Sunteți pe pagina 1din 4

6.

Indicații privind exploatarea, întreținerea și recondiționarea ștanței sau matriței

6.1 Montarea, exploatarea și întreținerea ștanțelor și matrițelor

Obținerea unor piese în conformitate cu cerințele tehnice și economice


impuse prin tema de proiectare presupune, pe lângă proiectarea unui proces
tehnologic optim și a unor ștanțe și matrițe adecvate, executarea unor lucrări
desfășurate înaintea începerii procesului de fabricare propriu-zisă, în timpul
procesului și chiar și după ce acesta s-a sfârșit.

6.1.1 Montarea și reglarea ștanțelor și matrițelor pe prese

După alegerea presei se pune problema orientării și fixării ștanței sau matriței pe presa
aleasă. Acest lucru constă în orientarea pachetului mobil, prin intermediul cepului, față de berbecul
presei, fixarea acestuia în berbec și, în această poziție a ansamblului, se fixează și pachetul inferior
de masa presei. Astfel, cepul de prindere al ștanței sau matriței 3 (fig.6.1.1.a), este presat între dopul
1 și corpul 6 al berbecului, prin strângerea piulițelor 5, pe prezoanele 4. Șurubul 3, are rolul de a
scoate, prin înșurubare, dopul 1 și de a elibera astfel cepul în vederea schimbării ștanței sau matriței.

Fig.6.1.1.a Montarea pachetului mobil


După orientarea ștanței sau matriței pe masa presei prin intermediul cepului 6 (fig.6.1.1.b),
aceasta, prin placa de bază 5, se fixează pe masa presei 1, cu bridele 2, strânse de șuruburile 4,
care pătrund în canalele în formă de T, ale mesei presei.

Fig.6.1.1.b Montarea pachetului fix


O secțiune prin ansamblul de fixare al pachetului inferior pe masa presei (fig.6.1.1.c) pune în
evidență brida 2, care se sprijină cu o extremitate pe prisma 1 și cu cealaltă pe placa de bază 5, a
ștanței sau matriței. Fixarea în această poziție se face prin intermediul piuliței 4 și a șurubului cu
cap T, care pătrunde în canalul 6, al mesei 7, a presei.

Fig.6.1.1.c Fixarea pachetului fix


Cunoscând caracteristicile geometrice ale ștanței sau matriței, particularitățile procesului de
deformare, prin care se obține piesa, se efectuează reglarea presei. în majoritatea cazurilor, aceasta
fi constă montată în ștanța reglarea sau Înălțimii matrița berbecului și reglarea față lungimii de masa
cursei presei, berbecului, în așa fel În încât conformitate între ele săcu poată necesitățile impuse de
procesul de deformare. Cele două reglaje se fac în mod diferit în funcție de tipul presei.

6.1.2 Exploatarea și întreținerea ștanțelor și matrițelor

Gradul de complexitate mult mai ridicat al ștanțelor și matrițelor decât al sculelor de prelucrat
prin așchiere impune respectarea cu strictețe a unor norme speciale de exploatare și întreținere.
Astfel, în ceea ce privește exploatarea o reglare corespunzătoare a ștanței sau matriței și a utilajului
pe care acestea au fost montate este o primă garanție că procesul de prelucrare se va desfășura în
condiții normale. Această primă fază revine în totalitate muncitorului reglor.
În timpul funcționării propriu-zise a ștanței sau matriței muncitorul trebuie să urmărească
buna funcționare intervenind prin oprirea utilajului de presare numai în cazul în care constată o
defecțiune. Cea mai mare și cea mai frecventă defecțiune apare ca urmare a folosirii unui
semifabricat cu o altă grosime decât cea pentru care a fost proiectată ștanța sau matrița.
După utilizare, ștanțele și matrițele trebuie verificate, unse și împreună cu ultima piesă
prelucrată, depozitate pe rafturi împreună cu ștanțele sau matrițele care concură la realizarea
aceluiași produs. Dacă în timpul verificării, se constată anumite defecțiuni (fisurarea plăcii active,
uzura accentuată muchiilor acesteia sau ale poansoanelor, joc mare între elementele de ghidare
etc.), acestea se remediază înainte de depozitare și conservare.
Fisurarea plăcii active se remediază prin înlocuire ei, dacă aceasta a fost realizată în
construcție monobloc, sau înlocuirea numai a pastilei, sau segmentului de placă, dacă ea a fost
realizată în construcție asamblată.
În cazul unei uzuri accentuate a muchiilor tăietoare acestea se recondiționează prin
rectificarea întregii plăci active (fig. 6.1.2.a), sau, în cazul unor plăci de dimensiuni mari ( fig.6.1.2.b) ,
se recondiționează numai muchia activă, prin încărcarea zonei cu cordoane de sudură, dispuse într-
o anumită ordine și rectificarea ei ulterioară.
Fig.6.1.2.a Rectificarea plăcii active Fig.6.1.2.b Încarcarea cu sudură

Recondiționarea poansoanelor se face prin rectificarea muchiilor lor (dacă sunt în


construcție monobloc), prin înlocuirea părții frontale (dacă sunt în construcție asamblată) sau
prin înlocuire totală dacă soluțiile anterioare nu pot fi aplicate.
Pentru aducerea jocului, dintre elementele de ghidare, în limitele normale, de obicei, se
înlocuiesc bucșele de ghidare. În cazul în care suprafețele de ghidare s-au gripat, trebuie
rectificate coloanele de ghidare și înlocuite bucșele de ghidare.

7. Măsuri de protecția muncii

În toate locurile în care se desfășoară o activitate umană, măsurile de protecția muncii,


măsuri care se iau în vederea protejării atât a factorului uman, cât și a elementelor
ambientale cu care acest vine în contact, joacă un rol deosebit de important în desfășurarea
activității în parametri de maximă eficiență.
În cadrul special, pe care îl oferă condițiile de lucru din atelierele de prelucrări prin
deformare plastică la rece, această acțiune, de prevenire a evenimentelor nedorite, se
impune cu o necesitate sporită datorită accidentelor deosebit de grave care se pot întâmpla,
având în vedere faptul că cea mai mică presă, din aceste locuri de muncă, dezvoltă cel puțin
6 tf. Datorită acestor lucruri, pentru prevenirea accidentelor se iau măsuri în toate fazele de
proiectare a procesului de fabricație acestor tipuri de piese. Proiectarea formei piesei se face
de așa manieră încât piesa să nu ridice probleme din punct de vedere tehnologic, să conducă
la proiectarea unor procese tehnologice nepericuloase (Ia care intervenția subiectivă a
factorului uman să fie nesemnificativă sau să lipsească), ștanțele și matrițele proiectate să
prevină accidentele (să nu permită montarea inversă a pachetului superior — prin diferența
între diametrele coloanelor — să nu strivească mâna între cele două pachete — se prevede o
distanță de siguranță de 30...40 mm sau se închide spațiul dintre pachete cu un grilaj, la
punctul mort superior poansoanele să nu iasă din placă de apăsare sau de extracție, de
asemenea coloanele nu trebuie să iasă din bucșele de ghidare etc.). Pentru transportarea de
la magazie Ia locul de muncă și înapoi ștanțele și matrițele, mai grele de 10 kg., sunt
prevăzute cu posibilitatea montării, în lateral, a unor șuruburi cu ochi care să permită
transportarea lor cu mijloace mecanice.
Particularitățile proceselor de deformare plastică, caracteristice foiosirii semifabricatelor
individuale și din bandă sau fâșie, conduc la posibilitatea apariției unor accidente tipice.
Astfel, cele mai dese și mai grave accidente se produc în cazul utilizării semifabricatelor
individuale de dimensiuni mici, unde muncitorii trebuie să introducă, cu mâna sau cu penseta,
fiecare semifabricat în spațiul de lucru. Datorită neatenției, a nerespectării normelor de
securitate specifice locului de muncă (se introduc piesele cu mâna în loc să se introducă cu
penseta, se scot piesele sau deșeurile cu mână în loc de a se folosi cârlige speciale etc.), a
indisciplinei tehnologice (realizarea diferitelor improvizații), pot avea loc accidente deosebit de
grave, care în cele mai fericite cazuri se finalizează cu amputări.
Deși normele de protecția muncii, caracteristice acestui domeniu de prelucrare, sunt
reglementate prin norme guvernamentale totuși în afara celor prezentate, trebuie să se mai
țină seama de următoarele:
- la transportarea semifabricatelor se va purta mănuși de protecție având în vedere
existența bavurilor pe toate tipurile de semifabricate;
- ștanțele și matrițele se vor prevedea, de preferință, cu extractoare fixe în locul celor
mobile;
- se vor lua toate măsurile posibile de extindere a mecanizării și automatizării
alimentării și evacuării pieselor și deșeurilor, îndeosebi în cazul folosirii
semifabricatelor individuale;
- presele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive împotriva declanșării accidentale a
cursei active;
- presele cu comandă dublă sau multiplă trebuie să intre în funcțiune numai dacă sunt
acționate simultan toate comenzile;
- presele trebuie să fie prevăzute cu sisteme care să împiedice repetarea accidentală a
cursei active;
- presele trebuie să fie prevăzute cu sisteme care să protejeze spațiul de lucru' prin
închiderea cu grătare, sau cu ajutorul unor celule fotoelectrice să oprească
instantaneu cursa activă, chiar dacă aceasta a început, în momentul în care, în spațiul
de lucru, a apărut un corp străin;
- elementele de comandă a cursei active trebuie să fie protejate, încât să nu fie posibilă
declanșarea accidentală a curei active (butoanele de comandă sunt înconjurate de o
proeminență încât o atingere involuntară să nu declanșeze cursa activă, iar pedalele
sunt acoperite de o carcasă încât căderea accidentală a unui obiect pe ele să nu
declanșeze cursa activă);
- presele trebuie să fie verificate periodic și din punct de vedere electric de către
personal specializat;
- presele vor trebui deservite de către personal calificat în acest domeniu;
- personalul muncitor trebuie să respecte cu strictețe activitățile prevăzute în planul de
operații al procesului tehnologic respectiv.
Norme specifice de protecția muncii mai sunt prevăzute pentru montarea și întreținerea
ștanțelor și matrițelor, pentru transportul și depozitarea acestora.