Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
20 iulie 2016
Probă scrisă
CONFECȚII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL
Profesori

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. 16 puncte
a. 2 puncte
Pentru precizarea corectă a oricăror două domenii de utilizare se acordă câte 1 punct (2x1p=2
puncte). Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
b. 4 puncte
Pentru rezolvarea completă şi corectă a cerinţei se acordă 4 puncte (2 puncte pentru
reprezentarea oricărui tip de cusătură în lanţ şi 2 puncte pentru precizarea parametrilor cusăturii).
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
c. 4 puncte
Pentru precizarea corectă şi completă a patru caracteristici tehnice ale uneia din maşinile de cusut
lanţ, se acordă câte 1 punct (4x1p =4 puncte). Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0
puncte.
d. 6 puncte
Pentru prezentarea corectă şi completă a organelor de formare a cusăturii se acordă 6 puncte:
- pentru specificarea rolului fiecărui organ de coasere câte 1 punct (3x1p=3 puncte)
- pentru precizarea mişcării executate câte 1 punct (3x1p=3 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

I.2. 14 puncte
a. 6 puncte
Pentru enumerarea corectă şi completă a celor trei indici de fineţe se acordă câte 1 punct (3x1p =
3 puncte); pentru definirea corectă şi completă a celor trei indici de fineţe se acordă câte 1 punct
(3x1p = 3 puncte); pentru răspuns incorect, sau lipsa acestuia 0 puncte.
b. 3 puncte
Pentru scrierea corectă şi completă a relaţiilor, se acordă câte 1 punct (3x1p = 3 puncte). Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
c. 3 puncte
Pentru scrierea corectă şi completă a relaţiilor, se acordă câte 1 punct (3x1p = 3 puncte). Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
d. 2 puncte
Pentru rezolvarea problemei se acordă 2 puncte: 1 punct pentru scrierea relaţiei şi 1 punct
pentru calcului indicelui de fineţe. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.1. 16 puncte
a. 2 puncte

Probă scrisă la confecții textile - tricotaje - finisaj textil – profesori Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Pentru precizarea corectă şi completă a două tipuri de tricoturi se acordă câte 1 punct (2x1p = 2
puncte). Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
b. 2 puncte
Pentru clasificarea corectă şi completă a organelor producătoare de ochiuri se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
c. 6 puncte
Pentru enumerarea corectă şi completă a fazelor de formare se acordă 6 puncte; pentru răspuns
parţial corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
d. 6 puncte
Pentru explicarea corectă a influenţei a oricăror trei caracteristici tehnice asupra performanţelor
maşinii, se acordă câte 2 puncte (3x2p = 6 puncte). Pentru răspuns parţial corect, incomplet, se
acordă câte 1 punct (3x1p = 3 puncte). Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. 14 puncte
a. 2 puncte
Pentru numirea corectă a două procedee, se acordă câte 1 punct (2x1p = 2 puncte). Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
b. 7 p.
Pentru enumerarea corectă şi completă a categoriilor de substanţe folosite la apretare, se acordă 7
puncte:
- pentru procedeul de apretare obişnuită câte 1 punct (5x1p = 5 puncte)
- pentru procedeul de apretare permanentă câte 1 punct (2x1p = 2 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
c. 1 punct
Pentru definirea corectă şi completă a operaţiei de impermeabilizare se acordă 1 punct. Pentru
răspunsparţial corect, incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
d. 4 puncte
Pentru prezentarea corectă şi completă a principiului de impermeabilizare a materialelor textile, cu
fiecare substanţă (uleiuri sicative, cauciuc natural, cauciuc sintetic, emulsie siliconică) se acordă
câte 1 punct (4x1p = 4 puncte). Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


III.1. 14 puncte
a. 4 puncte
Pentru prezentare completă a oricărei metode se acordă 4 puncte.
Pentru prezentare schematică se acordă 2 puncte.
b. 4 puncte
Pentru prezentare completă a oricărei metode se acordă 4 puncte.
Pentru prezentare schematică se acordă 2 puncte.
c. 4 puncte
Pentru prezentarea oricăror două mijloace de învăţământ se acordă câte 2 puncte. 2x2p=4 puncte

Se acordă 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei şi a limbajului de specialitate.

2. 16 puncte
- scopul – 2 puncte (câte 1punct pentru fiecare tip de evaluare 2x1p=2 puncte)
- două funcții ale fiecărui tip de evaluare – 4 puncte(câte 1punct pentru fiecare funcţie 4x1p=4
puncte)
- momentul sau frecvența realizării – 2 puncte (câte 1punct pentru fiecare tip de evaluare)
- două avantaje – 4 puncte (câte 1punct pentru fiecare avantaj al fiecărui tip de evaluare 4x1p=4
puncte)
- un dezavantaj – 2 puncte (câte 1punct pentru fiecare dezavantaj 2x1p=2 puncte).

Se acordă 1punct pentru abordarea comparativă a prezentării, 1punct pentru utilizarea corectă a
limbajului de specialitate.

Probă scrisă la confecții textile - tricotaje - finisaj textil – profesori Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și