Sunteți pe pagina 1din 3

Integrarea aplicaţiilor digitale în scenariul didactic

Prof. Bonţidean Liliana, Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej

Tehnologia digitală este parte intrinsecă existenţei noastre. De aceea este extrem de
important ca noi profesorii, indiferent de specialitate, să reuşim să integrăm în proiectarea didactică,
aplicaţiile digitale pentru creşterea randamentului şcolar şi să valorificăm potenţialul tehnologiei, în
scenariul didactic, pentru a putea ţine pasul cu ritmul impus de societatea noastră şi a le asigura
astfel elevilor nostri nativi digitali şansa de a se adapta şi a răspunde mai uşor exigenţelor unui
viitor imprevizibi şi de a fi competitivi într-o societate a tehnologiei şi informaţiei.

Potrivit unui raport al Comisiei Europene,


până în anul 2020, peste 90% din locurile de muncă
vor solicita competenţe digitale, reflectând locul
central pe care îl ocupă tehnologia în viaţa noastră. În
ciuda acestei realităţi de necontestat, nenumărate
şcoli nu dispun de toate resursele necesare pentru a
ţine pasul cu ritmul accelerat al societăţii.

Fără îndoială, tranziţia la educaţia digitală se


dovedeşte a fi mult mai dificilă decât în orice alt
domeniu. Chiar mai mult în sistemul nostru de învăţământ. În opinia mea, adevărata provocare,
exceptând, desigur, problemele tehnice evidente, îşi are rădăcinile în reticenţa de a explora noul şi
de a ne adapta schimbării. Cu toate acestea, elevii noştri au crescut şi interacţionează cu tehnologia
digitală de la o vârstă fragedă, astfel încât aceştia sunt incredibili de receptivi la noua tehnologie.

Consider că aceste instrumente reprezintă dispozitive flexibile destinate învăţării atât pentru
elevi, cât şi pentru profesori. Profesorii din şcoala noastră, încrezători în competenţele lor digitale,
dornici să susţină inovaţia în educaţie, sunt conştienţi de potenţialul fără precedent al tehnologiei
mobile de a stimula învăţarea personalizată, flexibilă, centrată pe elev. Mai mult decât atât, aceste
dispozitive portabile pot avea un impact sporit în zona dezvoltării competenţelor cheie: alfabetizare,
comunicare, competenţe transversale a învăţa să înveţi, oferind medii de învăţare interactive şi în
domeniul artelor şi ştiinţelor.

Indubitabil, fiecare început este dificil, iar implementarea tehnologiei mobile presupune
iniţial resurse financiare şi, desigur, timp, răbdare şi perseverenţă. Cu toate acestea, satisfacţiile sunt
pe măsura implicării.

Pentru a nu rămâne cantonaţi în stereotipuri rigide şi pentru a adopta o atitudine deschisă,


de a exploata diferite posibilităţi de învăţare şi predare, pentru a ţine pasul cu ritmul impus de
tehnologizare, am reuşit să achiziţionăm la nivelul şcolii noastre un număr de 25 tablete
performante, care facilitează accesul la educaţie şi revoluţionează conceptele tradiţionale ale
învăţării, permiţând elevilor să aibă lumea la un click distanţă. Treptat, treptat fiecare clasă a reuşit
să utilizeze reţeaua wireless de Internet a şcolii pentru a creşte calitatea activităţilor didactice şi
pentru un management educaţional de tip european.

Un obiectiv al ariei curriculare „Tehnologii” , din care fac parte, este de a dezvolta
dimensiunea europeană a şcolii prin implementarea proiectului de utilizare didactică a tabletelor,
evidenţiind atât punctele slabe cât şi cele forte, pentru a obţine astfel cele mai bune practici care să
servească drept bază pentru o potenţială viitoare extindere a programului în şcoală. Indiferent că
există o tabletă sau 25 de tablete, posibilităţile de predare în cadrul disciplinei educaţie plastică sunt
nenumărate.

Am reuşit să descărcăm aplicaţii Learning Apps care pot fi folosite la toate disciplinele.
Learning Apps este o aplicaţie digitală ce oferă dascălului posibilitatea de a crea o diversitatea de
tipuri de exerciţii, care pot fi inserate în orice moment al lecţiei şi la orice disciplină.

Am utilizat această aplicaţie în timpul orelor de educaţie Tehnologică şi am avut sentiment


de implinire prin faptul că am reuşit să implic tot elevii în realizarea unei educaţii de calitate.

Unul din avantajele pe care le oferă această aplicaţie este şi meniul în limba română, alături
de alte limbi de circulaţie europeană.
Câteva dintre cele mai eficiente exerciţii, uşor de utilizat în funcţie de disciplină şi de tipul
lecţiei se încadrează în următoarele categorii: Cuvinte încrucişate, Ordonare de imagini,
Ordonare de perechi, Puzzle, Rebus, Marchează în text, Jocuri de tipul „Milionarii, „Cursa de
cai”, etc.
Am utilizat cu precădere Ordonare de imagini, la clasele a VIII-a, alegând corespondenţa
între sursele de energie şi centralele electrice şi analizând apoi modul de transformare a energiei
primare in energie electrică.
La clasele V-VII, prin intermediul tabletelor, elevii au „vizitat” virtual oraşe ale lumii şi
bucătării celebre ale restaurantelor din întreaga lume.
Am reuşit să analizăm tehnici de obţinere a unor
produse din materiale si sa valorificăm utilizând
aplicaţia Pinterest diferite materiale.
Aceste modalităţi alternative de predare au
stimulat entuziasmul pentru studiul educaţiei
tehnologice într-o atmosferă de colaborare şi au oferit
un feed-back pozitiv profesorul, motivându-l pentru
realizarea strategii didactice adaptate cerinţelor
secolului XXI.
Sunt convinsă că această abordare centrată pe proiecte de învăţare prin colaborare este în
măsură să motiveze şi să dezvolte creativitatea, lucrul în echipă şi competenţele analitice ale
elevilor.

Bibliografie

Popescu, I.-I., Vlăsceanu, L., (1988), Învăţarea şi noua revoluţie tehnologică, Editura Politică,
Bucureşti
Suport de curs, Integrarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (tic) în curriculumul național,
Cluj-Napoca, 2010
www.learningapps.org
www.googleartproject.org

S-ar putea să vă placă și