Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT nr.

_____/data ___________
privind protectia maternitatii la locurile de munca
Incheiat astazi, ___________, in urma evaluarii efectuate ca raspuns la adresa
nr._____/data_____ inaintata societatii de salariata ________________________________.

Evaluarea a avut loc astazi _____________, la locul de munca al dnei._______________,


angajata a S.C. _____________S.A./ S.R.L., in functia de
_________________________________.

Evaluarea s-a efectuat de catre angajator la punctul de lucru _________________ situat in


localitatea _______________, str. _______________ nr. ____, bl. ___, jud. _________ cu
participarea directa a medicului de medicina muncii, reprezentant al Centrului Medical
___________________________________.

Rezultatele evaluarii sunt cuprinse in prezentul raport,in conformitate cu prevederile art.9. alin.1
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, astfel:

1. Domeniu de activitate angajator: …………….. – cod CAEN ………………..;

2. Locul de munca evaluat: Agentia………….., situata in localitatea ………., str ………….,


nr………………..bl…………, jud……………………….

3. Functie salariat: …………… – cod COR ……………………….

4. Activitatea supusa evaluarii: …………………………………..

5. Lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru identificate ca pericole pentru


sanatatea salariatei gravide (conform anexe 1 si 2 din OUG 96/2003):

a)Agenti fizici:

- socuri,vibratii sau miscari bruste-NU/DA

- manipularea manuala de mase grele,implicand riscuri in special la nivelul coloanei vertebrale


dorsolombare- NU/DA

- zgomot- NU/DA

- radiatii neionizante- NU/DA

- ambiante termice extreme,reci sau calde- NU/DA


- miscari si pozitii de munca ,deplasari(fie in interiorul,fie in exteriorul unitatii),oboseala
mentala,fizica,alte eforturi fizice legate de activitatea salariatei gravide- NU/DA

- activitate in atmosfera hiperbarica- NU/DA

b)Agenti biologici:

- din grupele de risc 2,3 si 4 – NU/DA

- toxoplasma – NU/DA

- virusul rubeolei – NU/DA

c)Agenti chimici:

- agenti cancerigeni si/sau mutageni,in masura in care nu sunt mentionati in listele de valori
limita de expunere profesionala la agenti chimici si pulberi din normele de protectie a muncii –
NU/DA

- agenti chimici prevazuti in lista de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici din
normele generale de protectia muncii – NU/DA

- mercurul si derivatii sai – NU/DA

- medicamente antimitotice – NU/DA

- monoxidul de carbon – NU/DA

- agenti chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata – NU/DA

- plumbul si derivatii acestuia in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman- NU/DA

d) Procedee:

- Procedee industriale ce pot duce la apariatia cancerului,prevazute in normele generale de


protectie a muncii – NU/DA

e) Conditii de munca:

- activitati subterane miniere – NU/DA

6. Constatari:

a) Salariata este/nu este expusa agentilor chimici – agenti cancerigeni


b )Salariata presteaza/nu presteaza munca cu caracter insalubru sau greu de suportat in intelesul
OUG.96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Salariata presteaza/nu presteaza munca de noapte;

d)In urma efectuarii examenelor clinice si paraclinice si examinarii locului de munca si


determinarii factorilor de risc profesional in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 96/2003
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004 se constata presenta/absenta
factorilor de risc profesional.

In consecinta se recomanda/un se recomanda schimbari privind locul de munca pentru


dna………………………

7. Masurile de prevenire care trebuie aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai scazut
nivel posibil:

- Prezentul raport se va aduce la cunostinta colegilor de la locul de munca pentru a se evita


suprasolicitarea cu sarcini de serviciu evitandu-se totodata suprasolicitarea fizica si/sau psihica a
salariatei in cauza;

- Se recomanda totodata Ex: efectuarea de pauze regulate (la intervale de 1h si 30 minute -2h) in
timpul programului de lucru,cat si modificarea pozitiei la intervale alese de salariata din pozitie
sezanda in pozitie ridicata si invers.

ADMINISTRATOR, Centrul Medical

…………………………..
……………………………..

Prezentul raport a fost adus spre cunostinta urmatorilor:

1. Responsabil cu protectia muncii _____________________

2. Serviciu Resurse Umane __________________________

3. Colegi ________________________________________

Am luat la cunostinta astazi,______________

Salariata _________________