Sunteți pe pagina 1din 5

Gimnastică acrobatică

Cursul 1

Gimnastică acrobatică
Prezentare generală

Prezentarea disciplinei şi a cerinţelor


“Teoria şi practica în ramuri ale gimnasticii” este:
- o disciplină de sinteză;
- ea oferă cunoştinţe iniţiale, fundamentale, metodice şi operaţionale din trei ramuri
ale gimnasticii competiţionale.

TEORIA ŞI PRACTICA ÎN RAMURI ALE GIMNASTICII


- Gimnastică - artistică
- Gimnastică - ritmică
- Gimnastică - acrobatică

Ramurile gimnasticii - gimnastica de bază


- gimnastica de performanță
- gimnastica aplicată în alte domenii

Conținutul cursului :
Conţinut: GR + G. acro. + GA;
- Durata cursului: 1 semestru;
- Cursuri teoretice: 7/7/7 – 14 ore de curs;
- Lecţii practice:14/14/14;
- Verificare practică (cu notă):GA/GR/G acro
- Examen scris GA/GR/G acro

Conținutul verificării:
- Aprecierea proiectelor practico-metodice realizate la GA/GR/G acro
- Nota finală la verificarea practică - minimum nota 5.

EXAMEN
LUCRARE SCRISĂ
DIN PROBLEMATICA ABORDATĂ ÎN CADRUL CELOR 3 DISCIPLINE;
(9 întrebări pentru fiecare disciplină) Nota minimă /disciplină:5 !!!!!!!!!!
2
Gimnastica - reprezintă un sistem organizat de ramuri cu tehnici şi mijloace specifice ce pot
fi aplicate în DOMENIUL CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI.

Direcții de valorificare
- Disciplinele gimnasticii sunt prezente în toate zonele domeniului educaţiei fizice şi
sportului: - educaţie fizică şi sportivă,
- sport şi performanţă motrică,
- kinetoterapie şi motricitate specială.

Gimnastică acrobatică
Conţinutul probei practico-metodice
- Aprecierea evoluţiei individuale la nivelul grupei;
- Realizarea unui proiect coregrafic cu acompaniament muzical, în doi, trei sau 4
executanţi;
- durata minimă - 1’30’’;
Pe fondul paşilor de dans sau gimnici proiectul va conţine:
-3 construcţii statice;
-3 elemente acrobatice (executate de toţi componenţii grupului);
- un element dinamic;
- schimbări de formaţii.
Pentru promovare este necesară obţinerea NOTEI MINIME – 5.
Obiective generale
- prezentarea unor coregrafii acrobatice în grup, cu elemente statice şi dinamice.
- valorificarea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice într-un proiect de
gimnastică acrobatică.
Cerințele disciplinei :
- Prezenţă la LP 100%;
- Recuperarea absenţelor în aceeaşi săptămână cu o altă grupă;
- Prezenţă 70% la cursuri;
- Recuperarea absenţelor la curs: 1 referat / curs;
Teme de curs
1. Gimnastică acrobatică prezentare generală.
2. Bazele tehnice în gimnastica acrobatică.
3. Componentele antrenamentului în gimnastica acrobatică.
4. Aspecte metodice ale pregătirii proiectelor acrobatice de grup.
5. Aspecte metodice ale tumblingului şi torentului acrobatic.
6. Ajutorul şi asigurarea în gimnastică acrobatică.
7. Lecţia de antrenament în gimnastica acrobatică.
3

Gimnastica acrobatica în domeniul E.F.S.

Gimnastica acrobatică - Este ramura gimnasticii specializată în valorificarea


superioară a exerciţiilor acrobatice realizate individual, în doi sau în grup, pe sol sau la
anumite aparate.
Exerciții acrobatice - individuale
- în doi
- în grup
- piramide
- aparate speciale
Sportul Acrobatic, prin cele două ramuri ale sale (tumblingul şi acrogymul),
reprezintă una din componentele importante ale sistemului alternativ de educare şi
integrare prin sport.
Ramurile Sportului Acrobatic FIG - acrogimul
- tumbling

Descriere ramuri
Tumbling – gimnastică acrobatică individuală realizată pe o pârtie acrobatică
competiţii individuale masculin/feminin şi pe echipe;
Serii acrobatice 3- 8 elemente legate

„Acrogymul este o activitate gimnică prin care se demonstrează pe muzică, la sol, forme şi
figuri statice sau dinamice realizate în 2,3,4,5 sau 6 executanţi”.
Avantajele acrogym :
- Dezvoltarea conduitelor motrice
- Finalitate în plan artistic şi competiţional
- Adaptabilitate, accesibilitate
- Valorificare complexă
- EFECTE MULTIPLE: - motrice
- psihice
- sociale

Noţiuni – terminologie – termeni specifici


Acrobatul poate fi: - Bază;
- Mijloc;
- Vârf;
4
Acrobat Susţinător (Porteur): în cadrul construcţiilor, este cel care susţine, ridică, poartă,
proiectează;
Acrobat Zburător (Voltijeur) - este cel care se urcă, se răstoarnă, se echilibrează pe unul
sau mai mulţi porteuri;
Acrobat Asistent (Joker) - acrobat polivalent
- asigură securitatea construcţiilor;
- ajută, susţine şi manevrează porteurul şi/sau voltijeurul, completează figura estetic
sau din punct de vedere acrobatic.

Termeni specifici
- Element acrobatic;
- Combinaţie acrobatică;
- Frază acrobatică;
- Element gimnic;
- Combinaţie gimnică;
- Torent: Succesiune coregrafică de fraze acrobatice executate continuu cu conţinut identic
sau combinat
Sportul acrobatic (acrosportul)
Este un “amestec de gimnastică la sol şi dans”.
- Reprezintă o combinare între frumuseţea dansului, tehnica şi dificultatea gimnasticii şi
armonizarea efortului individual şi colectiv.
Beneficiile sportului acrobatic
- Acest sport poate fi practicat de la 5 ani;
- Este un sport longeviv;
- Valorifică aptitudinile gimnaştilor sau ale altor sportivi din diferite ramuri ale sportului
competiţional;
- Are importante contribuţii în profil formativ şi educaţional;
- Are efecte bio-psiho-sociale, complexe;
- Dezvoltă aptitudini şi capacităţi (dezvoltă capacitatea de percepţie şi redare a ritmului şi
tempoului);
- Capacitate de transfer a greutăţii corporale în cadrul construcţiilor acrobatice;
- Dezvoltă sistemul relaţional la nivelul grupurilor; modifică atitudini, sisteme de colaborare,
comunicare;
- Cultivă şi valorifică, aptitudinile individuale şi ale grupului: forţă, supleţe, viteză, echilibru,
coordonare, orientare spaţio - temporală;
Scurt istoric
- Primele atestări documentare ale sportului acrobatic sunt legate de antichitate.
- Apare prezent în China şi în Grecia Antică.
5
- Rădăcinile sportului acrobatic modern sunt regăsite în Uniunea Sovietică în 1930.
Sistemul competițional de performanță
- În sistemul competiţional de performanţă Gimnastica acrobatică este una dintre cele 7
discipline ale F. I.G.
- Se desfăşoară Campionate Europene şi Mondiale.

Conţinutul gimnasticii acrobatice competiţionale


Gimnastica acrobatică prezintă 5 probe: 1.perechi feminin;
2. perechi masculin;
3. perechi mixt;
4. trio feminin;
5. grup 4 masculin.

Structura şi compoziţia exerciţiilor Codul de Punctaj FIG


Principii generale
- Concurenţii trebuie să prezinte 3 tipuri de exerciţii acrobatice:
- statice;
- dinamice;
- combinate,
- Fiecare cu caracteristici proprii.
- Structura exerciţiului face parte din conţinutul artistic al acestuia.
-Toate exerciţiile se vor desfăşura pe muzică pe un sol elastic de gimnastică cu dimensiunea
de 12/12 m.