Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ


ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

BAZE DE DATE II

PROIECT
-Agentie de turism : In jurul lumii-

Coordonator: Student:
Dr. ing. Cornelia Gyorodi Tepelea Cristina-Denisa
Dr. Ing. George Pecherle Somesan Patricia
Anul III, grupa 1731 C

2
Cuprins

1. Formularea problemei .............................................................3


2. Diagrama entitate-relaţie (diagrama ER) a bazei de date “AGENTIE”.............................3

3. Descrierea datelor de intrare si de iesire...................................................5

4. Descrierea interfetei aplicatiei........................................................11

5. Concluzie.......................................................................46

3
1. Formularea problemei
La practica tehnologica mi se cere sa elaborez un proiect ce va duce
evidenţa turiştilor, hotelurilor, agenţiilor, restaurantele si rutele unei AGENTIEI
TURISTICE.
Esenţa problemei în general consta în automatizarea procesului de lucru a
agenţiei. Scopul acestui proiect este gestiunea datelor prin intermediul unei baze de
date care reflectă activitatea agenţiei: agenţie, cazare, hotel, restaurant, rezervare,
ruta, transport, turist.

2. Diagrama entitate-relaţie (diagrama ER) a bazei de date


“AGENTIE”
O entitate este un obiect concret sau abstract care există şi poate fi distins de
un alt obiect (de exemplu o persoană, un concept, un sentiment etc.).
O mulţime sau o clasă de entităţi este un grup de obiecte concrete sau
abstracte de aceeaşi natură (de exemplu toate persoanele, toate conceptele, toate
sentimentele, etc.).
Un atribut reprezintă o proprietate caracteristică a entităţilor din aceeaşi
clasă.
O diagramă ER este reprezentarea grafică a unei colecţii de entităţi, relaţii,
constrângeri, condiţionări etc. care descriu complet o bază de date. Atunci când se
analizează necesităţile informaţionale ale unei mari firme se încearcă identificarea
entităţilor şi a relaţiilor dintre entităţi.
In cazul nostru entităţile sunt:
Agenţie (ud_agenţie ud_persoana, denumire,)
Cazare (ud_cazare, ud_restaurant, preţ)
Hotel (ud_hotel, denumirea, adresa, categoria, ud_cazare, ud_rezervare)
Rezervare (ud_rezervare, data_rezervare, nr._apartament)

4
Persoane (ud_persoane, nume, prenume).

Id_persoana Id_persoan Persoane


Agentie
a
nume
id_agenti
Nume e Id_locatie Prenum
e
Id_locatie Locatie
Cazare

Id_rut denumir
a ea
pret
id_cazare

id_cazare

id_cazare id_cazare

Hotel
id_hotel

categoria
denumire adresa
a

Rezervare id_rezervare id_rezervare

nr_apartament
data_rezervar
e 3. Descrierea datelor de intrare si de ieşire
Datele de intrare sunt acele valori (informaţii) pe care un program le primeşte
dintr-o sursa oarecare.

Datele de intrare pot fi:

5
*** introduse de câtre utilizator prin intermediul tastaturii sau al Mouse-ului;
***extrase chiar din fişiere de date aflate pe diverse suporturi de memorie
(hard-dis, flash, CD etc.);
***primite prin intermediul diverselor echipamente (placa de sunet, camera
video, placa de reţea, placa de achiziţie de date etc.);
***preluate din reţele locale sau la distanţă etc.
***preluate direct din Baza de Date;

Datele de ieşire reprezintă valorile pe care baza de date le generează ca urmare a


executării instrucţiunilor sale si le transmite utilizatorului.

Transmiterea datelor de ieşire se poate efectua:


***prin afişarea acestora pe monitor;
***prin salvarea in fişiere de date ce vor fi ulterior accesate de câtre utilizator ;
***prin stocarea in memorie pentru a fi utilizate ;
***dări de seamă privind activitatea firmei (pentru calcularea venitului);

***comenzi privind angajarea sau concedierea personalului, rapoarte privind


calitatea comenzilor si utilajului folosit etc.

În cazul dat ca date de intrare am folosit sursele directe adică date, texte, iar ca date
de ieşire formulare, rapoarte, meniuri etc.

Aceasta interogare trebuie sa creeze un tabel care sa afişeze hotelul selectat


din ce categorie face parte.
* Prin comanda SQL.

6
Pentru a crea interogarea prin comanda SQL,crime următorul cod de program in
fereastra Comand.
SELECT Hotel. denumirea, Hotel. categoria, Hotel. adresa;
FROM ;
hotel!hotel;
WHERE Hotel. categoria = ( "5*" );
ORDER BY Hotel. denumirea
După care dam la execuţie prin apăsarea butonului .
* Prin comanda SQL.
Pentru a crea interogarea prin comanda SQL,crime următorul cod de program in
SELECT Hotel. denumirea, Hotel. adresa;
FROM ;
hotel!hotel;
WHERE Hotel. denumirea = ( "Cosmos" );
ORDER BY Hotel. denumirea

Formular de acces la date a diferitor utilizatori


Pentru a crea un formular de acces la date a diferitor utilizatori, vom efectua
mai multi pasi. Vom creea un formular pentru doua tipuri de utilizatori:
Administrator si User obisnuit. Pentru administrator am folosit un meniu, mult
mai larg deoarece acesta sa poata face modificari in baza de date. Pentru userul de
rind, insa am utilizat un alt meniu, mai simplu care nu-i va permite acestuia sa
faca careva shimbari.

Pentru programam butonul Logare scriem urmatorul cod


de program:
public a,b
a='1'
b='2'
if (thisform.combo1.listindex=1 and thisform.text1.value=a) then

7
messagebox('Felicitari ati intrat in Administrator')
do menu1.mpr
thisform.Release
else
if (thisform.combo1.listindex=2 and thisform.text1.value=b) then
messagebox('Ati introdus parola corect pentru USER')
do menu_user.mpr
thisform.Release
else
messagebox('Introduceti inca o data parola')
endif
ENDIF

Concluzie
In timpul rezervat practicii am elaborat baza de date “Im jurul lumii” care
ne da posibilitatea de a urmari cu mare precizie care este activitatea ei. De
asemenea se duce evidenta despre turistii care sunt plecati in excursie si cu o buna
experienta in domeniu a AGNTIEI. In darea de seama am explicat pe etape baza
de date, am afisat diagrama ER a bazei de date si schema conceptuala in care sunt
evidente legaturile intre tabele. Efectuind acest program am avut posibilitatea de a
acumula deprinderea in elaborarea programelor cu continut economic ceea ce este
necesar la etapa actuala.