Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data:
Clasa: 7-a A
Disciplina: Informatica
Profesor: Moșnoi Rita
Unitatea de învățare: Sisteme de operare. Programe aplicative.
Subiectul lecției: Formatarea imaginilor.
Tipul lecției: de formare / dezvoltare a competenței de achiziționare a cunoștințelor

Competențe specifice:
CS7: Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.

Subcompetențe:
 efectuarea operaţiilor asupra imaginilor: redimensionare, ştergerea, mutarea imaginilor;
 inserarea şi modificarea imaginilor;

Obiective operaționale: La finele lecției elevul va fi capabil:


O1: să insereze imagini dintr-un fișier propus cu ajutorul opțiunii Insert, Picture, from file;
O2: să modifice pentru imaginea inserată parametrii de luminozitate, culoare și contrast cu ajutorul opțiunii Format, picture;
O3: să modifice opțiunile de poziționare a textului față de imaginea inserată cu ajutorul paginii Position;
O4: să aranjezecu ajutorul ferestrei Wrapping în diferite moduri textul din document față de imaginea inserată;
O5: să stabilească cu ajutorul rubricii Distance from text diferite distanțe dintre text și imaginea inserată în document;
O6: să redimensioneze imagini cu ajutorul paginii Size.
O7: să aplice imaginii un chenar și un fundal cu ajutorul paginii Colors and Lines;
O8: să redacteze după modelul propus documente în care un text este însoțit de imagini.

Tehnologii didactice:
Strategii didactice: lucrul frontal
Resurse educaționale: manualul de informatică de clasa 7, clasa de calculatoare, proiectorul
Tipuri de evaluare: lucru independent
Bibliografie:
1. Anatol Gremalschi, Grigore Grimalschi : Manual de informatică pentru clasa a 7-a
2. Dorothy Burke, Jane Calabria, Rob Kirkland – Utilizare Microsoft Word 2000
Scenariul lecției:

Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii
Moment 2 Salut elevii. Verific prezența elevilor Salută profesorul. Își organizează locul de lucru. Dialogul
organizatoric

Verificarea 5 Adresez elevilor cîteva întrebări Elevii ascultă întrebările și dau răspunsuri: Chestionarea
temei pentru orală
acasă 1) Cîte facilități oferă sistemul de operare pentru 1) Sistemul de operare Windows oferă 3
schimbul de obiecte între aplicații și care sunt facilități pentru schimbul de obiecte între
ele? aplicații:
 Prin intermediul memoriei- tampon
 Prin apelul aplicației în care se crează
obiectul dorit.
 Cu ajutorul fișierilor

2) Cînd este utilă inserarea prin intermediul 2) Inserarea prin interediul memoriei-tampon
memoriei-tampon? este utilă atunci cînd din obiectul sursă se
preia numai o parte.
3) Cînd se folosește inserarea prin apelul altor 3) Inserarea prin apelul altor aplicații se
aplicații? folosește atunci cînd obiectul ce trebuie
inserat încă nu există.
4) Cînd se folosește inserarea cu ajutorul 4) Inserarea cu ajutorul fișierilor se folosește
fișierilor? atunci cînd obiectele respective sînt deja
create.
Predarea 20 Prezint conţinutul informaţional al lecţiei: Elevii notează subiectul lecției. Explicația
temei noi Astăzi la oră vom învăța cum se formatează o
imagine. Elevii deschid aplicația MS Word și inserează
Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii
O1 imaginea tapet.jpg aflată în locația indicată de Exercițiu
Propun elevilor să deschidă MS Word și să profesor.
insereze imaginea tapet.jpg aflată pe discul D,
mapa clasa VII, mapa Paint.

Elevii notează definiția.


Înainte de a propune elevilor sarcini practice, Explicație
enunț două momente-cheie din subiectul lecției:
Definiție:
O2 Vom numi formatarea a imaginilor procesul de
Elevii notează acțiunile ce trebuie întreprinse
stabilire a proprietăților acestora.
pentru a formata o imagine:
Pași de urmat pentru a formata o imagine în MS
- Inserează imaginea.
Word: Consolidare
- Selectează imaginea.
Pentru a formata o imagine mai întîi trebuie să
- Aleg meniul Format.
selectați obiectul dorit. După cum se poate vedea
- Aleg opțiunea Format picture.
în funcție de tipul selectat în meniul Format apar
- Stabilesc caracteristicile de afișare a
mai multe opțiuni. Alegeți Format Picture.
imaginilor: culoare, luminozitate,
Pagina dată permite stabilirea caracteristicilor de
contrast.
afișare a imaginilor: culoare, luminozitate și
contrast. În caz de necesitate marginile imaginii
pot fi decupate.
Pentru tapetul inserat în document elevii
O2
exersează schimbarea caracteristicilor imaginii
Explic elevilor că încă o modalitate de a schimba
prin una din cele două metode descrise de
caracteristicile imaginii sînt butoanele din bara Exercițiu
profesor.
Picture, ce apare odată cu selectarea imaginii
Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii
Elevii examinează fișele

Pe foaia de lucru elevii vor avea situația Fișe cu


Repartizez pentru fiecare stație de lucru cîte o prezentată în desenul de mai jos conspect-
fișă, cu semnificația fiecărui buton din bara reper
Drawing (anexa1).

Explic elevilor cum poate fi stabilită poziția


O3 imaginii față de un text care de asemenea poate Elevii notează modalitatea de a selecta poziția Explicație
fi prezent pe pagină. imaginii inserate față de textul din document
Poziția imaginii în cadrul documentului se
stabilește cu ajutorul paginii Position.
Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii

Exercițiu
Elevii notează elementele de control ale paginii
Position.

Elevii deschid fereastra Position din parametrii


adăugători ai opțiunii position.

Elementele de control (parametrii) ale acestei Explicație


pagini sînt:

 Float over text – Cînd caseta data e


dezactivată, imaginea se comportă ca un
simplu caracter dintr-un text, fără să aibă
o poziție fixă pe pagină.
 Move with text(mută împreună cu textul)
– marcarea acetei opțiuni leagă imaginea
cu un anumit paragraf din text
 Lock ancor (Blocarea ancorei.) –cînd
casetă dată e dezactivată, utilizatorul
poate reancora imaginea în alt paragraf.
Pentru exersare, propun elevilor să insereze în Exercițiu
document un fragment de text din documentul
text.doc situat pe discul D, mapa clasa VII, mapa
MSWord
Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii
O1 Elevii inserează cu ajutorul memoriei-tampon
un fragment din textul propus în documentul
text.doc

În documentul de lucru elevii au inserate Exercițiu


O3 imaginea tapet.jpg și textul text.doc.
Elevii exersează diferite moduri de poziționare a
imaginii inserate în document față de text prin
adăugarea sau prin scoaterea bifelor opțiunii
Position

Explic elevilor facilitățile oferite de fereastra


wrapping: Elevii notează cîteva posibilități de aranjare a Explicație
textului față de imaginiea inserată în
document.

Elevii fac clic pe opțiunea Position, secțiunea


Wrapping.

O4 Pentru imaginea și textul din documentul cu Exercițiu


care lucrează exersează diferite modalități de
aranjare a textului.

Cu ajutorul paginii Wrapping (învelire) putem


stabili modul de aranjare a textului.
Rubrica Wrapping Style (stilul de învelire)
Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii
O4 permite selectarea stilului de aranjare a textului Prin exersare elevii fac o comparație dintre Comparație
 Wrap to (învelește din) – se indică părțile diferite moduri de aranjare a textului față de
imaginii care vor fi înconjurate din text imagine.
 Both sides – ambele părți
 Left – partea stîngă
 Right – partea dreaptă
 Largest side – partea cea mai
mare

Explic elevilor cum se stabilește distanța dintre


O5 imagine și text: Elevii notează cum se stabilește dist anța dintre Explicație
Distanța între text și imagine se stabilește cu imagine și text .
ajutorul rubricii Distance from text. Prin exersare schimbă distanțele dintre imagine Exercițiu
și text definite implicit.

O6 Explic elevilor cum cu ajutorul ferestrei Size din


opțiunea Format Picture putem redimensiona Elevii deschid fereastra Size și exersează diferite Exercițiu
imaginea. mărimi atribuite imaginii. Explicație
Dimensiunile imaginii pot fi modificate cu Același efect asupra imaginii se va produce dacă
ajutorul paginii Size. elevii vor utiliza butoanele de rediemnsionare a
imaginii, care apar cînd imaginea este selectată.
O7 Explic elevilor cum cu ajutorul ferestrei Colors
Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii
and Lines din opțiunea Format Picture putem Elevii exersează în documentul cu care lucrează Exercițiu
aplica asupra imaginii un fundal și putem să stiluri și linii aplicate chenarelor și culori
cuprindem imaginea într-un chenar. atribuite pentru fundalul imaginii.

culoarea fundalului și a chenarului se aplică cu


ajutorul paginii – Colors and Lines.

Sitematizarea 15 Propun elevilor spre vizualizare un document în Lucru


cunoștințelor(1 care s-a efectuat inserarea și formatarea individual
5min) imaginilor. Elevii analizează documentul propus spre Problematizare
vizualizare.
Durata, Metode /
Etapele lecției Obective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
min strategii

Elevii lucrează independent la calculatoare și Lucru


O8 îndeplinesc sarcina propusă. independent

Propun elevilor ca în timpul rămas pînă la sunet


În final elevii compară produsul realizat de ei și
să creeze un document nou, să insereze din
originalul propus de profesor. Evaluare
documentul-sursă univers.doc, situat pe discul D,
Se discută despre neajunsurile depistate. calitativă
mapa clasa VII, mapa MSWord, obiectele
existente în el în așa fel, ca în final să obțină o
pagină la maximum asemănătoare cu
documentul original prezentat anterior.

Evaluarea se face calitativ, prin comparația


originalului și produsului primit la fiecare
calculator la care s-a lucrat.

Tema pentru 2-3 Ex. 1-4 pag. 111 Elevii notează tema pentru acasă.
acasă

S-ar putea să vă placă și