Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

 Igor Dolea, Victor Zaharia, Jurisprudența CEDO și intereselor


copilului, Ed. Cartea Juridică, Chișinău, 2015;
 Adunarea Generală a ONU (AGONU) (1989), Convenția cu privire la
drepturile copilului, 20 noiembrie 1989;
 Council of Europe , European Union Agency for Fundamental
Rights, Manual de drept european privind drepturile copilului,
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016;
 I.P.Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed. a 8-a
revizuită şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 http://www.hotararicedo.ro/index.php/article_access/view_article/122
2