Sunteți pe pagina 1din 195

1042

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Învăţământ preuniversitar
şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
Domeniul de Nivelul de probă de concurs/
Domeniul pentru Studii
Post/Catedră Specializarea din cadrul domeniului licenţă/ Domeniul studii Disciplina pentru
Domeniul studiile universitare
Nivel (Disciplina principală pentru studiile de studii examenul naţional de
fundamental universitare de de masterat /
de încadrare) universitare de licenţă universitare de Programul de studii de master acreditat definitivare în învăţământ
licenţă master
master
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - Limba şi 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
literatura străină/maternă 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura română 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatura universală şi comparată - Limba 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
şi literatura străină/maternă 8. Cultură şi literatură română
Limba şi literatura străină/maternă - 9. Cultură şi civilizaţie europeană
Literatură universală şi comparată 10. Didactici ale disciplinelor filologice
Literatura universală şi comparată - 11. Dinamica limbii române contemporane
Limba şi literatura română 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
Limba şi literatura română - Literatură 13. Discurs şi comunicare
universală şi comparată 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
Limba şi literatura română - Limba şi
16. Inovare culturală
literatura latină 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
Limba şi literatura latină - Limba şi 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
literatura română 19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor Proba practico-
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare metodică
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism +
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
LIMBA ŞI
26. Limba română în context romanic
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LITERATURA
1. Cultură şi 28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească ROMÂNĂ
civilizaţie 29. Limba şi literatura română (programa pentru concurs
românească 30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice aprobată prin ordinul
2. Cenaclu literar / 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ministrului educaţiei,
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) cercetării, tineretului şi
creaţie literară
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
3. Redacţie presă / sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
Palatele radio – TV 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale /
UMANISTE /
copiilor / 4. Jurnalism / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare LIMBA ŞI
ŞTIINŢE x
Cluburile ziaristică LITERATURĂ LITERATURĂ 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie LITERATURA
UMANISTE 38. Literatura română modernă şi contemporană
copiilor 5. Etnografie / ŞI ARTE ROMÂNĂ
39. Literatură şi cultură românească în context european
folclor (SPECIALITATE ŞI
40. Literatură română în context european
6. Educaţie civică 41. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
7. Teatru 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni SPECIALITĂŢII),
8. Teatru / teatru de 43. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
revistă 44. Literatură română şi hermeneutică literară PEDAGOGIE ŞI
45. Literatură universală şi comparată
9. Studii europene Filologie clasică - Limba şi PSIHOLOGIE
46. Literatură, film şi reprezentări culturale
literatura română 47. Lingvistică generală şi românească
(programele pentru
examenul naţional de
48. Managementul resurselor culturale definitivare în învăţământ
49. Modele clasice în cultura română aprobate prin ordinul
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale ministrului educaţiei şi
51. Modernism şi postmodernism în literatură cercetării ştiinţifice nr.
52. Modernitatea în literatura europeană 5558 / 2015)
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
1043
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura engleză 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura engleză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatură universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura engleză 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor Proba practico-
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare metodică
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism +
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
26. Limba română în context romanic
LIMBA ŞI
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LITERATURA
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească ROMÂNĂ
1. Cultură şi civilizaţie 29. Limba şi literatura română (programa pentru concurs
românească 30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice aprobată prin ordinul
2. Cenaclu literar / 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ministrului educaţiei,
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) cercetării, tineretului şi
creaţie literară
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate sportului nr. 5620 / 2010)
3. Redacţie presă / 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
Palatele radio – TV ŞTIINŢE /
35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
UMANISTE /
copiilor / 4. Jurnalism / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare LIMBA ŞI
ŞTIINŢE x
Cluburile ziaristică LITERATURĂ LITERATURĂ 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie LITERATURA
UMANISTE ŞI 38. Literatura română modernă şi contemporană
copiilor 5. Etnografie / folclor ARTE ROMÂNĂ
39. Literatură şi cultură românească în context european
6. Educaţie civică Limba şi literatura engleză - (SPECIALITATE ŞI
40. Literatură română în context european
7. Teatru Literatură universală şi 41. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
8. Teatru / teatru de comparată 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni SPECIALITĂŢII),
revistă 43. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
9. Studii europene 44. Literatură română şi hermeneutică literară PEDAGOGIE ŞI
45. Literatură universală şi comparată PSIHOLOGIE
46. Literatură, film şi reprezentări culturale (programele pentru
47. Lingvistică generală şi românească examenul naţional de
48. Managementul resurselor culturale definitivare în învăţământ
49. Modele clasice în cultura română aprobate prin ordinul
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale ministrului educaţiei şi
51. Modernism şi postmodernism în literatură cercetării ştiinţifice nr.
52. Modernitatea în literatura europeană 5558 / 2015)
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
1044
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura franceză 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatură universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura franceză 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor Proba practico-
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare metodică
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism +
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
LIMBA ŞI
26. Limba română în context romanic
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LITERATURA
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească ROMÂNĂ
1. Cultură şi civilizaţie 29. Limba şi literatura română (programa pentru concurs
românească 30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice aprobată prin ordinul
2. Cenaclu literar / 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ministrului educaţiei,
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) cercetării, tineretului şi
creaţie literară
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
3. Redacţie presă / sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
Palatele radio – TV 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale /
UMANISTE /
copiilor / 4. Jurnalism / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare LIMBA ŞI
ŞTIINŢE x
Cluburile ziaristică LITERATURĂ LITERATURĂ 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie LITERATURA
UMANISTE ŞI 38. Literatura română modernă şi contemporană
copiilor 5. Etnografie / folclor ARTE ROMÂNĂ
39. Literatură şi cultură românească în context european
6. Educaţie civică Limba şi literatura franceză - (SPECIALITATE ŞI
40. Literatură română în context european
7. Teatru Literatură universală şi 41. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
8. Teatru / teatru de comparată 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni SPECIALITĂŢII),
revistă 43. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
9. Studii europene 44. Literatură română şi hermeneutică literară PEDAGOGIE ŞI
45. Literatură universală şi comparată PSIHOLOGIE
46. Literatură, film şi reprezentări culturale (programele pentru
47. Lingvistică generală şi românească examenul naţional de
48. Managementul resurselor culturale definitivare în învăţământ
49. Modele clasice în cultura română aprobate prin ordinul
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale ministrului educaţiei şi
51. Modernism şi postmodernism în literatură cercetării ştiinţifice nr.
52. Modernitatea în literatura europeană 5558 / 2015)
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
1045
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura germană 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatura universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura germană 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor Proba practico-
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare metodică
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism +
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
LIMBA ŞI
26. Limba română în context romanic
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LITERATURA
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească ROMÂNĂ
29. Limba şi literatura română (programa pentru concurs
1. Cultură şi civilizaţie Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice
30. aprobată prin ordinul
românească 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ministrului educaţiei,
2. Cenaclu literar / 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) cercetării, tineretului şi
creaţie literară 33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate sportului nr. 5620 / 2010)
3. Redacţie presă / ŞTIINŢE 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
Palatele 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale /
radio – TV UMANISTE /
copiilor / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare LIMBA ŞI
4. Jurnalism / ziaristică ŞTIINŢE
Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
Cluburile UMANISTE
LITERATURĂ LITERATURĂ 37. LITERATURA
5. Etnografie / folclor 38. Literatura română modernă şi contemporană
copiilor ŞI ARTE ROMÂNĂ
6. Educaţie civică 39. Literatură şi cultură românească în context european
Limba şi literatura germană - (SPECIALITATE ŞI
7. Teatru 40. Literatură română în context european
Literatura universală şi 41. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
8. Teatru / teatru de
comparată 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni SPECIALITĂŢII),
revistă
43. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
9. Studii europene Literatură română şi hermeneutică literară
44. PEDAGOGIE ŞI
45. Literatură universală şi comparată PSIHOLOGIE
46. Literatură, film şi reprezentări culturale (programele pentru
47. Lingvistică generală şi românească examenul naţional de
48. Managementul resurselor culturale definitivare în învăţământ
49. Modele clasice în cultura română aprobate prin ordinul
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale ministrului educaţiei şi
51. Modernism şi postmodernism în literatură cercetării ştiinţifice nr.
52. Modernitatea în literatura europeană 5558 / 2015)
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
1046
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - Limba 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
şi literatura străină/maternă 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura română 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
Literatura universală şi comparată - 8. Cultură şi literatură română
Limba şi literatura străină/maternă 9. Cultură şi civilizaţie europeană
Limba şi literatura străină/maternă - 10. Didactici ale disciplinelor filologice
Literatură universală şi comparată 11. Dinamica limbii române contemporane
Limba şi literatura română - Limba 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
şi literatura engleză 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
Limba şi literatura engleză - Limba 15. Editarea şi promovarea produselor culturale
şi literatura română 16. Inovare culturală
Literatură universală şi comparată - 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
Limba şi literatura engleză 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
Limba şi literatura engleză - 20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
Literatură universală şi comparată 21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
Limba şi literatura română - Limba 22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
şi literatura franceză 23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism Proba practico-metodică
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) +
Limba şi literatura franceză - Limba
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale Proba scrisă:
şi literatura română 26. Limba română în context romanic
Literatură universală şi comparată - LIMBA ŞI
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate
Limba şi literatura franceză 28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească LITERATURA
29. Limba şi literatura română ROMÂNĂ
Limba şi literatura franceză -
1. Cultură şi civilizaţie Literatură universală şi comparată 30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice (programa pentru concurs
românească 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura română - Limba 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) ministrului educaţiei,
2. Cenaclu literar /
şi literatura germană 33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate cercetării, tineretului şi
creaţie literară
Limba şi literatura germană - 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate sportului nr. 5620 / 2010)
3. Redacţie presă / 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
ŞTIINŢE Limba şi literatura română /
Palatele radio – TV 36. Limbă şi comunicare
UMANISTE / Literatura universală şi comparată - LIMBA ŞI
copiilor / 4. Jurnalism / LIMBĂ ŞI 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie
ŞTIINŢE Limba şi literatura germană FILOLOGIE x
Cluburile ziaristică LITERATURĂ 38. Literatura română modernă şi contemporană LITERATURA
UMANISTE ŞI Limba şi literatura germană - 39. Literatură şi cultură românească în context european
copiilor 5. Etnografie / folclor ARTE ROMÂNĂ
6. Educaţie civică Literatura universală şi comparată 40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală şi comparată - 41. Literatură română în context european
7. Teatru 42. Literatura română şi modernismul european
DIDACTICA
Limba şi literatura română SPECIALITĂŢII),
8. Teatru / teatru de 43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
Limba şi literatura română - Literatură
revistă 44. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
universală şi comparată
9. Studii europene 45. Literatură română şi hermeneutică literară PEDAGOGIE ŞI
Limba şi literatura română - Limba şi 46. Literatură universală şi comparată PSIHOLOGIE
literatura latină 47. Literatură, film şi reprezentări culturale (programele pentru examenul
Limba şi literatura latină - Limba şi 48. Lingvistică generală şi românească naţional de definitivare în
literatura română 49. Managementul resurselor culturale învăţământ aprobate prin
50. Modele clasice în cultura română ordinul ministrului educaţiei şi
51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
52. Modernism şi postmodernism în literatură 2015)
53. Modernitatea în literatura europeană
54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport
european
55. Paradigme ale comunicării organizaţionale
56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
58. Restituiri şi revizuiri în literatura română
59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
60. Scriere creatoare şi traducere literară
Filologie clasică - Limba şi 61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
literatura română 62. Structura limbii române actuale
63. Studii culturale româneşti în context european
64. Studii literare româneşti
65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
66. Studii de limba şi literatura română
67. Studii de gen din perspectivă culturală
68. Studii de românistică
69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
70. Teoria şi practica editării
71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
72. Teoria literaturii şi literatură comparată
73. Teoria şi practica textului
1047
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - Limba
şi literatura străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba şi literatura română
Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă -
Literatură universală şi comparată Proba practico-metodică
Limba şi literatura română - Limba +
şi literatura engleză Proba scrisă:
Limba şi literatura engleză - Limba LIMBA ŞI
şi literatura română LITERATURA
Literatură universală şi comparată - ROMÂNĂ
1. Cultură şi civilizaţie Limba şi literatura engleză (programa pentru concurs
românească Limba şi literatura engleză - aprobată prin ordinul
2. Cenaclu literar / Literatură universală şi comparată ministrului educaţiei,
creaţie literară Limba şi literatura română - Limba cercetării, tineretului şi
3. Redacţie presă / şi literatura franceză sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză - Limba /
Palatele
UMANISTE / şi literatura română LIMBA ŞI
copiilor / 4. Jurnalism / LIMBĂ ŞI STUDII
Cluburile ziaristică
ŞTIINŢE
LITERATURĂ Literatură universală şi comparată - CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x LITERATURA
UMANISTE ŞI
copiilor 5. Etnografie / folclor ARTE Limba şi literatura franceză ROMÂNĂ
6. Educaţie civică Limba şi literatura franceză - (SPECIALITATE ŞI
7. Teatru Literatură universală şi comparată DIDACTICA
8. Teatru / teatru de Limba şi literatura română - Limba SPECIALITĂŢII),
revistă şi literatura germană ELEMENTE DE
9. Studii europene Limba şi literatura germană - PEDAGOGIE ŞI
Limba şi literatura română PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
Literatura universală şi comparată - naţional de definitivare în
Limba şi literatura germană învăţământ aprobate prin
Limba şi literatura germană - ordinul ministrului educaţiei şi
Literatura universală şi comparată cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Literatura universală şi comparată - 2015)
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - Literatură
universală şi comparată
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura latină
Limba şi literatura latină - Limba şi
literatura română
Filologie clasică - Limba şi
literatura română
1048
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
engleză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura engleză actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) Proba practico-
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) metodică
LIMBĂ ŞI 20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno-
+
LITERATURĂ Americane
21. Inovare culturală (în limba engleză)
Proba scrisă:
22. imba şi literatura engleză LIMBA ŞI
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate LITERATURA
24. Limba engleză. Practici de comunicare
25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ENGLEZĂ
26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) (programa pentru concurs
Limba şi literatura română - Limba şi 27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică ministrului educaţiei,
creaţie literară literatura engleză cercetării, tineretului şi
europeană
2. Redacţie presă / Limba şi literatura engleză - Limba şi sportului nr. 5620 / 2010)
29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică
radio – TV ŞTIINŢE
literatura română europeană
Palatele /
3. Jurnalism / UMANISTE / Limba şi literatura engleză - Limba şi 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză)
copiilor / literatura străină/maternă LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) x
Cluburile UMANISTE ŞI Limba şi literatura străină/maternă - LITERATURĂ Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie 32.
copiilor
engleză ARTE Limba şi literatura engleză 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) ENGLEZĂ
5. Educaţie civică Filologie clasică - Limba şi literatura 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba (SPECIALITATE
6. Studii europene engleză engleză - limba română) ŞI DIDACTICA
Literatura universală şi comparată - 35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile
SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura engleză ELEMENTE DE
moderne (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - Literatura 37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze PEDAGOGIE ŞI
universală şi comparată 38. Literatura engleză pentru copii şi tineret PSIHOLOGIE
STUDII Studii americane 39. Management intercultural (în limba engleză) (programele pentru
CULTURALE Sudii iudaice 40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) examenul naţional de
Limbi moderne aplicate (engleză) 41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba definitivare în învăţământ
engleză) aprobate prin ordinul
Limbi moderne aplicate (engleză, 42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura ministrului educaţiei şi
limbă străină) română cercetării ştiinţifice nr.
Traducere şi interpretare (engleză) 43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 5558 / 2015)
44. Studii britanice
45. Studii canadiene
46. Studii culturale britanice
47. Studii americane
48. Studii anglo – americane
49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
LIMBI
50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
MODERNE 51. Studii interculturale anglo – americane
APLICATE 52. Studii irlandeze (limba engleză)
Traducere şi interpretare (engleză, 53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
limbă străină) 54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
57. Traducere specializată (în limba engleză)
58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
60. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
62. Traductologie – Limba engleză
1049
Limba şi literatura engleză Proba practico-metodică
Limba şi literatura română - +
Limba şi literatura engleză Proba scrisă:
Limba şi literatura engleză -
Limba şi literatura română
LIMBA ŞI
Limba şi literatura engleză - LITERATURA
Limba şi literatura ENGLEZĂ
străină/maternă (programa pentru concurs
Limba şi literatura aprobată prin ordinul
LIMBĂ ŞI ministrului educaţiei,
1. Cenaclu literar / străină/maternă - Limba şi
LITERATURĂ cercetării, tineretului şi
creaţie literară literatura engleză
Filologie clasică - Limba şi 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă /
literatura engleză 2. Limba engleză în afaceri /
radio – TV ŞTIINŢE
Palatele 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) LIMBA ŞI
3. Jurnalism / UMANISTE / Literatura universală şi LIMBI
copiilor / 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
ziaristică ŞTIINŢE comparată - Limba şi literatura MODERNE x LITERATURA
Cluburile UMANISTE ŞI 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză
4. Cultură şi civilizaţie engleză APLICATE ENGLEZĂ
copiilor 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză)
engleză ARTE Limba şi literatura engleză - (SPECIALITATE ŞI
7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză)
5. Educaţie civică Literatura universală şi
8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) DIDACTICA
6. Studii europene comparată
Studii americane
SPECIALITĂŢII),
STUDII
CULTURALE Sudii iudaice ELEMENTE DE
Limbi moderne aplicate PEDAGOGIE ŞI
(engleză) PSIHOLOGIE
Limbi moderne aplicate (programele pentru
LIMBI examenul naţional de
(engleză, limbă străină) definitivare în învăţământ
MODERNE
Traducere şi interpretare aprobate prin ordinul
APLICATE
(engleză) ministrului educaţiei şi
Traducere şi interpretare cercetării ştiinţifice nr. 5558
(engleză, limbă străină) / 2015)

Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză)
3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză 5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză) Proba practico-metodică
Limbi moderne aplicate 6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii actuale +
(engleză, franceză) 7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) Proba scrisă:
8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) LIMBA ŞI
9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) LITERATURA
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) ENGLEZĂ
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) (programa pentru concurs
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) aprobată prin ordinul
14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană ministrului educaţiei,
1. Cenaclu literar / LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) cercetării, tineretului şi
creaţie literară LITERATURĂ 16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / LIMBI 17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză -
radio – TV ŞTIINŢE MODERNE limba română)
/
Palatele Traducere şi interpretare LIMBA ŞI
3. Jurnalism / UMANISTE / APLICATE 18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
copiilor / (engleză, franceză)
ziaristică ŞTIINŢE (engleză, franceză) x LITERATURA
Cluburile UMANISTE ŞI
4. Cultură şi civilizaţie 19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) ENGLEZĂ
copiilor
engleză ARTE 20. Studii canadiene
(SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică 21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză)
22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) DIDACTICA
6. Studii europene
23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) SPECIALITĂŢII),
24. Traducere specializată (engleză, franceză) ELEMENTE DE
25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) PEDAGOGIE ŞI
26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză)
27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) PSIHOLOGIE
28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon (programele pentru
examenul naţional de
Limba şi literatura engleză - definitivare în învăţământ
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză aprobate prin ordinul
1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - ministrului educaţiei şi
LIMBI 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) cercetării ştiinţifice nr. 5558
Limba şi literatura engleză
MODERNE 3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) / 2015)
Limbi moderne aplicate
LIMBI APLICATE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză)
(engleză, franceză)
MODERNE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză)
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, franceză)
1050
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză,
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană germană)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană)
Limba şi literatura engleză 3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii
Limbi moderne aplicate actuale
(engleză, germană) 4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană)
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană)
6. Discurs şi argumentare (engleză, germană)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană)
ŞTIINŢE 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană)
1. Cenaclu literar / UMANISTE / 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană)
LIMBĂ ŞI
creaţie literară ŞTIINŢE 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) x
UMANISTE ŞI
LITERATURĂ
2. Redacţie presă / LIMBI 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană)
radio – TV ARTE MODERNE 12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile
Palatele Traducere şi interpretare moderne (engleză, germană)
3. Jurnalism / APLICATE
copiilor / (engleză, germană) 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană)
ziaristică
Cluburile 14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană)
4. Cultură şi civilizaţie Proba practico-metodică
copiilor 15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană)
engleză +
5. Educaţie civică 16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) Proba scrisă:
6. Studii europene 17. Traducere specializată (engleză, germană)
18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) LIMBA ŞI
19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) LITERATURA
20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) ENGLEZĂ
Limba şi literatura engleză - (programa pentru concurs
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) aprobată prin ordinul
ŞTIINŢE LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) ministrului educaţiei,
UMANISTE / LIMBI Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura engleză 3.
ŞTIINŢE MODERNE x
Limbi moderne aplicate 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE ŞI LIMBI APLICATE
ARTE (engleză, germană) 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) /
MODERNE
Traducere şi interpretare LIMBA ŞI
APLICATE
(engleză, germană) LITERATURA
Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
Limba şi literatura română -
(SPECIALITATE ŞI
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura engleză -
DIDACTICA
Limba şi literatura română SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura engleză - ELEMENTE DE
Limba şi literatura PEDAGOGIE ŞI
străină/maternă PSIHOLOGIE
Limba şi literatura (programele pentru examenul
LIMBĂ ŞI naţional de definitivare în
1. Cenaclu literar / străină/maternă - Limba şi
LITERATURĂ învăţământ aprobate prin
creaţie literară literatura engleză
ordinul ministrului educaţiei şi
2. Redacţie presă / Filologie clasică - Limba şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
radio – TV ŞTIINŢE literatura engleză 2015)
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / Literatura universală şi
copiilor / STUDII
ziaristică ŞTIINŢE comparată - Limba şi literatura Studii canadiene x
Cluburile UMANISTE ŞI
CULTURALE
4. Cultură şi civilizaţie engleză
copiilor
engleză ARTE Limba şi literatura engleză -
5. Educaţie civică Literatura universală şi
6. Studii europene comparată
STUDII Studii americane
CULTURALE Sudii iudaice
Limbi moderne aplicate
(engleză)
Limbi moderne aplicate
LIMBI
(engleză, limbă străină)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză)
Traducere şi interpretare
(engleză, limbă străină)
1051
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
Limba şi literatura engleză 2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura engleză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Literatură universală şi 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
comparată - Limba şi 7. Cultură şi literatură română
literatura engleză 8. Cultură şi civilizaţie europeană
9. Didactici ale disciplinelor filologice
10. Dinamica limbii române contemporane
11. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
12. Discurs şi comunicare
13. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
14. Editarea şi promovarea produselor culturale
15. Inovare culturală
16. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
17. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
18. Hermeneutică şi ideologie literară
19. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
20. Istoria imaginilor - istoria ideilor Proba practico-
21. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare metodică
22. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
+
23. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
24. Limba română: fundamente istorice şi culturale
Proba scrisă:
25. Limba română în context romanic LIMBA ŞI
26. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LITERATURA
27. Limbă, literatură şi civilizaţie românească
28. Limba şi literatura română ENGLEZĂ
29. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice (programa pentru concurs
30. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) ministrului educaţiei,
creaţie literară 32. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / 33. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 34. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale /
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / 35. Limbă şi comunicare LIMBA ŞI
copiilor / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
ziaristică ŞTIINŢE 36. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ LITERATURĂ 37. Literatura română modernă şi contemporană LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor
engleză ARTE 38. Literatură şi cultură românească în context european ENGLEZĂ
5. Educaţie civică Limba şi literatura engleză - 39. Literatură română în context european (SPECIALITATE ŞI
6. Studii europene Literatură universală şi 40. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
comparată 41. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
42. Literatura română - Relevanţe europene
SPECIALITĂŢII),
43. Literatură română şi hermeneutică literară ELEMENTE DE
44. Literatură universală şi comparată PEDAGOGIE ŞI
45. Literatură, film şi reprezentări culturale PSIHOLOGIE
46. Lingvistică generală şi românească (programele pentru
47. Managementul resurselor culturale examenul naţional de
48. Modele clasice în cultura română definitivare în învăţământ
49. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale aprobate prin ordinul
50. Modernism şi postmodernism în literatură ministrului educaţiei şi
51. Modernitatea în literatura europeană cercetării ştiinţifice nr.
52. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 5558 / 2015)
european
53. Paradigme ale comunicării organizaţionale
54. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
55. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
56. Restituiri şi revizuiri în literatura română
57. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
58. Scriere creatoare şi traducere literară
59. Structura limbii române actuale
60. Studii culturale româneşti în context european
61. Studii literare româneşti
62. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
63. Studii de limba şi literatura română
64. Studii de gen din perspectivă culturală
65. Studii de românistică
66. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
67. Teoria şi practica editării
68. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
69. Teoria literaturii şi literatură comparată
70. Teoria şi practica textului
1052
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
Limba şi literatura română - Limba şi
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
literatura engleză
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - Limba şi 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
literatura română 5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Literatură universală şi comparată - 6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză 7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane
21. Limba şi literatura engleză
22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate Proba practico-
23. Limba engleză. Practici de comunicare metodică
24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene +
25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)
26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european Proba scrisă:
27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană LIMBA ŞI
28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) LITERATURA
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) ENGLEZĂ
31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) (programa pentru
LITERATURĂ LITERATURĂ
32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
concurs aprobată prin
33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română)
ordinul ministrului
Limba şi literatura engleză - Literatură 34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
1. Cenaclu literar / educaţiei, cercetării,
creaţie literară universală şi comparată 35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba engleză)
tineretului şi sportului
2. Redacţie presă / 36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze
Literatura engleză pentru copii şi tineret nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 37.
Palatele UMANISTE / 38. Management intercultural (în limba engleză) /
3. Jurnalism /
copiilor / Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză)
ziaristică ŞTIINŢE 39. x LIMBA ŞI
Cluburile 40. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză)
4. Cultură şi UMANISTE LITERATURA
copiilor 41. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română
civilizaţie engleză ŞI ARTE ENGLEZĂ
5. Educaţie civică 42. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză)
43. Studii britanice (SPECIALITATE ŞI
6. Studii europene
44. Studii canadiene DIDACTICA
45. Studii culturale britanice SPECIALITĂŢII),
46. Studii americane ELEMENTE DE
47. Studii anglo – americane PEDAGOGIE ŞI
48. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
49. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane PSIHOLOGIE
50. Studii interculturale anglo – americane (programele pentru
51. Studii irlandeze (limba engleză) examenul naţional de
52. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) definitivare în
53. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) învăţământ aprobate prin
54. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) ordinul ministrului
55. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) educaţiei şi cercetării
56. Traducere specializată (în limba engleză) ştiinţifice nr. 5558 /
57. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 2015)
58. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
59. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
60. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
61. Traductologie – Limba engleză
Limba şi literatura română - Limba şi 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză)
literatura engleză 2. Limba engleză în afaceri
Limba şi literatura engleză - Limba şi 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză)
LIMBI
LIMBĂ ŞI literatura română 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
MODERNE
LITERATURĂ Literatură universală şi comparată - 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză
APLICATE
Limba şi literatura engleză 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - Literatură 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză)
universală şi comparată 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi
LIMBĂ ŞI literatura română STUDII
Studii canadiene
LITERATURĂ Literatură universală şi comparată - CULTURALE
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Literatură
universală şi comparată
1053
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura engleză 5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate 6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
(engleză, franceză) 7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) Proba practico-
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) metodică
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) +
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) Proba scrisă:
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane
21. Limba şi literatura engleză LIMBA ŞI
22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate LITERATURA
23. Limba engleză. Practici de comunicare
24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene
ENGLEZĂ
25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) (programa pentru
26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european concurs aprobată prin
1. Cenaclu literar / 27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană ordinul ministrului
creaţie literară educaţiei, cercetării,
28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană tineretului şi sportului
2. Redacţie presă / 29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză)
radio – TV nr. 5620 / 2010)
Palatele ŞTIINŢE 30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză)
3. Jurnalism / UMANISTE / 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) /
copiilor / LIMBĂ ŞI
ziaristică ŞTIINŢE 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) x LIMBA ŞI
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ 33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba
4. Cultură şi civilizaţie LIMBI LITERATURA
copiilor română)
engleză ARTE
MODERNE ENGLEZĂ
5. Educaţie civică Traducere şi interpretare 34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii (SPECIALITATE ŞI
APLICATE 35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba
6. Studii europene (engleză, franceză) DIDACTICA
engleză) SPECIALITĂŢII),
36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze ELEMENTE DE
37. Literatura engleză pentru copii şi tineret
PEDAGOGIE ŞI
38. Management intercultural (în limba engleză)
39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) PSIHOLOGIE
(programele pentru
40. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) examenul naţional de
41. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română definitivare în
42. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) învăţământ aprobate prin
43. Studii britanice ordinul ministrului
44. Studii canadiene educaţiei şi cercetării
45. Studii culturale britanice ştiinţifice nr. 5558 /
46. Studii americane 2015)
47. Studii anglo – americane
48. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
49. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
50. Studii interculturale anglo – americane
51. Studii irlandeze (limba engleză)
52. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
53. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
54. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
55. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
56. Traducere specializată (în limba engleză)
57. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
58. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
59. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
60. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
61. Traductologie – Limba engleză
1054

Limba şi literatura engleză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) Proba practico-
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Limba engleză în afaceri metodică
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) +
LIMBI Proba scrisă:
- Limba şi literatura engleză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
MODERNE
LIMBI
Limbi moderne aplicate
APLICATE
5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză LIMBA ŞI
(engleză, franceză) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză)
MODERNE
Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză)
LITERATURA
Traducere şi interpretare 7.
APLICATE
(engleză, franceză) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) ENGLEZĂ
Limba şi literatura engleză - (programa pentru
concurs aprobată prin
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză
1. Cenaclu literar / ordinul ministrului
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - educaţiei, cercetării,
creaţie literară
Limba şi literatura engleză tineretului şi sportului
2. Redacţie presă /
radio – TV Limbi moderne aplicate nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE
Palatele
3. Jurnalism / (engleză, franceză) /
UMANISTE /
copiilor / LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE x
Cluburile UMANISTE ŞI
4. Cultură şi civilizaţie LITERATURA
copiilor ENGLEZĂ
engleză ARTE
5. Educaţie civică (SPECIALITATE ŞI
6. Studii europene STUDII DIDACTICA
Studii canadiene
CULTURALE SPECIALITĂŢII),
LIMBI
MODERNE ELEMENTE DE
Traducere şi interpretare PEDAGOGIE ŞI
APLICATE
(engleză, franceză) PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
1055
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura engleză 5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate 6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
(engleză, germană) 7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
Proba practico-
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) metodică
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) +
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane Proba scrisă:
21. Inovare culturală (în limba engleză) LIMBA ŞI
22. Limba şi literatura engleză LITERATURA
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate ENGLEZĂ
24. Limba engleză. Practici de comunicare (programa pentru
25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene concurs aprobată prin
26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) ordinul ministrului
1. Cenaclu literar / 27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european educaţiei, cercetării,
creaţie literară 28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană tineretului şi
2. Redacţie presă / 29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană sportului nr. 5620 /
radio – TV 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 2010)
ŞTIINŢE
Palatele 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) /
3. Jurnalism / UMANISTE /
copiilor / LIMBĂ ŞI 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină)
ziaristică ŞTIINŢE x LIMBA ŞI
Cluburile LITERATURĂ 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
4. Cultură şi civilizaţie UMANISTE ŞI LITERATURA
copiilor LIMBI 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză -
engleză ARTE
MODERNE limba română) ENGLEZĂ
5. Educaţie civică Traducere şi interpretare 35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii (SPECIALITATE
APLICATE
6. Studii europene (engleză, germană) 36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în ŞI DIDACTICA
limba engleză) SPECIALITĂŢII),
37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze ELEMENTE DE
38. Literatura engleză pentru copii şi tineret PEDAGOGIE ŞI
39. Management intercultural (în limba engleză) PSIHOLOGIE
40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) (programele pentru
41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) examenul naţional de
42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română definitivare în
43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) învăţământ aprobate
44. Studii britanice prin ordinul
45. Studii canadiene ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice
46. Studii culturale britanice
nr. 5558 / 2015)
47. Studii americane
48. Studii anglo – americane
49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
51. Studii interculturale anglo – americane
52. Studii irlandeze (limba engleză)
53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
57. Traducere specializată (în limba engleză)
58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
60. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
62. Traductologie – Limba engleză
1056
Limba şi literatura engleză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) Proba practico-
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Limba engleză în afaceri metodică
LITERATURĂ Limba şi literatura germană 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) +
LIMBI Proba scrisă:
- Limba şi literatura engleză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
MODERNE
Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză LIMBA ŞI
LIMBI APLICATE
(engleză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) LITERATURA
MODERNE ENGLEZĂ
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză)
APLICATE
(engleză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) (programa pentru
Limba şi literatura engleză - concurs aprobată prin
ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană
1. Cenaclu literar / educaţiei, cercetării,
LITERATURĂ Limba şi literatura germană tineretului şi
creaţie literară
- Limba şi literatura engleză sportului nr. 5620 /
2. Redacţie presă /
radio – TV Limbi moderne aplicate 2010)
ŞTIINŢE
Palatele
3. Jurnalism / (engleză, germană) /
UMANISTE /
copiilor / LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE x
Cluburile UMANISTE ŞI
4. Cultură şi civilizaţie LITERATURA
copiilor ENGLEZĂ
engleză ARTE
5. Educaţie civică (SPECIALITATE
6. Studii europene STUDII ŞI DIDACTICA
Studii canadiene
CULTURALE SPECIALITĂŢII),
LIMBI
MODERNE ELEMENTE DE
Traducere şi interpretare PEDAGOGIE ŞI
APLICATE
(engleză, germană) PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul
ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
1057
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză)
7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
8. Creative writing
9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura engleză 16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
18. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) Proba practico-
20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) metodică
21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane +
22. Inovare culturală (în limba engleză) Proba scrisă:
23. Limba şi literatura engleză
LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI 24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
25. Limba engleză. Practici de comunicare LITERATURA
LITERATURĂ
26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ENGLEZĂ
27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) (programa pentru
28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european concurs aprobată prin
29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică ordinul ministrului
1. Cenaclu literar / europeană educaţiei, cercetării,
creaţie literară 30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană tineretului şi sportului
2. Redacţie presă / 31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) nr. 5620 / 2010)
radio – TV Limba şi literatura română - Limba şi 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză)
ŞTIINŢE /
Palatele
3. Jurnalism / literatura engleză 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină)
UMANISTE /
copiilor / Limba şi literatura engleză - Limba şi 34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE FILOLOGIE Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză x
Cluburile
4. Cultură şi civilizaţie UMANISTE ŞI literatura română 35. LITERATURA
copiilor - limba română) ENGLEZĂ
engleză ARTE Limba şi literatura engleză - Limba şi 36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
literatura străină/maternă (SPECIALITATE
5. Educaţie civică 37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
Limba şi literatura străină/maternă - limba engleză) ŞI DIDACTICA
6. Studii europene
Limba şi literatura engleză 38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze SPECIALITĂŢII),
Filologie clasică - Limba şi literatura 39. Literatura engleză pentru copii şi tineret ELEMENTE DE
40. Management intercultural (în limba engleză) PEDAGOGIE ŞI
engleză 41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză)
Literatura universală şi comparată - PSIHOLOGIE
42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) (programele pentru
Limba şi literatura engleză 43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română examenul naţional de
Limba şi literatura engleză - Literatura 44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) definitivare în
universală şi comparată 45. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba învăţământ aprobate
engleză) prin ordinul ministrului
STUDII Studii americane 46. Studii britanice educaţiei şi cercetării
CULTURALE Sudii iudaice 47. Studii canadiene ştiinţifice nr. 5558 /
Limbi moderne aplicate (engleză) 48. Studii culturale britanice 2015)
49. Studii americane
Limbi moderne aplicate (engleză, 50. Studii anglo – americane
limbă străină) 51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
Traducere şi interpretare (engleză) 53. Studii interculturale anglo – americane
54. Studii irlandeze (limba engleză)
55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
LIMBI 56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
MODERNE 57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon
APLICATE 58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
Traducere şi interpretare (engleză, 60. Traducere specializată (în limba engleză)
limbă străină) 61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
63. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată)
64. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
66. Traductologie – Limba engleză
1058
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) Proba practico-
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză
3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) metodică
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză -
4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) +
Limba şi literatura engleză Proba scrisă:
5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate (engleză, LIMBA ŞI
6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii
franceză) LITERATURA
actuale
7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) ENGLEZĂ
8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) (programa pentru
9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) concurs aprobată prin
ordinul ministrului
10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză)
1. Cenaclu literar / educaţiei, cercetării,
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) tineretului şi
creaţie literară
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) sportului nr. 5620 /
2. Redacţie presă /
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 2010)
radio – TV ŞTIINŢE
Palatele 14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică /
3. Jurnalism / UMANISTE /
copiilor / europeană
ziaristică ŞTIINŢE FILOLOGIE x LIMBA ŞI
Cluburile UMANISTE ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză)
4. Cultură şi LIMBI LITERATURA
copiilor 16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
civilizaţie engleză ARTE
MODERNE ENGLEZĂ
Traducere şi interpretare 17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză
5. Educaţie civică APLICATE (SPECIALITATE
(engleză, franceză) - limba română) ŞI DIDACTICA
6. Studii europene
18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
SPECIALITĂŢII)
(engleză, franceză)
, ELEMENTE DE
19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) PEDAGOGIE ŞI
20. Studii canadiene PSIHOLOGIE
21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) (programele pentru
22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) examenul naţional de
23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) definitivare în
24. Traducere specializată (engleză, franceză) învăţământ aprobate
25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) prin ordinul
ministrului educaţiei
26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză)
şi cercetării ştiinţifice
27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) nr. 5558 / 2015)
28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
Limba şi literatura engleză - Proba practico-
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană metodică
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - +
Limba şi literatura engleză Proba scrisă:
Limbi moderne aplicate (engleză, 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) LIMBA ŞI
germană) 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) LITERATURA
3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii ENGLEZĂ
actuale (programa pentru
4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) concurs aprobată prin
ordinul ministrului
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană)
1. Cenaclu literar / educaţiei, cercetării,
6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) tineretului şi
creaţie literară
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) sportului nr. 5620 /
2. Redacţie presă /
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 2010)
radio – TV ŞTIINŢE
Palatele 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) /
3. Jurnalism / UMANISTE /
copiilor / 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană)
ziaristică ŞTIINŢE FILOLOGIE x LIMBA ŞI
Cluburile UMANISTE ŞI
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană)
4. Cultură şi LIMBI LITERATURA
copiilor 12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
civilizaţie engleză ARTE MODERNE ENGLEZĂ
Traducere şi interpretare (engleză, germană)
5. Educaţie civică APLICATE (SPECIALITATE
(engleză, germană) 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) ŞI DIDACTICA
6. Studii europene
14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană)
SPECIALITĂŢII)
15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană)
, ELEMENTE DE
16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) PEDAGOGIE ŞI
17. Traducere specializată (engleză, germană) PSIHOLOGIE
18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) (programele pentru
19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) examenul naţional de
20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul
ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
1059
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura engleză 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura engleză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatură universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura engleză 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor Proba practico-
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare metodică
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism +
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
LIMBA ŞI
26. Limba română în context romanic
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LITERATURA
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească ENGLEZĂ
29. Limba şi literatura română (programa pentru concurs
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ministrului educaţiei,
creaţie literară 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / 33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
Palatele 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale /
3. Jurnalism / UMANISTE /
copiilor / LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE FILOLOGIE
Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ 37. LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie 38. Literatura română modernă şi contemporană
copiilor ENGLEZĂ
engleză ARTE 39. Literatură şi cultură românească în context european
Limba şi literatura engleză - (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică 40. Literatură română în context european
Literatură universală şi 41. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
6. Studii europene
comparată 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni SPECIALITĂŢII),
43. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
44. Literatură română şi hermeneutică literară PEDAGOGIE ŞI
45. Literatură universală şi comparată PSIHOLOGIE
46. Literatură, film şi reprezentări culturale (programele pentru
47. Lingvistică generală şi românească examenul naţional de
48. Managementul resurselor culturale definitivare în învăţământ
49. Modele clasice în cultura română aprobate prin ordinul
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale ministrului educaţiei şi
51. Modernism şi postmodernism în literatură cercetării ştiinţifice nr.
52. Modernitatea în literatura europeană 5558 / 2015)
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
1060
Limba şi literatura română - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura română
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Literatură universală şi
6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză)
comparată - Limba şi literatura
engleză 7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
8. Creative writing
9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
18. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) Proba practico-
20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) metodică
21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane +
22. Inovare culturală (în limba engleză) Proba scrisă:
23. Limba şi literatura engleză LIMBA ŞI
24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
LITERATURA
25. Limba engleză. Practici de comunicare
26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ENGLEZĂ
27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) (programa pentru
28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european concurs aprobată prin
29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană ordinul ministrului
1. Cenaclu literar / educaţiei, cercetării,
30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
creaţie literară tineretului şi sportului
31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză)
2. Redacţie presă / 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE /
Palatele 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină)
UMANISTE /
copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică LIMBĂ ŞI 34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
Cluburile 4. Cultură şi civilizaţie LITERATURĂ 35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba LITERATURA
UMANISTE
copiilor engleză română) ENGLEZĂ
ŞI ARTE
5. Educaţie civică Limba şi literatura engleză - 36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii (SPECIALITATE
6. Studii europene Literatură universală şi 37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba ŞI DIDACTICA
comparată engleză) SPECIALITĂŢII),
38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze
ELEMENTE DE
39. Literatura engleză pentru copii şi tineret
40. Management intercultural (în limba engleză)
PEDAGOGIE ŞI
41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) PSIHOLOGIE
(programele pentru
42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză)
examenul naţional de
43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română
definitivare în
44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) învăţământ aprobate
45. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba engleză) prin ordinul
46. Studii britanice ministrului educaţiei şi
47. Studii canadiene cercetării ştiinţifice nr.
48. Studii culturale britanice 5558 / 2015)
49. Studii americane
50. Studii anglo – americane
51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
53. Studii interculturale anglo – americane
54. Studii irlandeze (limba engleză)
55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon
58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
60. Traducere specializată (în limba engleză)
61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
63. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată)
64. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
66. Traductologie – Limba engleză
1061

Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura engleză 5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura engleză - 6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză)
Limba şi literatura germană 7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura germană 8. Creative writing
- Limba şi literatura engleză 9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Limbi moderne aplicate 10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
(engleză, franceză)
12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
Traducere şi interpretare 13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
(engleză, franceză) 14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
Limbi moderne aplicate 15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
(engleză, germană) 16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
18. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
Proba practico-
20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane metodică
22. Inovare culturală (în limba engleză) +
23. Limba şi literatura engleză Proba scrisă:
24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate LIMBA ŞI
25. Limba engleză. Practici de comunicare LITERATURA
26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ENGLEZĂ
27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) (programa pentru
28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european concurs aprobată prin
29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană ordinul ministrului
1. Cenaclu literar / 30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană educaţiei, cercetării,
creaţie literară 31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) tineretului şi sportului
2. Redacţie presă / 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină)
Palatele /
3. Jurnalism / UMANISTE / 34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
copiilor / LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE FILOLOGIE 35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - x
Cluburile UMANISTE ŞI limba română) LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii ENGLEZĂ
engleză ARTE 36.
37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică LIMBI limba engleză) DIDACTICA
6. Studii europene MODERNE 38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze SPECIALITĂŢII),
APLICATE 39. Literatura engleză pentru copii şi tineret ELEMENTE DE
40. Management intercultural (în limba engleză) PEDAGOGIE ŞI
Traducere şi interpretare
41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) PSIHOLOGIE
(engleză, germană) 42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) (programele pentru
43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română examenul naţional de
44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) definitivare în
45. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba învăţământ aprobate prin
engleză) ordinul ministrului
46. Studii britanice educaţiei şi cercetării
47. Studii canadiene ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
48. Studii culturale britanice
49. Studii americane
50. Studii anglo – americane
51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
53. Studii interculturale anglo – americane
54. Studii irlandeze (limba engleză)
55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon
58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
60. Traducere specializată (în limba engleză)
61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
63. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată)
64. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
66. Traductologie – Limba engleză
1062
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura română 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză - 6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura străină/maternă 7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
LIMBĂ ŞI 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura străină/maternă
LITERATURĂ 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
- Limba şi literatura franceză
Literatura universală şi comparată - 10.Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
Limba şi literatura franceză 11.Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
Literatura universală şi comparată - 12.Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză 13.Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14.Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
Filologie clasică - Limba şi
15.Discurs şi argumentare (în limba franceză)
literatura franceză
16.Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză) Proba practico-metodică
17.Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză, 18.Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
+
limbă străină) Proba scrisă:
19.Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) LIMBA ŞI
Traducere şi interpretare (franceză) 20.Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
21.Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) FRANCEZĂ
1. Cenaclu 22.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză)
literar / creaţie
(programa pentru concurs
23.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) aprobată prin ordinul
literară 24.Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) ministrului educaţiei,
2. Redacţie 25.Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - cercetării, tineretului şi
presă / radio – limba română) sportului nr. 5620 / 2010)
TV 26.Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
Palatele 3. Jurnalism / ŞTIINŢE
limba franceză)
/
ziaristică
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI
copiilor / 27.Limba franceză. Practici de comunicare
ŞTIINŢE x LITERATURA
Cluburile 4. Cultură şi UMANISTE ŞI
LITERATURĂ 28.Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european
civilizaţie FRANCEZĂ
copiilor ARTE 29.Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
(SPECIALITATE ŞI
franceză 30.Limba franceză pentru obiective didactice
DIDACTICA
5. Educaţie 31.Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon
SPECIALITĂŢII),
civică 32.Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză)
ELEMENTE DE
6. Studii 33.Literatura franceză - abordări antropologice
PEDAGOGIE ŞI
europene LIMBI 34.Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză)
PSIHOLOGIE
MODERNE 35.Management intercultural (în limba franceză) (programele pentru
APLICATE 36.Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) examenul naţional de
Traducere şi interpretare (franceză, 37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) definitivare în învăţământ
limbă străină) 38.Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) aprobate prin ordinul
39.Studii canadiene ministrului educaţiei şi
40.Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) cercetării ştiinţifice nr. 5558
41.Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) / 2015)
42.Studii francofone
43.Studii franceze şi francofone
44.Studii literare franceze
45.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
46.Romanistică
47.Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48.Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
49.Traductologie – Limba franceză
50.Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
51.Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
52.Traducere specializată (în limba franceză)
53.Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
54.Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
55.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
56.Traducere şi terminologie (în limba franceză)
1063
Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura română -
Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză -
Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză -
Limba şi literatura
străină/maternă
Limba şi literatura
LIMBĂ ŞI
străină/maternă - Limba şi
LITERATURĂ 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză)
literatura franceză
2. Limba franceză în traduceri specializate
ŞTIINŢE Literatura universală şi
3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză)
UMANISTE / comparată - Limba şi literatura LIMBI
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză)
ŞTIINŢE franceză MODERNE x
UMANISTE ŞI
5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză
Literatura universală şi APLICATE
6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză)
ARTE comparată - Limba şi literatura
7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
franceză
8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză)
Filologie clasică - Limba şi
literatura franceză
Limbi moderne aplicate Proba practico-
(franceză) metodică
Limbi moderne aplicate +
LIMBI Proba scrisă:
(franceză, limbă străină)
MODERNE LIMBA ŞI
Traducere şi interpretare
APLICATE
(franceză) LITERATURA
Traducere şi interpretare FRANCEZĂ
(franceză, limbă străină) (programa pentru concurs
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / ministrului educaţiei,
creaţie literară LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză)
cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV Limba şi literatura engleză 4. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Palatele 3. Jurnalism / Limbi moderne aplicate 5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză) /
copiilor / ziaristică (engleză, franceză) 6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii LIMBA ŞI
Cluburile 4. Cultură şi civilizaţie actuale LITERATURA
copiilor franceză 7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) FRANCEZĂ
5. Educaţie civică 8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) (SPECIALITATE ŞI
6. Studii europene 9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) DIDACTICA
10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) SPECIALITĂŢII),
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) ELEMENTE DE
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) PEDAGOGIE ŞI
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) PSIHOLOGIE
14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană (programele pentru
LIMBĂ ŞI examenul naţional de
15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză)
LITERATURĂ definitivare în învăţământ
LIMBI 16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) aprobate prin ordinul
ŞTIINŢE MODERNE 17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză ministrului educaţiei şi
Traducere şi interpretare - limba română) cercetării ştiinţifice nr.
UMANISTE / APLICATE
(engleză, franceză) 18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 5558 / 2015)
ŞTIINŢE x
UMANISTE ŞI (engleză, franceză)
ARTE 19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză)
20. Studii canadiene
21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză)
22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză)
23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză)
24. Traducere specializată (engleză, franceză)
25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză)
26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză)
27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză)
28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
Limba şi literatura engleză -
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză)
LIMBI
Limba şi literatura engleză 3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză)
MODERNE
Limbi moderne aplicate 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză)
LIMBI APLICATE
(engleză, franceză) 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, franceză)
1064
Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză,
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană germană)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană)
şi literatura franceză 3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii
Limbi moderne aplicate (franceză, actuale
germană) 4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană)
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană)
6. Discurs şi argumentare (franceză, germană)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană)
ŞTIINŢE 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană)
1. Cenaclu literar / UMANISTE / 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană)
LIMBĂ ŞI
creaţie literară ŞTIINŢE 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) x
UMANISTE ŞI
LITERATURĂ Proba practico-
2. Redacţie presă / 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană)
ARTE LIMBI MODERNE 12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne metodică
radio – TV
Palatele APLICATE Traducere şi interpretare (franceză, (franceză, germană) +
3. Jurnalism /
copiilor / germană) 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) Proba scrisă:
ziaristică
Cluburile 14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) LIMBA ŞI
4. Cultură şi
copiilor 15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) LITERATURA
civilizaţie franceză
16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) FRANCEZĂ
5. Educaţie civică
6. Studii europene 17. Traducere specializată (franceză, germană) (programa pentru
concurs aprobată prin
18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană)
ordinul ministrului
19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) educaţiei, cercetării,
20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) tineretului şi sportului
Limba şi literatura franceză - nr. 5620 / 2010)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană)
ŞTIINŢE Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană)
/
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - Limba 2.
UMANISTE / LIMBI LIMBA ŞI
şi literatura franceză 3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană)
ŞTIINŢE MODERNE x LITERATURA
Limbi moderne aplicate (franceză, 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană)
UMANISTE ŞI APLICATE FRANCEZĂ
ARTE LIMBI MODERNE germană) 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană)
(SPECIALITATE
APLICATE Traducere şi interpretare (franceză, ŞI DIDACTICA
germană) SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura franceză ELEMENTE DE
Limba şi literatura română - Limba şi PEDAGOGIE ŞI
literatura franceză PSIHOLOGIE
Limba şi literatura franceză - Limba (programele pentru
şi literatura română examenul naţional de
Limba şi literatura franceză - Limba definitivare în
1. Cenaclu literar / învăţământ aprobate
creaţie literară şi literatura străină/maternă
LIMBĂ ŞI prin ordinul
2. Redacţie presă / Limba şi literatura străină/maternă - ministrului educaţiei
LITERATURĂ
radio – TV ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză şi cercetării ştiinţifice
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / Literatura universală şi comparată - nr. 5558 / 2015)
copiilor / STUDII
ziaristică ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză Studii canadiene x
Cluburile UMANISTE ŞI
CULTURALE
4. Cultură şi Literatura universală şi comparată -
copiilor
civilizaţie franceză ARTE Limba şi literatura franceză
5. Educaţie civică Filologie clasică - Limba şi literatura
6. Studii europene franceză
Limbi moderne aplicate (franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză,
LIMBI MODERNE limbă străină)
APLICATE Traducere şi interpretare (franceză)
Traducere şi interpretare (franceză,
limbă străină)
1065
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
Limba şi literatura franceză 2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Literatură universală şi 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
comparată - Limba şi 7. Cultură şi literatură română
literatura franceză 8. Cultură şi civilizaţie europeană
9. Didactici ale disciplinelor filologice
10. Dinamica limbii române contemporane
11. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
12. Discurs şi comunicare
13. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
14. Editarea şi promovarea produselor culturale
15. Inovare culturală
16. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
17. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
18. Hermeneutică şi ideologie literară
19. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
20. Istoria imaginilor - istoria ideilor
21. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
22. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism Proba practico-metodică
23. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
+
24. Limba română: fundamente istorice şi culturale
25. Limba română în context romanic
Proba scrisă:
26. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LIMBA ŞI
27. Limbă, literatură şi civilizaţie românească LITERATURA
28. Limba şi literatura română FRANCEZĂ
29. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice (programa pentru concurs
30. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) ministrului educaţiei,
creaţie literară 32. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / 33. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 34. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
Palatele /
3. Jurnalism / UMANISTE / 35. Limbă şi comunicare
copiilor / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE 36. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ LITERATURĂ 37. Literatura română modernă şi contemporană
LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor 38. Literatură şi cultură românească în context european FRANCEZĂ
franceză ARTE
Limba şi literatura franceză - 39. Literatură română în context european (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică
Literatură universală şi 40. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
6. Studii europene
comparată 41. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni SPECIALITĂŢII),
42. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
43. Literatură română şi hermeneutică literară PEDAGOGIE ŞI
44. Literatură universală şi comparată PSIHOLOGIE
45. Literatură, film şi reprezentări culturale (programele pentru examenul
46. Lingvistică generală şi românească naţional de definitivare în
47. Managementul resurselor culturale învăţământ aprobate prin
48. Modele clasice în cultura română ordinul ministrului educaţiei şi
49. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
50. Modernism şi postmodernism în literatură 2015)
51. Modernitatea în literatura europeană
52. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport
european
53. Paradigme ale comunicării organizaţionale
54. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
55. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
56. Restituiri şi revizuiri în literatura română
57. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
58. Scriere creatoare şi traducere literară
59. Structura limbii române actuale
60. Studii culturale româneşti în context european
61. Studii literare româneşti
62. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
63. Studii de limba şi literatura română
64. Studii de gen din perspectivă culturală
65. Studii de românistică
66. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
67. Teoria şi practica editării
68. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
69. Teoria literaturii şi literatură comparată
70. Teoria şi practica textului
1066
Limba şi literatura română - Limba 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
şi literatura română 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Literatură universală şi comparată -
7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura franceză 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
15. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză)
20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) Proba practico-
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
metodică
25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba +
română) Proba scrisă:
26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba LIMBA ŞI
franceză) LITERATURA
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 27. Limba franceză. Practici de comunicare FRANCEZĂ
LITERATURĂ LITERATURĂ 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european x
29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon (programa pentru
30. Limba franceză pentru obiective didactice concurs aprobată prin
1. Cenaclu literar / Limba şi literatura franceză - 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon ordinul ministrului
Literatură universală şi comparată 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) educaţiei, cercetării,
creaţie literară 33. Literatura franceză - abordări antropologice tineretului şi sportului
2. Redacţie presă / 34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 35. Management intercultural (în limba franceză)
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / 36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză)
/
copiilor /
ziaristică ŞTIINŢE 37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) LIMBA ŞI
Cluburile UMANISTE ŞI 38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor
franceză ARTE 39. Studii canadiene FRANCEZĂ
40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică 41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) DIDACTICA
6. Studii europene 42. Studii francofone
43. Studii franceze şi francofone
SPECIALITĂŢII),
44. Studii literare franceze ELEMENTE DE
45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) PEDAGOGIE ŞI
46. Romanistică PSIHOLOGIE
47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză (programele pentru
48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon examenul naţional de
49. Traductologie – Limba franceză definitivare în
50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) învăţământ aprobate prin
51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) ordinul ministrului
52. Traducere specializată (în limba franceză) educaţiei şi cercetării
53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) ştiinţifice nr. 5558 /
54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 2015)
55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
56. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
Limba şi literatura română - Limba 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză)
şi literatura franceză 2. Limba franceză în traduceri specializate
Limba şi literatura franceză - Limba 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză)
LIMBI
LIMBĂ ŞI şi literatura română 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză)
LITERATURĂ
MODERNE
Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză
x
Literatură universală şi comparată - 5.
APLICATE
Limba şi literatura franceză 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
Literatură universală şi comparată 8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză)
Limba şi literatura română - Limba
şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză - Limba
LIMBĂ ŞI şi literatura română STUDII
LITERATURĂ Literatură universală şi comparată - CULTURALE
Studii canadiene x
Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză -
Literatură universală şi comparată
1067
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate
7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
(engleză, franceză) 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
15. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză)
20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) Proba practico-
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) metodică
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) +
25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) Proba scrisă:
26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba franceză)
27. Limba franceză. Practici de comunicare
LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european LITERATURA
LITERATURĂ 29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon FRANCEZĂ
LIMBI 30. Limba franceză pentru obiective didactice (programa pentru
MODERNE 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon concurs aprobată prin
1. Cenaclu literar / Traducere şi interpretare 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) ordinul ministrului
APLICATE
creaţie literară (engleză, franceză) 33. Literatura franceză - abordări antropologice educaţiei, cercetării,
34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) tineretului şi sportului
2. Redacţie presă / 35. Management intercultural (în limba franceză)
radio – TV nr. 5620 / 2010)
Palatele ŞTIINŢE 36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză)
copiilor /
3. Jurnalism / UMANISTE / 37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) /
ziaristică ŞTIINŢE 38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) x LIMBA ŞI
Cluburile UMANISTE ŞI 39. Studii canadiene
4. Cultură şi civilizaţie LITERATURA
copiilor 40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză)
franceză ARTE
41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză)
FRANCEZĂ
5. Educaţie civică 42. Studii francofone (SPECIALITATE ŞI
6. Studii europene 43. Studii franceze şi francofone DIDACTICA
44. Studii literare franceze SPECIALITĂŢII),
45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) ELEMENTE DE
46. Romanistică PEDAGOGIE ŞI
47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
PSIHOLOGIE
(programele pentru
49. Traductologie – Limba franceză
examenul naţional de
50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
definitivare în învăţământ
51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
aprobate prin ordinul
52. Traducere specializată (în limba franceză)
ministrului educaţiei şi
53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
cercetării ştiinţifice nr.
54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
5558 / 2015)
55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
56. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
Limba şi literatura engleză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Limba franceză în traduceri specializate
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză)
LIMBI
- Limba şi literatura engleză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză)
MODERNE
Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză
LIMBI APLICATE
(engleză, franceză) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
APLICATE
(engleză, franceză) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză)
Limba şi literatura engleză -
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză -
Limba şi literatura engleză STUDII
Studii canadiene
Limbi moderne aplicate CULTURALE
LIMBI
(engleză, franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, franceză)
1068
Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate
7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
(franceză, germană) 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
15. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză)
20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) Proba practico-
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
metodică
25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) +
ŞTIINŢE 26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba franceză) Proba scrisă:
UMANISTE / 27. Limba franceză. Practici de comunicare LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european LITERATURA
ŞTIINŢE
LITERATURĂ 29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon FRANCEZĂ
UMANISTE ŞI LIMBI 30. Limba franceză pentru obiective didactice
ARTE 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon (programa pentru concurs
MODERNE aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / Traducere şi interpretare 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză)
APLICATE ministrului educaţiei,
creaţie literară (franceză, germană) 33. Literatura franceză - abordări antropologice
34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / 35. Management intercultural (în limba franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV 36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză)
Palatele
3. Jurnalism / 37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză)
/
copiilor /
ziaristică 38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) x LIMBA ŞI
Cluburile 39. Studii canadiene LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor
franceză
40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) FRANCEZĂ
41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică 42. Studii francofone
6. Studii europene DIDACTICA
43. Studii franceze şi francofone
44. Studii literare franceze
SPECIALITĂŢII),
45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) ELEMENTE DE
46. Romanistică PEDAGOGIE ŞI
47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză PSIHOLOGIE
48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon (programele pentru
49. Traductologie – Limba franceză examenul naţional de
50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) definitivare în învăţământ
51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) aprobate prin ordinul
52. Traducere specializată (în limba franceză) ministrului educaţiei şi
53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) cercetării ştiinţifice nr.
54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 5558 / 2015)
55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
56. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Limba franceză în traduceri specializate
ŞTIINŢE LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză)
UMANISTE / LIMBI
Limba şi literatura franceză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză)
ŞTIINŢE MODERNE
UMANISTE ŞI Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză
LIMBI APLICATE
ARTE (franceză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
APLICATE
(franceză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză)
Limba şi literatura franceză -
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană
ŞTIINŢE LITERATURĂ Limba şi literatura germană -
UMANISTE /
Limba şi literatura franceză STUDII
ŞTIINŢE Studii canadiene
UMANISTE ŞI Limbi moderne aplicate CULTURALE
LIMBI
ARTE (franceză, germană)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(franceză, germană)
1069
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză)
Limba şi literatura română 5. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză - 6. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura străină/maternă 7. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura străină/maternă 8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
- Limba şi literatura franceză 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
Literatura universală şi comparată - 10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză 11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
LIMBĂ ŞI 12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
Literatura universală şi comparată -
LITERATURĂ 13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză
14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
Filologie clasică - Limba şi
15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
literatura franceză
16. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
Limba şi literatura engleză - Limba
17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
şi literatura franceză
18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba
19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
şi literatura engleză Proba practico-
20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) metodică
Limba şi literatura franceză - 21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
Limba şi literatura germană +
22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză)
Limba şi literatura germană - Proba scrisă:
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză)
Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină)
Limbi moderne aplicate (engleză, LITERATURA
25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
1. Cenaclu franceză) FRANCEZĂ
26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză -
literar / creaţie Traducere şi interpretare (engleză, (programa pentru concurs
limba română)
literară franceză) aprobată prin ordinul
27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în ministrului educaţiei,
2. Redacţie Limbi moderne aplicate (franceză, limba franceză) cercetării, tineretului şi
presă / radio – germană) 28. Limba franceză. Practici de comunicare sportului nr. 5620 / 2010)
TV
ŞTIINŢE Traducere şi interpretare (franceză, 29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european
Palatele 3. Jurnalism /
UMANISTE / germană) 30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
/
copiilor / ziaristică LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (franceză) FILOLOGIE 31. Limba franceză pentru obiective didactice x
Cluburile 4. Cultură şi UMANISTE ŞI LITERATURA
Limbi moderne aplicate (franceză, 32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon
copiilor civilizaţie FRANCEZĂ
ARTE limbă străină) 33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză)
franceză (SPECIALITATE ŞI
Traducere şi interpretare (franceză) 34. Literatura franceză - abordări antropologice
5. Educaţie DIDACTICA
35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză)
civică SPECIALITĂŢII),
36. Management intercultural (în limba franceză)
6. Studii ELEMENTE DE
37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză)
europene
38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) PEDAGOGIE ŞI
39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) PSIHOLOGIE
(programele pentru
40. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba examenul naţional de
franceză) definitivare în învăţământ
LIMBI 41. Studii canadiene aprobate prin ordinul
MODERNE 42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) ministrului educaţiei şi
APLICATE 43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
44. Studii francofone
45. Studii franceze şi francofone
46. Studii literare franceze
47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
Traducere şi interpretare (franceză, 48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
limbă străină) franceză)
49. Romanistică
50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
52. Traductologie – Limba franceză
53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
55. Traducere specializată (în limba franceză)
56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
58. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
59. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
60. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
1070
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză 4. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate 5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
(engleză, franceză) 6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii
actuale
7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză)
8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză)
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) Proba practico-
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) metodică
14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică +
europeană Proba scrisă:
FILOLOGIE
15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză)
x
LIMBA ŞI
LIMBI 16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) LITERATURA
MODERNE
Traducere şi interpretare 17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză FRANCEZĂ
APLICATE
(engleză, franceză) - limba română) (programa pentru
18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne concurs aprobată prin
1. Cenaclu literar / (engleză, franceză) ordinul ministrului
creaţie literară 19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) educaţiei, cercetării,
2. Redacţie presă / 20. Studii canadiene tineretului şi sportului
radio – TV 21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE 22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză)
Palatele 3. Jurnalism /
UMANISTE /
/
copiilor / ziaristică 23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
Cluburile 4. Cultură şi 24. Traducere specializată (engleză, franceză) LITERATURA
UMANISTE ŞI
copiilor civilizaţie ARTE 25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) FRANCEZĂ
franceză 26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică 27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) DIDACTICA
6. Studii europene 28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, germană) ELEMENTE DE
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) PEDAGOGIE ŞI
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii PSIHOLOGIE
Limba şi literatura franceză actuale (programele pentru
Limbi moderne aplicate 4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) examenul naţional de
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) definitivare în
(franceză, germană) învăţământ aprobate prin
6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) ordinul ministrului
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) educaţiei şi cercetării
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) ştiinţifice nr. 5558 /
9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 2015)
10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană)
FILOLOGIE
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană)
x
LIMBI
12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
MODERNE
Traducere şi interpretare (franceză, germană)
APLICATE
(franceză, germană) 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană)
14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană)
15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană)
16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană)
17. Traducere specializată (franceză, germană)
18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană)
19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană)
20. Traducere şi terminologie (franceză, germană)
1071
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura franceză 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatură universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura franceză 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane Proba practico-
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor metodică
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism +
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale LIMBA ŞI
26. Limba română în context romanic LITERATURA
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate FRANCEZĂ
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească
29. Limba şi literatura română
(programa pentru
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice concurs aprobată prin
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ordinul ministrului
1. Cenaclu literar / educaţiei, cercetării,
creaţie literară 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză)
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate tineretului şi sportului
2. Redacţie presă / 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
Palatele
3. Jurnalism /
/
UMANISTE / 36. Limbă şi comunicare
copiilor / LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI
ziaristică ŞTIINŢE FILOLOGIE 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ Literatura română modernă şi contemporană LITERATURA
4. Cultură şi civilizaţie 38.
copiilor
franceză ARTE 39. Literatură şi cultură românească în context european FRANCEZĂ
Limba şi literatura franceză - 40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică 41. Literatură română în context european
Literatură universală şi DIDACTICA
6. Studii europene 42. Literatura română şi modernismul european
comparată SPECIALITĂŢII),
43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
44. Literatura română - Relevanţe europene
ELEMENTE DE
45. Literatură română şi hermeneutică literară PEDAGOGIE ŞI
46. Literatură universală şi comparată PSIHOLOGIE
47. Literatură, film şi reprezentări culturale (programele pentru
48. Lingvistică generală şi românească examenul naţional de
49. Managementul resurselor culturale definitivare în
50. Modele clasice în cultura română învăţământ aprobate prin
51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale ordinul ministrului
52. Modernism şi postmodernism în literatură educaţiei şi cercetării
53. Modernitatea în literatura europeană ştiinţifice nr. 5558 /
54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 2015)
55. Paradigme ale comunicării organizaţionale
56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
58. Restituiri şi revizuiri în literatura română
59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
60. Scriere creatoare şi traducere literară
61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
62. Structura limbii române actuale
63. Studii culturale româneşti în context european
64. Studii literare româneşti
65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
66. Studii de limba şi literatura română
67. Studii de gen din perspectivă culturală
68. Studii de românistică
69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
70. Teoria şi practica editării
71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
72. Teoria literaturii şi literatură comparată
73. Teoria şi practica textului
1072
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura română 5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale
Limba şi literatura germană - 6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
Limba şi literatura străină/maternă 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
LIMBĂ ŞI 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
Limba şi literatura străină/maternă
LITERATURĂ 9. Discurs şi argumentare (în limba germană)
- Limba şi literatura germană
Literatura universală şi comparată - 10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană)
Limba şi literatura germană 11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană)
Limba şi literatura germană - 12. Germanistica în context european (lb. germană)
Literatura universală şi comparată 13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară
14. Limba şi literatura germană
Filologie clasică - Limba şi
15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) Proba practico-
literatura germană
16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) metodică
Limbi moderne aplicate (germană) 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) +
LIMBĂ ŞI
Limbi moderne aplicate (germană, 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) x Proba scrisă:
LITERATURĂ
limbă străină) 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în LIMBA
Traducere şi interpretare (germană) limba germană) GERMANĂ
20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană)
MODERNĂ
21. Management intercultural (în limba germană)
22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) ministrului educaţiei,
LIMBI 24. Studii germanistice şi interculturale europene
creaţie literară cercetării, tineretului şi
MODERNE 25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană)
2. Redacţie presă / sportului nr. 5620 / 2010)
APLICATE 26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
radio – TV ŞTIINŢE /
Palatele Traducere şi interpretare (germană, 27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană)
3. Jurnalism / UMANISTE / LIMBA
copiilor / limbă străină) 28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană)
ziaristică ŞTIINŢE GERMANĂ
Cluburile
4. Cultură şi UMANISTE ŞI 29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană)
copiilor 30. Traducere specializată (în limba germană) MODERNĂ
civilizaţie germană ARTE
5. Educaţie civică 31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) (SPECIALITATE
6. Studii europene 32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) ŞI DIDACTICA
33. Traducere şi terminologie (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
34. Traductologie – Limba germană
ELEMENTE DE
Limba şi literatura germană
PEDAGOGIE ŞI
Limba şi literatura română - Limba
şi literatura germană PSIHOLOGIE
(programele pentru
Limba şi literatura germană - examenul naţional de
Limba şi literatura română definitivare în învăţământ
Limba şi literatura germană - aprobate prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă ministrului educaţiei şi
LIMBĂ ŞI 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană cercetării ştiinţifice nr.
Limba şi literatura străină/maternă
LITERATURĂ 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 5558 / 2015)
- Limba şi literatura germană
Literatura universală şi comparată - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană)
Limba şi literatura germană LIMBI
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba
Limba şi literatura germană -
MODERNE x
APLICATE germană)
Literatura universală şi comparată 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
Filologie clasică - Limba şi 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
literatura germană
Limbi moderne aplicate (germană)
Limbi moderne aplicate (germană,
LIMBI
limbă străină)
MODERNE
APLICATE Traducere şi interpretare (germană)
Traducere şi interpretare (germană,
limbă străină)
1073
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) Proba practico-
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) metodică
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii +
Limba şi literatura engleză actuale Proba scrisă:
Limbi moderne aplicate 4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) LIMBA
(engleză, germană) 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană)
6. Discurs şi argumentare (engleză, germană)
GERMANĂ
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) MODERNĂ
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) (programa pentru concurs
9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / ministrului educaţiei,
LIMBĂ ŞI 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană)
creaţie literară x cercetării, tineretului şi
LITERATURĂ 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană)
2. Redacţie presă / LIMBI sportului nr. 5620 / 2010)
12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
radio – TV ŞTIINŢE MODERNE (engleză, germană) /
Palatele Traducere şi interpretare
3. Jurnalism / UMANISTE / APLICATE 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) LIMBA
copiilor / (engleză, germană)
ziaristică ŞTIINŢE 14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor 15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) MODERNĂ
germană ARTE
16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană)
5. Educaţie civică (SPECIALITATE
17. Traducere specializată (engleză, germană) ŞI DIDACTICA
6. Studii europene 18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană)
19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană)
SPECIALITĂŢII),
20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) ELEMENTE DE
Limba şi literatura engleză - PEDAGOGIE ŞI
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) PSIHOLOGIE
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) (programele pentru
LIMBI examenul naţional de
Limba şi literatura engleză 3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană)
MODERNE x definitivare în învăţământ
Limbi moderne aplicate 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) aprobate prin ordinul
LIMBI APLICATE
(engleză, germană) 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) ministrului educaţiei şi
MODERNE
Traducere şi interpretare cercetării ştiinţifice nr.
APLICATE
(engleză, germană) 5558 / 2015)
1074
Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză,
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană germană) Proba practico-
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) metodică
Limba şi literatura franceză 3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii +
Limbi moderne aplicate actuale Proba scrisă:
(franceză, germană) 4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) LIMBA
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) GERMANĂ
6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) MODERNĂ
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) (programa pentru concurs
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) ministrului educaţiei,
LIMBĂ ŞI
creaţie literară 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) x cercetării, tineretului şi
LITERATURĂ
2. Redacţie presă / LIMBI 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE MODERNE 12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne /
Palatele Traducere şi interpretare (franceză, germană)
3. Jurnalism / UMANISTE / APLICATE LIMBA
copiilor / (franceză, germană) 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană)
ziaristică ŞTIINŢE GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI 14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană)
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor 15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) MODERNĂ
germană ARTE
5. Educaţie civică 16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) (SPECIALITATE
6. Studii europene 17. Traducere specializată (franceză, germană) ŞI DIDACTICA
18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) SPECIALITĂŢII),
19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) ELEMENTE DE
20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) PEDAGOGIE ŞI
Limba şi literatura franceză - PSIHOLOGIE
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) (programele pentru
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) examenul naţional de
LIMBI Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană)
Limba şi literatura franceză 3. definitivare în învăţământ
Limbi moderne aplicate
MODERNE
4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) x aprobate prin ordinul
LIMBI APLICATE ministrului educaţiei şi
(franceză, germană) 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană)
MODERNE cercetării ştiinţifice nr.
Traducere şi interpretare 5558 / 2015)
APLICATE
(franceză, germană)
1075
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura germană 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatura universală şi
7. Cultură şi literatură română
comparată - Limba şi literatura 8. Cultură şi civilizaţie europeană
germană 9. Didactici ale disciplinelor filologice
10. Dinamica limbii române contemporane
11. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
12. Discurs şi comunicare
13. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
14. Editarea şi promovarea produselor culturale
15. Inovare culturală
16. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
17. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
18. Hermeneutică şi ideologie literară
19. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
20. Istoria imaginilor - istoria ideilor Proba practico-metodică
21. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
22. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
+
23. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
24. Limba română: fundamente istorice şi culturale LIMBA
25. Limba română în context romanic GERMANĂ
26. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate
27. Limbă, literatură şi civilizaţie românească MODERNĂ
28. Limba şi literatura română (programa pentru concurs
29. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 30. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ministrului educaţiei,
creaţie literară 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) cercetării, tineretului şi
32. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / 33. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
radio – TV ŞTIINŢE 34. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale /
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / 35. Limbă şi comunicare LIMBA
copiilor / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
ziaristică ŞTIINŢE 36. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ LITERATURĂ 37. Literatura română modernă şi contemporană
4. Cultură şi civilizaţie MODERNĂ
copiilor 38. Literatură şi cultură românească în context european
germană ARTE
5. Educaţie civică Limba şi literatura germană - 39. Literatură română în context european (SPECIALITATE ŞI
40. Literatura română şi modernismul european DIDACTICA
6. Studii europene Literatura universală şi 41. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
comparată 42. Literatura română - Relevanţe europene SPECIALITĂŢII),
43. Literatură română şi hermeneutică literară ELEMENTE DE
44. Literatură universală şi comparată PEDAGOGIE ŞI
45. Literatură, film şi reprezentări culturale
46. Lingvistică generală şi românească PSIHOLOGIE
47. Managementul resurselor culturale (programele pentru examenul
48. Modele clasice în cultura română naţional de definitivare în
49. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale învăţământ aprobate prin
50. Modernism şi postmodernism în literatură ordinul ministrului educaţiei şi
51. Modernitatea în literatura europeană cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
52. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 2015)
european
53. Paradigme ale comunicării organizaţionale
54. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
55. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
56. Restituiri şi revizuiri în literatura română
57. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
58. Scriere creatoare şi traducere literară
59. Structura limbii române actuale
60. Studii culturale româneşti în context european
61. Studii literare româneşti
62. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
63. Studii de limba şi literatura română
64. Studii de gen din perspectivă culturală
65. Studii de românistică
66. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
67. Teoria şi practica editării
68. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
69. Teoria literaturii şi literatură comparată
70. Teoria şi practica textului
1076
Limba şi literatura română - 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura germană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
limba germană)
Limba şi literatura germană - 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
Limba şi literatura română germană)
Literatura universală şi 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba
comparată - Limba şi literatura germană)
germană 5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi
strategii actuale
6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
9. Discurs şi argumentare (în limba germană)
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba
germană) Proba practico-
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) metodică
12. Germanistica în context european (lb. germană) +
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară Proba scrisă:
14. Limba şi literatura germană LIMBA
15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba GERMANĂ
germană) MODERNĂ
16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
LITERATURĂ LITERATURĂ 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) ministrului educaţiei,
1. Cenaclu literar / creaţie 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în cercetării, tineretului şi
literară limbile moderne (în limba germană) sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / radio – Limba şi literatura germană - 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb.
ŞTIINŢE Literatura universală şi /
Palatele TV
UMANISTE / germană)
copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică comparată 21. Management intercultural (în limba germană)
LIMBA
ŞTIINŢE x GERMANĂ
Cluburile 4. Cultură şi civilizaţie UMANISTE ŞI 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană)
copiilor germană ARTE 23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba MODERNĂ
5. Educaţie civică germană) (SPECIALITATE
6. Studii europene 24. Studii germanistice şi interculturale europene ŞI DIDACTICA
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba SPECIALITĂŢII),
germană) ELEMENTE DE
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
PEDAGOGIE ŞI
germană) PSIHOLOGIE
(programele pentru
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană)
examenul naţional de
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) definitivare în învăţământ
30. Traducere specializată (în limba germană) aprobate prin ordinul
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba ministrului educaţiei şi
germană) cercetării ştiinţifice nr.
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 5558 / 2015)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura română - 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba
Limba şi literatura germană germană
Limba şi literatura germană - 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
Limba şi literatura română 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba
LIMBI germană)
LIMBĂ ŞI Literatura universală şi
MODERNE 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba
LITERATURĂ comparată - Limba şi literatura germană)
APLICATE
germană 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
Limba şi literatura germană - 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
Literatura universală şi 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
comparată 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană)
1077
Limba şi literatura engleză - 1. Cultură germană în context european
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - germană)
Limba şi literatura engleză 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limbi moderne aplicate 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba
(engleză, germană) germană)
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi
strategii actuale
6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
9. Discurs şi argumentare (în limba germană) Proba practico-metodică
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) +
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) Proba scrisă:
12. Germanistica în context european (lb. germană) LIMBA
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară GERMANĂ
14. Limba şi literatura germană MODERNĂ
15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) (programa pentru concurs
16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) ministrului educaţiei,
LIMBĂ ŞI cercetării, tineretului şi
creaţie literară 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană)
LITERATURĂ sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / LIMBI 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile
radio – TV MODERNE moderne (în limba germană) /
Palatele ŞTIINŢE Traducere şi interpretare
3. Jurnalism / UMANISTE / APLICATE 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) LIMBA
copiilor / (engleză, germană) GERMANĂ
ziaristică ŞTIINŢE 21. Management intercultural (în limba germană) x
Cluburile
4. Cultură şi civilizaţie UMANISTE ŞI 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) MODERNĂ
copiilor
germană ARTE 23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba (SPECIALITATE ŞI
5. Educaţie civică germană) DIDACTICA
6. Studii europene 24. Studii germanistice şi interculturale europene SPECIALITĂŢII),
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba ELEMENTE DE
germană) PEDAGOGIE ŞI
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) PSIHOLOGIE
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba (programele pentru
germană) examenul naţional de
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) ministrului educaţiei şi
30. Traducere specializată (în limba germană) cercetării ştiinţifice nr. 5558
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) / 2015)
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană)
Limba şi literatura engleză LIMBI
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană)
MODERNE
Limbi moderne aplicate
APLICATE
5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
LIMBI (engleză, germană)
MODERNE
6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
APLICATE
(engleză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană)
1078
Limba şi literatura franceză - 1. Cultură germană în context european
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
LITERATURĂ germană)
Limba şi literatura germană -
3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura franceză
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limbi moderne aplicate
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii
(franceză, germană)
actuale
6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) Proba practico-
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) metodică
9. Discurs şi argumentare (în limba germană) +
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) Proba scrisă:
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) LIMBA
12. Germanistica în context european (lb. germană) GERMANĂ
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară MODERNĂ
14. Limba şi literatura germană (programa pentru concurs
15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) ministrului educaţiei,
LIMBĂ ŞI
creaţie literară 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) cercetării, tineretului şi
LITERATURĂ
2. Redacţie presă / LIMBI 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE MODERNE 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne /
Palatele Traducere şi interpretare (în limba germană)
3. Jurnalism / UMANISTE / APLICATE LIMBA
copiilor / (franceză, germană) 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană)
ziaristică ŞTIINŢE x GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI 21. Management intercultural (în limba germană)
4. Cultură şi civilizaţie
copiilor 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) MODERNĂ
germană ARTE
5. Educaţie civică 23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) (SPECIALITATE ŞI
6. Studii europene 24. Studii germanistice şi interculturale europene DIDACTICA
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) ELEMENTE DE
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană)
PSIHOLOGIE
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) (programele pentru
30. Traducere specializată (în limba germană) examenul naţional de
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) definitivare în învăţământ
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) aprobate prin ordinul
33. Traducere şi terminologie (în limba germană) ministrului educaţiei şi
34. Traductologie – Limba germană cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană)
LIMBI
Limba şi literatura franceză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană)
MODERNE
Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
LIMBI APLICATE
(franceză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
MODERNE 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
Traducere şi interpretare
APLICATE
(franceză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană)
1079
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană)
Limba şi literatura germană - 6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale Proba practico-
Limba şi literatura străină/maternă 7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) metodică
Limba şi literatura străină/maternă 8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) +
- Limba şi literatura germană 9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) Proba scrisă:
Literatura universală şi comparată - 10. Discurs şi argumentare (în limba germană) LIMBA
Limba şi literatura germană 11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) GERMANĂ
LIMBĂ ŞI 12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană)
Limba şi literatura germană - MODERNĂ
LITERATURĂ 13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale
Literatura universală şi comparată (programa pentru concurs
14. Germanistica în context european (lb. germană)
Filologie clasică - Limba şi aprobată prin ordinul
15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară
1. Cenaclu literar / literatura germană ministrului educaţiei,
16. Limba şi literatura germană cercetării, tineretului şi
creaţie literară Limba şi literatura engleză - Limba
17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / şi literatura germană
18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
radio – TV ŞTIINŢE Limba şi literatura germană - /
Palatele 19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
3. Jurnalism / UMANISTE / Limba şi literatura engleză LIMBA
copiilor / 20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană)
ziaristică ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză - FILOLOGIE x GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI
21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
4. Cultură şi Limba şi literatura germană
copiilor (în limba germană) MODERNĂ
civilizaţie germană ARTE Limba şi literatura germană - 22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) (SPECIALITATE
5. Educaţie civică Limba şi literatura franceză 23. Management intercultural (în limba germană) ŞI DIDACTICA
6. Studii europene Limbi moderne aplicate (engleză, 24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
germană) 25. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba
Traducere şi interpretare (engleză, germană)
ELEMENTE DE
germană) 26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
Limbi moderne aplicate (franceză, 27. Studii germanistice şi interculturale europene PSIHOLOGIE
germană) 28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) (programele pentru
Traducere şi interpretare (franceză, examenul naţional de
LIMBI 29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
definitivare în învăţământ
germană) 30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană)
MODERNE aprobate prin ordinul
APLICATE Limbi moderne aplicate (germană) 31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) ministrului educaţiei şi
32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) cercetării ştiinţifice nr.
Limbi moderne aplicate (germană, 33. Traducere specializată (în limba germană) 5558 / 2015)
limbă străină) 34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
Traducere şi interpretare (germană) 35. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
36. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
Traducere şi interpretare (germană, 37. Traducere şi terminologie (în limba germană)
limbă străină) 38. Traductologie – Limba germană
1080
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura engleză actuale
Limbi moderne aplicate 4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană)
(engleză, germană) 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană)
6. Discurs şi argumentare (engleză, germană)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană)
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană)
9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană)
10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană)
FILOLOGIE
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană)
x
LIMBI
12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
MODERNE (engleză, germană) Proba practico-
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, germană) 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) metodică
14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) +
15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) Proba scrisă:
16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) LIMBA
17. Traducere specializată (engleză, germană) GERMANĂ
18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) MODERNĂ
19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) (programa pentru concurs
20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, ministrului educaţiei,
creaţie literară LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană franceză) cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză 3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) /
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / Limbi moderne aplicate 4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) LIMBA
copiilor /
ziaristică ŞTIINŢE (franceză, germană) 5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză) GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI
4. Cultură şi civilizaţie 6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii
copiilor MODERNĂ
germană ARTE actuale
5. Educaţie civică 7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză)
(SPECIALITATE
6. Studii europene 8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) ŞI DIDACTICA
9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) SPECIALITĂŢII),
10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) ELEMENTE DE
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) PEDAGOGIE ŞI
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) PSIHOLOGIE
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) (programele pentru
14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică examenul naţional de
FILOLOGIE europeană x definitivare în învăţământ
LIMBI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
MODERNE 16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
Traducere şi interpretare 17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba
cercetării ştiinţifice nr.
APLICATE
(franceză, germană) engleză - limba română)
5558 / 2015)

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne


(engleză, franceză)
19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză)
20. Studii canadiene
21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză)
22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză)
23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză)
24. Traducere specializată (engleză, franceză)
25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză)
26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză)
27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză)
28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
1081
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura germană 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatura universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi literatura 8. Cultură şi literatură română
germană 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane Proba practico-
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
metodică
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism +
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Proba scrisă:
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale LIMBA
Limba română în context romanic
26.
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate
GERMANĂ
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească MODERNĂ
29. Limba şi literatura română (programa pentru concurs
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) ministrului educaţiei,
creaţie literară 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) cercetării, tineretului şi
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
2. Redacţie presă / sportului nr. 5620 / 2010)
34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
radio – TV ŞTIINŢE 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale /
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / 36. Limbă şi comunicare LIMBA
copiilor / LIMBĂ ŞI
ziaristică ŞTIINŢE FILOLOGIE 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ Literatura română modernă şi contemporană
4. Cultură şi civilizaţie 38.
copiilor 39. Literatură şi cultură românească în context european MODERNĂ
germană ARTE
5. Educaţie civică Limba şi literatura germană - 40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene (SPECIALITATE ŞI
41. Literatură română în context european
6. Studii europene Literatura universală şi 42. Literatura română şi modernismul european
DIDACTICA
comparată 43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni SPECIALITĂŢII),
44. Literatura română - Relevanţe europene ELEMENTE DE
Literatură română şi hermeneutică literară
45.
46. Literatură universală şi comparată
PEDAGOGIE ŞI
47. Literatură, film şi reprezentări culturale PSIHOLOGIE
48. Lingvistică generală şi românească (programele pentru
49. Managementul resurselor culturale examenul naţional de
50. Modele clasice în cultura română definitivare în învăţământ
51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale aprobate prin ordinul
52. Modernism şi postmodernism în literatură ministrului educaţiei şi
53. Modernitatea în literatura europeană cercetării ştiinţifice nr.
54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 5558 / 2015)
55. Paradigme ale comunicării organizaţionale
56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
58. Restituiri şi revizuiri în literatura română
59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
60. Scriere creatoare şi traducere literară
61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
62. Structura limbii române actuale
63. Studii culturale româneşti în context european
64. Studii literare româneşti
65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
66. Studii de limba şi literatura română
67. Studii de gen din perspectivă culturală
68. Studii de românistică
69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
70. Teoria şi practica editării
71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
72. Teoria literaturii şi literatură comparată
73. Teoria şi practica textului
1082
Limba şi literatura franceză - 1. Cultură germană în context european
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
LITERATURĂ germană)
Limba şi literatura germană -
3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura franceză Proba practico-
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limbi moderne aplicate
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii metodică
(franceză, germană) +
actuale
6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) Proba scrisă:
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) LIMBA
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) GERMANĂ
9. Discurs şi argumentare (în limba germană) MODERNĂ
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) (programa pentru concurs
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / 12. Germanistica în context european (lb. germană) ministrului educaţiei,
creaţie literară 13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / 14. Limba şi literatura germană sportului nr. 5620 / 2010)
radio – TV ŞTIINŢE 15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) /
Palatele
3. Jurnalism / UMANISTE / 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) LIMBA
copiilor / LIMBĂ ŞI
ziaristică ŞTIINŢE 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) x GERMANĂ
Cluburile UMANISTE ŞI
LITERATURĂ
4. Cultură şi civilizaţie 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană)
copiilor LIMBI MODERNĂ
germană ARTE
MODERNE 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
5. Educaţie civică Traducere şi interpretare (în limba germană) (SPECIALITATE
APLICATE
6. Studii europene (franceză, germană) 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) ŞI DIDACTICA
21. Management intercultural (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) ELEMENTE DE
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
24. Studii germanistice şi interculturale europene PSIHOLOGIE
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) (programele pentru
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) examenul naţional de
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) definitivare în învăţământ
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) aprobate prin ordinul
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
30. Traducere specializată (în limba germană) 5558 / 2015)
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
1083
Limba şi literatura italiană 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană)
şi literatura italiană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană)
Limba şi literatura italiană - Limba 4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale
şi literatura română 5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină)
Limba şi literatura italiană - Limba 6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană)
şi literatura străină/maternă 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană)
LIMBĂ ŞI 8. Discurs şi argumentare (în limba italiană)
Limba şi literatura străină/maternă
LITERATURĂ 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) Proba practico-metodică
- Limba şi literatura italiană
Literatura universală şi comparată - 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) +
Limba şi literatura italiană 11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) Proba scrisă:
Limba şi literatura italiană - 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană)
ŞTIINŢE 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină)
UMANISTE / Literatura universală şi comparată LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană)
ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi x LITERATURĂ
LITERATURĂ 15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
UMANISTE ŞI literatura italiană ITALIANĂ
ARTE limba italiană)
Limbi moderne aplicate (italiană) 16. Management intercultural (în limba italiană) (programa pentru concurs
17. Romanistică aprobată prin ordinul
Limbi moderne aplicate (italiană, ministrului educaţiei,
limbă străină) 18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) cercetării, tineretului şi
Traducere şi interpretare (italiană) 19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană)
sportului nr. 5620 / 2010)
1. Cenaclu literar / LIMBI 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană)
creaţie literară MODERNE 21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană)
22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) /
2. Redacţie presă / APLICATE
Palatele radio – TV Traducere şi interpretare (italiană, 23. Traducere specializată (în limba italiană)
copiilor / 3. Jurnalism / limbă străină) 24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) LIMBA ŞI
ziaristică 25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) LITERATURĂ
Cluburile
4. Cultură şi 26. Traducere şi terminologie (în limba italiană) ITALIANĂ
copiilor
civilizaţie italiană 27. Traductologie – Limba italiană
(SPECIALITATE
5. Educaţie civică Limba şi literatura italiană
ŞI DIDACTICA
6. Studii europene Limba şi literatura română - Limba
şi literatura italiană SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura italiană - Limba ELEMENTE DE
şi literatura română PEDAGOGIE ŞI
Limba şi literatura italiană - Limba PSIHOLOGIE
şi literatura străină/maternă (programele pentru
LIMBĂ ŞI examenul naţional de
Limba şi literatura străină/maternă 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba italiană)
LITERATURĂ definitivare în învăţământ
- Limba şi literatura italiană 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba italiană) aprobate prin ordinul
ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată - 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba italiană) ministrului educaţiei şi
UMANISTE / Limba şi literatura italiană LIMBI
4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba italiană cercetării ştiinţifice nr. 5558
ŞTIINŢE MODERNE x
UMANISTE ŞI
Limba şi literatura italiană - 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba italiană) / 2015)
APLICATE
ARTE Literatura universală şi comparată 6. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană)
Filologie clasică - Limba şi 7. Traductologie, terminologie, comunicare (italiană)
literatura italiană
Limbi moderne aplicate (italiană)
Limbi moderne aplicate (italiană,
LIMBI
limbă străină)
MODERNE
APLICATE Traducere şi interpretare (italiană)
Traducere şi interpretare (italiană,
limbă străină)
1084

Limba şi literatura maghiară Proba practico-metodică


Limba şi literatura română - Limba şi 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba +
literatura maghiară maghiară) Proba scrisă:
Limba şi literatura maghiară - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară) LIMBA ŞI
şi literatura română 3. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii LITERATURA
Limba şi literatura maghiară - Limba actuale MAGHIARĂ
şi literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (limba maghiară) MATERNĂ
1. Cultura şi Limba şi literatura străină/maternă - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) (programa pentru concurs
civilizaţia Limba şi literatura maghiară 6. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) aprobată prin ordinul
minorităţii Literatura universală şi comparată - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) ministrului educaţiei şi
maghiare Limba şi literatura maghiară 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
2. Cenaclu literar / Limba şi literatura maghiară - 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară) 2015)
creaţie literară ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară)
Palatele UMANISTE / /
3. Redacţie presă / LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 11. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară) LIMBA ŞI
copiilor / ŞTIINŢE x
radio – TV UMANISTE ŞI
LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Management intercultural (în limba maghiară) LITERATURA
Cluburile
4. Jurnalism / ARTE 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară) MAGHIARĂ
copiilor
ziaristică 14. Studii de cultură maghiară MATERNĂ
5. Etnografie / 15. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) (SPECIALITATE ŞI
folclor 16. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) DIDACTICA
6. Educaţie civică 17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) SPECIALITĂŢII),
7. Studii europene Filologie clasică - Limba şi literatura 18. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) ELEMENTE DE
maghiară 19. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) PEDAGOGIE ŞI
20. Traducere specializată (în limba maghiară) PSIHOLOGIE
21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) (programele pentru examenul
22. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) naţional de definitivare în
23. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) învăţământ aprobate prin
24. Traductologie – Limba maghiară ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
1085
Limba şi literatura portugheză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Limba şi literatura română - Limba portugheză)
şi literatura portugheză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
Limba şi literatura portugheză - portugheză)
Limba şi literatura străină/maternă 3. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi
Limba şi literatura străină/maternă strategii actuale
LIMBĂ ŞI 4. Didactica limbilor moderne (portugheză, limbă străină)
- Limba şi literatura portugheză
LITERATURĂ 5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba portugheză)
Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura portugheză 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză)
Limba şi literatura portugheză - 7. Discurs şi argumentare (în limba portugheză)
Literatura universală şi comparată 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză)
Filologie clasică - Limba şi 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză)
Proba practico-
literatura portugheză 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba
metodică
portugheză)
Limbi moderne aplicate +
ŞTIINŢE 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză)
(portugheză) Proba scrisă:
UMANISTE / 12. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină)
Limbi moderne aplicate LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) x
UMANISTE ŞI
(portugheză, limbă străină) LITERATURĂ LITERATURĂ
14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile
Traducere şi interpretare PORTUGHEZĂ
ARTE moderne (în limba portugheză)
(portugheză) (programa pentru concurs
15. Management intercultural (în limba portugheză)
aprobată prin ordinul
16. Romanistică ministrului educaţiei şi
17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cercetării
1. Cultură şi civilizaţie LIMBI portugheză) nr. 5287 / 2004)
portugheză MODERNE 18. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză)
2. Cenaclu literar / APLICATE 19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
creaţie literară portugheză) /
Palatele Traducere şi interpretare
3. Redacţie presă / 20. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză)
copiilor / (portugheză, limbă străină)
radio – TV 21. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) LIMBA ŞI
Cluburile
4. Jurnalism / 22. Traducere specializată (în limba portugheză) LITERATURĂ
copiilor
ziaristică 23. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză) PORTUGHEZĂ
5. Etnografie / folclor 24. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) (SPECIALITATE ŞI
6. Educaţie civică 25. Traducere şi terminologie (în limba portugheză) DIDACTICA
7. Studii europene 26. Traductologie – Limba portugheză SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura portugheză ELEMENTE DE
Limba şi literatura română - Limba PEDAGOGIE ŞI
şi literatura portugheză PSIHOLOGIE
(programele pentru
Limba şi literatura portugheză - examenul naţional de
Limba şi literatura străină/maternă definitivare în învăţământ
Limba şi literatura străină/maternă aprobate prin ordinul
LIMBĂ ŞI
- Limba şi literatura portugheză 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba ministrului educaţiei şi
LITERATURĂ portugheză) cercetării ştiinţifice nr.
Literatura universală şi comparată -
ŞTIINŢE Limba şi literatura portugheză 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 5558 / 2015)

UMANISTE / Limba şi literatura portugheză - LIMBI portugheză)


ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată MODERNE 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în x
UMANISTE ŞI Filologie clasică - Limba şi APLICATE limba portugheză)
ARTE literatura portugheză 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba
Limbi moderne aplicate portugheză
(portugheză)
Limbi moderne aplicate
LIMBI
(portugheză, limbă străină)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(portugheză)
Traducere şi interpretare
(portugheză, limbă străină)
1086
Limba şi literatura spaniolă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Limba şi literatura română - Limba şi spaniolă)
literatura spaniolă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă)
Limba şi literatura străină/maternă - 3. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura spaniolă actuale
Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 4. Didactica limbilor moderne (spaniolă, limbă străină)
LIMBĂ ŞI 5. Didactici ale disciplinelor filologice (spaniolă)
literatura străină/maternă
LITERATURĂ 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă)
Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura spaniolă 7. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă)
Limba şi literatura spaniolă - Literatura 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă)
9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) Proba practico-
universală şi comparată metodică
Filologie clasică - Limba şi literatura 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă)
11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) +
ŞTIINŢE spaniolă Proba scrisă:
12. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă)
UMANISTE / Limbi moderne aplicate (spaniolă) LIMBĂ ŞI 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE x
UMANISTE ŞI Limbi moderne aplicate (spaniolă, LITERATURĂ 14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile LITERATURĂ
ARTE limbă străină) moderne (în limba spaniolă) SPANIOLĂ
Traducere şi interpretare (spaniolă) 15. Management intercultural (în limba spaniolă) (programa pentru concurs
16. Romanistică aprobată prin ordinul
17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) ministrului educaţiei,
18. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) cercetării, tineretului şi
1. Cenaclu literar / LIMBI
19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) sportului nr. 5620 / 2010)
creaţie literară. MODERNE
2. Redacţie presă / APLICATE 20. Studii de civilizaţie, limbă şi literatură hispanice şi hispano-americane /
radio – TV Traducere şi interpretare (spaniolă, 21. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă)
Palatele
22. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă)
LIMBA ŞI
copiilor / 3. Jurnalism / limbă străină) LITERATURĂ
Cluburile ziaristică 23. Traducere specializată (în limba spaniolă)
24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) SPANIOLĂ
copiilor 4. Cultură şi civilizaţie
spaniolă 25. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) (SPECIALITATE
5. Educaţie civică 26. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) ŞI DIDACTICA
6. Studii europene 27. Traductologie – Limba spaniolă SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura spaniolă ELEMENTE DE
Limba şi literatura română - Limba şi PEDAGOGIE ŞI
literatura spaniolă
PSIHOLOGIE
Limba şi literatura străină/maternă - (programele pentru
Limba şi literatura spaniolă examenul naţional de
Limba şi literatura spaniolă - Limba şi definitivare în învăţământ
LIMBĂ ŞI
literatura străină/maternă aprobate prin ordinul
LITERATURĂ 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba spaniolă) ministrului educaţiei şi
Literatura universală şi comparată -
ŞTIINŢE Limba şi literatura spaniolă 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba spaniolă) cercetării ştiinţifice nr. 5558
UMANISTE / LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba spaniolă) / 2015)
Limba şi literatura spaniolă - Literatura
ŞTIINŢE MODERNE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba spaniolă x
universală şi comparată
UMANISTE ŞI APLICATE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba spaniolă)
Filologie clasică - Limba şi literatura
ARTE 6. Traducere şi interpretare specializată (în limba spaniolă)
spaniolă
7. Traductologie, terminologie, comunicare (spaniolă)
Limbi moderne aplicate (spaniolă)
Limbi moderne aplicate (spaniolă,
LIMBI
limbă străină)
MODERNE
APLICATE Traducere şi interpretare (spaniolă)
Traducere şi interpretare (spaniolă,
limbă străină)
1087
Limba şi literatura italiană Proba practico-metodică
Limba şi literatura română - 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană +
Limba şi literatura italiană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) Proba scrisă:
Limba şi literatura italiană - 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) LIMBA ŞI
Limba şi literatura română 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană - 5. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale
6. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină)
ITALIANĂ
Limba şi literatura (programa pentru concurs
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană)
străină/maternă aprobată prin ordinul
LIMBĂ ŞI 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană)
Limba şi literatura 9. Discurs şi argumentare (în limba italiană) ministrului educaţiei,
LITERATURĂ
străină/maternă - Limba şi 10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) cercetării, tineretului şi
1. Cenaclu literar / literatura italiană 11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) sportului nr. 5620 / 2010)
creaţie literară Literatura universală şi comparată 12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) /
2. Redacţie presă / - Limba şi literatura italiană 13. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină)
Palatele radio – TV LITERATURĂ
UMANISTE / Literatura universală şi comparată 15. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană)
copiilor / 3. Jurnalism /
ŞTIINŢE FILOLOGIE 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în x ITALIANĂ
Cluburile ziaristică Filologie clasică - Limba şi
UMANISTE ŞI literatura italiană limba italiană) MATERNĂ
copiilor 4. Cultură şi ARTE 17. Management intercultural (în limba italiană) (SPECIALITATE
civilizaţie italiană Limbi moderne aplicate (italiană) 18. Romanistică
5. Educaţie civică ŞI DIDACTICA
Limbi moderne aplicate (italiană, 19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană)
6. Studii europene 20. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) SPECIALITĂŢII),
limbă străină)
21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) ELEMENTE DE
Traducere şi interpretare
(italiană)
22. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) PEDAGOGIE ŞI
LIMBI 23. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) PSIHOLOGIE
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) (programele pentru
MODERNE
25. Traducere specializată (în limba italiană) examenul naţional de
APLICATE
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) definitivare în învăţământ
Traducere şi interpretare (italiană, 27. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) aprobate prin ordinul
limbă străină) 28. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) ministrului educaţiei şi
29. Traducere şi terminologie (în limba italiană) cercetării ştiinţifice nr. 5558
30. Traductologie – Limba italiană / 2015)

Limba şi literatura maghiară Proba practico-metodică


Limba şi literatura română - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba +
Limba şi literatura maghiară maghiară) Proba scrisă:
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară)
Limba şi literatura maghiară -
3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba maghiară)
LIMBA ŞI
Limba şi literatura română 4. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii LITERATURA
Limba şi literatura maghiară - actuale MAGHIARĂ
Limba şi literatura 5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba maghiară) MATERNĂ
străină/maternă 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară)
1. Cultura şi (programa pentru concurs
Limba şi literatura 7. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) aprobată prin ordinul
civilizaţia Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară)
străină/maternă - Limba şi 8. ministrului educaţiei şi
minorităţii Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară)
literatura maghiară 9. cercetării ştiinţifice nr. 5575
maghiare 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară)
Literatura universală şi comparată / 2015)
2. Cenaclu literar / 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară)
ŞTIINŢE - Limba şi literatura maghiară /
Palatele creaţie literară 12. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară)
3. Redacţie presă /
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura maghiară - LIMBA ŞI
copiilor / 13. Management intercultural (în limba maghiară)
ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată FILOLOGIE x LITERATURA
Cluburile radio – TV LITERATURĂ 14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară)
UMANISTE ŞI
copiilor 4. Jurnalism / 15. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba MAGHIARĂ
ARTE
ziaristică maghiară) MATERNĂ
5. Etnografie / 16. Studii de cultură maghiară (SPECIALITATE ŞI
folclor 17. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) DIDACTICA
18. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) SPECIALITĂŢII),
6. Educaţie civică
19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) ELEMENTE DE
7. Studii europene
Filologie clasică - Limba şi 20. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) PEDAGOGIE ŞI
literatura maghiară 21. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară)
PSIHOLOGIE
22. Traducere specializată (în limba maghiară) (programele pentru
23. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) examenul naţional de
24. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) definitivare în învăţământ
25. Traducere şi interpretare specializată (în limba maghiară) aprobate prin ordinul
26. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) ministrului educaţiei şi
27. Traductologie – Limba maghiară cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
1088
Limba şi literatura portugheză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Proba practico-
Limba şi literatura română - portugheză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba portugheză) metodică
Limba şi literatura portugheză +
Limba şi literatura portugheză - 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba portugheză)
4. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi strategii Proba scrisă:
Limba şi literatura LIMBA ŞI
actuale
străină/maternă 5. Didactica limbilor moderne (portugheză, limbă străină) LITERATURĂ
Limba şi literatura 6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba portugheză) PORTUGHEZĂ
străină/maternă - Limba şi 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) (programa pentru concurs
LIMBĂ ŞI
literatura portugheză 8. Discurs şi argumentare (în limba portugheză) aprobată prin ordinul
1. Cultură şi civilizaţie LITERATURĂ
Literatura universală şi 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză) ministrului educaţiei şi
portugheză comparată - Limba şi literatura 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză) cercetării
2. Cenaclu literar / portugheză 11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba portugheză) nr. 5287 / 2004)
creaţie literară ŞTIINŢE Limba şi literatura portugheză - 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză)
Palatele /
3. Redacţie presă / UMANISTE / Literatura universală şi 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină)
copiilor / LIMBA ŞI
radio – TV ŞTIINŢE
comparată
FILOLOGIE 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) x
Cluburile UMANISTE ŞI 15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne LITERATURĂ
4. Jurnalism /
copiilor Filologie clasică - Limba şi (în limba portugheză) PORTUGHEZĂ
ziaristică ARTE
literatura portugheză 16. Management intercultural (în limba portugheză) (SPECIALITATE ŞI
5. Etnografie / folclor
Limbi moderne aplicate 17. Romanistică DIDACTICA
6. Educaţie civică
(portugheză) 18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba portugheză) SPECIALITĂŢII),
7. Studii europene
Limbi moderne aplicate 19. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) ELEMENTE DE
(portugheză, limbă străină) 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba portugheză) PEDAGOGIE ŞI
LIMBI Traducere şi interpretare 21. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) PSIHOLOGIE
MODERNE (portugheză) 22. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) (programele pentru
23. Traducere specializată (în limba portugheză) examenul naţional de
APLICATE definitivare în învăţământ
24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză)
Traducere şi interpretare 25. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) aprobate prin ordinul
26. Traducere şi interpretare specializată (în limba portugheză) ministrului educaţiei şi
(portugheză, limbă străină) cercetării ştiinţifice nr.
27. Traducere şi terminologie (în limba portugheză)
5558 / 2015)
28. Traductologie – Limba portugheză
Limba şi literatura spaniolă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba spaniolă)
Limba şi literatura română - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă) Proba practico-
Limba şi literatura spaniolă 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba spaniolă) metodică
Limba şi literatura 4. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii +
străină/maternă - Limba şi
actuale Proba scrisă:
5. Didactica limbilor moderne (spaniolă, limbă străină) LIMBA ŞI
literatura spaniolă 6. Didactici ale disciplinelor filologice (spaniolă)
Limba şi literatura spaniolă - 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă) LITERATURĂ
LIMBĂ ŞI
Limba şi literatura 8. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) SPANIOLĂ
străină/maternă 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) (programa pentru concurs
LITERATURĂ
Literatura universală şi 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) aprobată prin ordinul
comparată - Limba şi literatura 11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) ministrului educaţiei,
1. Cenaclu literar / 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) cercetării, tineretului şi
spaniolă
creaţie literară. 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă) sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura spaniolă -
2. Redacţie presă / 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină)
ŞTIINŢE Literatura universală şi /
latele radio – TV 15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
UMANISTE / comparată LIMBA ŞI
copiilor / 3. Jurnalism / (în limba spaniolă)
ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi FILOLOGIE x
Cluburile ziaristică UMANISTE ŞI
16. Management intercultural (în limba spaniolă) LITERATURĂ
4. Cultură şi civilizaţie literatura spaniolă 17. Romanistică
copiilor ARTE SPANIOLĂ
spaniolă Limbi moderne aplicate 18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă)
(spaniolă) 19. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice (în limba
(SPECIALITATE
5. Educaţie civică ŞI DIDACTICA
6. Studii europene Limbi moderne aplicate spaniolă)
(spaniolă, limbă străină) 20. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare 21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) ELEMENTE DE
22. Studii de civilizaţie, limbă şi literatură hispanice şi hispano-americane
LIMBI
(spaniolă) PEDAGOGIE ŞI
23. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
MODERNE 24. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) PSIHOLOGIE
APLICATE 25. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) (programele pentru
examenul naţional de
26. Traducere specializată (în limba spaniolă)
Traducere şi interpretare definitivare în învăţământ
27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) aprobate prin ordinul
(spaniolă, limbă străină) 28. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) ministrului educaţiei şi
29. Traducere şi interpretare specializată (în limba spaniolă) cercetării ştiinţifice nr.
30. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) 5558 / 2015)
31. Traductologie – Limba spaniolă
1089
1. Algebră
2. Algebră şi geometrie
3. Analiză matematică
4. Analiză reală şi complexă
5. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi
stocastice
6. Analysis and modelisation through differential and
stochastic equations
7. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
8. Criptografie şi teoria codurilor
9. Geometrie
10. Logică şi specificaţii formale
11. Logics and formal specifications
12. Master de cercetare în matematică Proba practico-metodică
13. Matematică +
14. Matematică aplicată Proba scrisă:
15. Matematică aplicată în informatică MATEMATICĂ
16. Matematică didactică (programa pentru concurs
17. Matematică didactică şi cercetare aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
18. Matematici aplicate cercetării, tineretului şi
19. Matematici avansate sportului nr. 5620 / 2010)
1. Matematica
1. Matematică 20. Matematică computaţională
aplicată în tehnica
ŞTIINŢE 21. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice /
Palatele de calcul
EXACTE / 2. Matematici 22. Matematici financiare
copiilor / 2. Jocuri logice
MATEMATICĂ MATEMATICĂ aplicate MATEMATICĂ 23. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică x MATEMATICĂ
Cluburile 3. Astronomie ŞI ŞTIINŢE ALE
copiilor 24. Matematică informatică aplicată (SPECIALITATE ŞI
4. Aeromodele / NATURII 3. Matematică 25. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor DIDACTICA
Rachetomodele
informatică 26. Modelare interdisciplinară SPECIALITĂŢII),
5. Navomodele
27. Modele matematice în mecanică şi astronomie ELEMENTE DE
28. Modele matematice şi statistică aplicată PEDAGOGIE ŞI
29. Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul PSIHOLOGIE
financiar - bancar (programele pentru examenul
30. Modelare matematică în cercetare şi didactică naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
31. Modelare şi tehnologii informatice ordinul ministrului educaţiei
32. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa şi cercetării ştiinţifice nr.
materialelor 5558 / 2015)
33. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
34. Modele de decizie risc şi prognoză
35. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-
financiare
36. Statistică aplicată şi informatică
37. Structuri matematice fundamentale
38. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
39. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră,
geometrie şi topologie
40. Fundamental structures and applications to algebra,
geometry and topology
41. Teoria riscurilor şi aplicaţii
42. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză)
1090

1. Algebră
2. Algebră şi geometrie
3. Analiză matematică
4. Analiză reală şi complexă
5. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi
stocastice
6. Analysis and modelisation through differential and
stochastic equations
7. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
8. Criptografie şi teoria codurilor
9. Geometrie
10. Logică şi specificaţii formale
11. Logics and formal specifications
12. Master de cercetare în matematică
13. Matematică
14. Matematică aplicată MATEMATICĂ
15. Matematică aplicată în informatică (programa pentru concurs
16. Matematică didactică aprobată prin ordinul
17. Matematică didactică şi cercetare ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
18. Matematici aplicate sportului nr. 5620 / 2010)
19. Matematici avansate
1. Matematica 20. Matematică computaţională /
aplicată în tehnica 21. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice
de calcul Matematică şi 22. Matematici financiare
Palatele ŞTIINŢE MATEMATICĂ
copiilor / 2. Jocuri logice ŞTIINŢE informatică 23. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi (SPECIALITATE ŞI
INGINEREŞTI MATEMATICĂ x
Cluburile 3. Astronomie INGINEREŞTI aplicată în biostatistică DIDACTICA
APLICATE
copiilor 4. Aeromodele / inginerie 24. Matematică informatică aplicată SPECIALITĂŢII),
Rachetomodele 25. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor ELEMENTE DE
5. Navomodele 26. Modelare interdisciplinară PEDAGOGIE ŞI
27. Modele matematice în mecanică şi astronomie PSIHOLOGIE
28. Modele matematice şi statistică aplicată (programele pentru examenul
29. Modele matematice şi sisteme informatice în naţional de definitivare în
domeniul financiar - bancar învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
30. Modelare matematică în cercetare şi didactică şi cercetării ştiinţifice nr.
31. Modelare şi tehnologii informatice 5558 / 2015)
32. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa
materialelor
33. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
34. Modele de decizie risc şi prognoză
35. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-
financiare
36. Statistică aplicată şi informatică
37. Structuri matematice fundamentale
38. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
39. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră,
geometrie şi topologie
40. Fundamental structures and applications to algebra,
geometry and topology
41. Teoria riscurilor şi aplicaţii
42. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză)
1091
MATEMATICĂ
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
1. Matematica
aplicată în
1. Matematică /
tehnica de
calcul ŞTIINŢE
Palatele
EXACTE / 2. Matematici ŞTIINŢE MATEMATICĂ
copiilor / 2. Jocuri logice (SPECIALITATE ŞI
MATEMATICĂ MATEMATICĂ aplicate INGINEREŞTI Sisteme dinamice, optimale și modele economico- x
Cluburile 3. Astronomie ŞI ŞTIINŢE ALE DIDACTICA
copiilor APLICATE financiare
4. Aeromodele NATURII SPECIALITĂŢII),
3. Matematică
/
informatică ELEMENTE DE
Rachetomodele PEDAGOGIE ŞI
5. Navomodele PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
MATEMATICĂ
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
1. Matematica
aplicată în /
tehnica de
calcul Matematică şi
Palatele ŞTIINŢE ŞTIINŢE MATEMATICĂ
copiilor / 2. Jocuri logice ŞTIINŢE informatică Sisteme dinamice, optimale și modele economico- (SPECIALITATE ŞI
INGINEREŞTI INGINEREŞTI x
Cluburile 3. Astronomie INGINEREŞTI aplicată în financiare DIDACTICA
copiilor APLICATE APLICATE
4. Aeromodele inginerie SPECIALITĂŢII),
/ ELEMENTE DE
Rachetomodele PEDAGOGIE ŞI
5. Navomodele PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
1092
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ
economică
ECONOMICĂ
ŞTIINŢE Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
SOCIALE
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Contabilitate şi informatică de
CONTABILITATE
gestiune
Calculatoare
Tehnologia informaţiei
CALCULATOARE ŞI
Calculatoare şi sisteme Proba practico-
TEHNOLOGIA metodică
informatice pentru apărare şi
INFORMAŢIEI
securitate naţională +
Ingineria informaţiei Proba scrisă:
Automatică şi informatică INFORMATICĂ
aplicată 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării ŞI TEHNOLOGIA
1. Operare şi Echipamente pentru modelare, 2. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice INFORMAŢIEI
INGINERIA
programare pe simulare şi conducere (programa pentru concurs
SISTEMELOR
informatizată a acţiunilor de 3. Matematică aplicată în informatică aprobată prin ordinul
calculator
2. Informatică luptă 4. Matematica computaţională ministrului educaţiei,
Ingineria sistemelor multimedia cercetării, tineretului şi
3. Automatizări şi 5. Matematică informatică aplicată sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată
calculatoare 6. Modele matematice şi statistică aplicată /
Palatele Microelectronică,
4. Matematica aplicată optoelectronică şi INFORMATICĂ
copiilor / 7. Modelare şi tehnologii informatice
in tehnica de calcul nanotehnologii MATEMATICĂ x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile
copiilor 5. Tehnoredactare pe Echipamente şi sisteme 8. Statistică aplicată şi informatică INFORMAŢIEI
calculator INGINERIE electronice militare 9. Informatica didactică (SPECIALITATE
6. Jocuri logice ELECTORNICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de ŞI DIDACTICA
7. Grafică pe TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 10. Tehnologii informatice
SPECIALITĂŢII),
calculator Reţele şi software de 11. Tehnologii informatice în optimizarea computaţională ELEMENTE DE
8. Geoinformatică telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în 12. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI transporturi financiare PSIHOLOGIE
(programele pentru
Transmisiuni examenul naţional de
Electronică aplicată definitivare în învăţământ
Microelectronică, aprobate prin ordinul
optoelectronică şi ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
nanotehnologii
5558 / 2015)
INGINERIE Echipamente şi sisteme
ELECTRONICĂ, electronice militare
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de
telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică
APLICATE
aplicată în inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1093
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE
Informatică aplicată 1. Administrarea sistemelor distribuite
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 2. Algoritmi şi bioinformatică
CHIMIE Chimie informatică 3. Analiza datelor şi modelare
Cibernetică economică 4. Baze de date
STATISTICĂ ŞI
5. Baze de date în internet şi comerţ electronic
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
6. Baze de date şi programare WEB
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE 7. Baze de date şi tehnologii WEB
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 8. Biostatistică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 9. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de
SOCIALE INFORMATICĂ date
ECONOMICĂ Informatică economică
10. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
Contabilitate şi informatică de 11. Ingineria sistemelor software
CONTABILITATE
gestiune 12. Inginerie software
Calculatoare 13. Inteligenţă artificială Proba practico-
Tehnologia informaţiei 14. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit metodică
CALCULATOARE ŞI +
Calculatoare şi sisteme informatice 15. Inteligenţă computaţională aplicată
TEHNOLOGIA Proba scrisă:
pentru apărare şi securitate 16. Artificial intelligence and distributed computing
INFORMAŢIEI INFORMATICĂ
naţională 17. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
1. Operare şi Ingineria informaţiei 18. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie ŞI TEHNOLOGIA
programare pe Automatică şi informatică aplicată 19. Informatică şi inginerie software INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, 20. Informatică didactică (programa pentru
calculator INGINERIA 21. Lingvistică computaţională concurs aprobată prin
simulare şi conducere informatizată
2. Informatică SISTEMELOR 22. Medii virtuale multimodale distribuite ordinul ministrului
a acţiunilor de luptă
3. Automatizări şi Ingineria sistemelor multimedia
23. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei educaţiei, cercetării,
24. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor tineretului şi sportului
calculatoare Electronică aplicată
informatice nr. 5620 / 2010)
4. Matematica Microelectronică, optoelectronică şi
Palatele aplicată in tehnica de 25. Metode şi modele în inteligenţa artificială /
nanotehnologii
copiilor /
calcul INFORMATICĂ
26. Metode formale în programare
x INFORMATICĂ
Echipamente şi sisteme electronice 27. Modelare şi simulare
Cluburile
5. Tehnoredactare pe militare
ŞI TEHNOLOGIA
copiilor INGINERIE 28. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor INFORMAŢIEI
calculator Tehnologii şi sisteme de software
ELECTORNICĂ ŞI (SPECIALITATE
6. Jocuri logice telecomunicaţii 29. Optimizarea modelelor informatice
TELECOMUNICAŢII ŞI DIDACTICA
7. Grafică pe Reţele şi software de 30. Optimizare computaţională
calculator telecomunicaţii 31. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în 32. Programare avansată şi baze de date ELEMENTE DE
8. Geoinformatică
ŞTIINŢE transporturi 33. Programare bazată pe componente PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI Transmisiuni 34. Programare declarativă PSIHOLOGIE
Electronică aplicată 35. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi 36. Securitatea informaţiei examenul naţional de
nanotehnologii 37. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor definitivare în învăţământ
38. Sisteme inteligente aprobate prin ordinul
Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
INGINERIE 39. Sisteme distribuite în internet
militare cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, 40. Sisteme distribuite
Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII 41. Sisteme distribuite în internet şi intranet
telecomunicaţii
ŞI TEHNOLOGII 42. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
Reţele şi software de
INFORMAŢIONALE 43. Advanced information systems and technologies
telecomunicaţii
44. Studii avansate în informatică
Telecomenzi şi electronică în
45. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
transporturi
46. Tehnologii pentru dezvoltare web
Transmisiuni
47. Tehnologii informatice
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 48. Tehnologia informaţiei
ROBOTICĂ Robotică 49. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
Informatică industrială 50. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
Informatică aplicată în inginerie 51. Tehnologii internet
ŞTIINŢE electrică 52. Internet technologies
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată 53. Web-design
APLICATE în inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1094
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practico-
Calculatoare metodică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
1. Operare şi Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
programare pe Echipamente pentru modelare,
INGINERIA (programa pentru concurs
calculator simulare şi conducere informatizată a aprobată prin ordinul
SISTEMELOR
2. Informatică acţiunilor de luptă ministrului educaţiei,
3. Automatizări şi Ingineria sistemelor multimedia cercetării, tineretului şi
calculatoare Electronică aplicată 1. Fizica computaţională sportului nr. 5620 / 2010)

Palatele 4. Matematica aplicată Microelectronică, optoelectronică şi /


nanotehnologii 2. Fizica computaţională şi informatică INFORMATICĂ
copiilor / in tehnica de calcul
Echipamente şi sisteme electronice FIZICĂ x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile 5. Tehnoredactare pe 3. Fizică informatică
copiilor calculator INGINERIE militare INFORMAŢIEI
ELECTORNICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 4. Modelare şi simulare (SPECIALITATE
6. Jocuri logice TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
7. Grafică pe ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii
calculator SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în
8. Geoinformatică transporturi
ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
Transmisiuni
PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI PSIHOLOGIE
Electronică aplicată
(programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
nanotehnologii definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ, militare ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1095

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE
EXACTE /
MATEMATICĂ 1. Baze de date-suport pentru afaceri
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică
INFORMATICĂ
NATURII Informatică aplicată 2. Cibernetică şi economie cantitativă
FIZICĂ Fizică informatică
3. E-Business
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 4. E-Business administration (în limba
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ
engleză)
ŞTIINŢE Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 5. Econometrie şi statistică aplicată
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 6. Informatică aplicată în management
ECONOMICĂ Informatică economică
7. Informatică economică Proba practico-
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune metodică
Calculatoare 8. Informatica managerială +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
9. Managementul informatizat al proiectelor
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 10. Managementul afacerilor electronice ŞI TEHNOLOGIA
1. Operare şi Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
programare pe Automatică şi informatică aplicată 11. Metode cantitative în economie
(programa pentru concurs
calculator
INGINERIA
Echipamente pentru modelare, 12. Statistică şi econometrie aprobată prin ordinul
2. Informatică simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR
3. Automatizări şi acţiunilor de luptă 13. Statistică cercetării, tineretului şi
calculatoare Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
14. Statistică şi actuariat în asigurări şi /
Palatele 4. Matematica aplicată Electronică aplicată CIBERNETICĂ,
copiilor / in tehnica de calcul Microelectronică, optoelectronică şi STATISTICĂ ŞI sănătate INFORMATICĂ
nanotehnologii INFORMATICĂ
x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile 5. Tehnoredactare pe
copiilor Echipamente şi sisteme electronice ECONOMICĂ 15. Securitate informatică INFORMAŢIEI
calculator
INGINERIE militare (SPECIALITATE
6. Jocuri logice 16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri
ELECTORNICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de ŞI DIDACTICA
7. Grafică pe TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
calculator 17. Sisteme de asistare a deciziilor SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii
8. Geoinformatică ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în economice PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE 18. Sisteme informaţionale pentru afaceri PSIHOLOGIE
Transmisiuni
INGINEREŞTI (programele pentru
Electronică aplicată 19. Sisteme informatice financiar-bancare examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
nanotehnologii 20. Sisteme informatice integrate pentru aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice
afaceri cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 21. Sisteme informatice manageriale
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii 22. Sisteme informatice pentru
Telecomenzi şi electronică în
transporturi managementul resurselor
Transmisiuni 23. Sisteme informatice pentru
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică managementul resurselor şi proceselor
Informatică industrială economice
Informatică aplicată în inginerie
electrică 24. Strategii de dezvoltare a afacerilor
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1096
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practico-
Calculatoare metodică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
1. Operare şi Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
programare pe Echipamente pentru modelare,
INGINERIA (programa pentru concurs
calculator simulare şi conducere informatizată a aprobată prin ordinul
SISTEMELOR
2. Informatică acţiunilor de luptă ministrului educaţiei,
1. Baze de date-suport pentru afaceri
3. Automatizări şi Ingineria sistemelor multimedia cercetării, tineretului şi
2. E-Business sportului nr. 5620 / 2010)
calculatoare Electronică aplicată
3. Informatică economică /
Palatele 4. Matematica aplicată Microelectronică, optoelectronică şi
nanotehnologii 4. Managementul informatizat al proiectelor INFORMATICĂ
copiilor / in tehnica de calcul INFORMATICĂ
Echipamente şi sisteme electronice ECONOMICĂ
5. Securitate informatică x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile 5. Tehnoredactare pe
copiilor INGINERIE militare 6. Sisteme informatice pentru INFORMAŢIEI
calculator
ELECTORNICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de managementul resurselor şi (SPECIALITATE
6. Jocuri logice TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii proceselor economice ŞI DIDACTICA
7. Grafică pe Reţele şi software de telecomunicaţii
calculator SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în
8. Geoinformatică transporturi
ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
Transmisiuni
PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI PSIHOLOGIE
Electronică aplicată
(programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
nanotehnologii definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ, militare ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1097
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practico-
Calculatoare metodică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
1. Operare şi Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
programare pe Automatică şi informatică aplicată 1. Contabilitate, audit şi informatică de INFORMAŢIEI
calculator Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA gestiune
2. Informatică simulare şi conducere informatizată a aprobată prin ordinul
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă ministrului educaţiei,
3. Automatizări şi 2. Contabilitate şi sisteme informatice cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia
calculatoare sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată integrate în corporaţii
4. Matematica Microelectronică, optoelectronică şi /
Palatele aplicată in tehnica de 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de
copiilor / nanotehnologii INFORMATICĂ
calcul Echipamente şi sisteme electronice CONTABILITATE x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile gestiune
copiilor 5. Tehnoredactare pe INGINERIE militare INFORMAŢIEI
calculator ELECTORNICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 4. Management contabil şi informatică de (SPECIALITATE
6. Jocuri logice TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii gestiune
7. Grafică pe SPECIALITĂŢII),
calculator Telecomenzi şi electronică în 5. Sisteme informatice de gestiune
transporturi
ELEMENTE DE
8. Geoinformatică ŞTIINŢE PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni
INGINEREŞTI PSIHOLOGIE
Electronică aplicată
(programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
nanotehnologii definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ, militare ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1098
1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE 2. Automatica sistemelor complexe
EXACTE / Informatică 3. Automatica şi informatica industrială
MATEMATICĂ INFORMATICĂ 4. Automatică avansată,
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică productică şi informatică industrială
NATURII
5. Automatizări avansate
CHIMIE Chimie informatică
6. Automatizări şi sisteme inteligente
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică conducerea automată şi managementul
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică întreprinderilor
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică întreprinderi
SOCIALE
INFORMATICĂ 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
ECONOMICĂ Informatică economică 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune limba franceză)
11. Conducerea avansată a proceselor industriale Proba practico-
Calculatoare
12. Control avansat şi sisteme în timp real metodică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 13. Controlul avansat al proceselor
14. Informatică aplicată Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
complexe
Automatică şi informatică aplicată 16. Informatică aplicată în conducerea avansată INFORMAŢIEI
1. Operare şi Echipamente pentru modelare,
INGINERIA 17. Ingineria sistemelor automate (programa pentru concurs
programare pe simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR 18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei aprobată prin ordinul
calculator acţiunilor de luptă 19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor ministrului educaţiei,
2. Informatică Ingineria sistemelor multimedia cercetării, tineretului şi
20. Ingineria şi managementul serviciilor
3. Automatizări şi
Electronică aplicată 21. Service engineering and management sportului nr. 5620 / 2010)
calculatoare
Microelectronică, optoelectronică şi 22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri /
Palatele 4. Matematica aplicată
copiilor / in tehnica de calcul
nanotehnologii INGINERIA 23. Modele matematice în inginerie INFORMATICĂ
Echipamente şi sisteme electronice SISTEMELOR 24. Managementul proiectelor tehnice şi x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile 5. Tehnoredactare pe
militare tehnologice
copiilor calculator INGINERIE INFORMAŢIEI
ELECTORNICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 25. Managementul şi protecţia informaţiei
6. Jocuri logice (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii
7. Grafică pe ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii multimedia
calculator SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în 27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
8. Geoinformatică
transporturi 28. Sisteme informatice integrate ELEMENTE DE
ŞTIINŢE 29. Sisteme informatice de conducere avansată PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni
INGINEREŞTI 30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi PSIHOLOGIE
Electronică aplicată servicii (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi 31. Sisteme de control încorporate examenul naţional de
nanotehnologii 32. Sisteme şi control automat definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 33. Sisteme şi control automat (în limba engleză) aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ, militare 34. Systems and control ministrului educaţiei şi
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de cercetării ştiinţifice nr.
35. Sisteme informatice complexe 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii 36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii 37. Sisteme informatice în medicină
Telecomenzi şi electronică în 38. Sisteme inteligente de conducere
transporturi 39. Sisteme automate avansate
Transmisiuni 40. Sisteme automate de conducere a proceselor
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică industriale
ROBOTICĂ Robotică 41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
informatice
Informatică industrială
42. Sisteme şi tehnologii informatice
Informatică aplicată în inginerie
43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în
Matematică şi informatică aplicată în limba engleză)
APLICATE inginerie 45. Automotive embedded software
Informatică aplicată în ingineria 46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
materialelor semnalelor
1099
1. Administrarea bazelor de date
MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de
MATEMATICĂ INFORMATICĂ calculator
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată 4. Calculatoare încorporate
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
CHIMIE Chimie informatică 6. e-Government
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. e-Guvernare
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 8. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
9. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 10. Computer and comunication engineering
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 11. Inginerie software
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 12. Ingineria sistemelor de programe
SOCIALE
INFORMATICĂ 13. Software engineering
ECONOMICĂ Informatică economică 14. Ingineria calculatoarelor
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 15. Computer engineering
Calculatoare 16. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
17. Ingineria sistemelor internet
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 18. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale Proba practico-
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 19. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul metodică
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 20. Informatică biomedicală +
Ingineria informaţiei 21. Biomedical informatics Proba scrisă:
Automatică şi informatică aplicată 22. Inteligenţă artificială
23. Inteligenţă şi viziune artificială
INFORMATICĂ
INGINERIA
Echipamente pentru modelare,
24. Sisteme informatice pentru comerţ electronic ŞI TEHNOLOGIA
simulare şi conducere informatizată a INFORMAŢIEI
SISTEMELOR 25. Information system for e-bussines
1. Operare şi acţiunilor de luptă 26. Management informatic în industrie şi administraţie (programa pentru concurs
programare pe Ingineria sistemelor multimedia 27. Management în tehnologia informaţiei aprobată prin ordinul
calculator Electronică aplicată 28. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor ministrului educaţiei,
2. Informatică cercetării, tineretului şi
Microelectronică, optoelectronică şi colaborative
3. Automatizări şi 29. Management, inovation et technologies des systemes sportului nr. 5620 / 2010)
nanotehnologii
calculatoare collaboritifs
Echipamente şi sisteme electronice /
Palatele 4. Matematica aplicată CALCULATOARE 30. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite
copiilor / in tehnica de calcul INGINERIE militare
ŞI TEHNOLGIA 31. Reţele de calculatoare si comunicaţii INFORMATICĂ
5. Tehnoredactare pe ELECTORNICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de INFORMAŢIEI 32. Computer and Communication Networks
x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile
calculator TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 33. Securitatea sistemelor de calcul INFORMAŢIEI
copiilor
6. Jocuri logice Reţele şi software de telecomunicaţii 34. Securitatea tehnologiei informaţiei (SPECIALITATE
7. Grafică pe Telecomenzi şi electronică în 35. Securitatea rețelelor informatice complexe
36. Servicii software avansate ŞI DIDACTICA
calculator transporturi
37. Sisteme inteligente SPECIALITĂŢII),
8. Geoinformatică Transmisiuni
Electronică aplicată
38. Sisteme inteligente si vederea artificiala ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
Microelectronică, optoelectronică şi
39. Sisteme de calcul paralele si distribuite PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI 40. Parallel and distributed computer
nanotehnologii 41. Sisteme distribuite şi tehnologii web
PSIHOLOGIE
(programele pentru
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 42. Sisteme software avansate examenul naţional de
ELECTRONICĂ, militare 43. Distributed systems and web technologies definitivare în învăţământ
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 44. Sisteme încorporate aprobate prin ordinul
TEHNOLOGII telecomunicaţii 45. Sisteme de calcul avansate ministrului educaţiei şi
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii 46. Sisteme înglobate avansate cercetării ştiinţifice nr.
47. Sisteme informatice pentru comerţ electronic 5558 / 2015)
Telecomenzi şi electronică în 48. Information system for e-business
transporturi 49. Știința şi ingineria calculatoarelor
Transmisiuni 50. Advanced Computing Systems
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 51. Embedded Systems
ROBOTICĂ Robotică 52. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
53. Tehnologia informaţiei
Informatică industrială
54. Information technology
Informatică aplicată în inginerie 55. Tehnologia informaţiei în economie
electrică 56. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
Matematică şi informatică aplicată în 57. Tehnologia informaţiei şi multimedia
inginerie 58. Tehnologii şi aplicaţii informatice
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 59. Tehnologii informatice avansate
APLICATE 60. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia
şi realitatea virtuală
Informatică aplicată în ingineria
61. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
materialelor 62. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
63. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
1100
1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Circuite şi sisteme integrate
ŞTIINŢE 3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
EXACTE /
Informatică 4. Comunicaţii mobile
MATEMATICĂ
INFORMATICĂ 5. Comunicaţii multimedia
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
FIZICĂ Fizică informatică 7. Electronică şi informatică aplicată
CHIMIE Chimie informatică 8. Electronică şi informatică medicală
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Electronică biomedicală
ECONOMICĂ 11. Electronica sistemelor inteligente
ŞTIINŢE Informatică economică 12. Heterotehnologii în industria electronică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI
SOCIALE Statistică şi previziune economică electronică şi telecomunicaţii
INFORMATICĂ 14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
ECONOMICĂ Informatică economică
15. Inginerie electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Calculatoare 17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 18. Instrumentaţie electronică
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 19. Managementul serviciilor şi rețelelor Proba practico-
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba metodică
engleză) +
Ingineria informaţiei
21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru Proba scrisă:
Automatică şi informatică aplicată comunicaţii (în limba engleză)
Echipamente pentru modelare, simulare şi INFORMATICĂ
22. Microsisteme
INGINERIA
conducere informatizată a acţiunilor de 23. Microelectronica şi nanoelectronica ŞI TEHNOLOGIA
SISTEMELOR
1. Operare şi
luptă 24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor INFORMAŢIEI
Ingineria sistemelor multimedia electromecanice (programa pentru concurs
programare pe
Electronică aplicată 25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile aprobată prin ordinul
calculator
Microelectronică, optoelectronică şi 26. Optoelectronica ministrului educaţiei,
2. Informatică 27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate cercetării, tineretului şi
3. Automatizări şi nanotehnologii
28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii sportului nr. 5620 / 2010)
calculatoare INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice
29. Prelucrarea semnalelor /
ELECTORNICĂ ŞI militare
Palatele 4. Matematica aplicată INGINERIE 30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
copiilor / in tehnica de calcul TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ELECTORNICĂ ŞI 31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor INFORMATICĂ
Cluburile 5. Tehnoredactare pe Reţele şi software de telecomunicaţii TELECOMUNICAŢII 32. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
x ŞI TEHNOLOGIA
copiilor calculator Telecomenzi şi electronică în transporturi 33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii INFORMAŢIEI
6. Jocuri logice Transmisiuni 34. Traitement du signal (SPECIALITATE
7. Grafică pe 35. Reţele de comunicaţii
Electronică aplicată
36. Reţele integrate de telecomunicaţii
ŞI DIDACTICA
calculator Microelectronică, optoelectronică şi SPECIALITĂŢII),
37. Radiocomunicaţii digitale
8. Geoinformatică nanotehnologii 38. Sisteme electronice avansate ELEMENTE DE
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE
ELECTRONICĂ, militare 40. Sisteme electronice inteligente şi informatică
INGINEREŞTI PSIHOLOGIE
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de industrială
(programele pentru
TEHNOLOGII telecomunicaţii 41. Sisteme avansate în electronica aplicată examenul naţional de
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii 42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi definitivare în învăţământ
transmisia informaţiei aprobate prin ordinul
Telecomenzi şi electronică în
43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită ministrului educaţiei şi
transporturi 44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor cercetării ştiinţifice nr.
Transmisiuni industriale 5558 / 2015)
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
ROBOTICĂ Robotică teleconducere
Informatică industrială 46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
47. Sisteme telematice pentru transporturi
Informatică aplicată în inginerie electrică
48. Sisteme inteligente pentru transporturi
Matematică şi informatică aplicată în 49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
inginerie 50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
52. Tehnici avansate în electronică
53. Tehnici avansate de imagistică digitală
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 54. Tehnologii multimedia
APLICATE 55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi
Informatică aplicată în ingineria securitatea informaţiei
materialelor 56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în
domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
1101
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE /
MATEMATICĂ Informatică
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI
SOCIALE Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ Proba practico-
ECONOMICĂ Informatică economică
metodică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune +
Calculatoare Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei INFORMATICĂ
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
1. Operare şi
INFORMAŢIEI
Ingineria informaţiei
programare pe (programa pentru concurs
Automatică şi informatică aplicată aprobată prin ordinul
calculator Echipamente pentru modelare, simulare şi ministrului educaţiei,
2. Informatică INGINERIA
conducere informatizată a acţiunilor de cercetării, tineretului şi
3. Automatizări şi SISTEMELOR
luptă sportului nr. 5620 / 2010)
calculatoare Ingineria sistemelor multimedia
Palatele 4. Matematica aplicată
/
Electronică aplicată ŞTIINŢE 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- INFORMATICĂ
copiilor / in tehnica de calcul
Microelectronică, optoelectronică şi INGINEREŞTI financiare x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile 5. Tehnoredactare pe nanotehnologii APLICATE
copiilor calculator Echipamente şi sisteme electronice
2. Teoria codării și stocării informației INFORMAŢIEI
6. Jocuri logice INGINERIE
ELECTORNICĂ ŞI militare (SPECIALITATE
7. Grafică pe Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII
calculator SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii
8. Geoinformatică
Telecomenzi şi electronică în transporturi ELEMENTE DE
ŞTIINŢE Transmisiuni PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI Electronică aplicată PSIHOLOGIE
Microelectronică, optoelectronică şi (programele pentru
examenul naţional de
nanotehnologii
definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ, militare ministrului educaţiei şi
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de cercetării ştiinţifice nr.
TEHNOLOGII telecomunicaţii 5558 / 2015)
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1102
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE /
MATEMATICĂ Informatică
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI
SOCIALE Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ Proba practico-
ECONOMICĂ Informatică economică
metodică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune +
Calculatoare Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei INFORMATICĂ
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională
1. Operare şi
INFORMAŢIEI
Ingineria informaţiei
programare pe (programa pentru concurs
Automatică şi informatică aplicată aprobată prin ordinul
calculator Echipamente pentru modelare, simulare şi ministrului educaţiei,
2. Informatică INGINERIA
conducere informatizată a acţiunilor de cercetării, tineretului şi
3. Automatizări şi SISTEMELOR
luptă sportului nr. 5620 / 2010)
calculatoare Ingineria sistemelor multimedia
Palatele 4. Matematica aplicată
/
Electronică aplicată INGINERIE INFORMATICĂ
copiilor / in tehnica de calcul Tehnologii didactice asistate de calaculator
Microelectronică, optoelectronică şi CIVILĂ ŞI ŞTIINŢE x ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile 5. Tehnoredactare pe nanotehnologii ALE EDUCAŢIEI
copiilor calculator Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIEI
6. Jocuri logice INGINERIE
ELECTORNICĂ ŞI militare (SPECIALITATE
7. Grafică pe Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII
calculator SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii
8. Geoinformatică
Telecomenzi şi electronică în transporturi ELEMENTE DE
ŞTIINŢE Transmisiuni PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI Electronică aplicată PSIHOLOGIE
Microelectronică, optoelectronică şi (programele pentru
examenul naţional de
nanotehnologii
definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ, militare ministrului educaţiei şi
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de cercetării ştiinţifice nr.
TEHNOLOGII telecomunicaţii 5558 / 2015)
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
1103
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE /