Sunteți pe pagina 1din 19

Identificarea si evaluarea Locul de munca

riscurilor de accidentare si Nr. 2


S.C. IFP GROUP FIGHT
SECURITY S.R.L.
imbolnavire profesionala Data:
pentru : 05.09.2012
Agent de securitate
PROCESUL DE MUNCA
Agentul de securitate reprezintă elementul de dispozitiv care execută
serviciul conform consemnului general şi particular; el este integrat într-un sistem şi
acţionează într-o concepţie unitară ce vizează asigurarea integrităţii obiectivelor,
conform planului de pază şi în concordanţă cu prevederile Legii nr. 333/2003.
Asigură paza şi securitatea obiectivelor şi a punctelor vulnerabile din cadrul
obiectivelor, prin posturi fixe şi mobile de pază.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE


MUNCA EVALUAT

A. MIJLOACE DE PRODUCTIE

Echipamentele de munca folosite sunt:


• Spray lacrimogen;
• Tomfa;
• Lanterna;
• Statie de emisie-receptie;
• Telefon ;

B. SARCINA DE MUNCA

• Agentii de securitate vor patrula pe teritoriul obiectivului, obiectivele fixe vor fi


permanent supravegheate acordandu-se o atentie deosebita pastrarii integritatii
mijloacelor de transport;
• Agentii de securitate trebuie sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din
perimetrul obiectivului si sa le supravegheze cu atentie sporita pentru a prevenii orice
fapta de natura sa aduca prejudiciu societatii;
• Sa opreasca si sa legitimeze persoanele care circula fara scop clar si legal prin
obiectiv si sa anunte politia, daca acestia au desavarsit fapte infractionale;
• Sa consemneze in procesul verbal evenimentele din timpul serviciului;
• Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu
dispozitiile interne;
• Sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca prin natura atributiilor, are
acces la asemenea date si informatii;
• Sa nu paraseasca postul de paza inainte de ora stabilita prin consemn sau inainte
de a fi schimbat;
• Sa nu doarma in timpul serviciului si sa nu incredinteze postul de paza altei
persoane decat cea stabilita de director si seful de tura;
• Sa execute intocmai dispozitiile directorului general, directorului de departament si
seful de obiectiv si sa fie respectuos cu persoanele cu care vine in contact in timpul
desfasurarii activitatii;
• Sa execute cu profesionalism si spirit de raspundere toate sarcinile care i-au fost
incredintate si sa respecte planul de paza;
• Sa respecte consemnul general si particular al postului;
• Sa sesizeze politia despre orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii
unde isi desfasuara activitatea;
• Respectă prevederile pe linie de apărare împotriva incendiilor: anunţă orice situaţie
care ar putea provoca incendii, nu utilizează surse de foc, inclusiv fumatul în locuri
interzise, nu utilizează prize, ştechere, cabluri defecte, nu blochează căile de acces;
• Respectă prevederile instrucţiunilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi de
apărare împotriva incendiilor: Anunţă superiorului ierarhic orice eveniment important
legat de starea de sănătate şi securitate în muncă a personalului cu care intră în
contact direct, cum ar fi: accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale, etc.

C. MEDIUL DE MUNCA

• Agentul de securitate îsi desfãsoarã activitatea atat in spatiu inchis cat si in aer
liber;
• Lucrul în aer liber se desfãsoarã uneori în conditii atmosferice dificile;
• Temperatura si umiditatea aerului variaza in functie de anotimp;
• Iluminatul este natural si artificial;

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

A. EXECUTANT

ACTIUNI GRESITE

•Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă ( ex: intervenţii la


echipamentele electrice aflate sub tensiune) ;
•Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare ;
•Părăsirea locului de muncă fără înştiinţrea prealabilă a şefului ierarhic superior ;
•Consumul de băuturi alcoolice şi / sau de medicamente şi / sau substanţe
halucinogene ;
•Traversarea prin locuri nepermise la circulaţia pietonală (deplasare în interesul
serviciului) ;
•Nerespectarea regulilor de acces în perimetrul postului de pază şi în anexele
acestuia ;
•Prezentarea la serviciu în stare fizică şi psihică necorespunzătoare ;
•Nerespectarea consemnului general şi / sau particular al postului ;
•Necomunicarea către şefii ierarhic superiori şi / sau către conducerea societăţii a
oricăror evenimente de natură să pună în pericol propria persoană şi / sau bunurile
postului de pază încredinţat ;
•Utilizarea incorectă a mijloacelor de apărare din dotare ;
•Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii modului de
intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate ;
•Utilizarea echipamentelor de muncă improvizate pentru asigurarea căldurii pe timp
de iarnă in cabina de paza;
• Agresiuni fizice ( ex: conflicte, batai intre agentii de securitate sau intre agentii de
securitate si persoane straine );
• Executarea de operatii neprevãzute în sarcina de muncã sau de o altã manierã
decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instructiunile specifice postului;
• Utilizarea de foc deschis (chibrituri, tigari aprinse) în locuri din obiective în care
acest lucru nu este permis;
• Nerespectarea indicatoarelor de atentionare si avertizare asupra pericolelor
existente si a interdictiilor impuse in obiective;

OMISIUNI

• Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,


precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în perimetrul
obiectivului de pază;

B. SARCINA DE MUNCA

SUPRASOLICITARE FIZICA

• Pozitie de lucru ortostatica prelungita, efort dinamic la parcurgerea traseelor din


cadrul obiectivului de pază;

SUPRASOLICITARE PSIHICA

• Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens, monotonie, operaţii repetitive,


eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă şi / sau eventuale
agresiuni în timpul efectuării sarcinii de muncă;

C. MIJLOACE DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

• Lovire de către mijloacele de transport auto si sau CF la deplasarea între domiciliu


si obiectiv si invers – accident de traseu;
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase ;
• Explozii / incendii accidentale datorate exploatării necorespunzătoare a
echipamentelor de muncă ( ex: recipiente butelie, centrale termice, recipiente cu
produse inflamabile) aflate la locurile de muncă învecinate celor la care-si desfăşoară
activitatea la un moment dat agentul de securitate;
• Rostogolire, cadere de echipamente de muncă, piese, materiale poziţionate şi / sau
neasigurate în mod corespunzător în apropierea cărora se poate afla agentul de
securitate la un moment dat (inclusiv la obiectivele de pază din şantiere) ;
• Lovire de către autovehiculele aflate în perimetrul postului, în apropierea cărora
agentul de securitate se poate afla la un moment dat ;

FACTORI DE RISC ELECTRIC

• Electrocutare prin atingere indirecta la deteriorarea accidentala a legaturilor la


instalatia de împamântare a unor echipamente tehnice electrice;
• Electrocutare prin atingere directa – la atingerea accidentala a unor cai de curent
neprotejate sau aflate accidental sub tensiune;

FACTORI DE RISC CHIMIC

• Lucrul cu substante iritante, toxice – spray lacrimogen;


D. MEDIUL DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

• Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;


• Zgomote datorate echipamentelor de muncă electrice, efecte sonore externe ( ex :
zgomot stradal ) în raza de acţiune a agentului de securitate ;
• Calamitaţi naturale – seism;
• Temperatura si umiditatea aerului in functie de anotimp ( scazuta in sezonul rece si
ridicata in sezonul cald );

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

• Contact accidental direct cu animale (caini comunitari), insecte (păianjeni, albine,


etc.) la lucrul în aer liber;

FACTORI DE RISC CHIMIC

• Gaze şi / sau vapori toxici în atmosfera de lucru datoraţi scăpărilor accidentale de la


instalaţiile aflate în vecinătatea postului de paza;
Societatea :
NUMAR PERSOANE EXPUSE : 15
SC IFP GROUP FIGHT FISA DE EVALUARE NR. 2
SECURITY SRL
Sectia: DURATA EXPUNERII
Obiective paza 8 h / zi
Locul de munca : ECHIPA DE EVALUARE :
Agent de Securitate Ciobanu Gheorghe – evaluator autorizat
Agent de securitate Cirnaru Cristian – director
Serban Octavia – medic medicina muncii
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CONSECINTA CLASA CLASA NIVEL
SISTEMULUI RISC RISC(descriere,parametri) MAXIMA DE DE PARTIAL
DE MUNCA IDENTIFICATI PREVIZIBILA GRAVIT FRECV DE RISC
ATE ENTA
1 2 3 4 5 6 7
Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (ex: DECES 7 1 3
intervenţii la echipamentele electrice sub tensiune) ;
Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin DECES 7 2 4
dezechilibrare, alunecare, împiedicare ;
Părăsirea locului de muncă fără înştiinţrea prealabilă a şefului DECES 7 1 3
ierarhic superior ;
Consumul de băuturi alcoolice şi / sau de medicamente şi / DECES 7 1 3
sau substanţe halucinogene ;
Traversarea prin locuri nepermise la circulaţia pietonală DECES 7 1 3
EXECUTANT ACTIUNI (deplasare în interesul serviciului) ;
GRESITE Nerespectarea regulilor de acces în perimetrul postului de DECES 7 1 3
pază şi în anexele acestuia ;
Prezentarea la serviciu în stare fizică ( ex: consum de bauturi DECES 7 2 4
alcoolice ) şi psihică necorespunzătoare;
Nerespectarea consemnului general şi / sau particular al DECES 7 2 4
postului ;
Necomunicarea către şefii ierarhic superiori şi / sau către DECES 7 1 3
conducerea societăţii a oricăror evenimente de natură să
pună în pericol propria persoană şi / sau bunurile postului de
pază încredinţat ;
Utilizarea incorectă a mijloacelor de apărare din dotare ; ITM 3-45 zile 2 2 2

Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită DECES 7 1 3


necunoaşterii modului de intervenţie şi / sau mijloacelor de
stingere (extinctoare) neverificate ;
Utilizarea echipamentelor de muncă improvizate pentru DECES 7 1 3
asigurarea căldurii pe timp de iarnă in cabina de paza;
ACTIUNI Agresiuni fizice ( ex: conflicte, batai intre agentii de securitate DECES 7 2 4
GRESITE sau intre agentii de securitate si persoane straine );
EXECUTANT
Executarea de operatii neprevãzute în sarcina de muncã sau DECES 7 1 3
de o altã manierã decât prevederile procedurale sau cele
cuprinse in instructiunile specifice postului;
Utilizarea de foc deschis (chibrituri, tigari aprinse) în locuri din DECES 7 1 3
obiective în care acest lucru nu este permis;
Nerespectarea indicatoarelor de atentionare si avertizare DECES 7 1 3
asupra pericolelor existente si a interdictiilor impuse in
obiective;
Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi DECES 7 1 3
OMISIUNI sănătăţii în muncă, precum şi a procedurilor şi regulilor care
reglementează accesul în perimetrul obiectivului de pază;
SUPRASOLIC Pozitie de lucru ortostatica prelungita, efort dinamic la
ITM 3-45 zile 2 6 3
SARCINA DE ITARE FIZICA parcurgerea traseelor din cadrul obiectivului de pază;
MUNCA SUPRASOLIC Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens, monotonie, DECES 7 1 3
ITARE operaţii repetitive, eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu
PSIHICA colegii de muncă şi / sau eventuale agresiuni în timpul
efectuării sarcinii de muncă;
FACTORI DE Lovire de către mijloacele de transport auto si sau CF la DECES 7 2 4
MIJLOACE DE RISC deplasarea între domiciliu si obiectiv si invers – accident de
PRODUCTIE MECANIC traseu;
Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau contururi ITM 3-45 zile 2 2 2
periculoase ;
Explozii / incendii accidentale datorate exploatării DECES 7 1 3
necorespunzătoare a echipamentelor de muncă ( ex:
recipiente butelie, centrale termice, recipiente cu produse
inflamabile) aflate la locurile de muncă învecinate celor la
care-si desfăşoară activitatea la un moment dat agentul de
securitate;
Rostogolire, cadere de echipamente de muncă, piese, DECES 7 1 3
materiale poziţionate şi / sau neasigurate în mod
MIJLOACE DE corespunzător în apropierea cărora se poate afla agentul de
PRODUCTIE securitate la un moment dat (inclusiv la obiectivele de pază
din şantiere) ;
Lovire de către autovehiculele aflate în perimetrul postului, în DECES 7 1 3
apropierea cărora agentul de securitate se poate afla la un
moment dat ;
FACTORI DE Electrocutare prin atingere indirecta la deteriorarea DECES 7 1 3
RISC accidentala a legaturilor la instalatia de împamântare a unor
ELECTRIC echipamente tehnice electrice;
Electrocutare prin atingere directa – la atingerea accidentala a DECES 7 1 3
unor cai de curent neprotejate sau aflate accidental sub
tensiune;
FACTORI DE Lucrul cu substante iritante, toxice – spray lacrimogen; ITM 45-180 3 3 3
RISC CHIMIC zile
Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
ITM 3-45 zile 2 5 3
Zgomote datorate echipamentelor de muncă electrice, efecte
FACTORI DE sonore externe ( ex : zgomot stradal ) în raza de acţiune a ITM 3-45 zile 2 5 3
MEDIUL DE RISC FIZIC agentului de securitate ;
MUNCA Calamitaţi naturale – seism; DECES 7 1 3

Temperatura si umiditatea aerului in functie de anotimp


ITM 3-45 zile 2 6 3
( scazuta in sezonul rece si ridicata in sezonul cald );
FACTORI DE Contact accidental direct cu animale (caini comunitari), DECES 7 1 3
RISC insecte (păianjeni, albine, etc.) la lucrul în aer liber;
BIOLOGIC
FACTORI DE Gaze şi / sau vapori toxici în atmosfera de lucru datoraţi DECES 7 1 3
RISC CHIMIC scăpărilor accidentale de la instalaţiile aflate în vecinătatea
postului de paza;

33
Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 5(4x4) + 26(3x3) + 2(2x2) +
0(1x1)
Nrg2 = = = 3,15
33 0x7 + 0x6 + 0x5 + 5x4 + 26x3 + 2x2 + 0x1
ri
Fig.2 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 2
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,15
LEGENDĂ FIGURĂ NR. 2
Nr. Nivel
Crt. Denumirea factorului de risc partial
de
risc
F1 Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (ex: 3
intervenţii la echipamentele electrice sub tensiune) ;
F2 Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, 4
alunecare, împiedicare ;
F3 Părăsirea locului de muncă fără înştiinţrea prealabilă a şefului ierarhic 3
superior ;
F4 Consumul de băuturi alcoolice şi / sau de medicamente şi / sau 3
substanţe halucinogene ;
F5 Traversarea prin locuri nepermise la circulaţia pietonală (deplasare în 3
interesul serviciului) ;
F6 Nerespectarea regulilor de acces în perimetrul postului de pază şi în 3
anexele acestuia ;
F7 Prezentarea la serviciu în stare fizică ( ex: consum de bauturi 4
alcoolice ) şi psihică necorespunzătoare;
F8 Nerespectarea consemnului general şi / sau particular al postului ; 4
F9 Necomunicarea către şefii ierarhic superiori şi / sau către conducerea 3
societăţii a oricăror evenimente de natură să pună în pericol propria
persoană şi / sau bunurile postului de pază încredinţat ;
F10 Utilizarea incorectă a mijloacelor de apărare din dotare ; 2
F11 Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii 3
modului de intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare)
neverificate ;
F12 Utilizarea echipamentelor de muncă improvizate pentru asigurarea 3
căldurii pe timp de iarnă in cabina de paza;
F13 Agresiuni fizice ( ex: conflicte, batai intre agentii de securitate sau 4
intre agentii de securitate si persoane straine );
F14 Executarea de operatii neprevãzute în sarcina de muncã sau de o altã 3
manierã decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in
instructiunile specifice postului;
F15 Utilizarea de foc deschis (chibrituri, tigari aprinse) în locuri din 3
obiective în care acest lucru nu este permis;
F16 Nerespectarea indicatoarelor de atentionare si avertizare asupra 3
pericolelor existente si a interdictiilor impuse in obiective;
F17 Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii 3
în muncă, precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează
accesul în perimetrul obiectivului de pază;
F18 Pozitie de lucru ortostatica prelungita, efort dinamic la parcurgerea
3
traseelor din cadrul obiectivului de pază;
F19 Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens, monotonie, operaţii 3
repetitive, eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă
şi / sau eventuale agresiuni în timpul efectuării sarcinii de muncă;
F20 Lovire de către mijloacele de transport auto si sau CF la deplasarea 4
între domiciliu si obiectiv si invers – accident de traseu;
F21 Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase ; 2
F22 Explozii / incendii accidentale datorate exploatării necorespunzătoare 3
a echipamentelor de muncă ( ex: recipiente butelie, centrale termice,
recipiente cu produse inflamabile) aflate la locurile de muncă
învecinate celor la care-si desfăşoară activitatea la un moment
dat agentul de securitate;
F23 Rostogolire, cadere de echipamente de muncă, piese, materiale 3
poziţionate şi / sau neasigurate în mod corespunzător în apropierea
cărora se poate afla agentul de securitate la un moment dat (inclusiv
la obiectivele de pază din şantiere) ;
F24 Lovire de către autovehiculele aflate în perimetrul postului, în 3
apropierea cărora agentul de securitate se poate afla la un moment
dat ;
F25 Electrocutare prin atingere indirecta la deteriorarea accidentala a 3
legaturilor la instalatia de împamântare a unor echipamente tehnice
electrice;
F26 Electrocutare prin atingere directa – la atingerea accidentala a unor 3
cai de curent neprotejate sau aflate accidental sub tensiune;
F27 Lucrul cu substante iritante, toxice – spray lacrimogen; 3
F28 Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii; 3
F29 Zgomote datorate echipamentelor de muncă electrice, efecte sonore
externe ( ex : zgomot stradal ) în raza de acţiune a agentului de 3
securitate ;
F30 Calamitaţi naturale – seism; 3
F31 Temperatura si umiditatea aerului in functie de anotimp ( scazuta in
3
sezonul rece si ridicata in sezonul cald );
F32 Contact accidental direct cu animale (caini comunitari), insecte 3
(păianjeni, albine, etc.) la lucrul în aer liber;
F33 Gaze şi / sau vapori toxici în atmosfera de lucru datoraţi scăpărilor 3
accidentale de la instalaţiile aflate în vecinătatea postului de paza;

FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA Nr. 2

Nr FACTORI DE RISC Nivel MASURI PROPUSE


Crt de Nominalizarea masurii
risc
1 Deplasări cu pericol de 4 Pastrarea ordinii si curateniei pe
cădere de la acelaşi nivel caile de acces si de circulatie in
prin dezechilibrare, obiectiv;
alunecare, împiedicare ; Deplasare cu atentie;
Semnalizarea de securitate a
locurilor periculoase. Purtarea de
incaltaminte adecvata locurilor de
munca;
2 Prezentarea la serviciu în 4 Instruirea lucratorilor privind
stare fizică ( ex: consum de respectarea obligatiilor pe linie de
bauturi alcoolice ) şi psihică securitate si sanatate in munca ,
necorespunzătoare; precum si a regulamentului de
ordine interioara.
Control inainte de inceperea
activitatii si in timpul ei privind
starea lucratorilor.
Neprimirea la lucru a muncitorilor
care nu corespund conditiilor
psihico-fiziologice.
Sanctionare abateri.
3 Nerespectarea consemnului 4 Instruirea agenţilor de securitate
general şi / sau particular al privind consecinţele nerespectării
postului ; restricţiilor de securitate;
Cunoaşterea şi respectarea
consemnului general şi / sau
particular al postului;
Verificarea prin control permanent,
din partea şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din partea şefilor
ierarhici superiori în ceea ce
priveşte respectarea înstrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
4 Agresiuni fizice ( ex: 4 Dotarea cu mijloace de
conflicte, batai intre agentii autoaparare ( tomfe, spray-uri )
de securitate sau intre admise de Legea 333/2003;
agentii de securitate si Asigurarea cu mijloace de
persoane straine ); comunicare adecvate pentru
mentinerea legaturii cu sediul
firmei si cu echipajele de
interventie;
Amenajarea spatiului de lucru a.i.
persoanele straine sa nu se poata
apropia de agent;
Instruirea lucratorilor privind
riscurile de agresiune;
Frecventarea de cursuri de
autoaparare pentru acumularea
unui minim de cunostinte in
domeniu;
Agentii de paza si ordine vor fi
selectionati din punct de vedere
fizic dupa angajarea astfel incat sa
descurajeze orice fel de agresiune.
Se vor prelucra instrucţiunile proprii
pentru activitatea de agent de paza
si ordine;
Se va pune accent foarte mare pe
prevenire si nu pe escaladarea
fortei;
5 Lovire de către mijloacele 4 Instruirea lucratorilor cu privire la
de transport auto si sau CF deplasarea pe drumurile publice ,
la deplasarea între domiciliu la pericolele existente si la
si obiectiv si invers – masurile ce trebuie luate pentru
accident de traseu; prevenirea accidentelor de traseu.
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII PENTRU
LOCUL DE MUNCA NUMARUL 2

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă nr. 2 este egal cu 3,15
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
ACCEPTABIL.

Rezultatul este susţinut de FIŞA DE EVALUARE, din care se observă că din


totalul de 33 factori de risc identificaţi, 5 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3,
după cum urmează:

 5 au ca nivel parţial de risc, valoarea 4, încadrându-se în categoria de factori de


risc mediu;
 0 au ca nivel parţial de risc, valoarea 5, încadrându-se în categoria de factori de
risc mare;
 0 au ca nivel parţial de risc, valoarea 6, încadrându-se în categoria de factori de
risc foarte mare;
 0 au ca nivel parţial de risc, valoarea 7, încadrându-se în categoria de factori de
risc maxim.

În ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia


se prezinta dupa cum urmeaza :
• 43.55% - factori proprii executantului;
• 14.52% - factori proprii sarcinii de munca;
• 30.65% - factori proprii mijloacelor de productie;
• 11.29% - factori proprii mediului de munca;

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 69.35 % dintre factorii de risc


identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau
INVALIDITATE).

S-ar putea să vă placă și