Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 1 : SSN + SC

Pentru cadrul în spațiu din figura de mai jos se cer:


- eliminarea nedeterminării;
- verificare (teoria a III – a).
Cadrul este încastrat la un capăt și are un reazem simplu într-una din secțiunile 1, 2 și 3.
Reazemul simplu blochează, pentru secțiunea în care este aplicat, doar translația pe direcția
perpendiculară pe planul cadrului (cea a axei 𝑧). Această secțiune este specificată în ultima coloană
a tabelelor din anexa 1.1.

𝐷
𝐹2
𝐹6
𝐹1
1 4
3 𝑙3
𝐹4 𝑑
𝐹3 𝐹7
𝑙1 𝑙2
2 𝑥
𝑦 𝑥 𝐹5
𝑧 𝑦
𝑧

Între modulele de elasticitate longitudinal (E) și transversal (G) există relația: 𝐸 = 2,6 ∙ 𝐺.
În calculul de verificare se vor utiliza următoarele valori numerice: 𝐹 = 1 𝑘𝑁; 𝑙 = 0,2 𝑚;
𝜎𝑎 = 150 𝑀𝑃𝑎.
Parametrii 𝑙1 ÷ 𝑙3 , 𝐹1 ÷ 𝐹7 , 𝑑, 𝐷 sunt personalizați fiecărui student în anexa 1.1. Pentru o
valoare negativă a unuia dintre parametrii 𝐹1 ÷ 𝐹7 , la particularizarea problemei proprii, se inversează
sensul forței respective și se consideră pozitivă în calcule.
Tema va fi predată sub forma referatului tipizat din anexa 1.2, în care se vor completa doar
rezultatele, conform exemplului din anexa 1.3. Rezolvarea pentru acest exemplu este prezentată în
anexa 1.4.