Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru- Adjectivul

1. Scrie în tabel adjectivele din caligrama.

Cu două forme Cu trei frome Cu patru forme


s
t
ă
în grădină.

2.Formează adjective de la cuvintele date cu ajutorul sufixelor :


-os : caldură- -esc: frate- -nic: casă-
a luneca- împărat- grabă-
ochi- nebun- zadar-
3.Găsește în careul de mai jos adjectivele care denumesc culori și încercuiește-le.
H B M O V Z S N
A L B L E U I O
B G R I Y N C V
O T O V A I W C
R N K A K I L O
D X C R E M I R
O G R E N A L A
A D I T A M A I
4.Realizează acordul adjectivelor din paranteze cu substantivele ale căror însuşiri le arată.

“Pe prispă torcea o fată (frumos) ……………………... Haina (alb şi lung)


………………………………. părea un nor de raze şi umbre, iar părul ei (aurie)
…………………. era împletit în cozi (lungă) …………………. O cunună de mărgăritare era
aşezată pe fruntea ei (neted) …………………...”
5. Subliniază forma corectă de scriere a adjectivelor din enunţurile de mai jos:
a) Razele aurii / auriii ale soarelui mângâie pământul reavăn.
b) Propriii / proprii nepoţi nu îi respectă, deşi bunicii înşişi i-au crescut.
c) Călca uşor pe covorul de frunze rugini / ruginii.
d) Argintii / argintiii fulgi de nea plutesc în văzduh.
6.Analizează adjectivele din enunțul următor (fel, forme, caz, funcție sintactică, grad de
comparație)
a) Copilul agitat este din clasa fratelui meu.
b)Fata moşului era foarte harnică.
c)Acest băiat ia numai note mari.
d)Harnicul elev are întotdeauna de câștigat.

7. Alcătuiește un text de aproximativ zece rânduri intitulat Gând de primăvară, în care să


utilizezi adjective la diferite grade de comparaţie.