecerea ultimului concurent se completează Procesul – Verbal al CO-ului cu toate datele
cerute și cu observaţiile făcute pe foia de cronometraj ;
 Nu uitaţi să menționați eventualele erori făcute, se considera eroare umană și nu
neştiinţă!
 Dacă ați făcut o greşeală care poate fi reparată, încercați să faceți asta!

f) Probleme și erori:
 doi concurenți se prezintă în același timp – vor fi înregistrați cu același timp.
 un concurent pretinde să i se dea alt timp decât cel în care a prezentat carnetul – refuz.
 atenție la depășirea panoului galben, dacă voi nu observați în mod garantat concurenții din
spatele lui vor observa!
 arbitrul din postul anterior a scris în carnet în căsuța voastră – scrieți lângă, faceți o
săgetuță, semnați și menționați situația în procesul verbal.
 timpul de pontaj este responsabilitatea echipajelor, nu daţi indicații nesolicitate. nici măcar
solicitate!
 concurentul intra în avans la panoul galben spunând că nu l-a văzut, era prost
amplasat... Descrieți totul în procesul verbal, iar dacă este cazul faceți poze.
 mașina, împreună cu cei doi membrii ai echipajului depășește, din “entuziasm”, zona
postului și concurenții se întorc pe jos până la masa voastră. Evident că în acest caz,
procedura de pontare care presupune prezența celor 2 membrii ai echipajului și a mașinii
nu mai poate fi îndeplinită (nu este posibil nici să dea înapoi nici să reintre în zona postului,
ambele operațiuni ar însemna excludere). Tot ceea ce puteți face este să le scrieți în carnet
momentul în care v-au prezentat carnetul iar în procesul verbal să descrieți toate
amănuntele – ora când au trecut prin post, cât de mult au depășit postul, la ce oră au
prezentat carnetul. Decizia va fi a altora.
 un echipaj se prezintă în post fără carnet de control și cere timp ca să-l aducă / găsească. Îi
solicitați să tragă mașina într-o parte (dar în zona postului) și îi acordați 15 minute.
Menționați în procesul verbal evenimentul și scrieți în fișa de cronometraj timpii de intrare
(când a venit prima oară) și pontare, dacă și-a găsit carnetul.

g) Ceasul de CO
 în cazul în care organizatorul vă pune la dispoziție un ceas electronic trebuie să vă interesați
dacă ceasul dispune de o sursă de curent proprie sau trebuie alimentat la bateria mașinii
 în cazul folosirii ceasului de carton, acesta va fi ținut activ din momentul trecerii mașinii
cronometrorului șef și până în momentul trecerii mașinii de deschidere
 în cazul în care dosarul nu va fi predat către mașina de deschidere informați-vă (la telefon
dacă nu se poate altfel) câte mașini trebuie să treacă prin postul dumneavoastră și care este
ultima mașină; dosarul va fi preluat de altcineva sau veți fi solicitat să duceți personal
dosarul la secretariatul cursei.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 35


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
4.6.2 CO – Particularități Start Raliu / Start Zi

a) Instalarea panourilor:
 Dacă primul control orar al zilei este ieșire din parcul de service (așa se pleacă de obicei în
raliu, CO 0 este ieșire din parcul de service) se instalează toate cele 3 panouri, la 5 m;
 Dacă startul se face din parcul închis, Panoul “Ceas Galben” nu se instalează.

b) Carnetele de control
Se găsesc la dumneavoastră, procedura normală este următoarea:
 Concurenții vin cu mașina la masă în minutul prevăzut în ordinea de start sau cu un minut
înainte
 Completați în carnet ora de start din ordinea de start, și înmânați carnetul către echipaj în
minutul corect.
 În cazul întârzierilor, se va scrie în carnet minutul în care echipajul a ajuns în post (notați în
PV)
 Căsuța în care trebuie să scrieţi, este sus, pe prima pagină, a două din stânga.
c) Fișa de cronometraj
 În cazul starturilor din parc închis, deoarece nu există panou galben nu se trece timp
intrare.
d) Diverse
 La unele raliuri (destul de rar în ultimii ani), startul în raliu coincide cu startul festiv, ceea ce
înseamnă că:
 Sunt prezente oficialități care vor da startul echipajelor cu steagul naţional, încercați să-i
ajutați, ei nu cunosc regulile raliurilor.
 Echipajele sunt prezentate publicului de către speakeri, este posibil ca unii concurenți să
fie reținuți pe podium mai mult decât este normal. Nu este o abatere care să fie
consemnată în procesul verbal.
 O să fie în permanență, alături de voi, secretarul șef sau alt membru al secretariatului.
Acesta vă va ajuta în situațiile neprevăzute.
Regulamentul CNRD 2016
44.2 ÎNTÂRZIEREA MAXIMĂ ADMISĂ LA START
Unui echipaj care întârzie mai mult de 15 minute la startul unei secțiuni nu îi va mai fi permis
startul în secțiunea respectivă.

4.6.3 CO – Particularități Sosire Zi / Raliu


a) Instalarea panourilor
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 36
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
 nu se instalează Panoul “Terminare Zonă”

b) Carnetul de control
 Se ia carnetul, se scrie în el (ultima căsuţa) și se pune deoparte, nu se mai înapoiază
concurentului
c) Diverse
 Sosirea poate fi în avans, dar NU ESTE DECIZIA VOASTRĂ, ESTE MENŢIONATĂ ÎN
REGULAMENTUL PARTICULAR SAU ÎNTR-UN BULETIN ULTERIOR.
 Dacă se organizează la sosire o festivitate de premiere a primilor 3 concurenți, este posibil
ca aceştia, la indicaţiile organizatorului, să nu mai respecte ordinea și ora de pontare.
Aceste întârzieri / avansuri nu se vor penaliza.
d) Probleme și erori frecvente:
 concurenții sunt invitați să între în avans, fără o decizie a conducerii cursei!

4.6.4 CO – Particularități Intrare Service


Dacă intrarea în service este ieșire din regrupare, postul va funcționa după regulile cuprinse in
capitolul 4.6.7. – Ieșire din regrupare.

4.6.5 CO – Particularități Ieșire Service


De obicei, din ultimul service din zi se permite ieșirea in avans. Acest lucru este specificat în
Regulamentul Particular sau într-un buletin. Trebuie să vă interesați despre acest aspect și să dați
informatiile corecte concurenților care vă vor întreba. În acest caz, la întrebarea “Este ieșire
liberă?” răspunsul corect va fi “Este ieșire în avans”

4.6.6 CO – Particularități Intrare Regrupare


a) Instalarea panourilor
 Nu se instalează Panou “Terminare Zonă”

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 37


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

b) Procedura de regrupare
Arbitrii de la intrarea în regrupare trebuie să compacteze plutonul de concurenți rămași în cursă și
să asigure, dacă este cazul, reintrarea în planul orar.
Extras din regulamentul CNRD 2016
35. CONTROALE DE REGRUPARE
35.1 PROCEDURA DE INTRARE ÎN REGRUPARE
35.1.1 La intrarea într-o regrupare, echipajele vor primi instrucțiuni privind ora lor de ieșire din
regrupare. După aceea, vor parca mașina conform indicațiilor arbitrilor. Motoarele vor fi oprite și
echipajele trebuie să părăsească parcul închis.
35.1.2 Toate echipajele trebuie să fie pregătite să se prezinte pentru maxim 5 minute într-o zonă de
autografe, organizată lângă controlul orar și accesibilă publicului.
35.1.3 Când o regrupare nu depășește 15 minute, echipajele pot rămâne în interiorul acesteia.
35.2 IEȘIREA DIN REGRUPARE
După o regrupare din timpul unei zile, concurenții vor lua startul în ordinea intrării în regrupare.
c) Carnetul de control
Trebuie completate în carnet atât ora de pontare cât și ora prevăzută pentru ieșirea din regrupare.
Pentru ca regruparea să funcționeze corect trebuie să aveți în vedere următoarele aspecte:
 Ora de ieșire din regrupare a primului concurent (primul concurent rămas în cursă!, nu
neapărat primul de pe ordinea de start), este cea prevăzută în planul orar. Dacă acest lucru
nu este posibil trebuie să întrebaţi conducerea cursei care va fi noua oră.
 Vorelighterii se calculează invers, de la ora de start a primului concurent (ex -15,-12,-9)
 Trebuie să încercați să aflați abandonurile, fie de la conducerea cursei, fie prin stație, fie
întrebând ceilalți concurenți. Abandonurile trebuie neutralizate, adică echipajul care
urmează unui abandon va fi “tras” mai aproape de cel din faţa lui, va sta mai puţin în
regrupare.
 Respectați toate ecarturile din ordinea de start. Dacă, pe ordinea de start, între 2
concurenți apare un ecart mai mare decât între restul, ecartul respectiv se referă la cel de
al doilea concurent. Acesta trebuie să beneficieze de minut(e) în plus, indiferent cine este
în faţa lui. (ex.la raliurile de asfalt, piloții prioritari au dreptul la 2 minute față de
concurentul anterior, indiferent în ce poziție se găsesc pe ordinea de start).
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 38
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
 În cazul în care pe ordinea de start apar două sau mai multe grupe distincte de concurenți
(ex ERT + național, național + Rally 2) ecartul dintre cele două grupe trebuie păstrat, între
ultimul concurent rămas în cursă din prima grupă și primul concurent rămas în cursă din
cea de a două grupă.
 În cazul În care timpul alocat nu este suficient pentru a-i regrupa pe toţi concurenții (multe
abandonuri) se va acorda un minim de 1 minut până la CO-ul următor, sau de 3 minute în
cazul în care regruparea este cumulata cu zona tehnică.
d) Pentru a vă ușura munca
 Dacă între toți concurenții este același ecart, completați în dosar coloană de “Start
Previzionat” cu 1-2 poziții înainte. Indiferent cine și când va ponta, minutul de ieșire din
regrupare se știe dinainte!

4.6.7 CO – Particularități Ieșire Regrupare


a) Instalarea panourilor
 Nu se montează Panou “Ceas Galben” la ieșirea din regrupare

b) Carnetul de control
 Iau de la concurenți vechiul carnet de control, scriu în el ora de pontare, îl pun deoparte.
 Scriu în noul carnet de control atât ora prevăzută pentru ieșirea din regrupare (din vechiul
carnet) cât și ora efectivă de pontare.
4.6.8 CO – Particularități CO legat de Proba Specială
a) Instalarea panourilor
 Se instalează doar panourile Ceas Galben și Ceas Roșu

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 39


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

b) Extras din Regulamentul CNRD 2016


33.3 CONTROL ORAR URMAT DE O PROBĂ SPECIALĂ
În cazul în care un control orar este urmat de un control de start într-o probă specială, se aplică
procedura următoare:
33.3.1 La controlul orar de la finalul unei secțiuni de legătura, arbitrul din post va înregistra în
carnetul de control atât timpul de pontare al echipajului cât și timpul de start proba specială. Între
cei doi timpi trebuie prevăzut un ecart de 3 minute, pentru a-i permite echipajului să se
pregătească pentru startul probei și să ajungă la linia de start.
33.3.2 Dacă două sau mai multe echipaje pontează în același minut, timpul lor previzionat de start
va fi acordat în funcție de timpul lor de pontare la precedentul control orar. Dacă și acești timpi
sunt identici, se va lua în considerare timpul de pontare în penultimul control orar și așa mai
departe.
33.3.3 După ce a pontat în controlul orar, automobilul de competiție trebuie condus în postul de
start al probei speciale, de unde echipajul va lua startul conform procedurii descrise în acest
regulament.

c) Fișa de cronometraj
 se scriu în fișa de cronometraj 3 timpi: timpul de intrare (panou galben), timpul de pontare
(momentul prezentării carnetului) și timpul de start previzionat – teoretic la 3 minute după
timpul de pontare.
 timpul de start se acordă cu respectarea ecarturilor prevăzute în ordinea de start.
 Dacă există concurenți întârziaţi sau în avans, în măsura în care este posibil, se va respecta
ordinea de pontare în precedentul Control Orar.
 Exemplu, ordine de start în ordinea numerelor, start la minut, concurentul 13 = prioritar:
Nr Ordine Obs Timp CO Timp Obs 2
Start Start
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 40
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
6 6 15:27 15:30 Normal
8 8 15:29 15:33 Se respectă ordinea de start, Din
7 7 Întârziat 15:29 15:32 cauza întârziere + avans intervalul
9 9 Avans 15:29 15:34 dintre CO și Start crește la 5 minute
10 10 15:31 15:35 Intervalul s-a micşorat la 4 minute
11 11 Abandon - -
12 12 15:33 15:36 S-a revenit la 3 minute
13 13 Întârziat 15:35 15:38
14 14 15:35 15:39 Din nou 4 minute
 Pentru că timpul previzionat de start să funcționeze corect trebuie ca arbitrul din CO să
colaboreze cu cel din startul probei, telefonic sau prin stație. În cazul opririi startului sau a
întârzierii la start a unui concurent, starterul trebuie să-i comunice celui din CO ce s-a
întâmplat astfel ca acesta să poată calcula corect timpii.
 În cazul în care probă este oprită sau întreruptă, se poate întâmpla ca mașinile să nu mai
încapă între cele două panouri. În acest caz se face excepţie de la prevederea
regulamentară care cere ca în zona postului să se găsească atât mașina cât și cei doi
concurenți, este suficient să vină la masă un concurent cu carnetul. Dacă se formează o
coloană lungă, este posibil (uneori indicat) ca arbitrii să se deplaseze de la masă, și să treacă
pe la fiecare concurent în parte. Dacă aveți posibilitatea, mutați panoul galben astfel încât
să-i cuprindă pe toți concurenții.

d) Carnetul de control
 se completează 2 căsuțe:
 căsuța cu numărul CO-ului respectiv cu timpul de pontare
 căsuța de “Start Previzionat” a probei voastre, cu timpul de start descris mai sus

e) Probleme frecvente
 probă este neutralizată – se înscriu în continuare timpii de pontare și de start previzionat,
chiar și în cazul în care din cauza aglomeraţiei unele mașini nu reușesc să treacă de panoul
galben. În acest caz se face și regrupare la CO, se elimină timpi liberi!!!
 la superspeciale se poate întâmpla același fenomen ca în cazul probelor întrerupte – se
aglomerează zona și nu toți concurenții reușesc să intre în zona postului. Aici însă nu se
acorda timp de start previzionat.
 un concurent care întârzie duce la creșterea ecartului dintre CO și Start la 4 minute. La
raliurile de macadam, este posibil ca starterul care urmează după voi să nu-și dea seama și
din greșeală să-i “regrupeze”. Pentru a evita problemele, încercați să comunicați la start
cazuri ca cel din exemplu
Nr Timp CO Timp Start Timp Start Obs 2
Previzionat Efectiv
2 15:33 15:36 15:36
3 15:36 15:39 15:38 Întârziat, neobservat de starter, 2 minute!
4 15:37 15:41 15:40

f) Erori frecvente
 nerespectarea intervalelor prevăzute în ordinea de start.
 nerespectarea ecartului de MINIM 3 minute între timpul de pontare în CO și timpul
preconizat de start.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 41


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
4.7 Arbitru – Start Probă Specială
a) Instalarea panourilor
 Se instalează panourile Start și Terminare Zona
 Panourile Start se instalează exact pe linia de start
 În alte campionate, alături de panoul Start se instalează și panoul Radio (intermediar)!

b) Instalarea echipamentului
1. cele 2 celule (explicații valabile doar pentru celulele Tag Heuer)
 se înșurubează celulele pe trepiede
 se amplasează celulele pe marginea drumului la exact 40 cm după linia de start
 celula fără cabluri pe partea stangă, cea cu fir pe partea dreaptă a drumului (unde
sunteți și voi!).
 Înălțimea trepiedului trebuie să fie 50-60cm astfel încât raza să fie “tăiată” de botul
maşinii.
 Se aliniază cele două celule până când ledul roșu (cătarea) de pe celula cu fir se stinge.
În cazul în care celulele nu sunt dotate cu acest led, testarea alinierii se poate face doar
cu ajutorul cronoprinterului.
 Celulele trebuie să fie bine înșurubate pe trepied, și puse pe teren stabil, altfel pot
apare vibrații care duc la înregistrări false.
 se leagă celula cu fir la cronoprinter, având grijă la respectarea polarităţii (negru la
negru, negru fiind culoarea care reprezintă de obicei masa)
 mai ales la raliurile pe macadam, încercați să protejați celulele de pietre – cu protecțiile

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 42


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
puse la dispoziție de organizator, cu alte panouri,etc
 testarea celulei se face deblocând cronoprinterul și trecând cu mâna printre cele 2
celule. Trebuie ca pe banda cronoprinterului să se tipărească un timp.
 Dacă se întâmplă ca imprimanta să scrie repetat fără că celula să fie întreruptă de o
mașina, se anunța cronometrorul șef care poate să aprobe reducerea sensibilității la ex.
½, prin indicarea butonului ce trebuie manevrat (la primirea materialului se pot cere
detalii de la cronometrolul şef)

 Cronoprinterul.
 cronoprinterul folosit este modelul Tag Heuer CP 540

 conectați celulele la cronoprinter, la inputul (1-4) indicat de cronometrorul sef


 conectați ceasul de start la cronoprinter, prin portul paralel RS 232
 în momentul în care cronometrorul șef ajunge în post, totul trebuie să fie montat și
funcțional, acesta trebuie doar să verifice cronometrul!

 Ceasul de start
 se înșurubează pe trepied și se poziționează într-o poziție în care să fie clar vizibil de
către concurenți.
 se alimentează de la bornele maşinii, atenție la polaritate
 se conectează cu cronoprinterul.
Procedurile pentru setarea și utilizarea ceasului de start Tag Heuer HL 940 vor fi publicate
ulterior.
c) Comunicațiile.
 Înainte de probă verificați comunicațiile, cu directorul sportiv, cu stopul și cu intermediarii
(ex. “PS 4 Start către Directorul sportiv, am deschis postul, Recepție”; “PS 4 Start către PS 4
Stop, Recepție”.
 Anunțați Directorul Sportiv despre existența / inexistența maşinilor auxiliare: ambulantă,
pompieri, tractare. Acestea trebuie să fie amplasate conform planului de securitate.
 Tot timpul trebuie să fiți atent la stație, oricând puteți fi întrebat dacă un concurent a luat
startul sau nu. Răspundeţi la orice apelare / întrebare (ex. “PS 4 Start, Recepţie”, “PS 4 Start
pentru Intermediar 2, concurentul cu nr.13 nu a luat startul”)
 Anunțați plecarea (cu ora minut) forelighterilor (ex “PS 4 Start, primul forelighter a plecat la
ora 15:23”, anunțați când primul concurent se află pe linia de start + ora preconizată de
start, precum și plecarea efectivă a acestuia.
 Comunicați imediat către directorul sportiv orice problemă apărută în timpul desfășurării
probei speciale.
 După plecarea ultimului concurent, anunțați ora plecării acestuia și numărul de mașini care
au luat startul (ex:”PS4 Start pentru director, la ora 16:21 a plecat ultimul concurent cu
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 43
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
numărul 405, în total au luat startul 40 concurenți + 3 vorelighteri” *sau 40+3 concurenți+)
 Anunțați prin stație cazurile în care un concurent întârzie sau nu ia startul la poziția lui. În
acest fel veți preveni întrebările intermediarilor despre concurentul respectiv.
OBSERVAȚIE: în alte campionate și în cursele internaționale, este posibil ca persoana care se ocupă
de comunicații să fie șeful de probă, care are funcția de adjunct al directorului sportiv, o persoană
diferită de starter. Acesta va avea două canale de comunicație, unul cu directorul sportiv și celălalt
cu intermediarii de pe proba, și care va anunța pe cel de al doilea canal startul fiecărui concurent în
parte.

d) Procedura de start.
Extras din Regulamentul CNRD 2016
37.2 PROCEDURA DE START
37.2.1 Procedura de start electronică trebuie clar vizibilă pentru echipajul de pe linia de start. Se
poate utiliza un ceas cu numărătoare inversă, un sistem secvențial de lumini sau un ceas digital
care funcționează în ordine normală. În oricare dintre cazuri, sistemul trebuie descris în
regulamentul particular.
37.2.2 Procedura de start electronică poate fi cuplată cu un dispozitiv de detecție și înregistrare a
mașinilor care pleacă de pe linia de start înaintea semnalului corect (start anticipat). Acest
dispozitiv trebuie poziţionat la 40cm după linia de start.
37.3 PROCEDURA DE START MANUAL
În cazul în care se folosește procedura de start manual, după returnarea carnetului de control către
echipaj, starterul va număra invers cu voce tare: 30" - 15" - 10" și ultimele cinci secunde una câte
una. Când ultimele 5 secunde au trecut, va fi dat semnalul de start.
37.4 START ÎNTÂRZIAT DIN VINA ECHIPAJULUI
37.4.1 În cazul unui start întârziat din vina echipajului, arbitrul va înscrie un nou timp de start în
carnetul de control, penalizarea fiind de 1 minut pe minut sau fracțiune de minut întârziere.
37.4.2 Orice echipaj care refuză startul într-o probă specială la timpul alocat va fi raportat
Comisarilor Sportivi, indiferent dacă proba specială este în desfășurare sau nu.
37.4.3 Orice automobil care nu poate să pornească de pe linia de start în termen de 20 de secunde
după semnal va fi considerat abandonat și va fi imediat repoziționat într-un loc sigur. Acest
automobil va putea relua startul în ziua următoare conform prevederilor Art.46.
37.5 ÎNTÂRZIEREA UNEI PROBE SPECIALE
Când derularea unei probe a fost întârziată cu mai mult de 20 de minute, spectatorii trebuie
anunțați că probă este pe punctul de a fi reluată înaintea trecerii următorului automobil de
competiție. Altfel, probă vă fi oprită.
37.6 START ANTICIPAT
Startul anticipat, în special cel făcut înaintea anunțării semnalului de start, va fi penalizat după cum
urmează:
 prima abatere: 10 secunde;
 a doua abatere: 1 minut;
 a treia abatere: 3 minute.
Următoarele abateri: la discreția Comisarilor Sportivi.
Aceste penalizări nu-i împiedică pe Comisarii Sportivi să impună penalizări mai drastice, dacă ei
consideră necesar. Pentru calculul timpului se va folosi timpul efectiv de start.
 poziționați mașina, cu ajutorul unui jalon, cu botul la linia de start;
 luați carnetul de control, completați în acesta ora de start și numărul concurentului
anterior, carnetul trebuie înmânat înapoi navigatorului, cu cel puțin 30 de secunde înaintea
orei de start, dar nu cu mai mult de 1 minut înainte.
 faceți un control vizual al maşinii, verificați dacă geamurile sunt închise (pot fi deschise cel

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 44


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
mult 2 cm), dacă cei doi concurenți au mănuși, cască, centuri, HÂNS și copilotul mănuși.
 în cazul în descoperiți probleme, trebuie să-i îndemnați pe concurenți să le rezolve (să
ridice geamul, să-și pună mănuşile...), iar în cazul în care problemele sunt mari (ex.
Concurenții au venit neechipati la start) amânați startul cu 1 minut. Notați în procesul-
verbal detaliile care au duc la întârzierea startului sau cazurile în care concurenții refuză să
se conformeze.
 anunțați concurenții când mai sunt 30 de secunde până la start comunicați-le ora de start
indicându-le ceasul de start.
 Poziționați-vă în dreptul roții din stânga spate a mașinii, pentru a observa cât mai bine
momentul startului și ceasul de start.
 startul anticipat este vizibil atât pe ceasul de start (care se opreşte timp de 10 secunde
după ce celulă a fost tăiată) cât și pe banda cronoprinterului, dar pot exista situații când
celula nu funcționează (nu a fost deblocată sau nu mai este aliniată) caz în care starterul
este singurul în măsură să dea verdictul dacă startul a fost corect sau nu.
 în cazul în care ceasul de start se opreşte cu câteva secunde înaintea minutului de start,
opriți echipajul, acordați un nou timp de start, notați în PV incidentul.
 dacă ceasul de start se defectează, trebuie să recurgeți la procedura start manual. Atenție
mare, dacă nu sunteți antrenați, o să faceți cârcei la degete :).
 dacă mașina nu poate pleca de la linia de start în 20 de secunde, trebuie să-i îndemnați pe
concurenți să o tragă pe dreapta într-un loc sigur (se consideră abandon!) și chemați la start
următorul concurent.
 după plecarea mașinii, mai ales pe asfalt unde startul este din minut în minut, faceți semn
următoarei mașini să se apropie, nu trebuie să pierdeți timpul.

e) Fișa de cronometraj
 în fișa de cronometraj 2 timpi: timpul de start previzionat prevăzut de CO și timpul de start
efectiv.
 dacă timpul de start previzionat diferă de cel care ar fi trebuit să vină în mod normal la
rând, verificați atent carnetul. Este posibil ca respectivul concurent să fi întârziat înainte de
proba voastră, caz în care trebuie să fiți atent la respectarea celor minim 3 minute între CO
și Start. Este de asemenea posibil să fie o greșeală a arbitrilor din CO, care trebuie anunțați
și atenționați.
 trebuie avută mare atenție și la respectarea ecarturilor prevăzute în ordinea de start.
 Exemplu:
Nr Ordine Obs Timp CO Timp Obs 2
Start Start
6 6 15:27 15:30 Normal
8 8 15:29 15:33 Se respectă ordinea de start, Din
7 7 Întârziat 15:29 15:32 cauza întârziere + avans intervalul
9 9 Avans 15:29 15:34 dintre CO și Start crește la 5 minute
10 10 15:31 15:35 Intervalul s-a micşorat la 4 m
11 11 Abandon - -
12 12 15:33 15:36 S-a revenit la 3 minute
13 13 Întârziat 15:35 15:38
14 14 15:35 15:39 Din nou 4 minute

 Pentru că timpul previzionat de start să funcționeze corect trebuie ca în momentul unei


întreruperi să-i anunțați și pe arbitrii din CO-ul probei ca aceștia să poată calcula corect

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 45


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
timpii.
 Înscrieți în fișa de cronometraj în dreptul numărului de concurs eventualele incidente, cum
ar fi: startul anticipat (menționați în mod obligatoriu și cu câte secunde a fost anticipat
startul) , casca, centura, costum, mănuşi, geam închis, etc.

f) Carnetul de control.
 se completează 2 căsuțe:
 se caută căsuța “Timp start efectiv” pentru PS-ul probei (marcată lateral cu un fanion),
se trece timpul oră, minut, și se semnează;
 se completează căsuța “concurent anterior” (stânga jos).

g) Oprirea / neutralizarea probei speciale


 aşteptaţi decizia directorului sportiv cu privire la modalitatea în care se va relua startul:
 startul se reia normal – treceți în carnete noul timp de start și procedați normal
 proba se va face în “regim de etapă”. Concurenții vor primi un nou timp de start,
păstrând ecarturile prevăzute în ordinea de start (cu excepția cazului în care directorul
sportiv hotărăște altfel). Concurenții vor fi anunțați că probă este neutralizată și se
parcurge în regim de etapă, nu mai sunt valabile indicaţiile referitoare la geamuri,
mănuși... Dacă este cazul (hotărârea aparține conducerii cursei) va fi modificat în
carnetul de control și timpul ideal până la următorul CO. Corecția în carnet se face
normal, se taie vechiul timp, se scrie alături noul timp ideal, și se semnează.
 proba nu mai este parcursa, va fi folosită o “rută alternativa”. Arbitrii trebuie să
primească de la organizator procedurile specifice probei în cazul utilizării unei rute
alternative. Sarcina voastră va fi să le indicați concurenților paginile din road book-ul
alternativ pe care urmează să se deplaseze, să corectați timpii de etapă în carnetul de
control și, dacă este cazul să tăiaţi din carnetul de control punctele de control care nu
vor mai fi atinse.

h) La terminarea probei.
 curăţaţi echipamentele: celule, trepiede, cronoprinter... înainte de a le preda sau refolosi!

i) Alte proceduri:
 În cazul în care un concurent solicită, din diverse motive, un alt minut de start (ecart mai
mare faţă de concurentul anterior sau probleme tehnice) nu i se acorda. Singurul care
poate stabili, în timpul desfășurării competiției, modificarea ecartului dintre concurenți este
Directorul Sportiv (de ex 2011 Cluj, 4 concurenți declaraţi iniţial excluşi au făcut recurs și au
luat startul fără să apară în ordinea de start. Arbitrii au fost informaţi telefonic despre faptul
că primul dintre ei beneficiază de 2 minute față de concurentul din fața sa)
 în cazul în care prin post trec spectatori sau fluturi, blocați celula (Atenție,nu uitați să o
deblocați când vin concurenții la start)
 între probe opriți celulele de la întrerupător
 înregistraţi numerele de concurs direct în cronoprinter folosind indicaţiile de la capitolul
“CRONOMETRE”. În cazul competiţiilor cu transmisie online a timpilor, această metodă este
OBLIGATORIE. Dacă nu știți cum, notați cu pixul pe banda cronoprinterului numerele de
concurs dar ...
 Atenție: mai ales la raliurile pe macadam, protejați-vă atât pe voi cât și mașina de pietrele
care pot fi aruncate de către concurenți.
 Linia de start trebuie să fie marcată, atât pe asfalt cât și pe macadam
 În cazul în care, pe macadam, se formează făgașe care împiedică poziționarea corectă a
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 46
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
mașinilor pe linia de start, puteți cere acordul Directorului Sportiv ca între probe să mutați
startul cu câțiva metri, doar în direcția probei

j) Securitate
Trebuie să verificați înainte de începerea probei, amplasamentul dispozitivelor de securitate.
La startul fiecărei probe speciale (inclusiv shakedown-ul) ar trebui să se găsească:
 una sau mai multe vehicule de intervenție medicală
 vehiculelor de intervenție tehnică (descarcerare, pompieri, tractare, etc.);
 ambulanță echipată pentru resuscitare,
 eventual o ambulanță de evacuare,
 un medic specializat în resuscitare, cu experiență în tratamentul pre-spitalicesc a victimelor
accidentelor și antrenat în extracție,
 unul sau chiar doi paramedici antrenați în descarcerare,
 două stingătoare de 4 kg cu un operator antrenat,
 echipament de comunicații adecvat pentru menținerea contactului cu Comandamentul
Raliului.
Aceste vehicule trebuie să staționeze după punctul start, la cel mult 150 de metri de acesta și la
vedere. Numărul și poziția lor sunt prevăzute în planul de securitate. Datoria voastră este să
verificați existența și poziționarea lor și să-l informați pe Directorul Sportiv.
În cazul unui accident, prima mașină care va pleca la locul acestuia este (dacă există) cea de
intervenție rapidă, F.I.V.-ul – urmat de ambulanță...
Nu starterul este cel care trebuie să se deplaseze la locul unui accident. El trebuie să rămână și să
controleze poziția din postul său.

l) Probleme și Erori:
 nerespectarea intervalelor prevăzute în ordinea de start.
 nerespectarea ecartului de MINIM 3 minute între timpul de pontare în CO și timpul
preconizat de start.
 diverse persoane solicită să intre pe probă (locuiesc acolo, au treabă...). Răspunsul trebuie
să fie ferm și negativ, chiar și pentru jandarmi, poliție... Dacă este forțată cu succes intrarea
pe probă în timpul desfășurării acesteia, trebuie oprit imediat startul și anunțat directorul.

4.8 Arbitru – Sosire Probă Specială


a) Instalarea panourilor
 Se instalează panourile Sosire Galben și Sosire Roșu
 Panourile de sosire Roșii se vor amplasa chiar în dreptul liniei de sosire

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 47


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

b) Instalarea echipamentului
1. cele 2 celule
 se înșurubeaza celulele pe trepiede
 se amplasează celulele pe marginea drumului.
 celula fără fir pe partea opusă postului, cea cu fir pe partea pe care se afla
cronometrorii
 Înaltimea trepiedului trebuie să fie 50-60cm astfel încât celula să fie “tăiată” de botul
masinii.
 Se aliniază cele două celule până când ledul rosu (catarea) de pe celula cu fir se stinge.
În cazul în care celulele nu sunt dotate cu acest led, testarea alinierii se poate face doar
cu ajutorul cronoprinterului.
 Celulele trebuie să fie bine inșurubate pe trepied, și puse pe teren stabil, altfel pot
apare vibrații care duc la înregistrări false
 se leagă celula cu fir la cronoprinter, având grijă la respectarea polarității (negru la
negru, negru fiind culoarea care
reprezintă de obicei masa)
 mai ales la raliurile pe macadam,
încercați sa protejați celulele de
pietre – cu protecțiile puse la
dispoziție de organizator, cu alte
panouri,etc
 testarea celulei se face deblocând
cronoprinterul și trecând cu mana
printre cele 2 celule. Trebuie ca pe
banda cronoprinterului să se
tipareascî un timp.
 Dacă se întâmplă ca imprimanta să
scrie repetat fără ca celula sa fie întreruptă de o mașina anunțați cronometrorul șef care
poate să aprobe reducerea sensibilitatii la ex. ½, prin indicarea butonului care trebuie
manevrat (la primirea materialului se pot cere detalii de la cronometrolul șef)

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 48


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

2. Cronoprinterul.
 cronoprinterul folosit poate fi modelul Tag Heuer CP 540 sau Tag Heuer CP 520

 se vor conecta celulele la cronoprinter, la inputul


(1-2/4) indicat de cronometrorul șef
 în momentul în care cronometrorul șef ajunge în post, totul trebuie sa fie montat și
funcțional, acesta trebuie doar sa verifice
cronometrul!

3. Cronometrul manual
Indiferent ce model de cronometru manual folosiți,
utilizarea lui este aceeași:
 se selectează cu butonul “Mode” funcția de
cronometru = lap-split.
 cronometrul va fi pornit sincronizat cu
cronoprinterul din dotare, apăsând butonul
“Start/Stop”, la secunda “Zero” a unui minut.
Dacă aveți posibilitatea, încercați să-l porniți la
secunda “Zero” a unei ore, va fi mult mai ușor la calcule.
 timpii se înregistrează prin apăsarea butonului “Lap/Split” în momentul trecerii
mașinilor prin dreptul liniei de sosire.
 timpii înregistrați în memoria cronometrului pot fi văzuți cu ajutorul butonului “Recall”.
 în cazul în care, din greșeală, ați apăsat butolul “Start/Stop” în locul lui “Lap/Split” va
trebui să reinițializați cronometrul (“Reset”) și să-l reporniți la un alt minut împlinit. De
evitat!

c) Proceduri de lucru

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 49


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
Extras din Regulamentul CNRD 2016
38.1 LINIA DE SOSIRE
Probele speciale se termină cu o sosire lansată, care ar trebui poziționată într-un loc în care se
așteaptă ca mașinile să circule mai încet, și cu cel puțin 200m înaintea punctului Stop. Zona dintre
sosire și stop ar trebui să fie lipsită de viraje periculoase, strânse sau înșelătoare, sau de alte riscuri
precum porțile sau alte obstacole periculoase. Oprirea între panoul galben de presemnalizare și
panoul de stop este interzisă și va fi raportată Comisarilor Sportivi. Timpul cronometrat va fi
înregistrat pe linia de sosire, folosind fascicule electronice (celule), și va fi dublat cu alte
cronometre. Cronometrorii trebuie să se poziționeze în dreptul liniei de sosire, semnalizată prin
panouri reprezentând un steag cadrilat pe fundal roșu
 întotdeauna dublați cronometrajul automat cu un cronometraj manual. Acesta poate fi
făcut:
 pe un al doilea cronoprinter – de preferat
 pe același cronoprinter cu care se realizează cronometrajul automat. Deoarece există
posibilitatea (mică dar există) ca cele două semnale, cel manual + automat să se
“bruieze” reciproc, trebuie ca pe lângă această dublare să faceți și o triplare folosind -
 un cronometru manual, caz în care, deoarece nu există banda, trebuie să notați timpii
înregistrați de acesta pe o altă coală de hârtie.
 cronometrajul manual cu cronoprinterul se face apăsând în momentul trecerii liniei de
sosire butonul verde stabilit în prealabil de către cronometrorul șef.
 pentru a dubla corect, trebuie să fiți amplasați în dreptul liniei de sosire.
 dacă mașinile vin foarte aproape una de cealaltă cronoprinterul automat nu o va înregistra
decât pe prima, cea de a două trebuie înregistrată manual. OBLIGATORIU!
 atenție la numerele de concurs, mai ales noaptea acestea pot fi greu de văzut. În cazul în
care nu sunteți sigur ce mașina a trecut întrebaţi STOP-ul prin staţie.
 verificați timpul automat cu cel manual.
 înscrieți în fișa de cronometraj oră, minutul, secundă și zecimea de sosire de pe
cronometrul automat, și anunțați prin staţie: “Concurentul cu numărul … ex. 11:42:25,5,
Recepţie”, repetați la cererea stopului; În cazul în care cronometrul automat nu
funcţionează se va folosi timpul de manual, fapt care trebuie menţionat în dosarul de post.
 la transmisia prin staţie: apăsați butonul, așteptați 2-3 secunde și doar după aceea vorbiți.
Țineți butonul apăsat încă o secundă după ce ați terminat de vorbit.
 după trecerea mașinii, mai ales pe macadam sau dacă aveți mulți spectatori, pentru a evita
înregistrările false, blocați cronoprinterul legat de celulă, urmând a-l reporni în momentul în
care următoarea mașina intră în raza vizuală (100-300m)
 numărul de concurs se va introduce direct în cronoprinter, înainte sau după trecerea
maşinii, folosind indicaţiile de la capitolul CRONOMETRE. În cazul transmisiilor online de
timp această procedură este OBLIGATORIE. Dacă nu ştiţi cum, puteți folosi și varianta
“clasică”, scriind cu pixul pe benzile cronoprinterelor numerele de concurs în dreptul
fiecărui timp valid și tăind toți timpii incorecți. Menționați care banda provine de la celula
automată și care de la cronoprinterul manual. (“Automat” și “Manual”).
 înscrieți în fișa de cronometraj, în dreptul numărului de concurs și în procesul verbal
eventualele incidente, cum ar fi:
 depăşirea între sosire și stop;
 oprire pe linia de sosire, etc.
 nefuncționarea celulei automate
 în cazul în care probă este neutralizată (parcursă în regim de etapă) culcați panourile, nu
mai înregistraţi timpi, dar notați în continuare mașinile care trec prin postul

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 50


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
dumneavoastră. Nu mai transmiteţi timpi la stop!
 dosarul postului și banda (benzile) vor fi predate către mașina de deschidere.
 la final, curățați celulele și trepiezii de praf și murdărie. Dacă este mult praf, curățați
lentilele celulelor de câte ori credeți că este necesar, chiar și în timpul cursei.
 cronometrajul la raliu se face la 1/10 secunde. În cazul în care cronoprinterul va afișa mai
multe zecimale, trebuie să o luați doar pe prima, nu rotunjiţi: 10:31:59,278 = 10:31:59,2

d) Erori și probleme frecvente


 Nu s-a văzut numărul maşinii – se întreabă Stop-ul ce mașina a ajuns acolo
 Două mașini sosesc în acelaşi timp și celula nu a înregistrat decât primul timp – timpul celui
de al doilea concurent va fi luat manual
 Celulă a înregistrat mai mulți timpi (pietre, praf, vibraţii) – timpul corect este primul timp,
piatră este întotdeauna în urma mașinii
 Celulă a fost declanșată de o frunză sau de un spectator – se taie timpul respectiv, se șterge
din cronoprinter și se menţionează în procesul verbal.
 Celula nu mai înregistrează – probabil că s-a pierdut alinierea – până la remedierea situaţiei
folosiți cronoprinterul manual;
 Cronoprinterul legat de celula scrie într-una – celula nu este înşurubata bine sau celulele nu
sunt aliniate corect sau unul dintre picioarele celulei stă pe o piatră care vibrează;
 Comunicaţiile nu funcționează – se folosește (dacă merge) – telefonul mobil;
 În cazul în care, din motive de praf / pietre, sunteți nevoiți să “blocați” celula între 2
concurenți, trebuie să fiţi foarte atenţi la deblocare: verificați dacă bara de pe ecran a
dispărut, exista pericolul ca butonul să fie apăsat prea ușor.

e) Atenție
 Persoana care mânuieşte cronoprinterul manual trebuie să fie tot timpul atentă, oricând
celula poate da un rateu;
 În mod normal, diferența dintre celulă și înregistrarea manuală este de cel mult 2 zecimi
 Când verificați înregistrarea de pe cele 2 cronoprintere verificați și minutul!!! Este posibil că
celula să nu funcționeze și pe banda să apară timpul unei pietre de la concurentul anterior
la aceeaşi secundă + zecime cu timpul înregistrat manual. (a existat un caz în care un
concurent a “primit” la sosire un timp cu 2 minute mai bun decât cel realizat)

4.9 Arbitru – STOP Probă Specială


a) Instalarea panourilor:
 Se instalează panourile STOP și Terminare Zona
 În alte campionate, alături de panoul STOP se instalează și panoul Radio (intermediar)!

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 51


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

b) Comunicaţiile
 Înainte de probă verificați comunicațiile, cu directorul sportiv, cu startul și cu intermediarii
(ex. “PS 4 Stop către Directorul sportiv, am deschis postul, Recepţie”; “PS 4 Stop către PS 4
Start, Recepţie”.
 Tot timpul trebuie să fiți atenți la staţie, oricând puteți fi solicitat pentru informaţii despre
un concurent, de la concurenții care urmează după acesta pe ordinea de start. Răspundeți
la orice apelare / întrebare (ex. “PS 4 Stop, Recepţie”, “PS 4 Stop pentru director,
concurentul cu nr.14 mi-a relatat faptul că concurentul cu nr.13 este tras pe dreapta cu
probleme mecanice, echipajul este OK, drumul nu este blocat”)
 Comunicați imediat către directorul sportiv orice problemă anunțată de către concurenți.
 După sosirea ultimului concurent, anunțați numărul acestuia și numărul de mașini care au
trecut prin post (ex:”PS4 Stop pentru director, ultimul concurent cu numărul 405 a trecut
prin post, în total au luat trecut 40 concurenți + 3 vorelighteri” *sau 40+3 concurenți+)
 Urmăriți tot timpul comunicațiile, timpul din lista de start și notați toate abandonurile.
 În momentul în care un concurent nu apare, se verifică în carnetul următorului – nr
concurent precedent. Dacă este cel lipsa se întreabă ce este cu el. În cazul în care e rău –
accident / blocare traseu / nu ştie unde este … anunțați imediat directorul.
 Tot timpul trebuie să fie cineva lângă staţia mare. Răspundeţi imediat la toate întrebările
puse prin staţie.

OBSERVAŢIE: în alte campionate și în cursele internaţionale, este posibil ca persoana care se ocupa
de comunicații să fie adjunctul şefului de probă, altă persoană decât arbitrul din stop.

c) Înregistrarea timpilor.
Extras din Regulamentul CNRD 2016
38.2 PUNCTUL STOP
Echipajul trebuie după aceea să se oprească în postul stop, semnalizat cu panou "STOP" roșu,
pentru a a-i fi înscris în carnetul de control timpul de sosire (oră, minut, secundă, zecime și, unde se
aplică, miime de secundă). Dacă timpul exact de sosire nu poate fi transmis imediat arbitrilor de la
stop, aceștia doar vor ștampila (semnă) carnetul de control al echipajului urmând ca timpul să fie
înscris în următoarea zonă regrupare
 Țineți legătura permanent cu Sosirea

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 52


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
 În fişa de cronometraj
 Scrieți în rubrica “Sosire” oră, minutul, secundă, zecimea comunicate de la Sosire
 Scrieți în rubrica “Start“ora și minutul din Carnetul de control din rândul “Timp start
efectiv”
 Calculați și scrieți în rubrica “Timp realizat” timpul obținut de concurent pe PS.
 În carnetul de control
 Căutați în carnetul de control căsuța “Timp sosire” cu numărul PS-ul probei marcată
lateral cu un fanion, treceți timpul = oră, minut, secundă și zecime comunicat de
Sosire semnați;
 Calculați și scrieți, în partea de jos, în căsuța “Timp realizat” (marcată lateral cu
STOP) timpul calculat în oră, minut, secundă și zecime și semnați;
 Cele două operațiuni de mai sus trebuie efectuate de doi arbitri distincți, care trebuie să
verifice între ei calculele făcute
 Scrieți pe panoul de carton timpul calculat, identic cu cel din fisa de cronometraj din
rubrica “Timp realizat”;

d) Probă neutralizată
 în cazul în care probă este neutralizată (se parcurge în regim de etapă) culcaţi panourile, nu
mai înregistraţi timpi, dar notați în continuare mașinile care trec prin postul
dumneavoastră.
 anunţaţi sosirea, nu au de unde să afle decât de la voi
 Dacă sunt totuși concurenți care opresc, semnați în carnet, dar fără timp

e) Probleme și erori frecvente:


 calcul greşit al timpilor !!! poate fi scandal mare
 comunicații proaste – cereți repetarea, folosiți telefonul mobil dacă se poate, iar dacă nu
exista niciun fel de comunicaţie – semnaţi în carnet.
 Dacă nu sunteți sigur de corectitudinea timpului (a existat cazul în care, la o superspecială
ceasul de start era decalat față de sosire cu 1 minut și timpii erau evident greșiți) mai bine
semnați doar carnetul fără a trece și timpii eronați
 “pierderea” unui concurent – grav

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 53


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.10 Arbitru – Alte posturi

4.10.1 Prevederi regulamentare privind parcurile închise și parcurile de service

42. REGULILE PARCULUI ÎNCHIS


42.1 APLICARE
Automobilele sunt supuse regulilor parcului închis:
42.1.1 Din momentul în care intră într-un parc de regrupare și până când îl părăsesc.
42.1.2 Din momentul în care intră și/sau pontează într-o zonă de control și până o părăsesc.
42.1.3 Din momentul în care au ajuns la finalul ultimului element competitiv al raliului și până când
Comisarii Sportivi autorizează deschiderea parcului închis.
42.2 PERSONAL PERMIS ÎN PARCUL ÎNCHIS
42.2.1 Imediat după ce și-au parcat mașina în parcul închis, piloții trebuie să oprească motorul și
echipajul trebuie să părăsească parcul închis. Nimeni, cu excepția oficialilor care-și exercită funcțiile
specifice, nu are acces în parcul închis.
42.2.1 Echipajele pot intra în parcul închis cu 10 minute înaintea timpului lor de start.
42.3 ÎMPINGEREA MAȘINII ÎN PARCUL ÎNCHIS
Doar oficialii din post și/sau membrii echipajului sunt autorizați să împingă automobilele de
competiție în interiorul parcului închis.
42.4 HUSE
Nu pot fi folosite husele auto.
42.5 VERIFICĂRI TEHNICE
Comisarii tehnici pot efectua verificări tehnice în interiorul parcului închis.
42.6 REPARAȚII ÎN PARC ÎNCHIS
În cazul în care comisarii tehnici consideră că defecțiunile apărute la un automobil pot afecta
securitatea, acesta poate fi reparat în parcul închis cu permisiunea Șefului Verificărilor Tehnice și a
Directorului Sportiv. Un membru al echipei va fi autorizat să repare, sau să schimbe elementele de
securitate omologate FIA conform Anexei J, incluse în lista tehnică FIA și montate în mașină (ex.:
centuri, stingător...).
42.6.2 Cu aprobarea Directorului Sportiv și sub supravegherea unui arbitru sau a unui comisar
tehnic, echipajul și maxim 3 membri ai echipei pot schimba geamurile.
42.6.3 Dacă timpul necesar pentru a efectua reparațiile descrise mai sus cauzează o întârziere
dincolo de ora de start programată inițial, echipajul va primi un nou timp de start după finalizarea
reparațiilor, penalizarea fiind de 1 minut pe minut sau fracțiune de minut.
42.6.4 În parcurile închise înaintea startului unei Zile, sub supravegherea unui Comisar
tehnic sau de parc, este permisă înlocuirea a cel mult două roți numai dacă acestea sunt pe
pană, de către echipaj, cu mijloacele avute la bord și, de asemenea, îi este permisă pornirea
automobilului de concurs cu ajutorul unei baterii auxiliare.

48. SERVICE - CONDIȚII GENERALE


48.1 EFECTUAREA SERVICE-ULUI
48.1.1 Începând cu primul control orar, service-ul automobilelor de concurs poate fi efectuat doar în
interiorul parcurilor de service și a zonelor de service îndepărtat, cu excepția reparării mașinilor
abandonate care doresc să reia startul.
48.1.2 Echipajul, folosind numai echipamentul de la bord și fără ajutor fizic extern, poate efectua
service la mașină în orice moment, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis în mod
expres.
48.2 PERSONALUL ECHIPEI ȘI SERVICE RESTRICȚIONAT
48.2.1 Prezența personalului echipei și a oricărui mijloc de transport al echipei (inclusiv elicopterele)
este interzisă la mai puțin de 1 km de automobilul de concurs cu următoarele excepții:
- În parcurile de service sau service îndepărtat.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 54


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
- În zonele de alimentare.
- În zonele de montare anvelope.
- Pentru un membru al echipei per mașină în zona spălătoriilor.
- Pe probele speciale (de la panoul galben de presemnalizare a controlului orar și până la panoul
stop de la finalul probei)
- În perioadele când mașinile se află în zonele media.
- Când automobilele de competiție, conform road book-ului, trebuie să se deplaseze pe aceleași
drumuri ca și membrii echipei, cu condiția să nu se oprească în același loc în același timp.
48.2.2 Transmiterea către și de la echipaj a produselor alimentare, băuturi, articole de
îmbrăcăminte sau a informațiilor (carduri de date, road book, etc.) sunt permise în parcurile de
service, service îndepărtat, regrupări și în perioadele în care automobilele sunt în zonele media.
Dacă, înaintea unui parc de service, o mașină nu reușește să repornească și să fie condusă cu
mijloace proprii în parcul de service, sunt permise împingerea sau remorcarea ei, de către arbitri
și/sau membrii echipei, către standul din parcul de service.
Dacă, înaintea unui parc de service, o mașină nu reușește să repornească și să fie condusă cu
mijloace proprii din parcul închis în parcul de service, arbitrilor și/sau membrilor echipei li se va
permite împingerea sau tragerea ei către standul din parcul de service.

4.10.2 Comisar Parc Închis - Start / Sosire Zi sau Raliu


 La intrarea maşinilor în parcul închis încercaţi poziţionarea lor într-o ordine cât mai
apropiată de ordinea de start a următoarei secţiuni. O ordine de start foarte provizorie
poate fi obţinută de la secretariatul cursei.
 În cazul în care după verificările tehnice urmează un parc închis (mai rar începând cu 2013),
la intrarea concurenților în acest parc închis se vor reţine fișele de verificare tehnică. În
acest caz, va trebui să se amplaseze la intrarea în parc Panoul Ceas Roşu și ceasul de CO.
Vor nota ora și minutul de intrare în parcul închis atât în fişa de cronometraj cât și în Fişa de
Verificare Tehnică (în căsuța Timp Intrare CO Parc Închis)
 În cazul în care la startul raliului exista un parc închis prevăzut cu o oră maximă de intrare a
concurenților în acesta (se practică mai mult în alte campionate), se va nota ora de intrare a
fiecărui concurent și se vor semnala eventualele întârzieri.
 În cazul în care nu o fac din proprie iniţiativă solicitaţi concurenților să-şi pună prelata sub
motor și notaţi pe cei care nu se conformează.
 Notaţi eventualele pete de ulei lăsate pe carosabil
 Concurenții trebuie să părăsească parcul închis după ce și-au parcat și închis mașina.
 Concurenții nu au voie să între în parcul închis decât cu 10 minute înaintea orei lor de start,
verificaţi acest lucru.
 Nici concurenții și nici altcineva nu are dreptul să intervină la mașina, însă există și:
 Excepţii:
 în unele regulamente particulare este specificat dreptul de a înlocui / monta camere
video în unele parcuri închise. Supravegheaţi operaţiunea.
 concurenții solicita să recupereze ceva uitat în mașina – după acordul obţinut de la
conducerea cursei, sub supravegherea dvs, pot face acest lucru.
 concurenții solicita să facă unele intervenţii prevăzute în regulament (schimbat geam,
înlocuirea unei roţi, pornirea cu ajutorul unei baterii externe..). Trebuie informaţi
comisarii tehnici, procedaţi conform indicaţiilor acestora.

4.10.3. Comisar parc regrupare.


 În cazul în care regruparea nu depăşeşte 15 minute:

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 55


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
 echipajele pot rămâne în parcul închis
 dacă spaţiul destinat regrupării este insuficient, este posibil să fie nevoie să-i îndemnaţi
pe concurenți să “avanseze” din când în când.
 Pentru regrupările lungi, arbitrii trebuie să supravegheze
 amplasarea prelatelor sub mașini, dacă acestea sunt prevăzute în regulamentul
particular
 părăsirea de către concurenți a parcului închis
 ora de reintrare a concurenților în parc, cu cel mult 10 minute înaintea timpului lor de
plecare
 Fiți atenți ca echipajele sau mecanicii să nu intervină la mașini
 Regruparea este parc închis, deci aveți grijă să nu intre spectatori.

4.10.4. Comisar tehnic în parcul de service


 Verifică respectarea prevederilor regulamentare în parcul de service.
 Viteza automobilelor în cadrul parcurilor destinate service-ului nu poate depăşi 30 km/h;
nesupunerea la această limită de viteză va avea drept rezultat o penalizare aplicată de către
comisarii sportivi.
 În parcul de service este permis transportul anvelopelor, canistrelor cu combustibil şi a
diverselor piese de schimb și accesorii auto cu ajutorul unui ATV, scuter. Viteza de deplasare
a acestor vehicule în parcul de service nu va depăşi 20 km/oră;
 Notează în fişa de cronometraj toţi concurenții care au intrat în parcul de service.
 În cazul în care observă că la o mașina se intenţionează schimbarea motorului, cutiei de
viteze, diferenţialului va anunţa comisarii tehnici.
 Va nota maşinile care ies din parcul de service în stare necorespunzătoare (parbriz spart sau
lipsa, diverse elemente care atârna sub mașina) și va atenţiona comisarii tehnici.

4.10.5. Comisar alimentare


 Se asigura că zonă de alimentare este asigurată cu pompieri. În caz contrar, va anunţa
conducerea cursei și va nota în procesul verbal.
 Interzice (sau le cere ajutorul forţelor de ordine să facă aceasta) accesul spectatorilor și
fumatul.
 Canistrele cu combustibil trebuie amplasate sub un acoperiş pentru a fi protejate de soare.
Acest amplasament nu trebuie să fie însă în apropierea zonei de realimentare sau a
spectatorilor.
 În cazul în care apare o flacără, anunțați imediat pompierii, aceştia trebuie să fie în orice
moment gata de intervenţie și au mijloacele și cunoştinţele necesare pentru a interveni
eficient.
 Notează în fişa de cronometraj toate echipajele care alimentează cu combustibil.
 Notează în procesul verbal toate echipajele care operează la mașina alte activităţi decât
cele implicate direct în alimentarea cu combustibili.
 Solicita echipajelor (atunci când este cazul) ca în timpul alimentarii motorul să fie oprit, și
membrii echipajelor fie să stea afară din mașina, fie să aibă centurile scoase și uşile
deschise. Atenționează echipajul și notează în procesul verbal echipajele care nu se supun
acestor reguli.
 Notează în procesul verbal echipajele de la care a curs benzina pe carosabil (cantităţi mari)
ATENŢIE, REALIMENTAREA ESTE CONSIDERATĂ CA FIIND UNA DINTRE CELE MAI PERICULOASE
MOMENTE A UNUI RALIU

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 56


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.10.6 Monitor Recunoasteri


 Se instalează în postul START sau STOP al probelor speciale înainte de începerea
programului de recunoaşteri.
 În momentul în care concurenții vin la recunoaşteri completează fişa de cronometraj și în
carnetul de recunoaşteri, în dreptul postului sau.
 Notează în procesul verbal toate evenimentele deosebite, cum ar fi:
 O mașina de recunoaşteri vine pe contrasens
 Echipajul unei mașini îi semnalează ceva
 Echipajul îi comunică faptul că a schimbat mașina de recunoaşteri
 În mașina sunt mai mult de două persoane. În acest caz trebuie precizat dacă celelalte
persoane sunt sportivi participanți – atunci trebuie sa prezinte și ei carnetul de
recunoașteri, sau alte persoane
 Un echipaj se prezintă la recunoaşteri fără carnet – încearcă să nu îl lase să parcurgă
proba
 În cazul în care problemele întâmpinate sunt majore (mașini pe contrasens, mașini fără
carnet de recunoaşteri, discuţii în contradictoriu cu concurenții), luaţi imediat legătura cu
persoanele implicate în organizare.
 Cei doi arbitrii care monitorizează o probă specială trebuie să ţină legătura între ei, să-şi
comunice reciproc câţi concurenți au avut fiecare, care a fost ultimul concurent.

4.10.7. Comisar post de trecere


 va semna sau stampila in carnetul de control in rubrica aferenta postului sau, fără a trece
ora
 va scrie in fisa de cronometraj toti concurenții care au trecut prin post

4.10.8. Control Orar Verificari Tehnice Initiale.

 instalează în dreptul postului său doar Panoul Ceas Roşu


 instalează și tine funcţional ceasul de CO
 notează în fişa de cronometraj ora și minutul de prezentare la verificările tehnice iniţiale a
fiecărui concurent.
 notează aceeaşi oră în căsuța corespunzătoare (marcată “Timp Intrare CO VT”) de pe Fişa
de Verificare Tehnică
 în cazul în care după VTI NU urmează un parc închis, va reține Fișele de Verificare Tehnică în
momentul în care concurenții ies de la verificări (cu excepţia cazului în care comisarii tehnici
preferă să reţină ei fișele)

4.10.9. Șicane
Dacă sunteți delegat arbitru (intermediar) la o șicană, trebuie să cunoașteți următoarele
elemente
 Extras din Regulamentul CNRD

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 57


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
40.6 ȘICANE
40.6.1 Pentru a micșora viteza în zonele periculoase și în zonele unde se circulă cu viteză
maximă o lungă perioadă de timp, organizatorii trebuie să monteze bariere artificiale în formă
de șicane. Șicanele trebuie să respecte specificațiile prevăzute în Anexa VI.
40.6.2 Deplasarea barierelor din care sunt alcătuite șicanele sau trecerea prin acestea vor fi
sancţionate de către Comisarii Sportivi.
40.6.3 În cazul în care o barieră dintr-o șicană a fost deplasată din poziția originală și astfel
împiedică trecerea concurenților următori, Comisarii Sportivi pot atribui concurenților afectați
un alt timp pe proba specială.
 Extras din Anexa VI a Regulamentului CNRD
Pot fi folosite șicane pentru reducerea vitezei în zonele periculoase ale probelor speciale, dar
organizatorii trebuie să caute probe în care folosirea șicanelor să nu fie necesară.
Toate șicanele trebuie notate în road book și trebuie să fie marcate în timpul recunoașterilor
Șicanele pot fi confecționate din:
• Baloți de paie
• Rezervoare cu apă (gelsuri)
• Pereți de anvelope legate între ele
• Bariere de beton
În timpul cursei, mașinile pot lovi o parte sau o întreagă șicană lăsând în mijlocul drumului
obstacole pentru următorii concurenți.
Pentru aceste cazuri, arbitrii de la fața locului vor curăța zona sau, dacă este necesar, vor arăta
steagul galben.
În CNRD 2016, toate șicanele vor fi construite cu intrare prin dreapta.
Excepție de la această regulă fac șicanele amplasate pe probele superspeciale.

 Extras din Anexa VII Penalizări / Sancțiuni

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 58


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
40.6 Nerespectarea regulamentului privitor la Deplasarea 5 secunde
șicane unei bariere
Trecerea printr- 10 secunde
o barieră
Trecerea prin
două sau mai 20 secunde
multe bariere

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 59


4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)

4.11 Utilizarea corectă a stațiilor radio mobile / portabile

- La instalarea in post sa aveti cunostinta de canalul de lucru si verificati daca statia este
setata pe acest canal!!!!!!!!!!!
- Dupa instalarea in post (Start/Intermediari/Stop) verificati comunicatiile intre voi si cu
conducerea cursei. In cazul in care comunicatiile sunt slabe incercati mutarea antenei in alta
pozitie (Statii mobile) sau schimbati pozitia (statii portabile) pana cand aveti comunicatii bune.
- Indiferent de post (Start/Intermediar/Stop) si indiferent de statie cu care sunteti dotat
comunicati orice probleme aveti Oficialilor (Traseu/Securitate) cand trec in zona postului unde
sunteti delegati.
- Verificati daca in postul unde sunteti amplasat aveti semnal pe telefonul personal, daca da
comunicati si conducerii cursei.
- Indiferent ce statie aveti in dotare fiti foarte atent la comunicatii in timpul desfasurarii
concursului, interveniti prompt si cat mai scurt cand sunteti solicitati
- Inainte de a intervenii verificati ca ledul rosu sa fie stins, apasati pe butonul de apel,
asteptati 3 secunde si incepeti comunicarea (In cazul in care se lucreaza cu „repetor”) . In
cazul in care arde ledul rosu nu interveniti deoarece sigur frecventa este ocupata si nu
puteti comunica.
- Intermediarii (Radio punct) cand lipseste un concurent fata de ordinea de start si nu a fost
comunicat ca „abandon” solicitati de la intermediarul anterior/start informatii in felul
urmator „Radio 4 pentru Radio 5 concurentul 84 a trecut de tine???”, evitand in acest fel
timp pierdut incercand prima data de a lua legatura si abia dupa acea sa solicitati informatii
despre concurent
- Fiti tot timpul foarte atent la comunicatii – comunicare de abandonuri – rocade intre
concurenti – orice comunicat din partea conducerii cursei. Daca inaintea startului nu au
fost comunicate abandonuri/rocade solicitati comunicarea lor.
- Urmariti cu mare atentie desfasurarea concursului, comunicati orice eveniment din zona
postului cat mai scurt si inteligibil
- Obligatoriu comunicarea de catre START a tuturor echipajelor „ZERO” in ordinea cum iau
startul (ora-minut), primul si ultimul concurent cand iau startul (ora-minut), in final cati
concurenti au luat startul (ideal – 3 (echipaje „zero”), 68 (echipaje din concurs).
- STOPUL are obligatia sa fie foarte atent la comunicare de lipsa echipaj atat la start, dar in
special la abandonuri (lipsa) la un Radio punct al unui echipaj pentru a intreba echipajele
urmatoare daca stiu ceva despre echipajul lipsa.
- Este ideal ca la „Regrupare” sa existe statie radio ca sa afle eventualele abandonuri, sau
intarzieri. In cazul intarzierilor sa poata reaseza concurentii in pozitia din Ordinea de start,
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 60
4. Gestionarea competiției, arbitrii de pe traseu (raliu)
totodata arbitrul din regrupare sa poata comunica in timp util conducerii cursei echipaje
abandonate pana la regrupare sau eventualele rocade intre concurenti la iesirea din
regrupare.
- Atentie foarte mare in special in zone cu semnal slab unde se lucreaza cu „repetor” daca
apasati pe butonul de comunicatii si auziti un sunet ciudat s-ar putea sa nu aveti semnal in
zona respectiva (este vorba in special de – Cronometror/Traseu/Securitate si Deschidere).

ARBITRII DE START/RADIO PUNCT/STOP NU INCHID STATIA PANA CAND MASINA DE


DESCHIDERE NU DEPASESTE ZONA STOP.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 61


5. Gestionarea competiției, securitate și situații de urgență (raliu)

5. Gestionarea competiției, securitate și situații de urgență (raliu)

5.1. Șeful de traseu


Penultima mașină oficială care parcurge traseul (S2) cu 45 de minute înaintea primului concurent.
Verifică dispozitivul complet:
 Arbitri
 Panouri, documente
 amplasarea corespunzătoare a posturilor de arbitraj;
 mijloace de comunicație
 echipamentul arbitrilor
 dacă toate drumurile laterale sunt blocate
 traseul să fie corespunzător, degajat de obstacole naturale sau ocazionale;
Ia măsuri pentru remedierea problemelor apărute și comunică Directorului Sportiv situația de la
fiecare post în parte.
Parcurge întregul parcurs al raliului.

5.2. Șeful deschiderii


Ultima mașină care parcurge traseul competiției.
 Întotdeauna trebuie să rămână după ultimul concurent rămas în cursă.
 Verifică numărul de mașini care au trecut prin fiecare post
 Colectează carnetele de la echipajele care abandonează
 Dispune măsurile necesare şi coordonează acțiunile pentru recuperarea echipajelor
abandonate și a automobilelor acestora. Stabilește dacă automobilele pot fi scoase de pe
probă între două treceri sau doar la finalul zilei. Supervizează personal operațiunile de
recuperare doar dacă acestea nu durează mult, nu-și poate permite să piardă contactul cu
ceilalţi concurenți.
 Colectează dosarele de post și asigură transmiterea lor cât mai rapidă la secretariat.
 Parcurge întregul traseu al competiției

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 62


5. Gestionarea competiției, securitate și situații de urgență (raliu)

5.3. Arbitrii intermediari


a) Instalarea panourilor
 Se instalează panourile de presemnalizare (galben) și panoul de post (albastru)

b) Activităţi
 Stabiliţi legătura radio cu Startul și Stopul probei, răspundeţi apelărilor directorului sportiv.
 Urmăriţi în permanentă comunicaţiile, chiar și când proba voastră nu este încă în
desfăşurare și notaţi-vă pe ordinea de start toate abandonurile.
 Trebuie să fiţi în permanentă lângă staţie, să răspundeţi la fiecare apel, fiţi pregătiţi să
spuneţi dacă o anumită mașina a trecut sau nu prin zona postului;
 Nu staţi niciodată cu spatele la drum
 Notaţi în fişa de cronometraj toţi concurenții care au trecut prin zona postului
 În cazul în care observaţi un accident (ieşire în decor) anunțați imediat directorul sportiv, cu
cât mai multe detalii – starea sănătăţii membrilor echipajului, dacă mașina este pe carosabil
sau în afara acestuia, dacă se poate trece pe lângă ea, dacă blochează total sau parţial trasa
ideală. În funcţie de comunicaţiile lui se va decide dacă va fi sau nu întreruptă cursă sau
dacă vor fi amplasate steagurile roșii. În cazul în care după un timp mașina va fi scoasă de
pe drum, anunțați imediat prin staţie nouă situaţie; ajutaţi la eliberarea traseului; nu
permiteţi echipajului să repornească decât dacă cei doi concurenți și-au pus înapoi centuri,
casca...
 În cazul în care unul sau mai mulţi concurenți sunt obstrucţionaţi, total sau parţial, notaţi în
procesul-verbal ora și intervalul de timp pierdut de aceştia.
 În cazul unui accident grav, care necesita intervenţia ambulantei / pompieri... este
preferabil ca în locul numărului probei (“PS 6”) să anunțați numele probei (“Păltiniş”)
echipajele de intervenţie nu sunt familiarizate cu codificarea folosită în raliuri
 Nu vă pierdeţi cu firea, rămâneţi stăpân pe situaţie
 Nu interveniţi decât în condiţii de totala siguranţă
 Steagul roșu va fi afişat doar la dispoziţia Directorului Sportiv. Timpul de amplasare a
steagului și echipajele cărora le-a fost arătat vor fi înregistrate în procesul verbal al postului
 Niciun alt steag decât cel roșu nu poate fi amplasat pe proba specială;
 Atenţie, staţi într-un loc cât mai sigur, maşinile trec în viteză și în cazul şicanelor e uşor de
pierdut controlul volanului.
 Supravegheaţi spectatorii, aceştia trebuie să rămână în interiorul zonelor sigure.
 Nu vă plimbaţi câinele!!!!!
 În cazul în care în postul dumneavoastră exista ambulanță / pompieri / mașină de tractare,
luați legătura cu echipajele respective și transmiteți-le procedura în caz de accident, în
special faptul că orice intervenție se execută doar la dispoziția Directorului Sportiv
 Nu uitați nicio clipă de propria dumneavoastră siguranță

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 63


5. Gestionarea competiției, securitate și situații de urgență (raliu)
c) Proceduri în situaţii deosebite
 Oprirea, în zona postului, unei mașini cu defecțiuni sau ieșiri în decor fără consecințe
 Anunţaţi imediat Directorul Sportiv – poziția, concurentul, etc
 Afișați, dacă este nevoie și doar la dispoziția Directorului Sportiv, steagul roșu
 Cereți concurentului să amplaseze triunghiul roșu reflectorizant la 50 de metri
 În caz de abandon, colectați carnetul de control.
 Mașina oprită blochează parțial traseul
 Anunțați imediat Directorul Sportiv și executați indicațiile acestuia
 Dacă se poate trece pe lângă mașina oprită (la pas, pe acostament...) concurenții nu
vor fi opriți
 Încercați să vă parcați propria mașină astfel încât să nu încurce și să fie în siguranță
 Mașina blochează proba specială
 Anunţaţi Directorul Sportiv – postul dumneavoastră, numărul concurentului, starea
echipajului, riscul de incendiu...
 Afișați steagul roșu
 Încercați să degajați traseul cu mijloacele aflate la dispoziție și cu ajutorul
concurenților blocați
 Notați numerele concurenților blocați. Aceștia vor trebui să-și continue traseul cât
de repede posibil, dar cu autorizarea Directorului
 În cazul excepțional în care traseul nu poate fi degajat, puneți în aplicare indicațiile
primite de la Director.
 Concurenți accidentați
 Anunțați Directorul Sportiv și după acceptul acestuia afișați fanionul roșu
 Încercați să evaluați accidentul:
 Răni grave, răni ușoare
 Conștient (sau nu)
 Nu uitați să anunţaţi cine este accidentat
 Natura accidentului (copac, accident frontal, lateral, tonou...)
 Riscul de incendiu
 Nu opriți cursa, nu aveți dreptul să faceți asta fără aprobarea Directorului
 Dacă rănile sunt ușoare sau superficiale, informați concurenții că vor fi evaluați de
către medicul care va veni imediat după mașina de deschidere
 Spectatori accidentați
 Informați Directorul despre toate amănuntele
 Echipajul care a provocat accidentul trebuie să rămână la locul accidentului, în
așteptarea deciziei Directorului și a autorităților
 Mașina trebuie trasă într-un loc sigur
 Semnalizați corespunzător – triunghi reflectorizant și, cu aprobarea Directorului,
fanion roșu

FOTOGRAFIAȚI POZIȚIA MAȘINII ÎN MOMENTUL ACCIDENTULUI


ACEASTĂ MĂSURA ESTE IMPORTANTA PENTRU INVESTIGAȚIA CARE VA URMA DEOARECE
 CONCURENȚII AU TENDINȚA SĂ MINIMIZEZE
 SPECTATORII AU TENDINȚA SĂ EXAGEREZE

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 64


6. Viteză în Coastă

6. Viteză în Coastă
6.1. Generalităţi.
 Cursele de viteză în coasta sunt o ramură a automobilismului în care concurenții se întrec,
contra cronometru, pe un traseu închis circulaţiei publice, cu o lungime de minim 3 km, o
diferenţă de nivel de cel puţin 100 m între locul de START și cel de SOSIRE, și în care zonele
de coborâre nu pot depăşi 5% din lungimea totală a traseului.
 O cursă consta în mai multe manşe, în cadrul unei manşe toţi concurenții au posibilitatea să
ia startul individual și să parcurgă traseul de concurs;
 Manşele sunt împărţite în 3 categorii: manşe de recunoaşteri (de obicei cu startul la 30s),
manşe de antrenament (cu startul la 30 de secunde între concurenți) și manșele de concurs
propriu zise (cu start la 1 minut)
 După ce toţi concurenții au parcurs o manşă, vor fi încolonaţi și vor cobora înapoi la start.
 La coborârea în coloană este interzisă oprirea, depăşirea și transportul altor persoane.
 Cronometrajul se face la 1/1000 secunde

6.2. Parcul de service.


 În zonă aflată înaintea startului, se va organiza un parc de service, unde concurenții au
posibilitatea ca înainte de concurs și între manşe să efectueze reparaţii la mașini
 Arbitrii care acţionează în parcul de service, au că principala funcţie alimentarea startului.
Deoarece de multe ori parcul de service este lung, fiecare arbitru va avea în gestiune o
anumită zonă a acestuia, și îşi va marca pe ordinea de start numerele de concurs ale
concurenților din zona lui. Arbitrii trebuie să colaboreze (prin staţii) între ei astfel maşinile
de concurs să fie trimise la start în ordine, și la interval regulat.

6.3. Startul
 Ceasul de start poate fi
 Același cu cel de la raliuri, caz în care și procedura de start este identică (competiții
regionale)
 În acest caz, startul se poate da fie la minut împlinit fie la jumătate de minut
 Ora de start este considerată minutul sau jumătatea de minut de start
 Tag Heuer HL 940 sau Alge Timing


- Aceste ceasuri permit ca startul să se dea în primul moment disponibil, având o
numărătoare inversă care poate fi declanșată oricând
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 65
6. Viteză în Coastă
- Se ia în considerare startul efectiv – momentul în care se taie celula
 Nu se pun panouri și nu exista carnete de control.
 Este foarte folositor un ceas de carton, cu ajutorul căruia se anunța coloană care coboară în
parcul de service despre ora preconizată pentru următorul start.
 În mod normal, concurenții trebuie să fie singuri în mașină. În manșele de recunoașteri este
permisă și prezența unui “copilot invitat”. Acesta trebuie să completeze un formular special
și să achite o taxă pentru a i se permite urcarea. Aceste formulare fie vor fi predate la
dumneavoastră fie veți fi anunțați despre concurenții care au depus asemenea cereri.
Trebuie să le ţineţi evidența, să menționați în procesul verbal concurenții cu invitați și să nu
permiteți startul cu copilot pentru concurenții care nu îndeplinesc condițiile. În manșele de
antrenamente și concurs nu mai este permis startul cu copilot.
 Comunicaţiile sunt descrise la punctul 8

6.4. Comisarii de traseu


 Nu au panouri, dar organizatorul va pune plăcuţe de identificare a fiecărui post
 Au la dispoziţie mai multe fanioane, care prezentate concurenților au următoarele
semnificaţii:
 fanion roşu: oprire imediată și definitivă
 fanion galben: pericol, depăşirea interzisă
 fanion galben cu dungi roşii: suprafaţa alunecoasă, schimbare de aderenţă
 fanion albastru: un concurent mai rapid încearcă să depăşească
 fanion şah alb cu negru: sfârşitul manşei (pe linia de sosire)
 fanion verde: pericolul anunţat de postul anterior a trecut
 fanion alb: atenţie, pe traseu se afla un vehicul lent (ambulanţa...)
 dacă fanionul este prezentat imobil = avertizare de pericol
 dacă fanionul este prezentat agitat = pericol imediat, fii pregătit să opreşti
 două fanioane prezentate împreună = pericol deosebit de mare
 *** de obicei, comisarii de traseu nu vor primi toate aceste fanioane, va trebui să vă
descurcați cu ce primiți!!!
 Manşele de recunoaşteri și coborârea la start se desfăşoară sub fanion galben
 Comisarii de traseu vor afişa fanioanele la dispoziţia directorului sportiv, dar o pot face și
din proprie iniţiativă, în cazul în care observă un eveniment în zona postului lor (simultan
insă vor anunţa directorul sportiv despre problema).
 Îi pot solicita arbitrului din postul anterior să afişeze fanionul galben, în cazul în care
evenimentul este între cele două posturi. (ex.Postul 7 va comunica “Postul 6, afişează
fanionul galben, concurentul 13 s-a oprit parţial pe traseu la 15 metri înaintea postului
meu”)
 Vor ţine tot timpul staţia la îndemână, pentru a răspunde apelărilor făcute de directorul
sportiv, alţi comisari de traseu, şefii de traseu și securitate.
 În momentul în care maşinile de traseu și securitate parcurg traseul (înaintea primei mașini
din fiecare manşă) ajung în dreptul lor vor comunica prin staţie “Postul 7, totul este în
regulă”. Bineînţeles că în cazul în care au probleme (cu spectatorii de pildă) vor comunica
acest lucru.
 Intre manşe, sau în cazul în care cursa este întreruptă, vor mătură dacă este necesar traseul
de concurs, acesta trebuie să fie curat.
 În caz de accident, vor anunţa imediat directorul sportiv, cu toate amănuntele necesare:
starea pilotului, poziţia maşinii (în afara traseului, parţial pe traseu, pe trasă...), dacă
trebuie oprită cursă sau nu.
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 66
6. Viteză în Coastă
 Anunţa imediat prin staţie dacă un automobil a pierdut lichide sau dacă a început ploaia în
zona postului lor.
 Maşinile oprite pe traseu nu au voie să părăsească poziţia pe care o au decât cu acordul
directorului sportiv (de obicei la sfârşitul manşei respective, înaintea sau după coloană).
 Concurenții nu au voie să conducă automobilul transversal pe pista sau în sens opus
direcţiei de concurs decât în cazul în care au fost dirijaţi astfel de către comisarii de traseu
sau directorul sportiv.
 Dacă traseul este blocat, concurenții blocați pot să coboare din nou la start, însoţiţi de
mașina de securitate, cu acordul directorului sportiv și a CCS
 Dotarea postului vostru va cuprinde și un extinctor și o mătură. Extinctorul va fi utilizat în
cazul unui (început de) incendiu, iar mătura pentru a curăța traseul de pietre, nisip...

6.5. Sosirea
 Echipamentul și procedură este identică cu cea de la raliuri, se folosesc inclusiv panourile.
 Cronometrarea se face la 1/1000 secunde
 Comunicaţiile sunt descrise la punctul 8

6.6. Stop
 Spre deosebire de raliuri, nu au rol de securitate, funcţia lor principală este afişarea pe
panoul de carton a timpii realizați.
 Comunicaţiile sunt descrise la punctul 8
 Înaintea terminării manşei, piloţilor le este interzis să conducă în sens opus probei între
posturile de Presemnalizare Sosire și terminare zona Regrupare.
 În cazul în care competiția are transmisie online a timpilor și un ecran de afișare, nu vor mai
fi delegați arbitrii la postul stop

6.7. Regruparea
 Concurenții care au terminat manşă de concurs, vor fi întorşi și aliniaţi de către arbitrii de la
regrupare astfel încât la finalul manşei coloană să poată să înceapă coborârea cât mai
repede posibil.

6.8. Comunicaţiile Start – Sosire – Stop – Secretariat


(valabil doar în lipsa transmisiei online)
 Transmisiile între aceste posturi se fac pe o frecventă separată, numită canal de timpi
 În cazul lipsei de transmisie online sunt necesare două frecvenţe – Start-Sosire-Secretariat
și Secretariat-Stop
 Arbitrii de la start vor anunţa:
 ora estimată de start a fiecărei manşe (“Startul pentru sosire, stop, secretariat, ora
preconizată de start pentru prima manşă de concurs este 12:31”)
 momentul în care se prezintă la start primul forelighter și primul concurent (“Startul
pentru sosire, stop, secretariat, avem la start primul concurent”)
 ora și minutul de start a fiecărui concurent (“Start 131 10:44”)
 întreruperea cursei, dacă este cazul
 starturile anticipate, menţionând și cu câte secunde s-a anticipat startul (“Start 131
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 67
6. Viteză în Coastă
10:44 a anticipat startul cu o secundă”)
 plecarea ultimului concurent din manşa (“Start 132 10:45, a fost ultimul concurent”)
 Arbitrii de la sosire vor anunţa:
 timpul de sosire al fiecărui concurent: (“Sosire 131 10:46:21,154”)
 Secretariatul va calcula timpul realizat și va comunica rezultatul către stop. Atunci când se
aplică, va comunica și timpul cumulat (“Concurentul 131 2:26,154, timpul conţine și 5
secunde penalizare pentru start anticipat, și cumulat, 5:02,175”)
 În cazul în care un timp nu a fost recepţionat corect, se va cere repetarea.
 Atenţie la ledul staţiei, se aprinde în momentul în care altcineva vorbeşte. Nu vă
suprapuneţi, doar unul dintre voi va fi auzit.

6.9. Afișarea fanioanelor


 Fanion galben imobil

 Fanion galben agitat

 Fanion roșu

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 68


7. Alte funcții

7. Alte funcții
7.1 Șeful Verificărilor Tehnice
Șeful Verificărilor Tehnice examinează automobilele de competiţie şi echipamentul de protecţie a
concurenţilor, pentru a se asigura de conformitatea lor la prevederile regulamentare
a. Rol
Şeful verificărilor tehnice conduce procesul de examinare a vehiculelor de competiţie şi a
echipamentelor de protecţie ale concurenţilor folosind echipamentul tehnic adecvat pentru a putea
confirma conformitatea acestora cu regulamentele tehnice. În plus, alcătuieşte rapoarte şi
recomandări privind vehiculele implicate în accidente, inclusiv evaluarea capacităţii acestora de a
relua competiţia.
b. Responsabilități
Să conducă examinarea de către comisarii tehnici a vehiculelor şi a echipamentelor de protecţie
înainte, în timpul şi după eveniment.
Să monitorizeze activităţile de la standuri, garaje şi / sau activităţile din parcul de service atunci
când este cazul.
Să se asigure că regulamentele sunt respectate şi echipamentele tehnice folosite corespunzător,
conform instrucţiunilor şi notelor de conformitate.
Să furnizeze Comisarilor Sportivi / Directorului un raport scris privind orice nereguli tehnice.
Pentru mai multe detalii, vedeţi Codul Sportiv Internaţional FIA Art 11.14
Coordonează activitatea echipei comisarilor tehnici, încercând să acopere cât mai mult din
desfășurarea competiției.
Are dreptul să participe la ședintele CCS

7.2 Cronometrorul Șef


Cronometrorul şef gestionează sistemele de cronometraj, de prelucrare şi înregistrare a timpilor,
cu ajutorul dispozitivelor tehnologice pe care le are la dispoziţie, pentru toţi concurenţii
participanţi la competiţie.
a. Rol
Cronometrorul şef gestionează şi supervizează sistemul de cronometrare şi pontare a competiţiei
prin folosirea unor echipamente şi instrumente de cronometrare adecvate, conforme cu
regulamentele competiţiei, pentru a asigura calcule şi rezultate precise şi credibile.
b. Responsabilități
Să se asigure că sistemele de rezervă sunt funcţionale în cazul potenţialei pierderi a sistemului
primar de cronometraj.
Să informeze Directorul şi Secretarul Competiţiei în cazul oricărei modificări la program sau la lista
de Concurenţi.
Să pregătească şi aprobe grilele / listele de start conform regulamentelor evenimentului.
Să implementeze deciziile Directorului Sportiv şi ale Comisarilor Sportivi, atunci când acestea
modifica rezultatele.
Pentru mai multe detalii, vedeţi Codul Sportiv Internaţional FIA Art 11.13.

Distribuie aparatura de cronometraj în stare de funcţionare şi reglată.


La raliuri parcurge traseul concursului cu 1 – 1,5 ore înaintea primului concurent, verificând la faţa
locului reglajul cronometrelor şi funcţionarea lor, amplasarea corectă a posturilor și a
echipamentelor de cronometraj.
Urmăreşte derularea concursului şi intervine la solicitarea directorului sportiv pentru schimbarea
aparaturii sau al cronometrorului.
La terminarea concursului se preia aparatura de cronometraj distribuită anterior și îi verifică starea
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 69
7. Alte funcții
de funcţionare. În caz de deteriorare, anunţă directorul sportiv, și consemnează faptul într-un
proces-verbal contra semnat şi de arbitrul în cauză.

7.3 Responsabilul cu Relațiile cu Concurenţii


Responsabilul pentru Relaţiile cu Concurenţii constituie legătura dintre conducerea cursei
(Director, Comisari Sportivi) şi Concurenţi. Este responsabil cu furnizarea informaţiilor relevante
către Concurenţi.
a. Rol
Responsabilul pentru Relaţiile cu Concurenţii este legătura dintre conducerea competiţiei şi
concurenţi, dar este independent faţă de ambele părţi.
b. Responsabilități
Să rezolve solicitările concurenţilor, dar nu contestaţiile sau apelurile.
Să comunice concurenţilor informaţiile relevante în cazurile în care aceştia sunt convocaţi de
Comisarii Sportivi sau de către Directorul Sportiv.
Să ofere concurenţilor informaţiile relevante privitoare la schimbările de regulament sau la alte
chestiuni care îi pot afecta.

Înainte de competiție
Să solicite organizatorului documentele necesare funcției sale:
 Regulamentul particular;
 Buletinele emise sau propuse de organizator;
 Programul său (dacă este alcătuit de către organizator);
 Lista de înscrieri;
 Informații privind cazarea și locațiile competiției

Dacă programul său nu este alcătuit de organizator, trebuie să și-l alcătuiască singur, în funcție de
programul competiției, și să-l afișeze pe panoul de afisaj.

La sosirea la locul competiției


Să primească de la organizator
 Road Book
 Carnete de Control
 Vestă sau alt mijloc de identificare rapidă, prevăzut în regulamentul particular

Trebuie să-și aducă cu el alte materiale necesare exercitării funcției: Regulamente FRAS aplicabile
respectivei competiții, anexele acestora, regulamente FIA aplicabile (ex. Anexa J).

Program
 Trebuie să ajungă la comandamentul competiției cu cel puțin o oră înaintea începerii
verificărilor administrative
 Să asiste la activitățile prevăzute în programul său

Atribuții
 Poate asista la ședințele CCS pentru a fi la curent cu deciziile luate
 Trebuie să ofere răspunsuri precise la întrebările primite, să ofere detalii suplimentare
privitoare la regulamentele si desfășurarea competiției
 Să fie reprezentantul concurenților în relația cu Directorul Sportiv
 Să distribuie, de urgență, buletinele emise
 Să fie prezent la briefingurile cu piloții (dacă există)
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 70
7. Alte funcții
 Evite Preveni transmiterea CCS a problemelor la care se poate găsi pe loc o soluție
satisfăcătoare, cu condiția să nu fi vorba de o reclamație (privitoare la timp).
 Să primească și să comunice Directorului cât mai repede posibil la Race reclamațiile primite,
chiar
și cele de la echipajele excluse sau abandonate.

Remarci
 Responsabilii cu relațiile cu concurenții trebuie să se abțină de la orice cuvinte sau acțiuni
care ar putea provoca proteste.
 Trebuie să-și respecte întotdeauna interlocutori și să evite să fie agresivi, chiar dacă
concurenții ridică vocea. Piloții care au avut probleme mari pot fi nervoși si dezagreabili !
 Raspunsul la agresivitate cu agresivitate poate duce doar la un conflict. Trebuie să încerce să
calmeze interlocutori furioși. Este un rol care nu trebuie trecut cu vederea.
 La primirea unei contestații din partea unui concurent, trebuie să noteze pe ea "primit de .......
(Data) la (ora), documentele însoțitoare (sau fără) / Plata prin .... Pe banca ....... "
 În cazul în care un concurent refuză să semneze o decizie a CCS sau a Directorului acest lucru
trebuie notat pe decizie, împreună cu ora prezentării.

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 71


8. Cronometre

8. Cronometre
1. TAG HEUER CP 540

 în cazul în care la CP 540 este ataşat un “Docking Station GPRS”, acest cronometru are
posibilitatea să transmită, online, toţi timpii înregistraţi către centrul de prelucrare date.

A) Înainte de probă, în mod normal aceste operaţiuni sunt făcute de cronometrorul şef:
 Pornirea cronoprinterului: Ţineţi apăsat ON timp de 5 secunde
 Cu Enter se intra în meniul Dockingului, se setează canalele pe care se va
transmite/recepţiona (cu tastele E1-E4 – săgeata sus = transmisie, săgeata jos =
preluare, liniuţa = blocat), se iniţializează conexiunea GPRS
 Sincronizare Manuală – se trece cu Enter peste valorile bune și se introduc valori
corecte din blocul numeric. După introducerea orei de la care se doreşte începerea
sincronizării (ex. 13:20), se da Enter. Sincronizarea cu cronometrul oficial se va face
apăsând unul dintre butoanele (1, 2, 3, 4) de culoare verde în momentul în care
cronometrul oficial va ajunge la ora dorită (13:20).
 Se iese din meniul dockingului cu F
 Se verifică în meniul Timing Modes modul de cronometrare, astfel: F, cu săgeţi se
deplasează cursorul pe Timing Modes și se alege cu Enter. În raliuri se vor folosi doar
Split 1-4 sau Split 5-8
 Dacă e OK se iese cu F
 Se porneşte modul de cronometrare cu Open New Run, astfel: F, cu săgeţi se
deplasează cursorul pe Open New Run
B) La sfârşitul fiecărei probe se va da Close Run

C) Parametri interesanţi:
 Precizia (1/10, 1/100, 1/1000) :
 ex. F (meniu) se caută cu săgeţi (funcţia) Parameters se caută cu săgeţi Precision 1/100
Comisia Centrală de Arbitri Pagina 72
8. Cronometre
și se alege cu Enter. Se iese cu F
 Timp blocare celula (nu mai înregistrează impulsurile primite de la celula):
 ex. F (meniu) se caută cu săgeţi Parameters și se caută cu săgeţi Lock Time și se alege cu
Enter. Se iese cu F
 Setare pentru ceas de start FRAS:
 ex .F (meniu) se caută cu săgeţi Parameters, se caută cu săgeţi RS232 și T.H.
HL960/HL990 se alege cu Enter și 9600 și Time of eay

D) Schimbare CANAL (output E1-E4) - trebuie închisă manşa curentă (close run) - Parameters -
Input Status E1-E4

În timpul cursei – cronometrorul (obişnuit) din Start / Sosire


Operaţiuni curente
Introducerea numerelor de concurs înainte de înregistrarea timpului: Nr. + E1-E4,
Ex. Pentru concurentul 84 :
Se apasă tasta 8, tasta 4 și tastă E1 (dacă canalul de comunicare este 1)
Se aşteaptă impulsul de la celula;
Introducerea numerelor de concurs după ce timpul a fost înregistrat (automat = celula sau
manual): R + E1-E4 + Nr + Enter
Ex. Pentru concurentul 4 :
Se apasă tasta R, tasta E1 (dacă canalul de comunicare este 1), tasta 4 și tastă Enter
Modificarea unui număr de concurs alocat la un timp: Nr + R + E1-E4 + Noul Nr + Enter
Ex. Din greșeala s-a introdus concurentul 4 în loc de 8 :
Se apasă tasta 4, tasta R, tasta E1 (dacă canalul de comunicare este 1), tasta 8 și tastă
Enter
Introducerea manuală a unui timp (cronometrat pe alt echipament): F (meniu) și se cauta cu săgeţi
(funcţia) Insert Time + (E1-E4) + Nr + Enter + Timp + Enter. Se iese tot cu F
Anularea unui timp (fără număr): R + E1-E4 + 0

Între doi concurenți pentru a bloca impulsurile primite de la celula se folosesc butoanele roşii. Pe
ecran în partea de sus este marcată oprirea printr-o “linie groasă”. Se deblochează prin apăsare
(din nou) a butonului roşu, iar pe ecran apare un număr sau dispare “linia groasă”.

Probleme

ATENŢIE! dacă pe ecran apare săgeata în jos, înseamnă numerotare automată și nu se mai pot
introduce manual numere de concurs! Se scoate cu
În cazul pierderii conexiunii, se face: F + Docking + GPRS Connection 1 - OK dacă cere.
Reîntoarcerea din meniu în ecranul de cronometraj - cu tasta F

Înainte de fiecare probă trebuie dat Open New Run, în mod normal cronometrorul şef va face asta.
La sfârşitul probei trebuie dat F + Close Run, sau o va face cronometrorul şef la următoarea
trecere.
La final, pentru oprire: F + Close Run ; F + Power Off și
Nu opriți cronometrul între treceri sau între zile. Se desincronizează

Comisia Centrală de Arbitri Pagina 73

S-ar putea să vă placă și