Sunteți pe pagina 1din 9

Fişe la limba română

Ordonaţi cuvintele pentru a obţine o propoziţie:


Trimis, o doamnă, cumpere, la, piaţă, să-i, şi-a, servitoarea, mere.
Alcătuiţi întrebări pentru propoziţia obţinută:
______________________________________________________________

Alegeţi varianta corectă:


Odată, Păcală stătea la/ l-a marginea unei păduri.
Ea/ia/ i-a un trunchi mare de copac.
Întro /într-o zi boierul a vânat patru gâşte, dar nu-l/nul ducea capul cum să le
împartă.
A prins un gânsac, la /l-a fript şi la /l-a dus poclon boierului.
________________________________________________________________

 Meditează asupra proverbului


Poţi glumi întruna numai dacă tu însuţi înduri glumele altora.
 Formulează două întrebări pe baza acestuia
 Schimbă locul cuvintelor în proverbul dat.

________________________________________________________________

Depistaţi greşelile comise.


Întro dimineaţă de iarnă, un fulg de ne-a împreună cu fraţii lui a coborât de
undeva de sus, zburând şi plutind prin văzduh, ca întrun joc minunat de copii.

________________________________________________________________

Completează cu: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un.


Am fost ___ excursie. Acolo am văzut munţi.___
vârf de munte a căzut o piatră.
Lângă piatră se află un cuib. ______ copac au zburat câteva păsărele.
Adjectivul
• Adjectivul este partea de __________ care arată o însuşire a unui
__________.
• Adjectivul arată:
- Proprietăţile obiectelor:
sac ________, sirop _________, cap ________, pulover ________, floare
_________, vreme ________.
- calităţile fizice şi morale:
copil ________, om_________, cal __________, fată ___________.
- Materia din care e făcut obiectul:
- ceas _____________, rădăcină _________________.

• Locul adjectivului
Adjectivul poate sta după _______________:fată harnică, sau înaintea
__________: harnica ____________
• Adjectivul se acordă cu substantivul:apă cristalină – ape ________.

________________________________________________________________

Părinţii ( grijuliu) ___________au venit la şedinţă.


(Zglobiu) _____________ copii aleargă prin pădure.
Avea o privire (luminos)______________.
Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)_____________.
Bunicii săi sunt nişte oameni (generos) ________________.
De unde ai această eşarfă (mov) ______________?
Tata a doborât doi copaci (mare) ______________.
Am trecut prin apa (limpezi) ________________.
________________________________________________________________
Completează cu ortogramele necesare:
 Copacul mare nu se taie _______ lovitură.
 _________ bob răsar o mie.
 De multe ori ____ mărăcine iese un trandafir.
 A fi om ________ bucată.
 A vorbi ___________ ceas bun.
Completaţi cu ortogramele: ea, i-a, ia
• Broasca râdea. ____se credea tare şi mare.
• Taurul ____ răspuns cu o privire rece.
• Broasca ____ o hotărâre pripită.
_______________________________________________________________

Alcătuiţi propoziţii după schema dată:


S P P.S. P.S.
Pronume verb substantiv comun adjectiv

_______________________________________________________________

Plasaţi corect semnele de punctuaţie:


- Veniţi hai veniţi dragi copii
- Bună ziua Vasilică
- Încetaţi ştrengarilor
- Te rog să fii mai atent
- Ajutor Ajutor
- Vai ce frumos, vai ce frumos tablou!
- Ciocârlia Ia ascultaţi şi uitaţi-vă în soare
________________________________________________________________
Alegeţi varianta corectă
Dacă ai un nai/n-ai stricat, n-ai/nai să poţi cânta melodios.
Pentru că nai/n-ai venit la repetiţie, nai/n-ai să cânţi din n-ai/nai la spectacol.
Nu ştiu dacă ai un nai/n-ai nou.

Nai / n-ai
Pentru astăzi ____ învăţat lecţia şi ____ primit notă mare.
Colegii mei merg la repetiţie pentru un concert unde ar trebui să cânte la ___.
Dacă ___ venit la şcoală, nu ştii ce teme ai.
________ carte, ________ parte.

________________________________________________________________

cel, ce-l
• Cel ce va sosi primul primeşte cupa. (acela)
• Alexandru este cel mai bun antrenor.
• Am aflat de ce-l apreciază colegii pe Georgel.
• Mă bucur că ce-l preocupă cel mai mult este învăţătura.
________________________________________________________________

Va / v-a
Va veni primăvara în curând. (în viitor)
Pe cer va apărea soarele. ( în viitor)
Florin v-a invitat la concurs.
Ploaia v-a speriat foarte tare.
Alege varianta corectă:
Va/v-a cânta când va/v-a învăţa la pian.
Va/v-a adus cadouri Moş Crăciun.
V-a/va veni vremea când curca va/v-a scoate pui.
V-a/va spus că nu v-a/va certat.

Taie formele greşite:


 Soseşte la şcoală copilul ce-l/cel rău.
Şcolarul ce-l /cel leneş nu a învăţat lecţia.
 Nu ştiu cel /ce-l interesează cel/ce-l mai mult cartea sau joaca.
 Pe cel/ce-l, cel/ce-l cunoaştem nu l-am mai văzut de anul trecut.

________________________________________________________________

Completează cu ortogramele: va /v-a


El este cel ce ___ scăpat de la moarte.
Ilinca __ veni mâine în vizită.
Nu ştiu dacă ___ veni colegul în vizită.
Învăţătoarea ___ auzit ţipând.
În curând ___ veni primăvara.
________________________________________________________________

Completaţi cu: cel/ce-l


Nepotul meu este ___ mai frumos copil.
Adrian este ___ mai isteţ copil din clasă.
De ___ cheamă dacă nu vrea să vină.
Calul ___ rău nu a mai mers la căruţă, pentru că ştia ___ aşteaptă.
Completaţi cu: N-aţi, n-a, n-are, n-aţi, n-a
_____fost astăzi la repetiţie.
Cine ___ luat medicamentele, nu se va vindeca.
___ mamă, ____ tată, este un copil orfan.
Voi ____ venit la spectacol.
Niciodată ____ţipat mama la mine.
Taie formele greşite: nu-i, n-o
De acum no /n-o să mai plâng.
Nui/nu-i mai cânta bunica cântece de leagăn.
Dacă no/n-o ascult pe mama am să fac un meci nu-l/nul.
Nui/nu-i soare, nu-i/nui frig, dar nici prea bine nu-i/nui.
________________________________________________________________

Taie formele greşite: nu-l, nul


Maria nul/nu-l mai vrea pe colegul său de bancă.
Au făcut un meci nu-l/nul.
Învăţătoarea nu-l/nul ascultă astăzi la muzică.
Dacă nu munceşti, vei fi un om nul/nu-l.
Nul/nu-l poate opri nimeni când îşi propune ceva.
________________________________________________________________

Completaţi cu ortogramele: sa/s-a


Vacanţa ____ sfârşit.
Mama _____ a adunat toate jucăriile în cutii.
Jucăria _____ preferată a oftat din greu.
Băiatul _____ uitat cu jale la jucăriile sale.

________________________________________________________________
Cuvinte cu sens asemănător
A aduna - __________________________
Prieten - ___________________________
A relua - ___________________________
Glasul - ____________________________
A cunoaşte - ________________________
Aer - ______________________________
Completează ca să obţii comparaţii:
Iute ca ________________________________________
Apă curată ca __________________________________
Dulce ca ______________________________________
Înalt ca _______________________________________
Frumos ca _____________________________________
Alb ca ________________________________________
Curajos ca _____________________________________

________________________________________________________________

 Dezvoltaţi prin 3 cuvinte enunţul.


Fântâna dăruia apă.
 Puneţi semnele de punctuaţie necesare.
Răutatea băiete îţi arde sufletul ochii faţa.
________________________________________________________________
Citiţi textul. Depistaţi greşelile comise.
Întro seară de primăvară, sa auzit în înălţimile albastre tânguirea ostenită a
cocorilor. Soseau din îndepărtările cu lumină, în această adevărată ţară a lor.
Aici îşi clocesc ouăle şi î-şi cresc puii.
Stolul se rotea deasupra locurilor vechi cunoscute.
Iarba prinsese colţ fraged şi nou. Livezile se împodobeau cu flori albe.

Alcătuiţi trei întrebări la textul citit.


________________________________________________________________
Alegeţi ortograma corectă
 În înălţime sa/s-a auzit tânguirea ostenită a cocorilor.
 Cel mai bătrân dintre cocori ia/i-a îndemnat să-şi aleagă un loc potrivit
pentru cuib.
 Cocorii priveau uimiţi la/l-a oamenii harnici din jur.
Puneţi semnele de punctuaţie necesare.
Fraţilor să ne alegem un loc aici strigă unul dintre cocori.

________________________________________________________________

Scrieţi o propoziţie numai din cuvintele de mai jos, fără a schimba ordinea
lor, doar modificându-le forma.
Stol, cocori, a se ridica, în înălţime, cer.

________________________________________________________________

Citiţi.
S-a desfăcut din mugur într-o dimineaţă caldă de primăvară. Cea dintâi rază de
soare s-a împletit pe dânsa ca o sârmă de aur. Ziua întâi i s-a părut scurtă şi
apropierea nopţii o mâhni.
A doua zi, raza coborî din nou. Încălzită, frunza se scălda în albastrul
văzduhului.
 Găsiţi un titlu potrivit textului citit
 Răspundeţi la întrebări.
 Cum a apărut frunza?
 Ce făcea frunza a doua zi?

________________________________________________________________

Alegeţi varianta corectă.


• Ea /ia, frunza, sa /s-a desfăcut dintr-un mugur.
• Raza de soare ea/i-a adus multă bucurie.
• Păsărica sa /s-a aşezat lângă prietena sa /s-a.