Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘĂ DE LUCRU

PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAȚIILOR


Ecuații recapitulative

1. Soluția ecuației: 2x – 1 =7 este.......


2. Valoarea de adevăr a propoziției ” -4 este soluție a ecuației
3 ( x + 2 ) – 8 = 2 ( 4x + 3 ) – 3x ” este................
3. Soluţia negativă a ecuaţiei , x+2=11 este ……….
4. Rezolvați următoarele ecuații:
a) 9 ( 4x – 3 ) – 7 ( 3x + 5 ) = 5 ( 3x + 10 ) – 4 ( 2x + 15 ) – 4
b) (x – 2)2 + 3x = x(x – 1)

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor


1. Mă gândesc la un număr. Dacă adunăm 12 la triplul său obţinem 30.
Numărul la care m-am gândit este.......

2. Peste 10 de ani vârsta ta va fi de două ori mai mare decât vârsta pe care ai avut-o acum 2 ani. Ce
vârstă ai acum? 20cm

3.Fie desenul alăturat. Află x astfel încât ariile celor două


dreptunghiuri haşurate să fie egale. 5 cm

15cm

x
4. Într-o clasă sunt 23 elevi. Ştiind că numărul băieţilor este cu cu 5 mai mare ca numărul
fetelor, aflaţi câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă.
5.Când tatăl meu avea 31 de ani, eu aveam 8 ani. Astăzi tatăl meu este de 2 ori mai învârstă ca
mine. Câţi ani am acum?
6. Un număr adunat cu jumătatea și cu sfertul său da rezultatul 28. Aflați numărul.
7. În diagrama din figura următoare sunt reprezentate preferinţele elevilor unei clase cu privire
la limba străină. Dacă 9 elevi preferă spaniola, câți elevi sunt în clasă?

8. O scândură lungă de 150 cm se taie în două, astfel încât una dintre bucăţi este cu 78 cm mai
lungă decât cealaltă. Ce lungime are fiecare bucată?

9.Într-o oră de matematică, numărul elevilor absenţi era 1/7 din numărul celor prezenţi. Văzând
acest tip de problemă pe tablă, încă unuia i se face rău şi astfel numărul absenţilor devine 1/5 din
numărul celor prezenţi. Câţi elevi erau prezenţi la începutul orei?
Joc matematic!
Gândeşte-te la un număr!
— Adună acest număr cu 3, înmulţeşte rezultatul cu 7, scade numărul la care te-ai gândit, mai
scade 9 şi împarte restul la 6.
— Gata!
— Cât ai obţinut?
—Am obṭinut …………(comunici rezultatul obṭinut)
— Te-ai gândit la …….(eu iṭi spun un număr)
— Ai ghicit! Hai să mai încercăm o dată.
Repetară jocul încă o dată, apoi iar şi iar, de 5 ori la rând, de fiecare dată cu alt număr si o să vezi
că il ghicesc mereu.
Magie sau truc aritmetic?
Truc matematic! Eu ştiu că,, dacă a este numărul la care te gândeṣti , atunci nu am decât să scadă
2 din rezultatul obţinut de tine pentru a afla numărul la care te-ai gândit!

(ecuaṭia jocului)
REZOLVARE:

SUBIECTUL I – Pe foaie scrieţi numai rezultatele

1. Solutia ecuatiei : 2x – 1 =7 este.......

REZOLVARE : 2x=8  x=4  S={4}

2. Soluţiile întregi pozitive ale inecuaţiei 3x+319 sunt…………….


16
REZOLVARE : 3x  16  x   S  {0,1,2,3,4,5}
3
3. Valoarea de adevăr a propozitiei ‘ -4 este solutie a inecuatiei
3 ( x + 2 ) – 8 = 2 ( 4x + 3 ) – 3x ’ este................
REZOLVARE : x=-4 este solutie  3( - 4 + 2) - 8 = 2[ 4( - 4 ) + 3 ] - 3 ( -4 )  0=0
 valoarea de adevar este (A)
4. Soluţia negativă a ecuaţiei , x+2=11 este ……….
REZOLVARE : x =9  x=  9  solutia negativa este - 9
5. Mă gândesc la un număr.Dacă adunăm 12 la triplul său obţinem 36.Numărul la care m-am
gândit este….
REZOLVARE : x este numarul cautat  3x+12=36  x=8 este numarul la care m-am gandit.
6. Solutia ecuaţiei 4x – 6 =3( x + 4) în Q este........
REZOLVARE: 4x-6=3x+12  x=18  S={18}.

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaie scrieţi rezolvările complete

1. 9 ( 4x – 3 ) – 7 ( 3x + 5 ) = 5 ( 3x + 10 ) – 4 ( 2x + 15 ) – 4
REZOLVARE : 36x-27-21x-35=15x+50-8x-60-4  8x=48  x=6  S={6}

2 x  3 3x  2 4 x  3 5
  
2) 3 2 4 12
REZOLVARE : 8x-12+18x-12  12x+9-5  14x  28  x  2

x  3 3x  4 5 x  2
3)  
5 2 10
REZOLVARE: 2x-6+15x-20  5x-2  12x >24  x >2

4) 2  [6  ( x  3)  3  ( x  5)]  4 x  6  ( x  7)
REZOLVARE : 2(3x+3) -10x=42  -4x=36  x= - 9  S={-9}

5) 3  x  2  2 3  x  1  6 3
REZOLVARE : 3  x  3  2 3  x  2 3  6 3  3 3x  6 3  S  {2}

6) (x – 2)2 + 3x = x(x – 1)
REZOLVARE: x 2  4 x  4  3x  x 2  x  0   4 ( F )  S  
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaie scrieţi rezolvările complete

1.Peste 10 de ani vârsta ta va fi de două ori mai mare decât vârsta pe care ai avut-o acum 2 ani. Ce
vârstă ai acum?
REZOLVARE: notăm x= vârsta(ani) de acum
20cm
 x+10 = 2 (x-2)  x+10=2x-4  x=14  vârsta actuală este 14 ani.

2.Fie desenul alăturat. Află x astfel încât ariile celor două 5 cm


dreptunghiuri haşurate să fie egale.
15cm
REZOLVARE : notăm A1 aria dreptunghiului gri ṣi A2 aria dreptunghiului galben
 5(20-x)=15x  100 - 5x=15x  x=5.
x
3. Într-o clasă sunt 23 elevi. Ştiind că numărul băieţilor este cu cu 5 mai mare ca numărul
fetelor, aflaţi câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă.
REZOLVARE: notăm x= numărul fetelor  (x+5)= numărul băieṭilor
 x+(x+5)=23  x= 9  in clasă sunt 9 fete ṣi 14 băieṭi.

4.Când tatăl meu avea 31 de ani, eu aveam 8 ani. Astăzi tatăl meu este de 2 ori mai învârstă ca
mine. Câţi ani am acum?
REZOLVARE: notăm x= vârsta (ani) actuală a fiicei
31-8 = 23 (diferenṭa de vârstă intre tată ṣi fiică)  (x+23) = vârsta (ani)actuală a tatalui
 x+23=2x  x=23  23 ani are fiiica acum .

5. În diagrama din figura următoare sunt reprezentate preferinţele elevilor unei clase cu privire
la limba străină. Dacă 9 elevi preferă spaniola , câti elevi sunt in clasă?

REZOLVARE: notăm x= numărul total al elevilor


 30%  x  9  x  30  in clasă sunt 30 elevi.
6. O scândură lungă de 150 cm se taie în două, astfel încât una dintre bucăţi este cu 78 cm mai
lungă decât cealaltă. Ce lungime are fiecare bucată?
REZOLVARE: x= lungimea (cm) primei bucăṭi  (x+78)= lungimea (cm) celei de-a doua bucăṭi
 x+(x+78)=150  x= 36 (cm lungimea unei bucăṭi) ṣi 114 cm este lungimea celei de-a doua bucăṭi.