Sunteți pe pagina 1din 36

Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Dr. NAGY-GYÖRGY Tamás


Profesor

E-mail:
tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

Tel:
+40 256 403 935

Web:
http://www.ct.upt.ro/users/TamasNagyGyorgy/index.htm

Office:
A219

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Străpungerea (poansonarea) rezultă dintr-o forță concentrată sau reacțiune care


acționează pe o arie/suprafată relativ redusă, numită și aria de încărcare a planșeului
sau a fundației (Aload )

Planșeu
capitel

stâlp

PLANȘEU CIUPERCĂ PLANȘEU CU SUBPLACĂ


PLANȘEU DALĂ

subplacă

RADIER capitel

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 2


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Străpungerea (poansonarea) rezultă dintr-o forță concentrată sau reacțiune care


acționează pe o arie/suprafată relativ redusă, numită și aria de încărcare a planșeului
sau a fundației (Aload )
stâlp
forța forța

planșeu planșeu

Străpungerea

Rupere este casantă, după o


suprafață de cedare înclinată

NEd → VEd

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 3


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Moduri de cedare

Fisuri din strâpungere

Fisuri de încovoiere

străpungere

Suprafaţa de rupere
bending
încovoiere Stâlp cu secțiune circulară → tronconic
Forma fisurilor din M și străp. Stâlp cu secțiune rectangular → trunchi de piramidă
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 4
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Moduri de cedare

Cedarea în zona armăturii de forfecare Cedarea în afara zonei armăturii de forfecare

Cedarea în apropierea stâlpului prin Desprinderea miezului de beton


zdrobirea betonului

Cedarea între armăturile transversale Cedarea din încovoiere

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 5


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Distribuția încărcărilor și perimetrul de control

 200 mm

𝑑 = 0.5(𝑑𝑥 + 𝑑𝑦 )

Înălțimea utilă efectivă


considerată constantă

A – secțiunea de calcul, de referință (𝑢0 )

B – aria de calcul, de referință 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡


C – contur de calcul, de referință, 𝑢1 = 2𝑑
D – aria încărcată 𝐴𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡 – alt contur de calcul

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 6


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Distribuția încărcărilor și perimetrul de control

 200 mm

𝑑 = 0.5(𝑑𝑥 + 𝑑𝑦 )

Înălțimea utilă efectivă


considerată constantă
𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡

A – secțiunea de calcul, de referință (𝑢0 )

B – aria de calcul, de referință 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡


C – contur de calcul, de referință, 𝑢1 = 2𝑑
D – aria încărcată 𝐴𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡 – alt contur de calcul

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 7


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Distribuția încărcărilor și perimetrul de control

h
r0

b
u1= 2(b + h) + 2(2d) = u0 + 4 d u1= 2(r0 +2d)
u0 = 2(b + h) - perimetru

Vecinătatea unei margini Vecinătatea unui colț


Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 8
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Distribuția încărcărilor și perimetrul de control

Contur de calcul în
vecinătatea unui gol

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 9


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Calculul la străpungere

Efortul de forfecare depinde de: 𝑉𝐸𝑑 & 𝑀𝐸𝑑


𝑢𝑖 – perimetrul considerat:
- perimetrul conturului de calcul de referință 𝑢1
- perimetrul stâlpului 𝑢0

𝑉𝐸𝑑
𝑣𝐸𝑑 =𝛽 → efortul unitar de străpungere
𝑢𝑖 𝑑

Coeficient
 = f(MEd)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 10


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Calculul la străpungere

Metoda de calcul se bazează pe verificări efectuate:


• la fața stâlpului 𝑢0
• pe conturul de calcul de referință 𝑢1

Dacă sunt necesare armături pentru străpungere, se găsește un alt


contur, mai îndepărtat 𝑢𝑜𝑢𝑡 dincolo de care nu mai sunt necesare
armături pentru străpungere.

Se definesc următoarele valori de calcul ale rezistențelor la străpungere [MPa] în


lungul secțiunilor de calcul:

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 11


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Calculul la străpungere

𝑉𝐸𝑑
𝑣𝐸𝑑,𝑢0 =𝛽 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑
𝑢0 ∙ 𝑑
valoarea maximă de calcul a rezistenței la străpungere în lungul
secțiunii de calcul considerate
Unde
𝑢0 pentru un stâlp interior 𝑢0 = perimetrul stâlpului
pentru un stâlp marginal 𝑢0 = 𝑐2 + 3𝑑 ≤ 𝑐2 + 2𝑐1
pentru un stâlp de colț 𝑢0 = 3𝑑 ≤ 𝑐1 + 𝑐2

Biela comprimată
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 12
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Calculul la străpungere

𝑉𝐸𝑑
𝑣𝐸𝑑,𝑢0 =𝛽
𝑢0 ∙ 𝑑
≥ 𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ?

Ce este de făcut ?
• Local, creșterea grosimii plăcii

subplacă

capitel

• Creșterea dimensiunii stâlpului


• Creșterea rezistenței betonului
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 13
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

Rezistența la străpungere pe conturul de calcul, de referință (𝒖𝟏 ) se


verifică la 2d de la perimetrul stâlpului!

Tipuri de contururi
de calcul de referință
în jurul ariilor
încărcate

Contururi de calcul de
referință pentru arii
încărcate în vecinătatea
unei margini sau a unui colț
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 14
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

Planșee fără armături de forfecare

𝑉𝐸𝑑
Dacă 𝑣𝐸𝑑,𝑢1 = 𝛽 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 Nu sunt necesare armături de străpungere
𝑢1 ∙𝑑

Valoarea de calcul a rezistenței la străpungere a unei dale fără armături de străpungere în


lungul secțiunii de calcul considerate:

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 𝑘(100𝜌𝑙 𝑓𝑐𝑘 )1/3 +𝑘1 𝜎𝑐𝑝 ≥ (𝜈𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1 𝜎𝑐𝑝 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 15


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

Planșee fără armături de forfecare

As As,sup
=
(6d + a )d
As,inf

3d a 3d

As = As,sup

k1 = 1,0
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 16
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

Planșee cu armături de forfecare

𝑉𝐸𝑑
Dacă 𝑣𝐸𝑑,𝑢1 = 𝛽
𝑢1 ∙𝑑
≥ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 sunt necesare armături de străpungere

Conturul de calcul uout (sau uout,ef a se vedea figura 6.22) de la care nu


mai sunt necesare armături de străpungere se determină:

VRd,c = VEd → (rezistența betonului simplu = încărcarea)


vRd,c uoutd = VEd VEd
u out =
v Rd , c d

uour = perimetrul extrem al armăturilor (outermost perimeter of


reinforcement) trebuie dispusă la o distanță  1,5d de la uout
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 17
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

uout
u1 perimetrul
extrem
conturul de calcul,
de referință  1,5d

uopr
perimetrul
Aria cu extrem al
armături armăturilor

uopr
armături

 1,5d
u1
Fisura cea mai probabilă
Altă fisură probabilă ?
uout
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 18
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 19


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 20


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

Problema: cât de departe este uout de la marginea stâlpului

Un sfert de cerc cu raza x

x
uout
uout x

h r

uout = 2b +2h + 4sferturi = uo + 2xd uout = 2(r + x)


x = (uout - uo)/2d x = uout /2 - r

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 21


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea pe conturul de calcul de referință (𝑢1 )

st - distanța dintre etrierii de străpungere în direcția tangențială


sr - distanța dintre etrierii de străpungere în direcția radială

u1 st  1,5d
în interiorul u1

sr
st  2,0d
sr  0.75d în afara u1

2d
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 22
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea capacității la străpungere cu armături de forfecare

vRd,cs = 0,75(vRd,c + vRd,s )  vEd


imprecizie în evaluarea rezistenței

Contribuția betonului:
Contribuția armăturii: vRd,s =

NOTĂ:
1. Betonul și armătura de forfecare contribuie la preluarea forfecării induse de străpungere!
2. În cazul forfecării indusă de forța tăietoare nu se consideră contribuția armăturii de
forfecare!

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 23


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea capacității la străpungere cu armături de forfecare

VRd ,s = Asw, tot f ywd, ef

2d
VRd , s = A swf ywd, ef / u1d
sr

numărul aria barelor pe


perimetrelor un perimetru VEd
vEd =
ui d
2
𝑣𝑅𝑑,𝑠 = 𝐴 𝑓
𝑢1 ∙ 𝑠𝑟 𝑠𝑤 𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 24


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Verificarea capacității la străpungere cu armături de forfecare

vRd,cs = 0,75(vRd,c + vRd,s )  vEd


2
v Rd , s = A swf ywd, ef
u1s r

A swf ywd, ef
v Rd , cs = 0,75v Rd , c + 1,5 (EC2 format)
u1s r
VEd
vEd =
unde ui d
𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 = 250 + 0.25𝑑 < 𝑓𝑦𝑤𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 25


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Evaluarea conturului de calcul, de referință u1


Se alege sr → numărul inelelor în interiorul u1
Se alege st → numărul barelor pe un inel
Aria barelor pentru conturul de calcul, de referință u1 se obține din condiția: 𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 𝑣𝐸𝑑
Aria barelor pentru conturul de calcul, de referință u1 se obține din
A swf ywd, ef
0,75v Rd , c + 1,5 = v Ed
v Ed − 0,75v Rd , c u1s r
A sw, req = u1s r (mm2/pe perimeterul u1)
1,5f ywd, ef
A sw, req
(mm2/mm) – aria pe unitatea de lungime pentru conturul de calcul
u1
A sw
A1, req = s t (mm2) – aria necesară pentru o bară pe perimeterul u1
u1

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 26


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

0,08 f ck
 min =
f yk
A1,eff  min srs t / 1,5
Cel puțin două
perimetre

 1,5d
uopr uout

 0,75d

Distanțele minime și maxime de la fața reazemului și cea mai apropiată armătură de forfecare
> 0,30d &  0,50d
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 27
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Armături de străpungere

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 28


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Armături de străpungere

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 29


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Armături de străpungere

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 30


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.
Armături de străpungere

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 31


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rev. IBRACON Estrut. Mater. vol.7 no.4 São Paulo Aug. 2014
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 32
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 33


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rev. IBRACON Estrut. Mater. vol.7 no.4 São


Paulo Aug. 2014

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 34


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 35


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Dr. NAGY-GYÖRGY Tamás


Profesor

E-mail: tamas.nagy-gyorgy@upt.ro
Tel: +40 256 403 935
Web: http://www.ct.upt.ro/users/TamasNagyGyorgy/index.htm
Office: A219

(ASCE Library)
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 36