Sunteți pe pagina 1din 9

Seminar 9

Proiectarea sistemelor informatice

Diagramele BPMN
Diagrama de procese de afaceri
 fiecare proces poate fi reprezentat din trei perspective diferite:
 proces privat (intern) non-executabil - proces privat care a fost modelat în
scopul documentării comportamentului procesului
 proces privat (intern) executabil - proces care a fost modelat cu scopul de a
genera automat o versiune executabilă a sistemului plecând de la modelul construit
 proces public (abstract) - descrie interacţiunile dintre un proces privat şi alt proces
sau participant
 Procesele private = fluxuri de lucru = orchestrarea a serviciilor= sunt cele interne
unei anumite organizaţii
Exemplu proces privat

Transmite
Publica anunt Programeaza Evalueaza
Primeste CV decizia privind
de angajare interviu candidat
angajarea
Loc de munca
disponibil
Procesul public
 Evidentiaza doar acele activităţi care sunt folosite pentru a comunica cu alt
participant vor fi incluse în procesul public
 va oferi mediului exterior informaţii privind fluxul de mesaje schimbate, precum
şi ordinea acestora
Diagrama de colaborare
 interacţiunea dintre două sau mai multe entităţi organizaţionale.
 de obicei conţine două sau mai multe containere si fluxurile de mesaj care
conectează două containere sau obiecte din cadrul containerelor.
 poate fi specificat şi mesajul asociat unui flux de mesaj.
 poate fi reprezentată sub forma a două sau mai multe procese publice care
comunică între ele
 se acceptă şi ca un container să fie gol, similar unei “cutii negre”
Exemplu de diagram de colaborare
Studii de caz BPMN
1. Să se creeze diagrama de procese în BPMN pentru procesul de decontare a cheltuielilor
unor angajaţi într-o organizaţie.

Informaţii despre proces


 După depunerea decontului de cheltuieli se crează un nou cont bancar dacă angajatul nu are deja
unul
 Decontul este apoi trimis automat pentru pre-aprobare
 dacă suma este sub 1000 RON, atunci aprobarea este automată
 dacă suma este egală sau mai mare cu 1000 RON, atunci necesită aprobarea supervizorului
 În caz de respingere, angajatul primeşte o notificare prin e-mail
 Dacă a fost aprobat cu succes, suma este depusă în contul angajatului
 Dacă nu se intamplă nici o acţiune în 7 zile, angajatul primeşte un email "Aprobare în progres"
 Dacă cererea nu este rezolvată în 30 de zile, atunci procesul se opreşte şi angajatul primeşte un e-
mail prin care este notificat de acest lucru (anulare) şi trebuie să depună din nou decontul
2. Să se interpreteze şi reprezinte într-un instrument de tip CASE diagrama de mai
jos.
3. Să se interpreteze şi reprezinte într-un instrument de tip CASE diagrama de mai
jos.