Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă

la limba şi literatura română în clasa a VIII-a,


elaborată și organizată de Ceaicovschi Aurelia,
Unitatea de învăţare Doina
Varianta I
Data organizării _________________
N.P. elevului ____________________
Scor total _____________
Nota _____________
Se dă textul:

,,Vai săraca străinătate,


Rău mi-ai fost,fără dreptate,
Înconjurai ţările toate
Nici de-un bine n-avui parte.
Multe ţări am ocolit,
Odihnă n-am dobândit.
Aşa-mi vine uneori
Să mă duc la munţi cu flori,
Să mă jeluiesc cu dor,
Să-mi vină ceasul să mor.
Aşa-mi vine câteodată
Să mă duc în munţi cu piatră
Să-mi privesc în lumea toată
Da de-acum-am şi venit
La acesta loc pierit”
( Doina)
1. Menţionează două trăsături ale textului dat,care să justifice apartenenţa la L012345
genul liric. (Exemplificaţi)

2. Precizează sentimentul dominat exprimat în doina citată. L0123

3. Precizează felul rimei din poezie şi măsura primului vers. L0123

4. Continuă definiţia. Propoziţia regentă este... L0123

5. Transcrie o propoziţie principală,regentă din text. L012


6. Alcătuieşte o frază din 4 propoziţii :2 propoziţii principale şi 2 secundare. L012345

7. Efectuează schema ultimei propoziţii din text. L0123

8. Analizează sintactic propoziţia,,Să mă duc la munţi cu flori”(după scopul L0123


comunicării,după structură,după aspectul predicatului,după rolul ei în frază.)

9. Explică utilizarea cratimei în expresia,,de-un bine...” din punct de vedere al L0123


versificaţiei.

10. Explică,în 7-10 rânduri,semnificaţia versului:,,Vai săraca străinătate” L01234567

Corectitudine L0123

Barem:
,,2” – 1p – 4p ,,6” – 19p- 24p
,,3” - 5p – 8p ,,7” – 25p - 29p
,,4” - 9p – 12p ,,8” - 30p - 34p
,,5” - 13p -18 p ,,9” -35p - 38p
,,10” -39p -40p
Evaluare sumativă
la limba şi literatura română în clasa a VIII-a,
elaborată și organizată de Ceaicovschi Aurelia,
Unitatea de învăţare Doina
Varianta II
Data organizării _________________
N.P. elevului ____________________
Scor total _____________
Nota _____________
Se dă textul
În care brad, de care creangă
,, O doină plânge sus pe culme, Plânsoarea ta s-a aninat?...
Din fluier unde limpezi cad, Şi cât vei mai trăi acolo,
Şi legănate lin s-afundă Tu, soră pururea cu noi,
În pacea codrilor de brad... Când va fi mort de mult ciobanul,
Cântare, meşteră cântare, Şi moartă turma lui de oi?...
Te stingi acum încet-încet, Târziu odată - cine ştie? -
Şi-adormi pierdută-n tremurarea Trecând pe-aici un călător,
Oftării blânde din brădet... Te va culege dintr-o floare,
Mi-ai picurat un strop în suflet De după-o aripă de nor...
Din taina vremii de demult, Te-a coborî în largul văii,
Şi plânsul veacurilor duse Şi-o lume te va asculta,
Mă înfioară când te-ascult... Şi-o lume-ntreagă va începe
Cum te-ai topit acum în noapte, Să plângă cu durerea ta...’’
Eu stau cu inima la sfat: ( Octavian Goga- Doina)

1. Alcătuieşte 2 figuri de stil( diferite) cu lexemul doina încadrându-le în L012345


contexte adecvate.

2. Numeşte figura de stil din primul vers al textului dat.. L0123

3. Precizează două mărci lexico-gramaticale ale prezenţei eului liric în textul dat. L0123

4. Continuă definiţia. Propoziţia subordonată este... L0123

5. Transcrie o propoziţie principală,regentă din text. L012

6. Alcătuieşte o frază din 4 propoziţii :2 propoziţii principale şi 2 secundare. L012345


7. Efectuează schema propoziţiei subliniate din text. L0123

8. Analizează sintactic propoziţia,,Cînd va fi mort de mult ciobanului”(după L0123


scopul comunicării,după structură,după aspectul predicatului,după rolul ei în frază.)

9. Explică utilizarea cratimei în expresia,,de dup-o aripă...” din punct de L0123


vedere al versificaţiei.

10. Explică,în 7-10 rânduri,semnificaţia versului:,,Tu,soră pururea cu noi” L01234567

Corectitudine L0123
Barem:
,,2” – 1p – 4p ,,6” – 19p- 24p
,,3” - 5p – 8p ,,7” – 25p - 29p
,,4” - 9p – 12p ,,8” - 30p - 34p
,,5” - 13p -18 p ,,9” -35p - 38p
,,10” -39p -40p