Sunteți pe pagina 1din 18

ANALIZA COST-BENEFICIU A UNEI INVESTIŢII ÎN

MEDIUL RURAL

Șaramet Vlad
Stanciu Dumitru Cristian
Prezentarea generala a societatii

Societatea comercială S.C. COMASIL S.R.L a fost înfiinţată în dată de 24.02.1993,


având sediul social în Slobozia, Str. Gheorghe Doja, Nr.2, Judeţul IALOMIŢA
Activitatea principală a firmei este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase – conform cod CAEN 0111.
În declaraţia de suprafaţă din 2015 a exploatatiei agricole SC COMASIL SRL
SLOBOZIA, sunt declarate toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau
nu pentru sprijin.
Aşadar în comuna Balaciu avem parcele cu suprafeţe cuprinse între 7,33 hectare şi 202
hectare, pe care sunt cultivate grâu comun de toamnă, lucernă, rapiţă de toamnă, porumb, soia
şi mazăre boabe. De asemenea, în această comună, exploataţia deţine 75 hectare de cultură
succesivă pentru strat vegetal (zonă interes ecologic), aceastea reprezentând 5,01% din totalul
suprafeţei agricole, condiţia ZIE fiind astfel îndeplinită.
În Sfântu Gheorghe parcelele agricole folosite au suprafeţe mai mici, acestea fiind
cuprinse între 0,9 hectare şi 8,3 hectare, ele fiind cultivate cu porumb şi grâu comun de toamnă.
În Sarateni, există o parcelă de 34,49 hectare pe care se cultivă numai grâu comun de
toamnă.

Suprafaţa totală a exploatatiei agricole SC COMASIL SRL SLOBOZIA este de 850,79


hectare.

Analiza cheltuielilor şi veniturilor

Evoluţia cheltuielilor şi veniturilor S.C. COMASIL S.R.L în perioada 2013-2015

Nr. Specificare 2013 2014 2015


crt.
lei % lei % lei %

1. Venituri totale, 4.540.306 5.555.862 6.042.290


din care:

- din exploatare 4.527.449 5.515.272 5.986.973


- financiare 12.857 40.590 55.317

- excepţionale - - -

2 Cheltuieli 3.129.894 3.593.274 3.729.405


totale, din care:

- din exploatare 3.123.473 3.572.223 3.725.057

- financiare 6.421 21.151 4.348

- excepţionale - - -

3 Rezultat brut 1.410.412 1.962.488 2.312.885


(profit)

- rezultat din 1.403.976 1.943.049 2.261.916


exploatare

- rezultat 6.436 19.439 50.969


financiar

- rezultat - - -
excepţional

4 Rezultat net 1.189.004 1.637.445 1.939.711

Din analiza cheltuieilor şi veniturilor sociătaţii comericale S.C. COMASIL S.R.L se


poate observa o tendinţă de creştere a veniturilor, atât cele din exploatare, cât şi cele financiare.
Cheltuielile au avut un nivel ascendent, cu excepţia celor financiare, care în anul 2015 s-au
redus cu 80% faţă de valoarea din anul anterior. Acestea reprezintă sume plătite asociaţilor şi
acţionarilor (dividente), deţinătorilor de obligaţiuni emise de întreprindere (dobânzi) şi băncilor
(comisioane şi dobânzi la credite). Întreprinderea nu are venituri sau cheltuieli excepţionale în
niciun an analizat. Rezultatul net reprezintă rezultatul brut (profitul) din care se scade impozitul
pe profit.
Analiza profitului

Profitul brut şi net obţinut de S.C. COMASIL S.R.L în perioada 2013-2015

Nr. Specificaţie 2013 2014 2015


crt

1 Venituri totale 4.540.306 5.555.862 6.042.290

2 Cheltuieli totale 3.129.894 3.593.274 3.729.405

3 Profit brut 1.410.412 1.962.488 2.312.885

4 Impozit profit 221.408 325.043 373.174

5 Profit net 1.189.004 1.637.445 1.939.711

Din analiza profitului brut şi net obţinut de de S.C. COMASIL S.R.L în perioada 2013-
2015 se poate observa tendinţa de creştere a profitului cu aproximativ 10% - 15% anual, ceea
ce demonstrează că întreprinderea are succes, şi se poate orienta către reinvestirea profitului
obţinut în retehnologizare şi dezvoltare.

Indicatori de bonitate

INDICATOR 2013 2014 2015

Rata lichiditatii curente(Lc) 3,17 3,16 5,39

Rata lichiditatii imediate (Li) 1,69 1,64 0,94

Rata datoriilor (Rd) 24,23 18,86 10,03

Solvabilitatea generala (Sg) 7,3 8,4 12,9

Solvabilitatea financiara (Sf) 0,97 0,98 0,99

Rata rentabilitatii economice 16,54 19,98 21,29

Rata rentabilitatii financiare 12,9 15,6 18,4


Rata lichiditatii curente (Lc) este un coeficient care demonstrează dacă intreprinderea
are capacitatea de a plăti la termen datoriile. In cazul S.C COMASIL S.RL, acesta are o valoare
de peste 3, ajungând chiar la 5,39, ceea ce arată o lichiditate foarte bună, limita inferioară fiind
valoarea 2.
Privind rata datoriilor, se poate observa o scădere drastică a acesteia, coborând cu
aproximativ 14 procente în intervalul 2013-2015. Rata de solvabilitate arată în ce măsură
societatea îşi finanţează activele prin fondurile proprii (profituri acumulate, rezerve, capital
social). Şi din punct de vedere al solvabilităţii, întreprinderea are un avantaj, valoarea minimă
a acesteia fiind 1. Rentabilitatea economică a întreprinderii este într-o continuă creştere, ceea
ce denotă o sporire a performanţelor economice, precum şi rata financiară, ale cărei valori sunt
în creştere.

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

CONSTRUCŢII NOI PENTRU DEPOZITATEA PRODUSELOR AGRICOLE


ŞI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE

Prin acest acest proiect se achiziţionează 2 celule de siloz, fiecare cu o capacitate de 854
tone, precum şi un sistem hibrid eolian-fotovoltaic. Astfel se va implementa un management
productiv de calitate capabil să asigure maximizarea rezultatelor şi integrarea fermei în rândul
unităţilor apte să facă faţă concurenţei cu omologii de pe piaţă comunitară. Caracteristicile
deosebile ale utilajelor vor duce la dezvoltarea fermei atât pentru realizarea managementului
propriu cât şi pentru diverşi terţi

Prin achiziţionarea celor două celule de siloz, SC COMASIL SRL îşi va putea depozita
materia primă din producţia proprie dar şi colecta/achiziţiona cereale de la diverşi terţi în scopul
asigurării managementului de depozitare. De asemenea, obiectivele urmărite prin acest proiect
sunt de creare a unor spaţii de depozitare performante pentru a creşte calitatea produselor
agricole pe perioada depozitării lor.

În vederea reducerii cheltuielilor SC COMASIL SRL achiziţionează un sistem hibrid


eolian-fotovoltaic pentru obţinerea de energie electrică din surse regenerabile, luând parte la
dezvoltarea acestui sector deficitar în România.
Siloz format din două celule
O celulă este formată din mai multe elemente precum un sistem de aerare, o celulă de
stocare cu fund plat, la care se adaugă o celulă cu fund conic la 45o, tampon înaintea uscătorului.
De asemenea, in pretul celor doua cellule de siloz sunt incluse si celelalte accesorii
si echipamente, dar si alte utilaje necesare desfasurarii activitatii de stocare a cerealelor
in cele doua celule.
Obiectivele investiţiei/priorităţi – Prin acest proiect, se doreşte crearea de noi
capacităţi de producţie eficiente şi competitive, produse cu valoare adăugată cât mai mare,
utilizarea optimă a resurselor existente, productivitate sporită a muncii, implementarea
standardelor comunitare etc.
Montajul va fi executat de o echipă formată din şase muncitori calificati, iar necesarul
de curent electric pentru montaj, mesele şi transportul local urmând a fi asigurate de către client
pe toată durata montajului şi a punerii în funcţiune. Toate produsele din această investiţie sunt
de provenienţă UE, fiind fabricate în Franţa.
Preţul produselor şi serviciilor este de 244.775 EUR, exclusiv TVA.

Sistem hibrid fotovoltaic şi eolian de generare a energiei electrice - 18 kw trifazic

Sistemele hibride monofazate de 18KW combină tehnologia solară fotovoltaică,


respectiv obţinerea de energie electrică regenerabilă prin intermediul panourilor fotovoltaice
electrice şi turbinele eoliene, producătoare de energie cu ajutorul vântului. Sistemele hibride
monofazate fotovoltaice şi eoliene realizează o aprovizionare electrică stabilă, indiferent de
condiţiile meteorologice. Avantajul sistemelor hibride este reprezentat de panourile
fotovoltaice care funcţionează în paralel cu eolienele, urmând ca energia electrică neconsumată
să fie stocată în acumulatorii solari. Sistemul este unul eficient şi durabil, investiţia
amortizandu-se într-un timp relativ scurt.

Acest sistem este format dintr-o eoliană completă care poate produce 3 kwh, la care să
adaugă panourile fotovoltaice 250w x 60 bucăţi, alături de invertoare injectare în reţea trifazat.
Sistemul este marca Florian, are 25 de ani garanţie, iar preţul său fără TVA este de 26.516
EURO.

Obiectiv general
Sectorul de procesare agro-alimentar joacă un rol foarte important în crearea de
oportunităţi noi pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi sănătate publică şi nutriţie. Unităţile
existente de procesare, respectiv depozitare a produselor agricole, se confruntă cu probleme din
cauza vechimii şi uzurii instalaţiilor, rezultând astfel şi o calitate deficitară a produselor. Aşadar,
prin acest proiect S.C. COMASIL S.R.L achiziţionează două celule de siloz având capacitatea
de 854 tone fiecare, un sistem hibrid eolian-fotovoltaic, cu ajutorul cărora se va dezvolta ramura
de depozitare din zona Balaciu.

Astfel competivitatea în acest sector va cunoaşte o creştere semnificativă datorită


dorinţei celorlalţi investitori de a se dezvolta mai mult pentru a nu-şi pierde clienţii actuali. S.C.
COMASIL S.R.L va presta servicii către diverşi terţi în baza unor precontracte/contracte,
dezvoltându-şi astfel şi ramura de marketing a produselor agricole.

Obiective tehnice

Îmbunătăţirea producţiei şi procesării produselor cu standarde de calitate superioare.

Materia primă provenită atât din producţia proprie cât şi colectată de la diverşi terţi, va
parcurge întreg fluxul tehnologic, până va fi depozitată astfel:
- În situaţia în care producţia ce urmează a fi depozitată prezintă impurităţi aceasta
va trece printr-un precuratitor unde vor fi eliminate plevurile şi gozurile după care va fi
direcţionată către uscător în vederea aducerii la nivelul de umiditate admis, înainte de intrarea
în siloz
- În situaţia în care producţia nu prezintă impurităţi aceasta va fi direcţionată către
uscător în vederea aducerii la nivelul de umiditate admis după care va intra în siloz
- În situţia în care producţia nu prezintă impurităţi şi nici nu are un nivel ridicat de
umiditate va direcţionată direct în siloz
- Pe întreg fluxul tehnologic când producţia este în cantitate mai mare decât
capacitatea uscătorului precum şi atunci când nu se aduce la prima uscare cultura la umididatea
admisă, intreaga producţie va fi direcţionată în celula tampon în vederea repetării fluxului
tehnologic
Pentru a reduce cheltuielile în desfăşurarea activităţii finanţate prin proiect, S.C.
COMASIL S.R.L achiziţionează un sistem hibrid eolian- fotovoltaic în vederea obţinerii de
energie electrică din surse neconvenţionale. Astfel cheltuielile se reduc cu 50%, având în vedere
că în paralel se va folosi curent din surse regenerabile şi curent convenţional. Caracteristicile
deosebite ale acestui sistem fac să asigure 50% din necesarul funcţionarii investiţiei şi
iluminatului fermei.
Astfel producţia obţinută şi colectată se va depozita în condiţii optime pentru a putea fi
păstrată şi revândută la un preţ mult mai bun ulterior, în funcţie de fluctuaţiile pieţei agricole.
Calitatea rezultată în urma întregului proces de depozitare, inclusiv uscare, atunci când
producţia o cere, va fi una care va face diferenţa pe piaţa cerealelor. Astfel acest întreg proces
va contribui la îmbunătăţirea producţiei, atât cea obţinută de societate cât şi cea colectată.

Obiective economico-financiare

Cresterea valorii adăugate brute (VAB) a întreprinderii

Acest proiect contribuie la îmbunătăţirea veniturilor producătorilor agricoli, precum şi


atragerea tinerilor în activitatea agricolă prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi muncă.
Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activităţii
principale a unei unităţi.

Reprezentând diferenţa dintre producţie şi consumul intermediar, valoarea adăugată este


o măsură a contribuţiei fiecărei unităţi economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea
acestei contribuţii se face prin valoarea adăugată brută la costul producţiei. Valoarea adăugată
brută reprezintă diferenţa dintre suma cifrei de afaceri, variaţia stocurilor, venituri din producţia
realizată pentru scopuri proprii şi capitalizată şi suma cheltuielilor materiale şi a altor cheltuieli
de exploatare.

Obiective de mediu

Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile şi promovarea


investiţiilor pentru utilizarea şi producerea energiei verzi

Prin proiect se achiziţionează un sistem hibrid de generare a energiei electrice


neconvenţionale necesar producerii energiei din surse regenerabile. Energia solară reprezintaă
energia care este direct produsă prin transferul energiei radiată de soare. Această poate fi
folosită să genereze energie electrică. Deşi energia solară este reînnoibilă şi uşor de produs,
soarele nu oferă energie constantă în niciun loc de pe pământ.
Nu există niciun dezavantaj deoarece instalaţiile fotovoltaice aduc beneficii din toate
punctele de vedere. Astfel se vor reduce considerabil cheltuielile cu obţinerea energiei electrice
pentru S.C. COMASIL S.R.L.

Panourile fotovoltaice produc energie electrică şi în acelaşi timp înmagazinează energie


în baterii pentru a fi folosită noaptea. Acest beneficiu reprezintă o calitate deosebită în
producerea şi utilizarea energiei regenerabile. Panourile fotovoltaice produc energie electrică
gratis. Instalaţiile solare functioneaza chiar şi atunci când cerul este înnorat. De asemenea, ele
sunt rezistente şi la grindină. Aceste panouri se rotesc după soare astfel că pe întreagă perioada
a zilei vor colecta energie solară pe care o vor transforma în energie electrică pentru asigurarea
iluminatului fermei precum şi pentru alimentarea cu curent a celulelor de siloz.

Astfel această investiţie este rentabilă din punct de vedere economic datorită necesităţii
ei în cadrul fermei. Prin intermediul acestui sistem hibrid de generare a energiei electrice
neconvenţionale se va produce jumătate din necesarul de energie pentru funcţionarea întregului
flux tehnologic reducându-se astfel cheltuielile cu 50%.

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei.

Necesitatea

Necesitatea proiectului derivă din nevoia stringentă de achiziţionare de spaţii necesare


depozitării atât a producţiei proprii cât şi a producţiilor colectate de la diverşi terţi. Având în
vedere caracteristicile deosebite ale celulelor precum şi fluxul tehnologic făcut să colecteze şi
să proceseze producţia la standarde de calitate ridicată, necesitatea realizării investiţiei este
foarte importantă. În zona localităţii Balaciu există un potenţial agricol ridicat dar spaţiile
necesare depozitării sunt insuficiente sau deteriorate. Costurile ridicate pentru construirea şi
modernizarea unităţilor existente de depozitare sunt ridicate astfel că măsura 4.2 oferă un sprijin
considerabil în vederea realizării de investiţii pentru procesarea şi depozitarea producţiilor pe
perioade mai îndelungate fără să-şi piardă din calitate.

Astfel societatea va primi un sprijin pentru realizarea investiţiei şi, totodată, i se vor
reduce cheltuielile pentru custodia producţiei şi vor creşte veniturile datorită colectării de la
terţi şi păstrării lor o perioadă mai mare şi revânzării la un preţ mult mai bun.

Din cauza costurilor ridicate pentru obţinerea energiei electrice, S.C. COMASIL S.R.L
a decis să achiziţioneze un sistem hibrid eolian - fotovoltaic pentru obţinerea de energie
electrică din surse regenerabile. Pentru activitatea finanţată prin proiect acest sistem va produce
50% din necesarul de energie pentru iluminatul fermei precum şi pentru funcţionarea întregului
flux tehnologic.

SC COMASIL SRL a obţinut în anul de bază (2013), conform Adeverinţelor eliberate


de D.A.J. Ialomiţa, o producţie de 3.605 to astfel:

-grâu, secară - 2.043 tone


-porumb - 880 tone
-floarea soarelui - 352 tone
-răpită - 330 tone

SC COMASIL SRL deţine 2 magazii având capacitatea totală de 2.000 tone, conform
autorizaţiei de depozitare nr. 0001985/07.09.2007. În aceste magazii îşi depozitează producţia
proprie. Astfel prin achiziţionarea celor două celule de siloz va putea presta servicii către terţi
în vederea dezvoltării unui management/marketing de calitate ridicată. Astfel necesitatea
realizării acestui proiect o reprezintă existenţa de materie primă şi lipsa unităţilor de depozitare
şi procesare.

Judeţul Ialomiţa este unul din judeţe ţării cu un puternic potenţial cerealier, însă
capacităţile existente de procesare, colectare şi depozitare sunt insuficiente pe de o parte,
iar pe de altă parte nu corespund normelor europene în domeniu.

Oportunitatea

Luând în considerare oportunităţile zonale existente (potenţial agricol ridicat), S.C.


COMASIL S.R.L a decis să demareze un proiect cu sprijinul fondurilor FEADR care să vizeze
achiziţionarea a 2 celule de siloz având capacitatea fiecare de 854 to, un sistem hibrid eolian-
fotovoltaic.

Investiţia propusă prin proiect de înfiinţare a unei unităţi de procesare, colectare şi


depozitare produse agricole va duce în final că SC COMASIL SRL să devină una dintre cele
mai moderne unităţi din zonă.

Întreg fluxul tehnologic va funcţiona conform Legislaţiei Comunitare, produsele


rezultate în urma procesării vor asigura calitatea conform normelor europene din acest domeniu,
va creşte valoarea adăugată a ramurii şi se va contribui la creşterea veniturilor alternative.
De asemenea, se vor reduce costurile cu energia electrică prin achiziţionarea unui sistem
hibrid eolian-fotovoltaic. Acesta va produce curent electric din surse neconvenţionale respectiv
de la soare şi din puterea vântului. Oportunitatea dată de achiziţionarea acestui sistem o
reprezintă reducerea considerabilă a cheltuielilor cu energia electrică.

Sprijinul oferit atât pentru achiziţionarea celulelor de siloz, a sistemului hibrid eolian-
fotovoltaic este considerabil. Astfel oportunitatea investiţiei este dată de ajutorul financiar
nerambursabil în procent de 50% fără de care sectorul de colectare şi depozitare nu ar fi putut
să se dezvolte.

Confom documentelor eliberate de la D.A.J. Ialomiţa rezultă disponibilitatea de materie


prima şi lipsa unităţilor de depozitare pe raza judeţului Ialomiţa. Astfel oportunităţile oferite de
realizarea acestui proiect sunt: dezvoltarea unui sector necesar în agricultură şi anume
procesarea şi depozitarea cerealelor, reducerea cheltuielilor cu obţinerea energiei electrice.

Totodată această investiţie va contribui la creşterea calităţii produselor agricole prin


păstrarea lor în condiţii optime pe o perioadă mai îndelungată de timp. Oportunităţile acestui
proiect sunt date şi de beneficiile aduse prin reducerea cheltuielilor, costurilor şi creşterea
încrederii faţă de clienţi pe de o parte şi furnizori pe de altă parte, crearea de condiţii optime de
muncă pentru cei ce vor deservi activitatea, delimitarea întregului flux tehnologic.

Scenarii

1. Scenariul fara investitie

. În zona localităţii Balaciu există un potenţial agricol ridicat dar spaţiile necesare
depozitării sunt insuficiente sau deteriorate. Costurile ridicate pentru construirea şi
modernizarea unităţilor existente de depozitare sunt ridicate astfel că patronul S.C. COMASIL
S.R.L decide ca nu este oportuna realizarea unei investii in acest sector, magaziile sale fiind
satisfacatoare momentan. Insa anul 2017 s-a dovedit a fi unul foarte roditor, inregistrandu-se
productii record pe intreaga suprafata de 850 de hectare a exploatatiei agricole COMASIL.

In aceasta situatie, propietarul este pus in fata unei mari probleme, si anume gasirea
unui spatiu de depozitare performant, care sa nu modifice propietatile cerealelor inmagazinate.
In situatia lui se gasesc si majoritatea fermierilor din judet, criza spatiilor de depozitare
adancindu-se. Societatea comeciala va fi nevoita sa vand la un pret mic, oferta de pe piata fiind
excedentara cererii, la care se adauga si pierderile cauzate de lipsa stocarii propice a cerealelor.
Totodata, societatea comerciala ar fi putut avea castiguri consistente nu doar din pastrarea
propiei productii, cat si din depozitatea cerealelor de la diversi terti din judet.

In mod evident, regretul patronului pentru decizia de a nu realiza investita la momentul


oportun este profund, acesta hotarandu-se sa ia masuri ca aceasta situatie sa nu se mai intample.

2. Scenariul cu investitie prin achizitionarea a doua celule de siloz, insa fara sistemul
hibrid eolian-fotovoltaic.

Sectorul de procesare agro-alimentar joacă un rol foarte important în crearea de


oportunităţi noi pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi sănătate publică şi nutriţie. Unităţile
existente de procesare, respectiv depozitare a produselor agricole, se confruntă cu probleme din
cauza vechimii şi uzurii instalaţiilor, rezultând astfel şi o calitate deficitară a produselor. Aşadar,
prin acest proiect S.C. COMASIL S.R.L achiziţionează două celule de siloz având capacitatea
de 854 tone fiecare, pentru depozitarea productiei proprii sau a tertilor din judet.

Conditiile meteo favorabile ale anului 2017 au produs rezultate record in judetul
Ialomita, producatorii avand astfel cantitati enorme de cereale. In judetul Ialomita exista un
deficit de spatii de depozitare, insa societatea COMASIL tocmai a inaugurat noul sau siloz la
standarde europene de ultima ora, format din doua celule, cu o capacitate totala de peste 1700
de tone. Productia societatii COMASIL va fi stocata in aceste silozuri cu prioritate, iar spatiul
gol ramas va fi inchiriat catre diferiti terti din oras.

Socitatea COMASIL are astfel castiguri substantiale, insa costurile de functionare ale
noului siloz incarcat la capacitate maxima se dovedesc a fi ridicate. Aceste cheltuieli vor scadea
profitul pana la sfarsitul perioadei de inmagazinare, patronul societatii regretand decizia de a
nu implementa si un sistem de captare a energiei solare si eoliene, care ar fi scazut costurile cu
energia cu 50%. Totodata, acest sisetem hibrid ar fi fost un model de dezvoltare durabila in
regiunea Balaciu pentru ceilalti fermieri, dar si un exemplu pentru tinerii din zona, care ar fi
putut constientiza beneficiile energiei verzi.
3. Scenariul cu investitie prin achizitionarea a doua celule de siloz si un sistem hibrid
eolian-fotovoltaic.

Prin acest acest proiect se achiziţionează 2 celule de siloz, fiecare cu o capacitate de 854
tone, precum şi un sistem hibrid eolian-fotovoltaic. Astfel se va implementa un management
productiv de calitate capabil să asigure maximizarea rezultatelor şi integrarea fermei în rândul
unităţilor apte să facă faţă concurenţei cu omologii de pe piaţă comunitară. Caracteristicile
deosebile ale utilajelor vor duce la dezvoltarea fermei atât pentru realizarea managementului
propriu cât şi pentru diverşi terţi.

Societatea comerciala COMASIL va fi astfel pregatita oricarui surplus de cantitate de


cereale de pe piata, capacitatea sa de stocare fiind sporita, si la un nivel foarte ridicat. Productiile
record ale anului 2017 vor aduce numai beneficii societatii, aceasta urmand sa obtina un profit
maxim prin stocarea productiei proprii, precum si a tertilor. Costul de operare scazut al silozului
datorita sistemului hibrid, care produce energie prin intermediul panourilor solare pe timpul
zilei, urmand ca noaptea aceasta productie verde de energie sa fie preluata de catre eoliana.

Investitia realizata de societatea COMASIL va fi un model de dezvoltare pentru toate


fermele din comuna Balaciu si proximitatea ei, iar sistemul hibrid inovator va inspira tinerii sa
fie mai curiosi in privinta energiei regenerabile.

Prognoza Veniturilor

Odată construite silozurile, se vor achiziţiona cereale la momentul recoltării lor, cu


preţuri evident mai reduse, şi vor fi valorificate ca urmare a capacităţii lor mari de depozitare
şi condiţionare în lunile următoare, când preţurile vor fi mai ridicate, ca urmare a cererii ridicate
şi a ofertei mai scăzute.

Astfel, valorificarea producţiei proprii se va realiza mult mai bine datorită capacităţii de
stocare ce va fi creată, generând constant venituri mai mari decât cele realizate în prezent, şi
suplimentar se vor adăuga şi veniturile obţinute din diferenţa de preţ rezultată din achiziţionarea
cerealelor de la terţi (exemplu: de la 0.45 lei/kg la achitionarea grâului la 0.80 lei/kg la vânzare).

Porumb – va fi depozitat într-o celulă de 854 de tone, vândut în lunile august-septembrie şi


octombrie-noiembrie la preţul de 700lei/t, şi va aduce un venit în valoare de 597.800 lei/an.
Grâu – va fi depozitat la capacitatea maximă a unei celule de 854 de tone şi va fi valorificat în
lunile august - septembrie şi octombrie – noiembrie la un preţ aproximativ de 800 lei/t,
încasându-se un venit anual de 683.200 lei. Momentul vânzării este ales în funcţie de evoluţia
preţului pieţei, care, în perioadele de extra-campanie agricolă creşte semnificativ.

Proiectarea veniturilor
Pentru proiectarea veniturilor se pot folosi vom folosi metoda Mediilor Glisante.
Vn2016 = ( Vn2013 + Vn2014 + Vn2015 ) / 3
Vn2016 = ( 4.540.306 + 5.555.862 + 6.042.290) / 3
Vn2016 = 5.379.486 lei
Vn2017 = (Vn2014 + Vn2015 + Vn2016 ) / 3
Vn2017 = (5.555.862 + 6.042.290 + 5.379.486 ) / 3
Vn2017 = 5.659.206 lei

Vn2018 = (Vn2015 + Vn2016 + Vn2017) / 3


Vn2018 = ( 6.042.290 + 5.379.486 + 5.659.206 )
Vn2018 = 5.693.660 lei

Proiectarea cheltuielilor
Ch2016 = ( Ch2013 + Ch2014 + Ch2015 ) / 3
Ch2016 = (3.129.894 + 3.593.274 + 3.729.405) / 3
Ch2016 = 3.484.191 lei
Ch2017 = ( Ch2014 + Ch2015 + Ch2016 ) / 3
Ch2017 = ( 3.593.274 + 3.729.405 + 3.484.191) / 3
Ch2017 = 3.602.290 lei
Ch2018 = ( Ch2015 + Ch2016 + Ch2017 ) / 3
Ch2018 = (3.729.405 + 3.484.191 + 3.602.290) / 3
Ch2018 = 3.256.850 lei

Proiectarea profitului net


Pr2016 = ( Pr2013 + Pr2014 + Pr2015 ) / 3

Pr2016 = (1.189.004 + 1.637.445 + 1.939.711)

Pr2016 = 1.588.720 lei


Pr2017 = ( Pr2014 + Pr2015 + Pr2016 ) / 3

Pr2017 = ( 1.637.445 + 1.939.711 + 1.588.720) / 3

Pr2017 = 1.721.958 lei

Pr2018 = ( Pr2015 + Pr2016 + Pr2017 ) / 3

Pr2018 = (1.939.711 + 1.588.720 + 1.721.958) / 3

Pr2018 = 1.749.129 lei

În urma acestor proiectări se poate observa o creştere constantă a veniturilor


întreprinderii, ca urmare a noii investiţii realizată. Cheltuielile au crescut odată cu folosirea
celor două celule de siloz noi, activitatea întreprinderii fiind intensificată, ridicând astfel
costurile de întreţinere cu silozurile si toate echipamentele necesare funcţionării acestuia pentru
menţinerea unui standard înalt al produselor agricole însilozate. Privind proiectarea profitului,
observăm trendul de creştere al acestuia, ceea de demonstrează că investiţia a avut succes din
punct de vedere economic.

Prestare servicii de insilozare

Avand perspective de dezvoltare, asadar de extindere a suprafetelor exploatate si a cantitatilor


de cereale obtinute, ferma COMASIL va pune la dispozitie o singura celula de siloz pentru prestarea
de servicii de insilozare.

Asadar capacitatea de 854 de tone va fi data in folosinta catre diversi terti, avand urmatoarele
tarife:

- Depozitare cereale in siloz - 9 lei / tona / luna


- Uscare cereale – 10 lei / tona / procent umiditate
- Receptie cereale in siloz – 9 lei / tona

Pe baza acestor costuri se poate realiza o prognozare a veniturilor, cu o capacitate ocupata de


800 de tone in medie, precum si a 8 luni de insilozare totala.

800 x 9 = 7200 lei (receptie cereale)


800 x 9 x 8 = 57.600 lei (stocare)
800 x 10 x 3 = 24000 lei (uscare) (3% fiind procentul mediu de umiditate eliminat)
________________________________
7200 + 57.600 + 24000 = 88.800 lei (venituri anuale)
Pentru operarea utilajelor si echipamentelor necesare functionarii silozului, si realizarii de
contracte cu terti din proximitatea fermei COMASIL, va fi angajat un inginer agronom, fiind
platit cu 2.200 lei/ luna.

12 x 2.200 = 26.400 lei

Cheltuielile pentru intretinere silozului sunt relativ scazute, insa costul major este cel al
energiei electrice, suma totala anuala pentru o celula de siloz ridicandu-se la aproximativ
20.000 lei.

Alte cheltuieli (apa, gaz, consumabile) – 10.000

Asadar prin realizarea scenariul 2, si anume investitia cu silozul de cereale, insa fara sistemul
hibrid eolian fotovoltaic, vom avea urmatorul rezultat:

88.800 – 20.000 – 26.400 – 10.000 = 32.400 lei / profit anual

Sistemul hibrid eolian fotovoltaic de 18kwh este capabil sa produca intr-un an, in functe de
conditiile atmosferice, aproximativ 28.000 de kilowatti. In judetul Ialomita, furnizorul de
energie electica este ENEL SUD MUNTENIA, care vinde energie la pretul de 0,23849 lei
kilowatt.

38.000 x 0.23849 = 9000 lei

Aceasta cantitate de energie este pentru intregul siloz (2 celule), asadar pentru o singura celula
vom avea 4500 lei.

Sistemul hibrid Florian este unul OFFGRID, asadar nu se poate vinde energie catre retea, in
cazul de fata catre ENEL SUD MUNTENIA.

Nu este nevoie de niciun angajat suplimentar pentru operarea sistemului hibrid, acesta fiind
unul complet automatizat, eventualele probleme fiind rezolvate in mod gratuit in urmatorii 5
ani de catre compania de la care a fost achizionat.

Alegand investitia propusa in scenariul 3, costurile cu energia vor fi mai reduse, ajungandu-se
la urmatorul rezultat:

88.800 – 15.500 – 26.400 – 10.000 = 36.900 lei


RISC CAUZELE APARITEI PREVENTIA RISCULUI
Incendiu siloz Autocombustia cerealelor Angajarea unui inginer agronom cu experienta in
astfel de silozuri
Defectarea sistemului Folosirea sistemului de catre Semnalarea oricarei probleme catre echipa de
hibrid persoane neautorizate service a companiei Florian
Mucegairea cerealelor in Uscarea si tratarea inadecvata Respectarea cu strictete a normelor de insilozare
siloz a cerealelor
Umplerea insuficienta a Practicarea unor preturi mult Ajustarea tarifelor la nivelul pietei pentru a ramane
silozului cu cereale prea ridicate pentru insilozare competitivi
Producere de energie la un Acoperirea cu praf a Intretinerea eficace a panourilor solare si curatarea
randament scazut panourilor solare lor periodica

Avand in vedere dimensiunea acestei investitii raportata la nivelul de dezvoltare din zona
rurala a judetului Ialomita, se poate spune ca ferma COMASIL va obtine cea mai mare cota de piata
pentru insilozare din zona Balaciu.

Fiind lider, este necesar ca ferma COMASIL sa fie si un exemplu de bune practici pentru
ceilalti fermieri din comuna.

În primul rând, aceasta va servi drept model de modernizare a unei exploataţii agricole
pentru zona în care se află. Fermierii vor putea observa că accesarea de fonduri europene
printr-un proiect bine pus la punct şi fezabil este benefică şi profitabilă. Astfel, se va creşte
gradul de accesare a fondurilor europene pentru agricultură într-un judeţ cu potenţial agricol
ridicat dar cu un nivel de trăi scăzut comparativ cu media naţională, şi anume judeţul Ialomiţa.

În al doilea rând, se va realiza o educaţie a tinerilor în ceea ce priveşte agricultura


modernă, ceea ce va schimba percepţia asupra vieţii în mediul rural. Astfel, ei vor fi mai
determinaţi să lucreze în acest domeniu care are nevoie de tineri, vârsta medie a fermierilor
fiind într-o continuă creştere. Toate aceste beneficii sociale pot fi atinse prin alegerea
scenariului 2.

De asemenea, toţi locuitorii din zona Balaciu vor putea cunoaşte şi afla mai multe detalii
despre energia regenerabilă, atât cea eoliană cât şi cea solară, aceste cunoştiinţe fiind esenţiale
într-o perioadă în care tendinţa mondială este cea de tranziţie către energiile nepoluante.
O metoda de responsabilizare sociala ar fi organizarea anuală a unei săptămâni a
“Porţilor Deschise” la exploataţia agricolă S.C. COMASIL S.R.L prin care atât fermierii cât şi
tinerii să cunoască în detaliu ce implică realizarea unui proiect de succes finanţat din fonduri
europene, precum şi standardele de siguranţă şi calitate care sunt practicate în agricultura
modernă europeană. Prezentarea celulelor de siloz vizitatorilor precum şi a profitabilităţii
acestora va creşte nivelul de cunoştiinţe în domeniu a fermierilor şi îi va impulsiona să acceseze
la rândul lor fonduri europene pentru modernizare.

Sistemul hibrid eolian – fotovoltaic va fi de un real interes, în special pentru tinerii


pasionaţi de tehnologie, realizându-se astfel o responsabilizare şi o educaţie in spirit ecologic,
elemente esentiale pentru un viitor curat şi durabil. Aceste beneficii extinse pot fi atinse doar
alegand scenariul 3.

Luand in considerare obtinerea unui profit anual mai mare prin scaderea cheltuielilor cu
energia electrica, precum si responsabilizarea sociala pe care o investitie in domeniul energiei
regenerabile o poate aduce intr-o comunitate rurala din Ialomita, alegerea scenariului trei este
cea mai buna varianta pentru ferma COMASIL.