Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE EDUCAȚIE PENTRU

SĂNĂTATE
OBIECTIVE CADRU:

 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştiinţele însuşite în situaţii reale;


 Formarea şi dezvoltarea interesului pentru problematica sănătăţii, pentru cunoaşterea
organismului uman, şi a funcţiilor sale vitale;
 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a
organismului;
 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere;
 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii;
 Educarea deprinderilor de a păstra curate şi în bună stare îmbrăcămintea, vesela precum
şi mobilierul şi dotările colective ale grădiniţei;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

O 1 - Să cunoască schema corporală umană;


O 2 - Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din
proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale;
O 3-Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera;
O 4-Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele
nerespectării acestora;
O 5-Să înteleagă notiunile de sănătate, igienă, boală;
O 6-Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală;
O 7-Să respecte regulile de igienă dentară;
O 8-Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le pe cele dăunătoare;
O 9-Să înţeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna;
O10-Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;
O11-Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente;
O12-Să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice imprejurare;
O13-Să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali
asupra sănătăţii individului şi grupului;
O14-Să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte.

EXEMPLE DE COMPORTAMENT

-Să identifice principalele parţi ale organismului uman


-Să inţeleagă noţiunile de sănătate,igienă,boală
-Să cunoască (să recunoască) simptomele unor stări de boală
-Să aplice corect normele igienico-sanitare
-Să recunoască comportamentele sănătoase si comportamentele de risc
-Să cunoasca alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le evite pe cele ce le dăunează
-Să prevină si să combata cariile
-Să reprezinte grafic schema corporala
-Să folosească corect obiectele de igienă personală
-Să cunoască principalele reguli de igienă personală (si să le aplice)
-Să deosebeasca prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului si sănătaţii propriului
organism
-Să-şi căleasca organismul la factorii de mediu (apa,aer,soare)
-Să cunoască alimentele de bază,să le diferenţieze (piramida alimentelor)
-Să identifice rolul activitaţii si a odihnei in mentinerea sănătatii
-Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare (valabilitatea acestora)etc

PLANIFICAREA TEMELOR PE SEMESTRUL I

Tema activităţii şi Strategii


Data Obiective operaţionale mijloc de realizare

20.09. Să-şi descrie propriul corp, ,,Acesta sunt eu” Observatia


enumerând funcţiile vitale ale observare Explicaţia
organismului uman Exerciţiul
27.09. Să reprezinte grafic schema ,,Chipul prietenului Observatia
corporală. meu “ Explicaţia
desen Exerciţiul
Foi, culori
04.10. Să identifice propria stare de ,,Ce ne spune Conversaţia
sănătate privindu-se în oglindă. oglinda?” Explicaţia
Joc-exerciţiu Oglindă
11.10. Să cunoască alimentele ce contin ,,Alimente bogate în Observaţia
vitaminele principale. vitamine” Conversaţia euristică
observare Învăţarea prin
descoperire
Problematizarea
Alimente
18.10. Să înţeleagă rolul vitaminelor în ,,Salvat de vitamine” Expunerea narativă
organism; să găsească surse de povestire creată Conversaţia
vitamine. Problematizarea
Planşe
25.10. Să spele fructele şi legumele ,,Salata de fructe sau Explicaţia
înainte de a le consuma. de legume” Demonstraţia
activitate practică Exerciţiul
Legume sau fructe
08.11. Să folosească obiecte de uz ,,Prietenii” Explicaţia
personal (periuţă de dinţi, de Dan Faur Conversaţia
prosop, săpun) pentru memorizare Imagini
mentinerea igienei corpului.
15.11. Să se spele corect, economisind ,,La spălător” Explicaţia
apa şi săpunul (fără a se juca cu lectură după imagini Conversaţia
apa) Imagini
22.11. Să ştie să utilizeze şerveţelul în ,,Şerveţelul” Explicaţia
scopuri precise (în timpul mesei) desen decorativ Demonstraţia
Exerciţiul
Foi, carioca
29.11. Să dovedească deprinderea de a ,,Arată-mi ce şi cum Explicaţia
utilize corect obiectele de uz pot folosi” Demonstraţia
personal. joc didactic Exerciţiul
Problematizarea
Obiecte de uz personal
06.12. Să-şi cureţe singuri hainele şi să ,,Periem hăinuţele de Explicaţia
le aranjeze pe scăunel sau în praf” Conversaţia,
dulap. activitate practic - gos-
Exerciţiul
podărească Hăinuţe
13.12. Să-şi controleze ţinuta ,,Supărarea Danielei” Explicaţia
vestimentară de V. Gafiţa Conversaţia
lectura educatoarei Imagini
20.12. Să înţeleagă că trebuie să ,,Ia priviţi cum fac eu Explicaţia
menţină ordinea şi curăţenia în treabă” Exerciţiul
cameră, desfăşurând mici de E. Blaghinina Memorizarea
activităţi de întreţinere şters praf, memorizare Imagini
aranjat jucării, etc.)
10.01 Să cunoască modul de ,,Ce sunt microbii?” Exerciţiul experimental
transmitere al microbilor Intalnire cu asistenta Observarea
medicala Învăţarea prin
descoperire
Conversaţia
Microscop obiecte
murdare, postere, cărţi,
broşuri, pliante