Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectul de practică va urmări:

1. Prezentarea succintă a organizaţiei – instituţiei;


2. Scurt istoric
3. Structura acţionariatului şi forma de proprietate
4. Prezentarea obiectului de activitate
5. Structura organizatorică a firmei (structura personalului şi organigrama, regulamente interne,
fişe de post, relaţii funcţionale în cadrul firmei, sistemul de comunicare al firmei)
6. Descrierea activităţii din stagiul de practică
7. Analiza: analiza SWOT al unui produs al companiei sau al organizaţiei financiare, analiza SWOT pe
intreaga organizaţie, analiza concurenţei pe piaţă pe care acţionează organizaţia
8. Studiu de caz: Situaţia reală întâlnită şi rezolvată, analiza financiară, managementul resurselor
umane,
9. Analiza culturii organizaţionale
10. Analiza guvernanţei corporatiste
11. Responsabilitate socială a organizaţiei
12. Identificarea principalelor strategii de piaţă
13. Analiza formării preţului
14. Sistemul decizional în organizaţie
15. Metode şi mijloace de aplicare a legii concurenţei în România
16. Realizarea unui plan de reorganizare pentru societatea la care aţi făcut practica
17. Identificarea strategiilor economice urmate şi indicarea altora cu dovedirea eficienţei
18. Propuneri de dezvoltare şi-sau sutenabilitate a afacerii