Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 4.

Sociometria
Sociometria = metodă cantitativă de măsurare a relațiilor sociale dintr-un grup
de egali
-Dezvoltată de Jacob Levi Moreno (1932 - 1938) pentru a stabili distribuirea rezidenților în
clădirile din cadrul New York State Training School for Girls în Hudson, New York
-Distribuirea în camere pe baza sociometriei a redus considerabil numărul de tentative de
părăsire a locației (Moreno, 1953)
 Sociometria = metodă de identificare, descriere și evaluare a structurii
sociale a unui grup prin măsurarea acceptării sau respingerii între membrii
grupului
Sociometria poate fi utilizată nu numai descriptiv, ci și pentru a stabili
modalități de intervenție în reducerea conflictelor sau îmbunătățirea
comunicării.
 Structura socială = pattern-ul relațiilor interpersonale dintre membrii
unui grup (cine pe cine place în cadrul grupului, cine cu cine comunică,
etc.)
Existența structurii sociale într-un grup de egali este explicată prin teoria
expectanțelor (expectation-states theory, Berger & Zelditch, 1998): membrii identifică
intuitiv caracteristicile personale ale celorlalți membri pe care le consideră indicatori ai
abilităților sau competențelor acestora (membrii își formează asumpții implicite despre
abilitățile celorlalți în atingerea scopurilor)
Exemplu: într-o expediție montană, aptitudinile sportive ale unui membru vor fi percepute
ca fiind caracteristici de status și, ca atare, un bun indicator al potențialului de leadership.
 Metoda sociometrică investighează structura socială pe baza alegerilor pe
care membrii grupurilor le fac în relațiile interpersonale.
Alegerile pot fi subiective (pe baza atracției interpersonale) sau obiective (în raport cu un
criteriu: criteriu sociometric indică contextul în care membrii fac alegeri)
Orice situație socială în care membrii grupului se află în proximitate poate constitui un
criteriu (de exemplu: proiecte de grup, activități de petrecere a timpului liber). Criterii diferite
conduc la alegeri diferite.

Aplicarea metodei sociometrice: chestionarul sociometric


-Setul de întrebări prin care membrii grupului fac alegeri pe baza unui singur sau mai multor
criterii sociometrice.
-Criteriile sociometrice alese trebuie să aibă relevanță pentru scopurile grupului (de exemplu,
finalizarea unui proiect sau generarea de idei pentru realizarea unui proiect)
 Alegerile din cadrul chestionarului pot include:
Atracții: Pe care dintre colegii tăi i-ai alege pentru a.....
Respingeri: Pe care dintre colegii tăi nu i-ai alege pentru a ..
 Alegerile din cadrul chestionarului pot fi:
Cu număr forțat de răspunsuri: Care sunt primii trei colegi pe care i-ai alege pentru a....
Cu număr flexibil de alegeri: Pe care dintre colegii tăi i-ai alege pentru a ..
-Chestionarele nu pot fi anonime
 Chestionarele pot cuprinde: Întrebări care fac referite la mai multe criterii
sociometrice (selecția criteriilor deprinde de obiectivul aplicării metodei) sau chiar
intrebări care vizează numai alegerile (atracții) sau numai respingerile.
 Condiții de aplicare:
-Toți membrii grupului trebuie chestionați
-Forma de aplicare: în grup/ individual; auto-aplicare/interviu
-Confidențialitatea este asigurată nu prin anonimitate, ci prin împărtașirea rezultatelor
fiecărui membru în parte individual.

Aplicarea metodei sociometrice: sociomatricea


Înregistrarea răspunsurilor participanților într-un tabel: Pe rânduri se notează
răspunsurile oferite de fiecare participant. Pe coloane se notează răspunsurile primite de
fiecare participant.

Pentru înregistrarea răspunsurilor se folosesc, de regulă, următoarele simboluri: + alegere


oferită/ primită sau X – pentru notarea respingerii

- respingere oferită/ primită sau 0 – pentru lipsa alegerii

sau se pot folosi și valori numerice: 1, 2, 3 - pentru notarea alegerilor în ordinea preferinței

INDICI SOCIOMETRICI:

Indicatori care permit stabilirea statutului social al fiecărui membru al grupului: