Sunteți pe pagina 1din 29

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: SUCCESS - Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes
Cod de identificare: POCU/82/3/7/106186

PLAN DE AFACERI

Secțiunea I – Date generale

1.1. Date de identificare

Nume și prenume

Domiciliu

Număr de telefon

Denumire societate

Formă de organizare
juridică

Adresă sediu social/punct


de lucru
□ Producție

Tip activitate □ Servicii


□ Comerț

Valoare capital social

-1-
1.2. Obiect de activitate

Cod CAEN principal

Cod CAEN secundar 1

Cod CAEN secundar 2

Cod CAEN secundar 3

1.3. Structura asociațiilor și conducerea societății

Procent capital
Asociat Nume și prenume Data nașterii
social

Asociat 1

Asociat 2

Asociat 3

Nume și prenume
administrator

-2-
Secțiunea II - Descrierea produselor/serviciilor
- Value Propositions –

2.1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri

Scurtă descriere
a ideii de afaceri
și a produselor/
serviciilor

Scurtă descriere
a clienților și
pieței deservite

-3-
2.2. Analiza de nevoi și probleme

Intensitate Frecvență
# Nevoie/problemă rezolvată pentru clienți
(1-5) (1-5)

2.3. Avantaje generate de utilizarea produselor/serviciilor

Relevanță
# Avantaj/beneficiu
(1-5)

-4-
2.4. Produsul minim viabil (MVP)

Descrierea produsului/serviciului
Denumire
#
produs/serviciu Caracteristici minim viabile Caracteristici suplimentare

-5-
Secțiunea III – Analiza segmentelor de piață
- Customer Segments –

3.1. Identificarea segmentului de clienți

Aria geografică
# Categorie Caracteristicile segmentului de clienți
deservită

□ Persoane fizice
1
□ Persoane juridice

□ Persoane fizice
2
□ Persoane juridice

□ Persoane fizice
3
□ Persoane juridice

-6-
3.2. Experimente și semnale utilizate în validarea segmentului de clienți

# Experiment/test Semnale/indicatori Eșantion

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

-7-
3.3. Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

3.4. Tipul pieței în care va activa startupul

Tipul pieței Scurtă analiză a tipului de piață

□ Piață existentă
□ Piață re-segmentată
□ Piață nouă
□ Piață clonată

-8-
3.5. Analiza oportunității pieței

Valoarea pieței totale Valoarea pieței ce Valoarea Trendul


disponibile poate fi deservită pieței țintă pieței
(lei) (lei) (lei)
□ Piață în creștere
□ Piață stagnantă
□ Piață în scădere
□ Piață volatilă

3.5 Identificarea principalilor competitori

Denumire Localizare Politică de preț Vechime pe piață Rol în piață


#
competitor estimată
□ Scăzut □ sub 3 ani □ Scăzut

1 □ Mediu □ 3 - 5 ani □ Mediu


□ Ridicat □ peste 5 ani □ Ridicat
□ Scăzut □ sub 3 ani □ Scăzut

2 □ Mediu □ 3 - 5 ani □ Mediu


□ Ridicat □ peste 5 ani □ Ridicat
□ Scăzut □ sub 3 ani □ Scăzut

3 □ Mediu □ 3 - 5 ani □ Mediu


□ Ridicat □ peste 5 ani □ Ridicat
□ Scăzut □ sub 3 ani □ Scăzut

4 □ Mediu □ 3 - 5 ani □ Mediu


□ Ridicat □ peste 5 ani □ Ridicat
□ Scăzut □ sub 3 ani □ Scăzut

5 □ Mediu □ 3 - 5 ani □ Mediu


□ Ridicat □ peste 5 ani □ Ridicat

-9-
3.6. Analiza competiției și a forțelor ce definesc piața

Cât de intensă este


concurența între
competitorii din piață?

Cât de multă putere de


decizie au furnizorii?

Există produse/servicii
cu rol de substitut ce
pot satisface aceleași
nevoi sau probleme ale
clienților?

Cât de ușor este pentru


noi competitori să intre
în această piață?

Cât de mare este


puterea de influență a
clienților în stabilirea
prețurilor?

- 10 -
Secțiunea IV – Dezvoltarea bazei de clienți
- Customer Relationships –

4.1 Strategia de marketing pentru atragerea de noi clienți

Rezultate și
# Acțiune
indicatori

10

- 11 -
4.2 Strategia de menținere a clienților existenți

Rezultate și
# Acțiune
indicatori

4.3 Strategia de stimulare a vânzărilor pentru clienții existenți

Rezultate și
# Acțiune
indicatori

- 12 -
Secțiunea V – Canale de distribuție
- Channels -

# Produs/serviciu Descrierea modalității de distribuție către clientul final

- 13 -
Secțiunea VI – Parteneriate cheie
- Key Partners -

Beneficii Beneficii pentru


# Partener cheie Tipul parteneriatului
proprii partener
□ Alianță strategică
□ Joint Business Development
1
□ Coopetition
□ Furnizor cheie

□ Alianță strategică
□ Joint Business Development
2
□ Coopetition
□ Furnizor cheie

□ Alianță strategică
□ Joint Business Development
3
□ Coopetition
□ Furnizor cheie

□ Alianță strategică
□ Joint Business Development
4
□ Coopetition
□ Furnizor cheie

□ Alianță strategică
□ Joint Business Development
5
□ Coopetition
□ Furnizor cheie

- 14 -
Secțiunea VII - Activități cheie pentru producția sau prestarea serviciilor
- Key Activities –

Descrierea fluxului activităților producției bunurilor sau


# Produs/serviciu
prestării serviciilor

- 15 -
Descrierea fluxului activităților producției bunurilor sau
# Produs/serviciu
prestării serviciilor

- 16 -
Secțiunea VIII - Resurse cheie necesare desfășurării afacerii
- Key Resources -

8.1. Resurse umane

Principalele atribuții ale Politica de resurse umane


# Denumirea postului
postului

- 17 -
8.2. Bunuri, servicii și lucrări necesare pentru investiția inițială

Denumire
# Descrierea specificațiilor tehnice
produs/serviciu/lucrare

- 18 -
Denumire
# Descrierea specificațiilor tehnice
produs/serviciu/lucrare

10

11

12

13

14

15

- 19 -
8.3. Bunuri, servicii și lucrări necesare pentru activitatea operațională

Denumire
# Descrierea specificațiilor tehnice
produs/serviciu/lucrare

- 20 -
Denumire
# Descrierea specificațiilor tehnice
produs/serviciu/lucrare

10

11

12

13

14

15

- 21 -
Secțiunea IX - Structura costurilor
- Cost Structure-

9.1. Costuri estimate cu activele imobilizate în primele 24 de luni

Cantitate Cost total


II. Cost unitar
I. # Denumire achiziționată din susținut din
inclusiv TVA
Minimis Surse proprii Total Minimis Surse proprii Total

- 22 -
Cantitate Cost total
II. Cost unitar
I. # Denumire achiziționată din susținut din
inclusiv TVA
Minimis Surse proprii Total Minimis Surse proprii Total

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL

- 23 -
9.2. Costuri estimate cu activele circulante în primele 24 de luni

Cantitate Cost total


IV. Cost unitar
III. # Denumire achiziționată din susținut din
inclusiv TVA
Minimis Surse proprii Total Minimis Surse proprii Total

10

TOTAL

- 24 -
9.3. Costuri estimate cu salariile, serviciile și alte tipuri de cheltuieli în primele 24 de luni

Cantitate Cost total


VI. Cost unitar
V. # Denumire susținută din susținut din
inclusiv TVA
Minimis Surse proprii Total Minimis Surse proprii Total

10

TOTAL

- 25 -
9.4. Total cheltuieli estimate în primele 24 de luni

Cheltuieli totale susținute din


VII. # Categorie
Minimis Surse proprii Total

1 ACTIVE IMOBILIZATE

2 ACTIVE CIRCULANTE

3 CHELTUIELI CU SALARIILE, SERVICIILE ȘI ALTE CHELTUIELI

TOTAL

- 26 -
Secțiunea X – Proiecţii financiare: prognoza veniturilor
- Revenue streams-

10.1. Sursele de venit

# Denumirea sursei de venit Descrierea pe scurt a strategiei de valorificare a produselor/serviciilor

- 27 -
10.2. Politica de prețuri

# Denumirea sursei de venit Descrierea strategiei de stabilire a prețurilor pentru bunurile/serviciile vândute

- 28 -
10.3. Prognoza veniturilor în primele 24 de luni de funcționare

Cantitate Preț unitar Total


# Denumirea sursei de venit U.M.
vândută mediu estimat vânzări

10

TOTAL

- 29 -

S-ar putea să vă placă și