Sunteți pe pagina 1din 2

BALADA POPULARĂ

Argumentare
Plan

I. - definiția baladei populare :


După cum se știe, balada este specia genului epic, în versuri, în care se prezintă o
întâmplare eroică, legendară, istorică cu scopul de a evidenția trăsăturile excepționale
ale unei personalități.
- opinia - încadrarea textului : titlul, tema textului, argumente generale
- În opinia mea, ... / Părerea mea este că ...

II. Argumentul 1 : În primul rând, ... / Pe de o parte, ...


- creație populară → autor anonim și colectiv, a circulat pe cale orală (din cele
mai vechi timpuri), caracter sincretic (poate fi însoțită de acompaniament
muzical), limbajul popular / regional, diminutive ...
- creație epică →prezența personajelor care participă la acțiune
- rezumatul / povestirea fragmentului (5-6 rânduri, un scurt citat)
- modurile de expunere :
- narațiunea → rol în relatarea faptelor
- descrierea → contribuie la portetizarea personajelor/tablou
- dialogul → dinamizează acțiunea; caracterizarea personajelor
- indici spațio-temporali : au rolul de a particulariza cadrul desfășurării acțiunii,
fixează evenimentele în niște coordonate reale / imaginare. Exemple!!!
- naratorul : obiectiv (relatează la pers. a III-a) Ex. de verbe !!!!

Argumentul 2 : În al doilea rând, ... / Pe de altă parte, ...


- caracterizarea personajului principal în antiteză cu alt personaj → trăsăturile
excepționale ale acestuia (curaj, vitejie, patriotism etc.)
- mijloace de caracterizare (directă și indirectă)
- se explică figuri de stil → portretrul fizic și moral, însușiri excepționale etc.

III. Concluzia : se evidențiază tema textului în acord cu ideile transmise, așa cum apar
în argumente.
În concluzie, având în vedere argumentele ilustrate, ...