Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR DE COMANDĂ

Nr. / Data

CURS operator R.S.V.T.I. organizat de către S.C. “DUMIREX” S.R.L. – GALATI în Perioada

SOCIETATEA/P.F.A. (-Punct de Lucru/Filială)


Nr. Inmatric. in Reg. Comertului C.I.F.
Sediu social Localitate Judet/Sector
Cont IBAN Banca
Tel. Fax E-mail
Nume, Prenume participant CNP
B.I./C.I. seria nr. Eliberat de la data
Tel. Fax E-mail

PERSOANA FIZICA 1 CNP


B.I./C.I. seria nr. Eliberat de la data
Adresa Localitate Judet/Sector
Tel. Fax E-mail

Obiectul comenzii: Admiterea participarii la cursul de operator RSVTI organizat de către S.C. “DUMIREX”
S.R.L. – GALAŢI
in perioada

Destinatarul comenzii: S.C. “DUMIREX” SRL GalaTi, CIF RO 15349042, J17/484/2003, Pct. de lucru: str.
Brăilei, nr.167, bloc A2, ap. 6, cont IBAN RO09BPOS18003007639ROL01 deschis la Bancpost sucursala
Galaţi, www.rsvticonsult.ro, e-mail m_dusa@yahoo.com. Tel. / fax : 0336.883.394 / 0336.106.387

Tipul comenzii: Prezenta comandă este fermă.

Plata pentru CURS RSVTI este de 900 lei/cursant


( 900 taxa de scolarizare + 450 taxe ISCIR ).

Modalitate de plată (necesara pentru emiterea facturii): Emitentul comenzii acceptă efectuarea platii, conform
regulamentului acestuia, astfel ( ordin de plata/numerar ):

Clauze:
Emitentul prezentei comenzi şi persoana pentru care se face plata, a luat la cunoştinţă de Regulamentul de
organizare al cursului, îl acceptă integral şi se obligă să îl respecte.
Emitentul anexeaza la prezenta comanda documentele prevazute in Ordinul 382/2009 (MO 677/2009), Art.72.
Prezenta comandă fermă ţine loc de contract.

EMITENT

Semnătura şi ştampila unităţii

1
Persoanele fizice care nu reprezinta firme sau alte tipuri de persoane juridice.
2
Documente ce se anexeaza pentru inscriere, conform Art. 7 (Ordin 382/2009):
a) copie diploma studii tehnice;
b) curriculum vitae;
c) copie act identitate;
d) fişa de aptitudini medicale (adeverinta) , eliberată de un medic de medicina muncii.
Sau pentru inscriere curs prelungirea autorizaţiei
a) cererea de participare la programul de instruire;
b) copia autorizaţiei care urmează a fi înlocuită.