Sunteți pe pagina 1din 2

NUME ȘI PRENUME __________________

CLASA a XII-a__
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
pe sem. II
*Din oficiu se acordă 10 puncte.
*Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Subiectul I (60 de puncte)


Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:
EFIMIȚA: Adică, zău, bobocule, de! Eu, cu mintea ca de femeie, pardon să te-ntreb și eu un lucru: ce procopseală ar
fi și cu republica?
LEONIDA( minunat de așa întrebare): Ei! Bravos! ș-asta-i bună! Cum, ce procopseală? Vezi asta-i vorba: cap ai,
minte ce-ți mai trebuie? Apoi închipuiește-ți dumneata numai un condei, stai să-ți spui: mai întâi și-ntâi că dacă e
republică, nu mai plătește niminea bir...
EFIMIȚA: Zău?
LEONIDA: Zău! Al doilea, că fieștecare cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
EFIMIȚA: Parol!
LEONIDA: Parol...Par egzamplu, eu...
EFIMIȚA: Pe lângă pensie?
LEONIDA:Vezi bine; pensia e bașca, o am după legea a veche, e dreptul meu; mai ales când e republică, dreptul e
sfânt: republica este garanțiunea tuturor drepturilor.
EFIMIȚA( cu toată aprobarea): Așa da.
LEONIDA: Și al treilea, că se face și lege de murături.*
EFIMIȚA: Cm lege de murături?
LEONIDA: Adicătelea că nimini să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile.
EFIMIȚA( crucindu-se cu mirare): Maică Precistă, Doamne! Apoi dacă-i așa, de ce nu se face mai curând republică,
soro?
LEONIDA: Hei! Te lasă reacționarii, domnule? Firește, nu le vine lor la socoteală să mai plătească niminea bir! E
aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
EFIMIȚA: Așa e...da`...( reflectând mai adânc) un lucru nu înțeleg eu.
LEONIDA: Ce lucru?
EFIMIȚA: Dacă n-o mai plăti niminea bir, soro, de unde or să aibă cetățenii leafă?
LEONIDA( în luptă cu somnul): Treaba statului, domnule, el ce grije are? Pentru ce-l avem pe el? E datoria lui să-
ngrijească să aibă oamenii lefurile la vreme...”
(I.L. Caragiale, ,,Conu Leonida față cu Reacțiunea”)
lege de murături* - folosire greșită a cuvântului,, moratoriu”( lege pentru amânarea plății
datoriilor)

1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor socteală și leafă. (5p)
2. Motivează rolul cratimei în structura într-o egalitate .(5p)
3. Numește personajele din text.(5p)
4. Precizeză tema discuției dintre cele două personaje.(5p)
5. Motivează utilizarea indicațiilor dintre paranteze.(5p)
6. Menționează modul de expunere dominant.(5p)
7. Identifică două surse ale comicului în textul dat.(5p)
8. Indică trei motive care-l fac pe Leonida să considere republica drept cea mai bună formă de guvernământ.(10p)
9. Rezumă în maximum 3- 5 rânduri ( 30-50 de cuvinte) conținutul fragmentului dat (15p)

Subiectul II (30 de puncte)


Te numeşti Cornel Barbu, eşti elev în clasa a X-a SAM, la Grupul Şcolar Industrial de Marină, Galaţi. Realizează pe o
pagină distinctă o cerere prin care soliciţi diploma de studii pentru a te angaja la S.C. Navrom S.A. Data cererii este
16.05.2015.

S-ar putea să vă placă și