Sunteți pe pagina 1din 9

SC CASITO TRANS IMPEX SRL

EVALUARE
DE
RISC SSM

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA
RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE
PROFESIONALǍ

EV – VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE


PROFESIONALǍ IN CADRUL
„SC CASITO TRANS IMPEX SRL”

1. PROCESUL DE MUNCĂ
Prin vizitatori ai societatii comerciale SCCASITO TRANSIMPEX SRL se inteleg acele persoane carora
li se permite accesul in unitate in baza unui scop binedefinit si care pot avea una dintre urmatoarele
calitati:clienti,functionari ai unor institutii ale statului aflati in control,personal al unor organisme de
certificare, prestatori de servicii cu care unitatea are contracte in derulare .
Conducătorul organizatiei va însărcina o persoana care va însoţi vizitatorii ,să Ie facă o prezentare succintă
asupra specificului activităţii şi locurilor de muncă respective, în care vor avea acces, a măsurilor de
protecţie a muncii ce trebuie să fie respectate pe parcurs şi la locurile de muncă, luând şi măsuri de
echipare a lor cu mijloace de protecţie corespunzătoare desfăşurării vizitei în condiţii de securitate,cel care
face instructajul va prezenta fişa colectivă de instructaj spre semnare, vizitatorilor.

2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


a. MIJLOACE DE MUNCA:
-Echipamentele tehnice,instalatiile,mijloacele de transport si ridicat,recipientii sub presiune,instalatiile
electrice de transport/distributie ale societatii care in regim normal de exploatare pot conduce la vatamarea
violenta a vizitatorilor,in anumite circumstante
b. SARCINA DE MUNCĂ:
-Desfasurarea activitatilor conform scopului oficial al vizitei;
-Respectarea normelor de securitate impuse de catre unitatea vizitatoare;
-Purtarea echipamentului protectie si lucru acordat de unitate (in cazurile sau locurile de munca in care
este impusa purtarea);
-Respectarea traseelor de deplasare si programului de vizita prestabilit;
-In timpul vizitei , vizitatorii sunt insotiti de o persoana desemnata de conducerea societatii
c. MEDIUL DE MUNCĂ:
-Mediul de munca propriu locurilor de munca vizitate,inspectate,influenta acestuia constand in factorii de
risc fizic specifici (zgomot,pulberi,curenti de aer,etc) cu influenta neglijabila datorita perioadei de expunere.

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

3.1. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ


FACTORI DE RISC FIZIC:
 Deplasări ale mijloacelor de transport care circula in interiorul societatii sau pe traseul de deplasare
catre locurile de munca ce vor fi vizitate.
 Lovire de catre sarcinile transportate cu instalatii de ridicat ca urmare a ruperii cablurilor de legare,
balansului sarcinilor sau stationarii sub acestea.
 Prindere.lovire,antrenare de catre organe de masini in miscare ale echipamentelor tehnice in timpul
inspectarii,efectuarii demonstratiilor sau explicarii unor procese tehnologice.
 Electrocutare prin atingere directa sau indirecta ca urmare a contactului cu instalatiile de transport,
distributie /alimentare cu energie electrica ca urmare a nerespectarii distantelor de vecinatate
,indicatoarelor de securitate.
 Instalatii sub presiune,de transport surse de energie necesara functionarii echipamentelor tehnice si
instalatiilor (oxigen,acetilena,aer,ulei,apa)-explozii.
 Temperatura scăzută a aerului în anotimpul rece – viroze respiratorii si ridicata vara-soc caloric.
 Incendiu,explozii provocate de vapori volatili, carburanti in conditiile utilizarii focului
deschis,nerespectarii semnificatiilor indicatoarelor de securitate in zona statiei,depozitelor de
materiale.
 Zgomot produs de instalatiile,echipamentele in functiune de la locurile de munca inspectate,vizitate.

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

3.2. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ


 Efort dinamic –trasee de deplasare intre puncte de lucru diferite,situate la diverse cote sau
distante
 Efort psihic datorat necunoasterii instalatiilor care sunt verificate,inspectate

3.4. FACTORI DE RISC PROPRII VIZITATORULUI/SUBCONTRACTANTULUI

ACŢIUNI GREŞITE
 Cadere la acelasi nivel in timpul deplasarilor la punctele de lucru sau obiectivele care constituie
obiectul vizitei,inspectiei,pe suprafete denivelate sau alunecoase.
 Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau pasire in gol,cu precadere in timpul deplasarilor in
incintele,amenajarile in conditiile lucrului la inaltime .
 Nerespectarea traseelor de deplasare prestabilite, expunere la factori de risc proprii sistemelor de
munca supuse inspectiei,vizitei,controlului.

OMISIUNI:
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie cu care sunt dotati vizitatorii la inceputul si pe
toata perioada cat se afla in delegatie la societate (casti de protectie,casti antifonice).

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

NUMĂR PERSOANE EXPUSE :


TRANS IMPEX SRL
MUNCA: DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
ECHIPA DE EVALUARE:
RACTANTI MUNCĂ Evaluator CSEPP - ing. CRISTESC

RSSM/Lucr.Desemnat/ANTOCHI B
Data evaluarii : 15.01.2008
CSSM/

Medic intreprindere/FARCAS BIAN


CONSE-
CLASA
NTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA D
DE
LUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA
GRAVI-
CĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITAT
TATE
ZIBILĂ
1 2 3 4 5
1. Deplasări ale mijloacelor de transport care circula in
interiorul societatii sau pe traseul de deplasare catre DECES 7 1
locurile de munca ce vor fi vizitate.
2. Lovire de catre sarcinile transportate cu instalatii de
ridicat ca urmare a ruperii cablurilor de legare, DECES 7 1
balansului sarcinilor sau stationarii sub acestea.
3. Prindere.lovire,antrenare de catre organe de masini in
miscare ale echipamentelor tehnice in timpul DECES 7 1
inspectarii,efectuarii demonstratiilor sau explicarii unor
FACTORI DE RISC procese tehnologice.
Ă MECANIC
4. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta ca
urmare a contactului cu instalatiile de transport, DECES 7 1
distributie /alimentare cu energie electrica ca urmare a
nerespectarii distantelor de vecinatate ,indicatoarelor
de securitate.
5. Instalatii sub presiune,de transport surse de energie
necesara functionarii echipamentelor tehnice si DECES 7 1
instalatiilor (oxigen,acetilena,aer,ulei,apa)-explozii.
6. Temperatura scăzută a aerului în anotimpul rece – ITM
viroze respiratorii si ridicata vara-soc caloric. 2 4
3-45 zile
7. Incendiu,explozii provocate de vapori volatili, carburanti
FACTORI DE RISC in conditiile utilizarii focului deschis,nerespectarii
DECES 7 1
Ă MECANIC semnificatiilor indicatoarelor de securitate in zona
statiei,depozitelor de materiale.
8. Zgomot produs de instalatiile,echipamentele in ITM
functiune de la locurile de munca inspectate,vizitate 2 4
3-45 zile
9. Efort dinamic –trasee de deplasare intre puncte de ITM
DE SUPRASOLICITARI lucru diferite,situate la diverse cote sau distante 2 4
3-45 zile
10. Efort psihic datorat necunoasterii instalatiilor care sunt ITM
verificate,inspectate 2 4
3-45 zile
11. Cadere la acelasi nivel in timpul deplasarilor la
punctele de lucru sau obiectivele care constituie
DECES 7 1
obiectul vizitei,inspectiei,pe suprafete denivelate sau
alunecoase.
12. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau pasire in
ACTIUNI GRESITE gol,cu precadere in timpul deplasarilor in DECES 7 1
NT incintele,amenajarile in conditiile lucrului la inaltime .
13. Nerespectarea traseelor de deplasare prestabilite, DECES 7 1
expunere la factori de risc proprii sistemelor de munca
supuse inspectiei,vizitei,controlului

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

OMISIUNI 14. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie


cu care sunt dotati vizitatorii la inceputul si pe
toata perioada cat se afla in delegatie la societate
DECES 7 2
(casti de protectie,casti antifonice)

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

14

r R
i 1
i i
0  (5  5)  1 (4  4)  9  (3  3)  4  (2  2) 113
N rg     2,89
14
0  5  1 4  9  3  4  2 39
r i 1
i

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


Locul de muncă: VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI
Nivel global de risc: 2,89

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

LEGENDǍ

F 1. Deplasări ale mijloacelor de transport care circula in interiorul societatii sau pe traseul de deplasare catre
locurile de munca ce vor fi vizitate.
F 2. Lovire de catre sarcinile transportate cu instalatii de ridicat ca urmare a ruperii cablurilor de legare,
balansului sarcinilor sau stationarii sub acestea.
F 3. Prindere.lovire,antrenare de catre organe de masini in miscare ale echipamentelor tehnice in timpul
inspectarii,efectuarii demonstratiilor sau explicarii unor procese tehnologice.
F 4. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta ca urmare a contactului cu instalatiile de transport,
distributie /alimentare cu energie electrica ca urmare a nerespectarii distantelor de vecinatate
,indicatoarelor de securitate.
F 5. Instalatii sub presiune,de transport surse de energie necesara functionarii echipamentelor tehnice si
instalatiilor (oxigen,acetilena,aer,ulei,apa)-explozii.
F 6. Temperatura scăzută a aerului în anotimpul rece – viroze respiratorii si ridicata vara-soc caloric.
F 7. Incendiu,explozii provocate de vapori volatili, carburanti in conditiile utilizarii focului deschis,nerespectarii
semnificatiilor indicatoarelor de securitate in zona statiei,depozitelor de materiale.
F 8. Zgomot produs de instalatiile,echipamentele in functiune de la locurile de munca inspectate,vizitate
F 9. Efort dinamic –trasee de deplasare intre puncte de lucru diferite,situate la diverse cote sau distante
F 10. Efort psihic datorat necunoasterii instalatiilor care sunt verificate,inspectate
F 11. Cadere la acelasi nivel in timpul deplasarilor la punctele de lucru sau obiectivele care constituie obiectul
vizitei,inspectiei,pe suprafete denivelate sau alunecoase.
F 12. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau pasire in gol,cu precadere in timpul deplasarilor in
incintele,amenajarile in conditiile lucrului la inaltime .
F 13. Nerespectarea traseelor de deplasare prestabilite, expunere la factori de risc proprii sistemelor de munca
supuse inspectiei,vizitei,controlului
F 14. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie cu care sunt dotati vizitatorii la inceputul si
pe toata perioada cat se afla in delegatie la societate (casti de protectie,casti antifonice)

- Factor de risc ce se inscrie in domeniul acceptabil.

- Factor de risc ce se inscrie in domeniul innacceptabil.

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE


Locul de muncă: VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE MĂSURI PROPUSE


crt FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)

0 1 2 3
1. F 14- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie 4 Măsuri tehnice:
cu care sunt dotati vizitatorii la inceputul si pe toata - dotarea vizitatorilor/subcontractantilor cu EIP,stabilit in normativul intern de
perioada cat se afla in delegatie la societate(casti de acordare(casti de protectie,casti antifonice)
protectie,casti antifonice) - aplicarea de avertismente tip pictograma privind directia de circulatie spre iesiri in
cladirile de pe amplasamentul sediului organizatiei si locurile unde sunt substante
periculoase(inflamabile,explozive).
Măsuri organizatorice:
- Pe toata perioada vizitei sau inceputului lucrarii,acestia vor fi insotiti de catre o
persoana din cadrul societatii,li se va face o instruire de securitatea muncii in
conformitate cu art.82 ,alin 1,2,3,4 din Normele Metodologice de aplicare a Legii
319/2006,consemnarea instruirii facandu-se in fisa colectiva de instruire model
MMSS (anexa 12).
- traseele de deplasare obligatorii a fi respectate
- stabilirea unui regulament destinat vizitatorilor /subcontractantilor.

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

6. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI este egal cu 2:89, valoare ce îl încadrează
în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic , el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 14 factori de risc identificaţi numai 1 depăşeste, ca nivel
parţial de risc, valoarea 3, încadrându-se în categoria factorilor de risc mare.

Acestifactor de risc ce se situează în domeniul inacceptabil este:


F 14 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie cu care sunt dotati vizitatorii la inceputul si pe toata perioada cat se afla in delegatie la societate (casti de
protectie,casti antifonice) – nivel de risc parţial 4;

Pentru diminuarea sau eliminarea acestui factor de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în
„Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:
 57,10 %, factori proprii mediului de muncă;
 14.20 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 28.70 %, factori proprii vizitatorului/subcontractantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 78,50 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra
vizitatorului/subcontractantului (deces sau invaliditate).

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI


SC CASITO TRANS IMPEX SRL

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ


Locul de muncă: VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,89

Evaluari de riscuri - EV - VIZITATORI SI SUBCONTRACTANTI