Sunteți pe pagina 1din 49

RUGĂCIUNEA

Principiile adevăratei vieţi

Traian Suciu - Stefan Puşcaş - Ruben Avram


INDEX
Partea I
1. Pentru ce studiem acest aspect al
vieţii creştine?
2. Care este locul rugăciunii în viaţa
creştinului?
3. Care este sensul inchinării noastre
sau de ce ne rugăm?
4. Ce se întâmplă când ne rugăm?
2
INDEX
Partea II

¾Care sunt categoriile de rugăciune?


¾Piedici în calea rugăciunii
¾Cum trebuie rugăciunea făcută?
¾Tatăl nostru

3
Pentru ce studiem acest aspect al
vieţii creştine?

¾Pentru a ştii ce spune Biblia despre


rugăciune
ƒ Ce spune Dumnezeu
ƒ Ce spun oamenii rugăciunii

4
Pentru ce studiem acest aspect al
vieţii creştine?

¾Pentru că este unul dintre cele patru


puncte de legătură a bisericii cu
Dumnezeu şi pilon de structură şi
continuitate a bisericii.

Fapte 2:42
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în
legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în
rugăciuni. 5
Pentru ce studiem acest aspect al
vieţii creştine?

¾Pentru că este natura Dumnezeiască


trăită şi poruncită de Isus, reamintită şi
reiniţiată de Duhul Sfânt.

¾Pentru a preântâmpina lămuriri şi


repara orice învăţătură falsă sau
neadegvată cu privire la rugăciune.
6
Pentru ce studiem acest aspect al
vieţii creştine?

¾Pentru a repara sau îmbunătăţii trăirea


rugăciunii noastre.

7
Care este locul rugăciunii în viaţa
creştinului?
¾După voia lui Dumnezeu
ƒ Genesa 3:9, Ioan 4.23
Există un loc clar definit în organinograma
de funcţionare a omului.
¾După dorinţa, nevoia şi dispoziţia noastră
Exista o disponibilitate fluctuantă, inflentată
de relativitatea umană, circumstanţe şi grad de
intimitate cu Dumnezeu
ƒ 1 Ioan 1:3 8
Care este sensul inchinării
noastre sau de ce ne rugăm?
¾Redefinirea inchinării
-Inainte de cădere în păcat
-După căderea in păcat
ƒ Koinonia Æ părtăşia adevărată
Părtăşia e manifestarea intimităţii în cel
mai înalt mod posibil, pentru că ea oferă
disponibilitatea deschiderii tuturor
barierelor de personalitate sau proprietate
in cel mai sincer si transparent mod.
¾De la Geneza 4:26 până la Ioel 2:32
9
Ce se întâmplă când ne rugăm?
Unde şi ce se transformă?

¾ În noi
ƒ Daniel 11:32; Ps. 34:4-5

¾În alţii
ƒ Psalmul 65:2; Iacov 5:15-16

¾În cer
ƒ Plângerile lui Ieremia 3:20,23; Ps. 31:21-2210
Care sunt categoriile
de rugăciune?
¾ Mărturisirea
¾ Lauda
¾ Cererea
¾ Mulţumirea
¾ Aşteptarea
11
Care sunt categoriile de rugăciune?
I) Mărturisirea

ƒ Când trebuie să ne mărturisim păcatele?


• În urma căderii în păcat Dumnezeu
porunceşte lui Moise mărturisirea păcatului
pentru a se putea apropia de El.
– Poporul Israel Æ Numeri 5.7
– David după ce păcătuieşte
Æ Ps. 51.1-7; 32.1-5
12
Care sunt categoriile de rugăciune?
I) Mărturisirea

ƒ Binecuvâtarea promisă de Dumnezeu


în urma mărturisirii:
• Îndurare
Proverbe 28.13
Cine îşi ascunde fărădelegile, nu
propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi
se lasă de ele, capătă îndurare.
13
Care sunt categoriile de rugăciune?
I) Mărturisirea

• Iertare

I Ioan 1.9
Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte
păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire.
14
Care sunt categoriile de rugăciune?
I) Mărturisirea

¾Iertarea făgăduită nu încurajează


trăirea în păcat.
Mărturisirea păcatului şi iertarea
primită trebuie să fie însoţită de dorinţa
de a nu mai păcătui.
15
Care sunt categoriile de rugăciune?
I) Mărturisirea

¾Căutând în sinceritate iertarea lui


Dumnezeu avem harul iertări în Isus
Hristos
ƒ I Ioan 2.1
Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să
nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit,
avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus
Hristos, Cel neprihănit. 16
Care sunt categoriile de rugăciune?
II) Lauda

¾Lauda biblică este expresia liberă a


dragostei şi a aprecierii faţă de
Dumnezeu.

¾Lauda este o expresie a dragostei, care


implică întreaga noastră fiinţă.

¾Psalmul 150 17
Care sunt categoriile de rugăciune?
III) Cererea

¾ CUM TREBUIE SĂ CEREM?


ƒ Lucrul cerut trebuie să fie conform
voii lui Dumnezeu.

1 Ioan 5.14
Îndrăzneala, pe care o avem la El,
este că, dacă cerem ceva după voia
Lui, ne ascultă.
18
Care sunt categoriile de rugăciune?
III) Cererea

¾ CE TIPURI DE CERERE EXISTĂ?


ƒ Pentru nevoie personală: Fil. 4:6
• Rugăciunea lui Solomon
– a fost după voia lui Dumnezeu
2 Cron. 1.7
În timpul nopţii, Dumnezeu S-a arătat lui
Solomon, şi i-a zis: ,,Cere ce vrei să-ţi
dau.`` 19
Care sunt categoriile de rugăciune?
III) Cererea

ƒ Pentru nevoile altora (Mijlocire):


• Isus a mijlocit şi mijloceşte pentru ai
Lui
–Lucrarea Lui actuală:
» Pentru oameni: 1 Ioan 2.1
» Printre oameni: Ioan 17.11, 15-17;
» Pentru Petru (personal): Luca 22.32
20
Care sunt categoriile de rugăciune?
III) Cererea

ƒ Spirituală: Luca 11:13

ƒ Materială: Luca 11:3

21
Care sunt categoriile de rugăciune?
IV) Mulţumirea

¾Dumnezeu doreşte să fim întotdeauna


mulţumitori faţă de El.
Aceasta trebuie să caracterizeze un creştin.
ƒ Mulţumirea este poruncită de Dumnezeu
Exod 20.24
Să-Mi ridici un altar de pămînt, pe care să-ţi aduci
arderile-de-tot şi jertfele de mulţămire, oile şi boii. În
orice loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele
Meu, voi veni la tine, şi te voi binecuvînta. 22
Care sunt categoriile de rugăciune?
IV) Mulţumirea

ƒ Efeseni 5:20
Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl,
pentru toate lucrurile, în Numele Domnului
nostru Isus Hristos.

23
Care sunt categoriile de rugăciune?
IV) Mulţumirea

¾ Conştientizând şi trăind mulţumirea faţă


de lucrarea lui Dumnezeu în noi,
pentru noi şi prin noi.

ƒ Psalmul 103.2
Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici
una din binefacerile Lui!
24
Care sunt categoriile de rugăciune?
IV) Mulţumirea

¾Reamintindu-ne şi mulţumind anticipat


pentru promisiunile şi prezenţa Lui în
viitorul nostru.
ƒ Filipeni 4.6
ƒ Psalmul 50.15
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi,
iar tu Mă vei proslăvi!
25
Care sunt categoriile de rugăciune?
V) Aşteptarea

3 moduri esenţiale de aşteptare în rugăciune:

1. Aşteptarea venirii Domnului Isus


ƒ 1 Tes.1.10:
şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe
care L-a înviat din morţi: pe Isus, care
ne izbăveşte de mînia viitoare.
26
Care sunt categoriile de rugăciune?
V) Aşteptarea

2. Aşteptarea ca Dumnezeu Să-şi


îndeplinească voia Lui.

Aceasta include:
ƒ Aşteptarea poruncilor Lui: Ps. 25.4-5
ƒ Aşteptarea răspunsului la cereri
Luca 18.1-8
ƒ Aşteptarea curajului: Ps. 27.14 27
Care sunt categoriile de rugăciune?
V) Aşteptarea

3. Aşteptând în prezenţa lui Dumnezeu


când stăm în tăcere.
Psalmul 5.3
O reflectare la bunătatea lui Dumnezeu şi
meditând la caracterul şi lucrările Lui
ƒ Aşteptarea Cuvântul lui Dumnezeu
ƒ Singura limită a rugăciunii este Cuvântul lui
Dumnezeu.
28
Care sunt categoriile de rugăciune?
V) Aşteptarea

RUGĂCIUNEA ŞI CUVÂNTUL
¾Puţin cuvânt + puţină rugăciune = moartea vieţii
sprituale
¾Mult cuvânt + puţină rugăciune = o viaţă bolnavă
¾Puţin Cuvânt + multă rugăciune= mai multă viaţă
dar fără credincioşie
¾O măsură plină de Cuvânt + rugăciune zilnică =
o viaţă spirituală sănătoară şi puternică 29
Care sunt categoriile de rugăciune?
V) Aşteptarea

“IEHOVA SHAMMAH”
= Domnul care este acolo
¾Psalmul 139.7-10
¾Fapte 17.22-28
ƒ Ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească
să-L găsească bîjbăind, măcar că nu este
departe de fiecare din noi.
30
Care sunt categoriile de rugăciune?
V) Aşteptarea

¾Problema noastră nu este aceea de a-L


aduce pe Dumnezeu printre noi, ci de
a-L determina pe Dumnezeu, care este
în mijlocul nostru, să se manifeste.

31
Care sunt categoriile de rugăciune?
V) Aşteptarea

¾Doar atunci când ascultăm de


principiile şi legile lui Dumnezeu
privitor la rugăciune, El “se manifestă
pe El însuşi” nouă şi acţionează in
favoarea noastră.

32
Piedici în calea rugăciunii

¾Religia fără o relaţie cu Dumnezeu


ƒ Relaţia cu Dumnezeu este doar prin Isus
posibilă - Ioan 14.6
ƒ Fără o cunoaştere personală a lui
Dumnezeu, rugăciunea nu are nici o
semnificaţie.
ƒ Relaţie cu Tatăl nu se poate moşteni.
Dumnezeu nu are nepoţi, ci doar copii! 33
Piedici în calea rugăciunii

¾Păcatul
ƒ Dumnezeu nu compromite sfinţenia Sa cu
păcatul
ƒ Păcatele noastre fac un zid de despărţire
între noi şi Dumnezeu Æ Isaia 59.1-2
ƒ Rugăciunea presupune comuniune cu
Tatăl. Aceasta putem doar realiza având
mâinile şi inima curată Æ Ps. 24.3-4 34
Piedici în calea rugăciunii

¾Mândria
ƒ Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar
celor smeriţi le dă har. 1 Petru 5.5

ƒ Pilda Domnului Isus pentru cei ce se încred


în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiesc
pe alţi: Fariseul şi Vameşul - Luca 18.9-14
35
Piedici în calea rugăciunii

¾Relaţii defectuoase
ƒ Rugăciunea afectează relaţiile noastre iar
relaţiile noastre afectează viaţa noastră de
rugăciune. 1 Ioan 1.5-7; 2.9-10

ƒ Nu putem avea părtăşie cu Dumnezeu


fără a restaura relaţiile cu fraţii si surorile
noastre în Hristos.
36
Piedici în calea rugăciunii

¾Activităţiile
ƒ Strategia diavolului este de-a ne fura
timpul Æ Luca 14.18-20
ƒ Atunci când preferăm distracţia mai mult
decât părtăşia cu Dumnezeu.
ƒ Efeseni 5.16
Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele.
37
Piedici în calea rugăciunii

¾Egoismul
ƒ Iacov 4.3
Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentrucă cereţi rău, cu
gînd să risipiţi în plăcerile voastre.
ƒ Exemplul nostru: ISUS
El nu căuta voia Lui, ci voia Tatălui: Ioan 5.30
ƒ Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea
credinţei noastre, adică la Isus. Evrei 12.2 38
Cum trebuie să fie rugăciunea
făcută?

¾Din toată inima


ƒ Ieremia 29.13
Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă
veţi căuta cu toată inima.
¾În Numele lui Isus
ƒ Ioan 14.12-14
Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi
face. 39
Cum trebuie să fie rugăciunea
făcută?

¾Cu credinţă
ƒ Evrei 11.6
Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim
plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi
că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

40
Cum trebuie să fie rugăciunea
făcută?

¾Cu reverenţă
ƒ Moise stând în prezenţa Divină
Exod 3.5-6
ƒ Evrei 12.28-29
Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu
se poate clătina, să ne arătăm mulţămitori, şi
să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare
plăcută, cu evlavie şi cu frică;
41
Cum trebuie să fie rugăciunea
făcută?

¾Recunoscând dependenţa de El
ƒ Ioan 15.4-5
... despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.
ƒ Psalmul 123.2

42
Tatăl nostru

¾ Tatăl nostru care eşti îin ceruri ! Sfinţească-


se Numele Tău.

ƒ Numele Tatălui venerat, sfânt


ƒ Fii ai lui Dumnezeu
Evrei 3:5-6, Romani 8:14-17
43
Tatăl nostru

¾ ...vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum


în cer şi pe pământ.
ƒ Voia Sa va fi împlinită în întregime
întotdeauna
• Matei 6:33, Marcu 1:14-15, Luca 17:20-21
ƒ Hristos în inimă Æ Împăraţia Lui
Dumnezeu
44
Tatăl nostru

¾ Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o


nouă astăzi.
ƒ Purtare de grijă
ƒ Părtăşie zilnică
¾ Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu
mulţumiri. Filipeni 4:6
45
Tatăl nostru

¾ ... şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi


noi iertăm greşiţilor noştri.
ƒ Vital pentru viaţa creştinului
ƒ Nevoia de curăţire prin sângele lui
Isus
ƒ Iertarea aproapelui din inimă
1 Ioan 1:9, Psalmul 66:18, Matei 6:14
46
Tatăl nostru

¾ ... şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de


cel rău.
ƒ Privirea aţintită către Domnul
• Umblare pe calea cea dreaptă
• Eliberare de cel rău
¾Biruinţă prin rugăciune
Matei 26:36-41 47
Verset cheie

Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă


rămân în voi cuvintele Mele, cereţi
orice veţi vrea, şi vi se va da.

Ioan 15.7 48
Vă mulţumim pentru
participarea voastră
Acest studiu să fie un impuls la o
viaţa personală, puternică şi
autentică de rugăciune prin care să
găseşti adevărata părtăşie cu
Creatorul şi Dumnezeul tău
Dumnezeu să te binecuvinteze
49
Traian Suciu - Stefan Puşcaş - Ruben Avram