Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

14 BRAŞOV

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Şcoala Gimnazialǎ nr. 14 Braşov

DATA: 24.04.2018

CLASA: pregătitoare B

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Bianca Bodor

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA: Matematica si explorarea mediului

UNITATEA TEMATICĂ: PRIN PĂDURE

SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-20

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor

DOMENII INTEGRATE: Dezvoltare personală

Comunicare în limba română

Matematică şi explorarea mediului

Arte vizuale şi abilităţi practice

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

COMPETENŢE GENERALE:

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spatial înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/ relatii/ regularitati/ structure din mediul apropiat
4. Generarea unor explicatii simple prin folosirea unor elemente de logica
5. Rezolvarea de probleme , pornind de la sortarea si reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane conventionale pentru masuri si estimari

COMPETENŢE SPECIFICE:

* Matematică şi explorarea mediului

1.1 Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-20;

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-20, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată
1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice în rezolvarea si/sau compunerea de probleme;
2.1. Orientarea si miscarea în spatiu în raport cu repere/ directii precizate, folosind sintagme de tipul: în , pe, deasupra, dedesubt, lângă,
în fata, oblic, vertical, orizontal;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

* Dezvoltare personală

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate

* Comunicare în limba română

1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;

3.2. Desprinderea semnificaţiei globale din imagini/suită de imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

3.4. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare.

*Arte vizuale și abilități practice

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

a) Obiective cognitive:

O1 să mareasca un numar dat conform cerintei;

O2 să numeasca vecinii unor numere date ;

O3 să micsoreze numere, respectand cerinta;

O4 să ordoneze crescator si descrescator un sir de numere date;

O5 să denumească animalele sălbatice date, clasificându-le în fucție de mediul de viață, modul de hrănire;

O6 să rezolve corect exerciții de adunare, în concentrul 0-20, cu sprijin intuitiv

O6 să grupeze in multimi corespunzatoare elemente date;

b) Obiective afective:
O8 să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;
O9 să colaboreze în rezolvarea sarcinilor;

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

c) Obiective psiho – motorii


O10 să utilizeze mijloacele de învăţământ în mod corespunzător;
O11 sǎ adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.

RESURSE:
I. METODOLOGICE
STRATEGII DIDACTICE:
1) METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, explicaţia, expunerea, jocul didactic
2) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: videoproiector, laptop, planşe ilustrative, fişă de lucru, jetoane
3) FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe echipe şi individuală.
4) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea, aprecieri verbale.
II. TEMPORALE: 35 minute + 10 minute activitate recreativă
III. UMANE: 33 elevi
IV. SPAŢIALE: sala de clasă
V. BIBLIOGRAFICE:

-Programa şcolară pentru Clasa pregătitoare aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013

-Auxiliar pentru clasa pregătitoare – Editura EDU

-DIDACTIC.RO

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

SECVENŢELE ELEMENTE DE STRATEGIE


INSTRUIRII DIDACTICĂ
COMPE
NR. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI RESURSE RESUR FORME DE
TENŢE EVALUAR
CRT. DEMERSUL DIDACTIC PROCEDUR SE ORGANIZA
SPECIFICE E
ALE MATER RE
IALE
1. Se creează condiţiile optime pentru buna Conversaţia Materiale Frontal Observarea
Moment CLR 2.1., 2.2 desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu necesare sistematică
organizatoric educaţional, materiale didactice, climat activităţii
psihoafectiv).

2. CLR Pentru a putea fi spart balonul 3, elevii au de Conversaţia Baloane Observarea


Reactualizarea 1.1, 1.3, 2.3, rezolvat niste sarcini scrise pe balon. În cazul jetoane Frontal sistematică
cunoştinţelor 3.2, 3.4 în care acestea nu sunt rezolvate corect, balonul
rămâne întreg, astfel surpriza din interiorul lui,
ramânând nedescoperită.

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

Pe balon se regasesc urmatoarele cerinte:


- Mareste cu 2 numarul 3
- Numeste vecinii numarului 17 Explicaţia
- Afla numarul mai mic cu 3 decat 6
- Ordoneaza crescator numerele de la 15
la 20
- Ordoneaza descrescator numerele de la
14 la 9
Dupa rezolvarea cerinţelor, va fi numit un elev
3. Captarea atenţiei care va sparge balonul, în interiorul lui
aflându-se 10 buline maro, 5 buline portocalii,
13 buline galbene, 2 buline albastre si 7 buline Conversaţia
verzi. Conform culorilor, fiecare echipa îsi va
aduna bulinele, anunţându-se ca ele vor fi Aprecieri
pionii jocului următor. verbale

4. Anunţarea temei CLR Se comunica elevilor tema şi obiectivele Conversaţia Frontal Observarea
şi a obiectivelor 1.1 urmărite. sistematică
urmărite În aceasta ora ne vom juca cu numerele, vom
efectua adunări cu acestea şi, rezolvând corect
vom primi recompense surpriză.
5. Consolidarea şi Pe tabla este afisata o plansa care ilustraza Conversaţia Frontal Observarea
sistematizarea codul unor adunari astfel : sistematică
cunoştinţelor
+
MEM + Explicaţia
1.1, 1.3, 1.6. Aprecieri
2.1. verbale
+

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

+
CLR Conversaţia
1.3 +

Urşii corespund culorii maro, această echipă


având 10 buline, veveriţele, aparţinând echipei
portocalii cu 5 buline, căprioarele sunt echipa
galbena , cu 13 buline, copacii sunt ai echipei Pansă
albastre , cu 2 buline, iar brazii apartin echipei ilustrativ
verde, cu 7 buline. În felul acesta se adună Explicaţia ă Activitate în
bulinele echipelor. Un membru din fiecare perechi
echipa va veni în faţa clasei cu bulinele
corespunzatoare echipei şi le vor aşeza într-un
coş, adunându-le. După numărarea lor şi aflarea Frontal
sumei, conform cerintei, exerciţiul şi rezultatul
se scriu pe tablă. Rezultatul corect va avea ca şi
corespundent un cuvânt. Dupa rezolvarea
adunărilor corect, elevii vor descoperi un mesaj.
10+5=15 OAC
13+2=15 OAC
10+7=17 BROASCA
10+2=12 STA
13+7= 20 PE LAC

În acest moment se prezintă în faţa clasei o


planşă, ilustrând un lac, unde va fi aşezată o
broscuţă de hârtie. În jurul broscuţei se regăsesc
deşeuri de striclă, hârtie şi plastic, motiv pentru
care propun elevilor colectarea selectivă a
acestora, reamintindu-ne că în felul acesta
putem contribui la sănătatea pădurilor.

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

Pe deşeuri sunt scrise numere cuprinse între 0-


20, acestea fiind adunate astfel :
Plastic+ plastic= 11+2
Hartie+ hartie= 15+3
Sticla+sticla= 14+4
5. Asigurarea feed- Elevii primesc fișa de lucru individual. (Anexa Conversaţia Individual Observarea
back-ului MEM 1) Fise de sistematică
2.2. Explicaţia lucru
AVAP Aprecieri
2.2 Exerciţiul verbale

6. Activitate Frontal Observarea


recreativă sistematică

7. Încheierea lecţiei Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversaţia Frontal


participării elevilor la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 BRAŞOV

ANEXA 1

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com WEB: scoalagimnaziala14brasov.com

S-ar putea să vă placă și