Sunteți pe pagina 1din 2

Viziunea şi misiunea unei organizaţii şcolare

Viziunea unei organizaţii reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care


configurează o posibilă şi deziderabilă dezvoltare a organizaţiei respective. Ea presupune
o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare ale
organizaţiei.
Viziunea unei şcoli( proiecţia vieţii şcolare în viitor) trebuie să dea posibilitate
tuturor celor implicaţi în viaţa şcolară să contribuie la construcţia ei şi la realizarea
misiunii stabilite.
Misiunea unei organizaţii reprezintă raţiunea de a fi şi de a crea valoare pentru
societate, determinând evoluţia organizaţiei în sensul transformării viziunii în realitate. În
timp ce viziunea exprimă o stare ideală, posibilă, misiunea exprimă o evoluţie
programabilă, bazată pe fapte şi date concrete despre această stare, puternic ancorată în
realitatea economică, politică şi socială.
Misiunea organizaţiei şcolare reuneşte sistemul complex de finalităţi, obiective,
formulate pe diferite niveluri de generalitate, sarcini, activităţi şi mijloace de realizare a
acestora; ea indică direcţia în care instituţia şcolară se îndreaptă conştient şi dirijat,
responsabil.
Prin enunţul misiunii unei organizaţii şcolare sunt clarificate următoarele
aspecte:
• ce oferă organizaţia şcolară - se prezintă rolul pe care şi-l asumă în societate şi
este fixată limita activităţilor pe care le desfăşoară;
• cui oferă - care sunt beneficiarii serviciilor oferite de organizaţie;
• cum oferă - în ce mod intenţionează să satisfacă nevoile beneficiarilor.
Viziunea şi misiunea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Năsăud
Viziunea şcolii
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” se bazează pe o dragoste profundă pentru
copii,pe înţelegerea complexităţii fiecărei vârste şi pe convingerea că educaţia este
crucială pentru dezvoltarea şi îndrumarea lor spre statutul de tineri activi şi împliniţi ai
lumii în care trăim. Ea susţine eforturile şcolii bistriţene de a asigura un învăţământ de
calitate, performant, echitabil şi eficient, bazat pe valori europene, de a deveni un mediu
dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi să ofere şanse egale de
dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie care să permită
tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Misiunea şcolii
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” se angajează să le ofere elevilor săi un mediu
de învăţare provocator şi totodată stimulativ,croit pe nevoile ,stilul de învăţare şi
aspiraţiile individuale ,încurajandu-i astfel să păstreze pentru tot restul vieţii dorinţa de a
învăţa.Aceasta oferă elevilor servicii educaţionale bazate pe obiectivitate,
responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor, la un înalt standard de calitate, în
contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea
competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice
bazate pe cunoaştere. Activitatea noastră este fundamentată pe valorificarea ideilor
cuprinse în principalele acte normative referitoare la domeniul educaţiei din România,
asigurând aplicarea Legii calităţii în învăţământ, elaborată de M.E.N.C.Ş. şi corelată cu
programele de dezvoltare locală şi judeţeană.

Bibliografie
1. Cristea, Sorin. Managementul organizaţiei şcolare. Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2003
2. Iosifescu, Şerban. (coord.). Manual de management educaţional. Editura
ProGnosis, Bucureşti, 2000

S-ar putea să vă placă și