Sunteți pe pagina 1din 2

Despre Cărţile Sfinte de părintele Ioanichie Bălan

Iubiţi fraţi creştini,


După Dumnezeu şi după duhovnic, cel mai bun prieten şi sfetnic în viaţa creştină este 1.csi
Sfânta Scriptură, citirea sfintelor cărţi.Cartea sfântă ne vorbeşte de Dumnezeu, ne
călăuzeşte spre Dumnezeu, ne învaţă cum să ne rugăm, cum să mergem şi cum să stăm în
biserică, cum să ne pocăim, cum să ne spovedim, cum să ne împărtăşim cu Prea Curatele
Taine.Cărţile sfinte ortodoxe ne explică Sfânta Scriptură, ne întăresc în dreapta credinţă,
ne îndeamnă să facem fapte bune, ne mângâie în viaţă ne învaţă cum trebuie să le facem,
cum să ne păzim de cursele vrăjmaşului, cum să postim, cum să ne împăcăm unii cu alţi,
cum să ne pregătim pentru înfricoşat ceas al morţii şi al judecăţii viitoare şi cum să ne
izbăvim de muncile iadului.Cărţile sfinte, în frunte cu Biblia sau Sfânta Scriptură,
formează cea mai bună călăuză spre Hristos a creştinilor.Ele sunt prietenii cei mai iubiţi
ai credincioşilor, armele preoţilor împotriva sectelor, mângâierea mamelor văduve,
luminarea tinerilor, îmbărbătarea bătrânilor şi bolnavilor, scut de apărare a ortodocşilor
împotriva ereticilor, alinarea suferinzilor, bucuria tinerilor, a copiilor şi fecioarelor.Cărţile
sfinte ne vorbesc de Hristos, ne deşteaptă din somnul uitării şi al nesimţirii, ne luminează
mintea, ne deschid inima, ne aduc lacrimi de bucurie şi de căinţă, ne sporesc credinţa, şi
ne călăuzesc paşii spre biserică şi spre mântuire, ne aduce aminte de moarte şi de
înfricoşata judecată.Cea mai sfântă carte a lumii şi a tuturor creştinilor de pe pământ este
Sfânta Scriptură sau Biblia.Ea a fost scrisă sub inspiraţia Duhului Sfânt, fiind revelată
direct de Dumnezeu prin oamenii Săi aleşi, profeţi, regi şi judecători ai Vechiului
Testament, sau Evanghelişti şi Apostoli ai Noului Testament. Vechiul Testament sau
Aşezământ, se păstra în sfânta sfintelor, adică în altarul templului din Ierusalim, din care
se citea de preoţi şi arhierei câte un capitol, după care se explica poporului.La fel şi Noul
Testament, adică Sfânta Evanghelie, care împreună cu Vechiul Testament formează Biblia
sau Sfânta Scriptură, se păstra până în ultimele secole în Sfântul Altar, şi nimeni nu avea
voie să citească şi să explice cum vrea cuvântul lui Dumnezeu revelat de Duhul Sfânt spre
mântuirea noastră.De aceea şi astăzi, când se citeşte în biserică din Sfânta Evanghelie,
credincioşii stau în genunchi în semn de respect, apoi se închină şi sărută Sfânta
Evanghelie.După sfânta rugăciune, cărţile sfinte ne sunt cei mai buni prieteni şi călăuză
spre Hristos în viaţă.După Sfânta Evanghelie, care este cea mai sfântă carte a lumii dată
nouă de însuşi Dumnezeu, amintim aici şi alte cărţi creştineşti dintre cele mai importante,
care ne ajută pe calea mântuirii şi suntem datori să le citim şi să ne hrănim duhovniceşte
din ele.Dintre acestea, cele mai sfinte şi mai necesare sunt: Ceaslovul, Psaltirea, Cartea de
rugăciuni, Acatistierul.Apoi sunt cărţile de învăţătură de credinţă şi cărţile de trăire
duhovnicească şi cele de evlavie şi asceză ortodoxă, de mare nevoie pentru toţi creştinii, în
fruntea cărora stau Vieţile Sfinţilor.Ce mare comoară, ce dar sfânt este pentru fiecare
familie să aibă în casă.În ele găsim şi Sfânta Scriptură pusă în practică, şi viaţa morală
înaltă, şi atâtea sfaturi şi minuni ale Sfinţilor Părinţi, privind creşterea noastră
duhovnicească.După ele trebuie amintite aici cărţile de desăvârşire morală, cărţile de
despătimire şi trăire mistică în Hristos, ce cuprind scrieri ale Sfinţilor Părinţi care arată
cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi Patericele şi multe altele.
Iubiţi fraţi în Hristos,
Iată care sunt prietenii noştri de taină, seara, după orele de rugăciune şi în zile de 2.csi
sărbători.Sunt cărţile sfinte, începând cu Sfânta Scriptură, Vieţile Sfinţilor.Deci, câte cărţi
sfinte ne aşteaptă să le citim să le avem în casele şi bibliotecele noastre, să le punem la
îndemâna tinerilor şi a copiilor noştri şi să le urmăm învăţătura.Avem noi în casă aceste
cărţi? Citim noi cărţi ortodoxe sfinte, de credinţă, de morală şi de evlavie? Sau nici măcar
n-am auzit de ele.Avem în odaia cea curată din casă Sfântă Scriptură sau măcar Noul
Testament? Citim noi zilnic câte un capitol- două din Sfânta Evanghelie şi celelalte cărţi
sfinte? Sau ne pierdem timpul seara la televizor, la filme pornografice, la citirea ziarelor,
cărţilor sectare sau a celor ateiste şi de desfrânare care ne ucid şi pe noi şi pe copii noştri?
Să luăm aminte, fraţilor, cum ne cheltuim viaţa, cât şi cum ne rugăm, ce citim seara în
sărbători şi când avem timp liber.Cartea bună ortodoxă, ne este cel mai bun prieten în
viaţă; iar cartea rea ateistă, sectantă, de dragoste trupească şi poliţistă, ne este cel mai
mare duşman şi ucigaş de suflet.De aceea, vă rog nu puneţi mâna pe aceste cărţi rele,
sectante, smintitoare, care circulă şi se dau gratuit peste tot.Nu dormiţi în casă cu aceste
cărţi care sunt împotriva lui Hristos şi a mântuirii noastre.Nu lăsaţi cărţile rele
smintitoare, neortodoxe să cadă în mâinile copiilor, mai ales cele pornografice, că vă ucid
copiii.Nu cumpăraţi asemenea cărţi, nici nu le ţineţi în casă, nici nu le daţi altora pentru
citit, că le daţi sabie care omoară sufletul şi veţi da greu răspuns.
Iubiţi credincioşi,
Împrieteniţi-vă cu creştini ortodocşi devotaţi, cu preoţi şi duhovnici buni, cu cărţile
ortodoxe sfinte şi citiţi, cât mai multe cărţi de credinţă şi evlavie duhovnicească.Mai ales
Sfânta Evanghelie, Faptele Sfinţilor Apostoli şi Apocalipsa, care se împlineşte în zilele
noastre.Citiţi, de asemenea Vieţile Sfinţilor şi învăţăturile părinţilor noştri
sufleteşti.Timpul este scurt, ispitele sunt multe, duhovnicii puţini, smintelile şi cărţile rele
şi sectare sunt tot mai numeroase, desfrâul stăpâneşte azi tot pământul, televizorul şi
cărţile rele ne fură timpul şi sufletul, la biserică vin tot mai puţini creştini, copiii nu sunt
crescuţi în frică de Dumnezeu şi părinţii copiilor stau nepăsători.În fiecare zi, mai ales
seara, după rugăciune, citiţi un sfert de oră măcar dintr-o carte sfântă şi faceţi cele ce vă
învaţă din ea, întrebaţi pe preot ce nu înţelegeţi şi nu ştiţi, daţi copiilor cărţi bune de citit,
nu-i lăsaţi la televizor, că îi ucideţi cu propriile voastre mâini.Este mai bine să fie în
fiecare parohie, în şcoală şi familie o mică bibliotecă cu cărţi sfinte ortodoxe din cele mai
bune şi ziditoare de suflet.Căutaţi să aduceţi aceşti prieteni buni în casă, iar cărţile rele,
care sunt duşmanii noştri, scoateţi-le din casă, lepădaţi-le şi nu le citiţi, ca să nu vă ucidă
şi să vă tulbure sufletul şi credinţa.Orice carte rea, suspectă a fi sectară, să n-o primiţi,
nici s-o ţineţi în casă, nici să dormiţi împreună cu duşmanii lui Hristos, căci cărţile rele,
pornografice sau sectare, alungă pe Duhul Sfânt de la noi şi ne aduc multă primejdie nouă
şi copiilor noştri.Toate cărţile sectante nu poartă cruce pe copertă, nici nu au icoane pe
ele, iar numele Domnului nostru Iisus Hristos este scris cu un singur i.De veţi avea cărţi
sfinte, ortodoxe în casele dumneavoastră şi de veţi citi în ele cu mare evlavie; de vă veţi
hrăni cu mai multă rugăciune şi cu învăţăturile Sfintei Evanghelii şi ale Sfinţilor Părinţi şi
de veţi creşte copiii în frică de Dumnezeu şi dreapta credinţă, veţi fi binecuvântaţi de
Hristos şi veţi primi aici har, pace şi bucurie de la Domnul, iar dincolo viaţă veşnică veţi
dobândi.Amin. DĂ MAI DEPARTE DACĂ VREI SĂ AI PARTE DE BUNĂTATE(XEROX)