Sunteți pe pagina 1din 3

5 Limba şi literatura română

5 Limba şi literatura română Strașnic domn a mai fost și Cuza-Vodă! El a făcut școlile,
5 Limba şi literatura română Strașnic domn a mai fost și Cuza-Vodă! El a făcut școlile,

Strașnic domn a mai fost și Cuza-Vodă!

El a făcut școlile, el ne-a dat pământ și tot el a surpat 1 și pătulele 2 împără-

tești. Tot Cuza-Vodă a unit țărișoarele noastre, pe Valahia 3 cu Țara Moldove- nească, de a făcut țara românească mare și puternică, așa cum e azi. Se spune că atunci când s-a dus la împăratul turcesc, ca să-i ceară învoirea de a domni neturburat peste amândouă țările, a făcut lucruri așa de minunate, că a pus pe gânduri pe turci. Era obiceiul ca domnii țării noastre, când intrau la împărat, să se târască de

la poarta curții palatului până la picioarele împăratului, în genunchi. Cuza însă nu era omul care să sufere rușinea asta!

A mers la palat drept, cu fruntea sus și cu sabia zornăind ca un Făt-Frumos.

– Îngenunche și mergi târându-te, băiete, dacă vrei să fii primit! i-au strigat paznicii de la poartă.

vrei să fii primit! i-au strigat paznicii de la poartă. – Asta n-oi face-o eu niciodată!

– Asta n-oi face-o eu niciodată! a strigat Cuza supărat. Şi dacă îi vorba așa, mă duc de unde-am venit! Dacă l-au văzut plecând, turcii au spus împăratului și el a dat poruncă să-l primească așa.

A intrat Cuza-Vodă.

– Bună ziua, înălțate împărate!

I-a mulțumit în limba lui și apoi, mirat că-l vede înaintând drept, soldățește și fără sfială, l-a întrebat:

– De ce ai venit așa?

– Așa m-a trimis pe mine Țara! a răspuns Cuza cu așa mândrie și cu așa curaj, că s-a mirat și împăratul.

Şi, el știe cum o fi mai vorbit și ce o mai fi vorbit, că a îmblânzit inima turcului și a ascultat împăratul do-

rința lui Cuza. L-a pus pe urmă împăratul pe Cuza la masă cu el, au mai vorbit ei ba de una, ba de alta și, când să plece, l-au adus turcii pe Vodă Cuza cu o cinste nemaipomenită, până la Constanța, de se mirau toți cei întâlniți în cale și-l priveau ca pe-un viteaz din povești.

Literatura populară este o parte importantă a folclorului și cuprinde creațiile reprezentative pentru simțirea și
Literatura populară este o parte importantă a folclorului și cuprinde creațiile reprezentative
pentru simțirea și spiritul unui popor, transmise prin viu grai, la realizarea cărora și-au adus
contribuția mai mulți autori, rămași anonimi (necunoscuți).
EXPLOREAZĂ TEXTUL!

EXPLOREAZĂ TEXTUL!

EXPLOREAZĂ TEXTUL!

Lucraţi în echipă!autori, rămași anonimi (necunoscuți). EXPLOREAZĂ TEXTUL! a) Pregătiți tot atâtea pătrățele de hârtie câți

a) Pregătiți tot atâtea pătrățele de hârtie câți elevi sunt în clasă. Pe unul dintre ele desenați un microfon.

Îndoiți-le și puneți-le într-un bol. Extrageți câte un singur bilet. Elevul care extrage microfonul va citi cu

voce tare, fluent și expresiv, fragmentul de mai sus.

b) Ascultați cu atenție lectura colegului.

c) Analizați-o după criteriile din tabelul de pe pagina următoare, apoi prezentați oral rezultatele.

128
128

1 surpá, surp, vb. (aici) A desființa.

2 pătúl, pătule, s. n. (aici) Construcție cu pereții din șipci, din nuiele împletite etc., ridicată pe mai mulți pari, la mică înălțime dea- supra solului, care servește la păstrarea știuleților de porumb.

3 Valahia s.f. Nume dat, în trecut, Munteniei.

Galeria eroilor

Manual pentru clasa a V-a

 

În totalitate

Parţial

Deloc

I. Citește tare.

       

II. Citește fluent.

       

III. Citește expresiv.

1. Respectă pauzele indicate de punct și de virgulă.

     

2. Ridică vocea la semnul întrebării.

     

3. Coboară vocea la semnul exclamării.

     

4. Respectă precizările povestitorului în rostirea

     

replicilor (de exemplu: au strigat paznicii, mirat, cu aşa mândrie etc.)

5.

Are voci diferite pentru:

     
2
2

Formulează în scris un enunț în care să precizezi titlul acestei povestiri populare.

 
3
3

Explică, în 10-20 de cuvinte, absența autorului textului citit, valorificând informațiile din chenar despre literatura populară.

4
4

Scrie care dintre următoarele teme este redată în lucrare:

 
 
COPILĂRIA
COPILĂRIA
NATURA
NATURA
ISTORIA
ISTORIA
FAMILIA
FAMILIA
ARTA
ARTA
EROISMUL
EROISMUL
5
5

Alege oral varianta corectă, pentru a completa propoziția următoare: Cuvântul domn are, în textul dat, sensul de: a) orășean, b) stăpân, c) soț, d) domnitor.

6
6

Scrie forma din dicționar a termenilor: neturburat, îngenunche, îi (vorba).

 
7
7

Citește, din subsolul textului, explicația termenilor necunoscuți și alcătuiește un singur enunț în care să folosești doi dintre ei.

8
8

Găsește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al fiecăruia dintre termenii subliniați:

Se spune că atunci când s-a dus la împăratul turcesc, ca să-i ceară învoirea de
Se spune că atunci când s-a dus la împăratul turcesc, ca să-i ceară învoirea de a domni neturburat
peste amândouă țările, a făcut lucruri așa de minunate, că a pus pe gânduri pe turci.
9
9

a) Desparte în silabe următoarele cuvinte: mergi, băiete, vrei, primit, paznicii, poartă.

 

b) Scrie câte litere și câte sunete se găsesc în fiecare dintre acestea.

 
10
10

Alcătuiește un enunț în care să-i să fie scris în alt fel.

 
11
11

a) Realizează un tabel asemănător celui de mai jos și notează următoarele verbe la indicativ în coloana potrivită, în funcție de timpul lor: a făcut, a unit, se spune, s-a dus, intrau, a mers, vrei, mă duc, a mulțumit, vede, a întrebat, ai venit, ştie, a îmblânzit, se mirau, priveau. Trasează o linie în rubricile rămase goale.

 

Prezent

Perfect simplu

Perfect compus

Imperfect

Mai-mult-ca-perfect

 

Viitor

b) În care coloană se află cele mai multe verbe?

 

c) Ai observat că majoritatea verbelor din text sunt la același timp? Explică într-un enunț de ce.

 
12
12

Identifică în text două verbe la modul imperativ. Precizează, în scris, ce exprimă aceste forme ale verbului.

13
13

Transcrie din text: o propoziție simplă; o propoziție dezvoltată; un enunț exclamativ; un enunț intero- gativ; un enunț asertiv.

Cuza-Vodă Lectură

5

• un enunț exclamativ; • un enunț intero - gativ; • un enunț asertiv. Cuza-Vodă –
129
129

5 Limba şi literatura română

5 Limba şi literatura română Recitește cu atenție textul și alege varianta/variantele corecte: € Despre

Recitește cu atenție textul și alege varianta/variantele corecte:5 Limba şi literatura român㠀 Despre Cuza-Vodă se spune c㠀 Cei care voiau să

€ Despre Cuza-Vodă se spune că

€ Cei care voiau să i se adreseze împăratului turc erau obligați

a) să meargă cu capul plecat.

a)

a întemeiat școli.

b) a luat pământul țăranilor.

c) a surpat pătulele împărătești.

d)

a unit Transilvania și Moldova.

e) a unit Muntenia și Moldova.

c) să se târască în genunchi.

e) umil.

b) să-l privească drept în ochi.

€ Atunci când intră la împărat, Cuza-Vodă înaintează

a) fără sfială.

b) cu capul plecat.

c) drept.

d) soldățește.

Ordonează următoarele idei și notează-le în caiet pentru a obține planul dezvoltat al operei:sfială. b) cu capul plecat. c) drept. d) soldățește. A . Deși era obiceiul ca toți

A. Deși era obiceiul ca toți cei veniți la împărat să se târască în genunchi, Cuza a mers drept și mândru.

B. Cuza l-a impresionat pe împăratul turc și l-a convins să-i împlinească dorința.

C. Domnitorul a fost condus cu cinste mare, până la Constanța.

D. Cuza-Vodă a rămas în amintirea poporului pentru faptele sale însemnate.

E. Împăratul a hotărât să-l primească.

F. Domnul român a mers la împăratul turc pentru a-i cere permisiunea de a domni peste Valahia și Țara Mol- dovenească.

G. Domnitorul i-a avertizat pe paznici că preferă să plece, în loc să îngenuncheze.

EXPRIMĂ-ȚI IMPRESIILE!

EXPRIMĂ-ȚI IMPRESIILE!

EXPRIMĂ-ȚI IMPRESIILE!
130
130

a) Notează pe caiet care consideri că este scopul textului „Cuza-Vodă”, alegând dintre variantele de mai jos:

€ să ajute copiii să descopere istoria neamului;

€ să prezinte un erou din istoria României.

€ să redea atmosfera acelor timpuri;

€ să înfățișeze un model pentru generațiile tinere;

b) Justifică alegerea în 20-30 de cuvinte.

De ce crezi că, în răspunsul pe care domnitorul i-l dă împăratului, substantivul Țara este scris cu majusculă? Explică în 10-20 de cuvinte.

Completează enunțurile din jurnalul de lectură de mai jos:

a) Începutul textului mi-a atras atenția pentru că

b) Momentul cel mai tensionat mi s-a părut cel în care

c) Cel mai mult m-a impresionat ….

d) Dacă aș fi autorul textului, aș schimba

e) Mi-aș dori să aflu mai multe despre

DOVEDEȘTE-ȚI CREATIVITATEA!

DOVEDEȘTE-ȚI CREATIVITATEA!

DOVEDEȘTE-ȚI CREATIVITATEA!
19
19
EROU
EROU

Lucraţi în echipă!

A. Grupați-vă în echipe de câte șase elevi și desenați steluțele de mai jos. Fiecare dintre voi va nota într-unul dintre colțurile steluței:

a) o trăsătură pe care ar trebui să o aibă un erou;

b) un exemplu de faptă eroică.

PORTOFOLIU FAPTE EROICE
PORTOFOLIU
FAPTE
EROICE

B. Grupați-vă în echipe de câte patru elevi. Fiecare dintre voi va repovesti, în scris, la persoana I, întâmplarea din text, din perspectiva unuia dintre următoarele personaje: Cuza-Vodă, împăratul, unul dintre paznicii turci, un român care l-a văzut pe Cuza la Constanța și a aflat ce s-a întâmplat.

Citiți compunerile în cadrul echipei și observați împreună care sunt elementele comune și în ce constau diferențele dintre cele patru povești.

Galeria eroilor