Sunteți pe pagina 1din 2

GHID

pentru elaborarea proiectului de an la disciplina

TEHNOLOGII DE INJECŢIE ÎN MATRIŢĂ


TEMA PROIECTULUI: Proiectarea matriţei de injectat materiale plastice inginereşti sau
materiale compozite cu matrice polimerică ranforsate cu particole/fibre scurte tăiate, pentru:
a) denumirea piesei: ...............................
b) desen de execuţie: ..............................
c) volum de producţie: .............................buc/zi
d) regim de lucru: .................................schimburi/zi

CONŢINUTUL PROIECTULUI: Proiectul va fi compus din două părţi:


A) Memoriu tehnico-economic
B) Partea grafică

A. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC
1. Elemente constructiv funcţionale ale piesei
1.1. Schiţa piesei şi a subansamblului din care face parte
Se execută desen de execuţie piesă şi schiţa subansamblului din care face parte piesa. Suprafeţele piesei se notează cu
SK (K= 1,2,...).
În schiţa subansamblului se evidenţiază piesa de studiat.
1.2. Caracteristici ale materialului piesei
Se evidenţiază caracteristicile fizico-mecanice, chimice ale materialului termoplastic sau termorigid şi după caz a
elementelor de ranforsare utilizate pentru obţinerea prin injecţie în matriţă a piesei respective.
1.3. Condiţii tehnice
Condiţiile tehnice prescrise suprafeţelor SK se prezintă tabelar conform tabelului de mai jos:

SK Formă Dimens. Rugozitate Toleranţe de Poziţie reci- Alte cond. tehnice


principale formă procă (duritate,
etc)

1.4. Rolul funcţional al piesei


Se va analiza rolul funcţional al piesei şi rolul funcţional al suprafeŢelor SK
1.5. Analiza tehnologicităţii piesei
Se analizează şi se precizează următoarele: concordanţa dintre caracteristicile constructive ale piesei şi cele impuse de
rolul funcţional, posibilitatea realizării piesei prin matriţare de injecţie, etc. Elementele constructive sau condiţiile
tehnice de execuţie care contravin asupra tehnologicităţii piesei, vor fi menţionate şi se vor face propuneri de
îmbunătăţire a tehnologicităţii piesei prin modificarea soluţiilor constructive.
2. Analiza tehnologica a tipologiilor matritelor de injecţie materiale polimerice
Funcţie de tipodimensiunea piesei, volumul de producţie, tipul de material polimeric,se analizeaza tehnologic
matritele de injectie.
3. Alegerea tipului de matriţă de injecţie
În funcţie de tipodimensiunea piesei şi volumul de producţie se alege sistemul de amplasare a cuiburilor în matriţă,
planul de separaţie al matriţei, numărul de plăci cu poansoane, numărul de planuri de separaţie, tipul deschiderii,
modul de prindere pe maşina de injectat.
4. Proiectarea sistemului de injectare
În funcţie de tipodimensiunea piesei şi a tipului de matriţă se proiectează:
4.1. Modul de injectare cu dimensionarea reţelelor de injectare
4.2. Calculul numărului de cuiburi
4.3. Dimensionarea cuiburilor funcţie de contracţia materialului plastic utilizat
4.4. Calculul deformărilor prin contracţie ale piesei matriţate prin injecţie

Universitatea POLITEHNICA din Bucure şti


Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice OPRAN Constantin
Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini Prof.univ.Dr.MSc.Ing.
Splaiul Independenţei - 313
Bucureşti - 060042- ROMANIA  1 octombrie 2011
4.5. Calculul de referinţă al plăcilor de formare a matriţei de injecţie
4.6. Verificarea suprafeţelor de închidere ale plăcilor de formare
4.7. Verificarea plăcilor de formare la rigiditate
5. Proiectarea sistemului de aruncare a piesei injectate
În funcţie de tipodimensiunea piesei injectate şi caracteristicile maşinii de injecţie se alege unul din sistemele de
aruncare pentru scoaterea pieselor injectate din matriţă: aruncare mecanică, aruncare pneumatică, aruncare hidraulică.
6. Proiectarea sistemului de control al temperaturii pentru elementele componente ale matriţei
Se va proiecta sistemul de menţinere a unei temperaturi optime de lucru a materialului plastic în piesele componente
ale matriei cât şi în plăcile cu poansoane de formare. Sistemul poate fi de răcire pentru obţinerea de contracţii minime
ale piesei injectate în zona poansoanelor de formare şi de încălzire în zona de curgere a materialului.
7. Proiectarea elementelor pentru conducerea şi centrarea matriţei de injecţie
Se proiectează: sistemele de centrare şi conducere exterioară ale matriţei de injecţie; sistemele de centrare şi
conducere interioară ale matriţei de injecţie .
8. Proiectarea sistemului de ventilaţie-aerisire a matriţei de injecţie
Se proiectează sistemul de evacuare a aerului din zona cuibului de injecţie pentru prevenirea arderii materialului
injectat.
9. Alegerea materialelor corespunzătoare pentru piesele componente ale matriţei de injecţie
Se aleg materialele corespunzătoare, funcţie de rolul funcţional al pieselor componente: plăci de prindere; elemente de
conducere şi ghidare; plăci port poanson; poansoane, etc.
10. Stabilirea toleranţelor şi ajustajelor pentru piesele şi subansamblele componenete matriţei de
injecţie
11. Analiza economică a matriţei proiectate şi calculul seriei de fabricaţie economice
12. Alegerea tipului de maşină de injecţie materiale polimerice
Funcţie de tipodimensiunea piesei, volumul de producţie, tipul de material plastic,se alege maşina de injecţie
respectivă, prezentându-se principalele caracteristici.

B) PARTEA GRAFICĂ
1. Desenul de execuţie al piesei
2. Desenul de ansamblu al matriţei de injecţie
3. Desenul de execuţie al unui reper component al matriţei de injecţie

BIBLIOGRAFIE

1.DUMITRAŞ Constantin; OPRAN Constantin; 1994; Prelucrarea materialelor compozite, ceramice şi minerale;
Editura Tehnică, Bucureşti; Romania.
2.DUMITRESCU Andrei.; OPRAN Constantin.; Materiale polimerice, Caracterizare, Proprietati, Prelucrare;
2002; Oficiul de informare documentară pentru industrie, cercetare, management; Bucureşti, România.
3.IONESCU Mircea Muscel Ianculescu; I.V.Şereş; E.Vasş; I.Rosenthal; A.Biro; 1987; Proiectarea matriţelor pentru
produse injectate din materiale plastice; Editura Tehnică, Bucureşti; Romania.
4.ŞEREŞ Ion; 1996; Injectarea Materialelor Termoplastice; Editura Imprimeriei de Vest, Oradea; Romania.
5.ŞEREŞ Ion; 1997; Matriţe de injectat în exemple, Soluîii constructive, Exemple de matriţe, Date utile; Editura
Imprimeriei de Vest, Oradea; Romania.
6. MICLĂUŞ Ion; Busuioc, D.; Tancou, T.; 1975; Album de matriţe pentru materiale plastice; Editura Tehnică,
Bucureşti; Romania.
7.FETECĂU Cătălin, Tăbăcaru Valentin, Felicia Stan; 1998; Prelucrarea maselor plastice prin injectare; Oficiul de
informare documentară pentru industria construcţiilor de maşini; Bucureşti;Romania.
8.REES Herbert; 1995; Mold Engineering; Hanser Publishers,Munich; Germany.
9.GASTROW Hans; 1992; Injection Molds-108 Proven Designs; Hanser Publishers, Munich; Germany.
10.***; 2010; HASCO; Documentaţie elemente normalizate şi standardizate pentru matriţe de injecţie materiale
polimerice; Ludenscheid Im Wiesental, Germany.
11.***; 2010; DME; Documentaţie elemente normalizate şi standardizate pentru matriţe de injecţie materiale
polimerice;DME Belgium C.V.B.A.; Mechelen, Belgium.
12. ***; 2011; MEUSBURGGER; Formaufbauten, Standard molds.A-6960, Wolfurt.

Planificarea activităţilor de proiectare


Şedinţa 1 2 3
Activităţi A1,2,3,4 /B1 B2 A5;6,7/B2 A8,9,1011,12 /B2,3

Universitatea POLITEHNICA din Bucure şti


Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice OPRAN Constantin
Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini Prof.univ.Dr.MSc.Ing.
Splaiul Independenţei - 313
Bucureşti - 060042- ROMANIA  1 octombrie 2011