Sunteți pe pagina 1din 7

ANALIZA SURSELOR DE

FINANȚARE A ÎNTREPRINDERII

Ciuche Sabin Ovidiu


Management
An 2 Gr. 2
1. Prezentare generală a întreprinderii.
1.1 Obiect de activitate
Înființată in 1953 la Bacău, compania Aerostar este o fabrica de avioane care activează in domeniul de
reparații și modernizare a avioanelor militare, fabricarea si repararea echipamentelor hidraulice de
aviație, întreținerea avioanelor comerciale și a echipamentelor militare terestre.

Până in 1989 producția firmei era orientată mai mult cătrea aviația militară, in prezent firma este
orientata mai mult către aviația civila prin realizarea de componente, subansabluri și mentenanța
aeronavelor civile. Realizarea de butelii pentru GPL constitue un alt segment de activitate important
pentru firmă.

Compania este structurata in 5 divizii operaționale distincte:

 Divizia de Intreținere si modernizare a avioanelor


 Divizia de Produse aeronautice
 Divizia de Produse speciale
 Divizia de Utilitați si infrastructură
 Divizia de Logistică

Consiliul de administrație este format din:

Filip Grigore – Președinte al Consiliului de Administrație

Damaschin Doru – Vicepreședinte al Consiluilui de Administrație

Toncea Mihail-Nicolae, Doroș Liviu-Claudiu și Vîrnă Daniel – Membri al Consiliului de


Administrație

1.2 Structură Acționariat


Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București cu simbilul ARS. Capitalul social al
firmei este de 48.728.784 lei cu un număr de acțiuni de 152.277.450 care au o valoare nominală de 0.32
lei acțiunea. Structura acționarilor este:

Deținător Nr acțiuni Procent


S.C. IAROM S.A. 108.568.180 71,2963%
SIF MOLDOVA 22.748.564 14,9389%
Pers. Fizice 14.461.960 9,4971%
Pers. Juridice 6.498.746 4,2677%
TOTAL 152.277.450 100%
Sursă: Preluare autor după structura acționariat Aerostar S.A. in raportul anual 2017
1.3 Piață și concurență
Compania realizează diferite produse și servicii. Portofoliul produselor cuprinde: aerostructuri, sisteme
hidraulice , componente, ansambluri, sisteme electronice si de comunicare. Serviciile oferite sunt de
mentenanța si reparație a avioanelor civile și militare.

Principali concurenți naționali sunt IAR Brașov si Avioane Craiova. Cei mai mari concurenți
internaționali, care domină și piața globală, sunt Airbus și Boeing.

2. Structura surselor de finanțare

2.1 Descrierea surselor de finanțare a companiei

Capital social
Capital propriu
Rezultate

Rezerve
Surse de
finanțare
Datorii pe termen lung
Datorii
Datorii pe termen scurt

Societatea AEROSTAR S.A. iși procură necesarul de resurse financiare pentru funcționarea activității din
resurse proprii formate din capitalul social al firmei, rezultatul curent și reportat din profitul
exercițiului, rezerva legală si alte rezerve, si sursele împrumutate formate din datorii pe termen lung și
datorii pe termen scurt din activitatea de exploatare.

Tabel 2.1 Principalele surse de finanțare(in mii lei și procente din total)

Resurse An 2016 (%) An 2015 (%) An 2014 (%)


Capitaluri proprii 213.908 74,57% 181.519 72,87% 142.799 67,78%
Datorii 72.939 25,43% 67.564 27,13% 67.855 32,22%
TOTAL 286.847 100% 249.083 100% 210.654 100%
Sursă: Prelucrare autor după rapoartele financiare ale firmei Aerostar S.A. Perioada 2014-2016
După cum putem observa din tabelul 2.1 capitalurile proprii au crescut in 2015 față de 2014 cu 27,12%
și în 2016 fata de 2015 cu 17,84%, datoriile au ramas relativ constante pe parcursul anilor doar in 2016
avem o creștere mai semnificantă de 7.96%. In 2016 capitalurile proprii au valoarea cea mai mare
inregistrată până acum, la fel și pentru datorii. Mai putem observa că firma del la an la an s-a folosit
mai mult de capitalurile proprii decât de datorii ca surse principale de finanțare.

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a companiei.


Grafic 2.1 surse de finanțare in anul 2014

Surse de finanțare 2014

32.22%

67.78%

Capitaluri proprii Datorii

Grafic 2.2 surse de finanțare in anul 2015

Surse de finanțare 2015

27.13%

72.87%

Capitaluri proprii Datorii


Grafic 2.3 surse de finanțare in anul 2016

Surse de finanțare 2016

25.43%

74.57%

Capitaluri proprii Datorii

Sursa: Grafice si calcule realizate de autor

După cum putem observa din graficele de mai sus ponderea utilizării capitalurilor proprii ca surse de
finanțare a fost de la an la an mai mare față de datorii asta datorită faptului că vanzările au crescut în
fiecare an cu o medie de 20% si profitul net a crescut in medie cu 10%. Aceste rezultate au fost obținute
datorită strategiei de creștere adoptată de societate și finalizarii investiției pentru două linii noi de
producție in 2015.

3. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență


3.1 Structura capitalurilor proprii
Tabel 3.1 Capitalurile proprii ale companiei (în mii lei)

Capitaluri proprii An 2016 An 2015 An 2014


Capital social 48.729 48.729 48.729
Rezultat curent 56.472 52.268 19.744
Rezultat reportat 56.331 57.382 57.295
Alte rezerve 67.833 34.773 13.829
Datorii privind impozitul pe (6.362) 9.884 6.524
profit pe seama cap. proprii.
Repartizarea profitului (9.095) (21.517) (3.322)
pentru rezerva legală
TOTAL 213.908 181.519 142.799
Sursă: Date preluate de autor după rapoartele anuale ale firmei Aerostar S.A. ani 2014-2016
Tabel 3.2 Modificarea nominală relativă anuală

Surse 2016/2015 2015/2014


Capital social 0.00% 0.00%
Rezultat curent 8,04% 164,73%
Rezultat reportat -1,83% 0,15%
Alte rezerve 95.07% 151,45%
Datorii privind impozitul pe profit pe seama cap. proprii. -164,37% 51,50%
Repartizarea profitului pentru rezerva legală 57,73% -574,71%
Sursa: Calcule realizate de autor

Grafic 3.1 Structura capitalurilor proprii în anul 2016

AN 2016
-4.25%
-2.97%
Capital social

Rezultat curent
22.70%
Rezultat reportat
28.90%
26.40% Alte rezerve

26.33% Datorii privind impozitul pe profit

Repartizarea profitului pentru rezerva


legală

Grafic 3.2 Structura capitalurilor proprii în anul 2015

AN 2015
-11.83% Capital social
5.44%
Rezultat curent

19.15% 26.84% Rezultat reportat

Alte rezerve
28.79%
31.61% Datorii privind impozitul pe profit

Repartizarea profitului pentru rezerva


legală
Grafic 3.3 Structura capitalurilor proprii în anul 2014

AN 2015
4.57% -2.33%
Capital social
9.68%
Rezultat curent

Rezultat reportat
34.12%
Alte rezerve
40.12%
Datorii privind impozitul pe profit

13.83% Repartizarea profitului pentru rezerva


legală

Sursa: Calcule si grafice realizate de autor